MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh: Bài #1 ---- Linh Mục Hoàng Minh Tuấn
Thứ Hai, Ngày 3 tháng 8-2015
 

                            100 Bài

                              Giáo lý Kinh Thánh

 

                             Tập I

Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR.

Biên soạn

 

 

 

100 Bài

Giáo Lý Kinh Thánh

Có thể dùng làm GIỜ KINH ĐỀN TẠ

GIỜ KINH LIÊN GIA

 

Tập I : BÀI 01 - 62

 

 

 

 

 

Bản đổi mới và bổ túc

 

1999/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 (Chỉ cần đọc cho mỗi gia đình một lần đầu hết)

ĐỀN TẠ LÀ GÌ ? TẠI SAO CẦN CÓ LỜI CHÚA ?

Đền tạ (hay Phạt tạ) do hai chữ Đền bồi và Tạ tội, tức là dâng lên Thiên Chúa việc sám hối ăn năn, và đền bồi bằng các hy sinh hãm mình cũng như chịu những đau khổ vì các tội lỗi ta đã xúc phạm đến Người.

Vì việc Đền tạ phải bao hàm ý định sẽ tránh xa các tội lỗi mất lòng Chúa, và từ nay làm những điều đẹp lòng Người, cho nên việc đền tạ không thể chỉ đọc kinh suông, mà phải có Lời Chúa dạy thì ta mới biết tội gì Chúa ghét mà tránh, biết điều gì tốt lành Chúa thích mà làm. Có các Bài Lời Chúa để giúp việc ấy, như thế giờ đền tạ mới đầy đủ ý nghĩa.

***

BỐ CỤC CÁC BÀI LỜI CHÚA

1.  Đại khái gồm : các Điều răn, các bổn phận, các bài về Ơn thánh, Bí tích và các tín điều, v.v... rút từ Kinh Thánh. Như vậy, là một cách học giáo lý bằng Kinh Thánh trong gia đình.

2.  Nội dung từng bài Lời Chúa gồm có :

-    Một đoạn Lời Chúa, hay tích truyện Kinh Thánh.

-    Bài Suy niệm.

-    Tích truyện phụ họa (nếu có).

-    Áp dụng cụ thể vào đời sống.

LƯU Ý :

*  Soạn sách này phỏng theo : Trésor des prédicateurs, RP.Billet, CSsR (DCCT), và nhiều sách khác...

*     Đoạn Kinh Thánh hoặc bài Suy niệm nào xét quá dài, xin cứ tùy nghi chia hai, đọc một phần, phần kia dành cho buổi sau.

TỔ CHỨC

A. Mỗi gia đình hãy nhận một giờ làm việc đền tạ (phạt tạ), mỗi tuần hay hai tuần một lần (có thể liên kết trong liên gia với nhau để ngày nào cũng có một gia đình làm việc đền tạ).

B. Trên căn bản tự nguyện : Gia đình nào muốn đền tạ Chúa vì các tội riêng mình, gia đình mình và mọi người trên thế giới đã xúc phạm đến Chúa.

C.             Tùy nghi có thể mời hàng xóm đến dự (đừng đông quá số người được phép).

Đ. Thời gian : Vào buổi tối, khoảng 1 giờ.

E.             Chương trình đề nghị :

1-  Mở đầu : Một bài hát ca tụng, thờ lạy Chúa (hoặc kinh Đức Chúa Thánh Thần).

2-  Kinh ăn năn tội, tin, cậy, mến ; hoặc lời nguyện tự phát.

3-  Nghe Lời Chúa.

       A. Đọc Đoạn Kinh Thánh.  

       Sau đoạn Kinh Thánh, nếu được có ai đó có thể dâng         lời nguyện tự phát ngắn gọn trong 2-3 phút, (dựa theo          ý bài Kinh Thánh vừa nghe), càng tốt.

       B. Đọc bài Suy niệm.

       C. Thảo luận.

       Sau khi nghe đọc đoạn Kinh Thánh và bài Suy niệm,          dành từ 10 đến 20 phút để thảo luận hoặc nhắc nhớ      nhau về mấy ý tưởng đã được nghe.

4-  Nêu những Ý cầu xin (chung hay riêng cá nhân)

5-             Kinh đền tạ Trái Tim Chúa.

6-  Một Kinh Lạy Cha

7-  10 kinh Kính Mừng dâng kính Đức Mẹ.

8- Kết thúc : Hát thánh ca hoặc đọc kinh Cám ơn.

-----oOo-----

 

 

BÀI LỜI CHÚA 1

ĐiỀu răn thỨ nhẤt :

ThỜ thiên chúa chân thẬt đỘc nhẤT

(Một người đọc to)

Chúng ta khởi sự học điều răn thứ nhất : “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và yêu mến Người trên hết mọi sự”. Điều răn này dạy : muốn thờ phượng một Chúa trên hết mọi sự, thì phải từ bỏ những điều thờ quấy, cúng quẩy các tà thần, ngẫu tượng giả trá... Đó là điều Chúa dạy trong bài Kinh Thánh hôm nay.

Trích sách 1 Các vua, chương 18, các câu 19 và tiếp

Ba năm trời ròng rã, Thiên Chúa phạt hạn hán và đói khát làm rũ liệt nước Is-ra-en, vì họ đã dám bỏ Thiên Chúa mà thờ tà thần Ba-an. Song Thiên Chúa thương xót dân Người, muốn chấm dứt các đại họa ấy, nên sai tiên tri Ê-li-a đến cùng vua A-kháp mà nói rằng:

-    Xin Bệ hạ hãy sai người đi tụ họp toàn thể Is-ra-en với tôi trên núi Các-men, làm một với 450 thày cúng của thần Ba-an.

Miễn cưỡng, Vua đành nghe theo. Thế là toàn dân tụ tập trên núi, cùng 450 thày cúng. Tiên tri Ê-li-a tiến lại trước toàn dân và nói :

-    Cho đến bao giờ, các người còn khập khiễng cả hai giò (nghĩa là bắt cá hai tay) ? Nếu Yavê thật là Thiên Chúa, thì hãy theo Người ; còn nếu (các người cho) Ba-an là Thiên Chúa, thì hãy theo hắn. Chỉ có một mình tôi là tiên tri của Chúa Yavê, còn thày cúng của Ba-an có những 450 người. Không sao ! Hãy đem đến đây hai bò tơ, Các thày cúng hãy chọn một con mà xẻ thịt ra, đặt trên củi mà tế thần, nhưng nhớ đừng châm lửa. Còn tôi cũng làm như vậy và không châm lửa. Các thày cúng sẽ kêu khấn thần của họ, còn tôi, tôi kêu khấn Thiên Chúa Yavê. Thần linh bên nào đáp lời, cho lửa từ trời xuống thiêu của lễ, thần linh ấy là Thiên Chúa thật và phải thờ phượng Người.

Toàn dân đáp lại :

-    Thật là một lời đề nghị chí lý !

Các thày cúng xẻ thịt, xếp củi, đặt thịt cúng lên, rồi bắt đầu khấn vái thần của họ cho lửa xuống, nhưng vô hiệu. Họ kêu gào, nhảy múa từ sáng tới trưa, mà chẳng thấy gì. Tiên tri Ê-li-a nhạo họ :

-    Phải gào to hơn, vì thần của các ông có lẽ đang bận suy tính hay mắc việc, có khi đi vắng, có khi đã đi ngủ.

Nghe thấy thế, các thày cúng càng kêu gào lớn tiếng hơn và lấy đoản kiếm, xà mâu rạch mình đến chảy máu ròng ròng, nhưng vẫn mất công toi, chẳng có thần nào nghe lời cầu của họ cả.

Đến chiều, là giờ thường quen tế lễ của đạo Chúa, Ê-li-a mới gọi dân chúng lại bên ông, ông lấy đá xếp thành một bàn tế lễ, đặt củi lên, xẻ thịt bò tơ đặt trên củi. Rồi ông sai đào chung quanh tế đàn một đường mương, và bảo dân lấy nước rưới lên của lễ, lên củi cho ướt đẫm, đến cả đường mương cũng đầy nước. Sau đó, Ê-li-a quì xuống cầu khẩn Chúa :

-    Lạy Yavê Thiên Chúa Hằng Sống của A-bra-ham, I-sa-ac và Ya-cob, xin nhậm lời tôi, khiến dân này nhận biết chính Người mới là Thiên Chúa thật.

Tiên tri vừa dứt lời cầu, lửa của Yavê từ trời giáng xuống thiêu hết của lễ, cả bàn thờ, cả củi và làm khô cạn cả nước trong mương. Toàn dân thấy vậy thì sấp mặt xuống kêu lên vang khắp vùng núi :

-    Yavê mới chính là Thiên Chúa thật và chỉ mình Người là Thiên Chúa.

Đáp lại sự thờ phượng của dân, Thiên Chúa nguôi giận, lại cho mưa tuôn xuống, chấm dứt nạn hạn hán và đói kém của họ.

*   Đó là Lời Chúa ! – (Mọi người thưa) : Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ta hãy để một phút im lặng, cho Lời Chúa vừa nghe thấm vào lòng ta (im lặng một phút). (Các lần sau, cũng làm như vậy).....

Ta hãy suy niệm : Tiên tri Ê-li-a trách dân Is-ra-en hai lòng, bắt cá hai tay : vừa thờ Chúa, vừa chạy theo cúng bái thần Ba-an. Biết đâu, có nhiều gia đình Công giáo cũng đi khập khiễng hai chân như thế! Có lẽ họ chưa dám đặt hai bàn thờ trong nhà : một bên thờ Chúa, một bên thờ thần nọ, thần kia ; nhưng họ có những cử chỉ và lối sống hai lòng như vậy. Miệng họ thì đọc kinh, tay thì làm dấu, chân đi đến nhà thờ... nhưng hễ trong gia đình động xảy ra đau ốm, hoạn nạn, quẫn bách v.v… mà cầu xin Chúa Mẹ không được nhậm lời, là họ chạy đi coi bói, xem tử vi tướng số, hầu bóng, ngồi đồng v.v…, là các chước mê tín, dị đoan ma quỉ bày ra cốt để ta tin vào nó và thờ nó, hầu bị khốn nạn đời đời với nó sau này trong hỏa ngục. Thường người ta hay kháo láo với nhau : ông thần này, bà chúa kia “linh lắm”, thế là ta tin là những tà thần ấy có thật, vì có thật mới “linh” chứ, hằng ban ơn cho người ta xin sao được vậy. Ngay cả có những người Công giáo tin thầy bói, thầy tướng số tử vi… vì “họ nói đúng phong phóc chuyện quá khứ của đời tôi !” Mấy người Công giáo đó quên rằng : ma quỉ là thiên thần trước kia, nay nó sa đọa, nhưng nó vẫn giữ được bản tính thông minh của nó, nên nó biết được quá khứ của ta, thì có gì là lạ. Nhưng một khi đã lòe được mắt ta rồi, là nó muốn đưa ta vào kềm kẹp khống chế của nó cùng với thế gian hết thảy nằm dưới ách thống trị của Ác thần.” (1 Ga 5.19). Hoặc cũng có thể nhiều khi nó cho ta một chút của cải, một chút lợi lộc may mắn khi ta vái lạy nó ; nhưng các của cải và may mắn đời này thật chóng qua, tạm bợ biết bao! Chưa kể thường thấy ma quỉ lại bòn rút lại từ từ cho đến hết những gì nó đã cho… thế là nhiều khi người ấy, hay gia đình ấy lần này còn khốn đốn hơn trước !

Tại sao vậy ?

Kinh Thánh cho biết, ma quỉ vốn ghen ghét loài người, chính nó đã xúi giục nguyên tổ Ađam-Eva phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa mà đem sự chết vào trong trần gian chúng ta :

 “Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người
cho họ được trường tồn bất diệt.
Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.
Thiên Chúa không làm ra cái chết,
chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.

Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.”

                             (Sách Khôn ngoan chương 1.13; 2.23-24)

Vậy thử hỏi một tên xấu xa độc ác như vậy, làm sao nó có thể thương mà ban ơn thí phúc cho loài người ?

Có người sẽ nói : Chúng tôi đâu có chạy đến khấn vái ma quỉ, chúng tôi chạy đến nhờ các thầy bói và thầy coi tướng số đấy chứ !

- Nhưng xin hỏi : Thầy bói, thầy coi tử vi tướng số đó ai sai họ đến thi hành nhiệm vụ ? Chắc chắn Thiên Chúa không sai họ rồi, vậy thì ai, nếu chẳng phải là ma quỉ, vì ở đời này, ngoài Thiên Chúa ra chỉ có ma quỉ.

Vậy gia đình ta hôm nay làm giờ đền tạ này, có ý xin Chúa tha thứ bao tội lỗi mà chúng ta đã phạm về điều ấy. Và gia đình ta thề hứa với Chúa không bao giờ tin vơ thờ quấy, cúng bái tà thần, ngẫu tượng… Đúng như phong tục ta có câu :

“Tôi trung không thờ hai chúa,

 Gái chính chuyên không lấy hai chồng”

Vậy ta quyết chí tin một Chúa, chỉ thờ một Chúa, dầu sống dầu chết không tin, không thờ tà thần ngẫu tượng nào hết.

Tích truyện

Một linh mục kia gặp một em nhỏ xin một tấm ảnh đạo. Linh mục nói :

-    Được lắm ! Song con phải lập công để được quà thưởng ấy. Đây, con có thuộc giáo lý không ?

-    Thưa cha, có !

-    Có à ? Tốt lắm ! Con nói cho cha biết : có mấy Thiên Chúa?

Em nhanh nhẹn trả lời :

-    Có một Thiên Chúa thôi !

-    Sao con quả quyết chắc chắn như thế ?

-    Chắc chắn chứ ! Vì Thiên Chúa đầy tình thương và ở khắp nơi, đâu đâu cũng có Chúa. Vậy thì còn có chỗ nào cho một Thiên Chúa thứ hai nữa ?

***

 

 

è Xin nhắc lại :

Sau khi nghe Lời Chúa và đọc bài suy niệm :

*   Dảnh khoảng 10-20 phút chia sẻ, thảo luận… Nên nhớ:      ai phát biểu thì tối đa 3-4 phút thôi.

*   Nêu những Ý cầu xin (chung hay riêng cá nhân)

*               Kinh đền tạ Trái Tim Chúa.

*  Một Kinh Lạy Cha

*   10 kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ.

*   Kết thúc : Hát hoặc đọc kinh Cám ơn.

è (Các lần sau cũng làm như vậy).

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Gửi Mẹ Lên Trời (8/15/2018)
Mông Triệu 2015 (8/10/2015)
Trinh Nữ Maria Là Thọ Tạo Vô Song! (8/9/2015)
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Con Nhỏ Không Mắt (8/5/2015)
Tin/Bài khác
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Mẹ Về Trời (8/15/2019)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768