MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#2.2: Hướng Đến Lương Thực Trường Tồn (6.26-29)
Thứ Bảy, Ngày 5 tháng 9-2015
Với tình trạng ấy, rất nhiều tín hữu dễ lỏng lẻo, chệch choạc về đức tin, hễ gặp chuyện trục trặc, khó khăn trong cuộc sống…, cầu xin với Chúa và Đức Mẹ một hồi không được, là yếu lòng tìm đến các thầy bói, đi xem tướng số tử vi, và nhiều thứ mê tín dị đoan khác nữa. Ai làm những việc tin vơ thờ quấy đó thực sự là không còn tin Chúa, cũng là chối bỏ đức tin, và xin nói thẳng : họ phạm tội trọng vì tin cậy vào thần thánh tà đạo, không còn tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là chủ đời sống mình, cũng là Cha vô cùng tốt lành, an bài lo liệu mọi sự cho ai tin tưởng nơi Người (Mt 6.25-34).

Cách sống đó là “nhị tâm”, là “bắt cá hai tay”, còn ngôn sứ Êlia thì nói đó là “nhảy khập khiễng hai chân” (1 V 18.21), đúng vậy, thấy có người nói: “Con có đạo là con tin Chúa chứ, song tin Chúa một tí, tin thần Phật một tí, tin thầy bói một tí!” Thật hết biết !

Họ không ngờ rằng trong Cựu Ước, Chúa phạt một cách khủng khiếp tội nhị tâm ấy mà Người gọi là "ngoại tình" (mời đọc một vài đoạn ví dụ : Gr 7.29-8.3; 44.1tt; Gs 24.14-20; Đnl 30.15-20 ; Đn 9.4ttt; v.v….). Và trong Tân Ước, Chúa Giêsu Thẩm phán tối cao tuyên bố lời phán quyết chung tận : “Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành (Giêrusalem thiên quốc) ! Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài.” (Kh 22.14-15). Những kẻ thờ tà thần, ngẫu tượng, mê tín dị đoan bị loại cùng một hàng với “những quân chó má !”

Với nhiều người Công giáo khác, thì theo đạo chỉ có nghĩa là giữ “đạo”, là giữ luật. Do đó, họ đi dự Thánh Lễ cho đúng luật, nhận lấy các Bí Tích theo như luật truyền…còn trong lòng không có tâm tình thân thiết gắn bó với Chúa.

Tin không phải là giữ “đạo”, giữ luật cho thật chặt nhưng cốt yếu là đến với Chúa, tin cậy yêu mến Chúa, sống gắn bó mật thiết với Chúa với cả tâm hồn, với trọn trái tim của người con thảo đối với Cha trên trời, rồi sau đó mới tính đến việc thi hành những việc giữ luật, những việc đạo đức thường quen.

Như thế, lòng tin được đặt ở vị trí ưu tiên trên việc giữ luật và việc đạo đức. Thánh Phaolô đã xác định dứt khoát :

"…Con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy." (Gl 2.16).

Nói vậy không phải là bảo chỉ cần tin, không cần giữ luật và thi hành các việc đạo đức như xưng tội, đọc kinh, dự Lễ, Rước Lễ, làm việc thiện v.v… Nhưng muốn bảo rằng phải Tin trước, rồi sẽ giữ luật và làm các việc đạo đức sau để củng cố lòng tin ấy.

Lấy một ví dụ cho dễ hiểu : Thử hỏi nếu ta chỉ ra công cuốc đất, bón phân, tưới nước v.v.., thì như thế liệu có thể làm từ đất nẩy ra một cây xoài cát thơm ngon được không ? Chắc là không! Muốn có cây xoài ấy thì chỉ có một cách là mua hay xin từ nơi khác đem về trồng. Cũng vậy, không thể cứ nhờ giữ luật và làm các việc đạo đức (ví như cuốc sới, bón phân, tưới nước) mà làm nảy ra ơn công chính hóa và Sự Sống của Thiên Chúa được ! Chỉ còn cách là đến xin Thiên Chúa ban cho, hay đến “mua”, “mua” bằng lòng tin. Nói khác đi, khi ta thật tâm tin vào Chúa Giêsu, thì Thiên Chúa sẽ ban ơn công chính hóa và Sự Sống thần linh ấy cho ta.

Nối tiếp ví dụ trên, sau khi xin hay mua được cây xoài đem về trồng, lúc đó phải dùng xẻng cuốc, bón phân tưới nước để giữ cho cây tươi tốt và lớn lên, rồi sinh hoa quả. Cũng vậy, sau khi nhờ lòng tin mà được Thiên Chúa ban ơn công chính hóa và sự sống, thì từ đây, ta sẽ ra công giữ luật và làm các việc đạo đức, mà tưới bón cho (cây) Sự Sống và Công Chính ấy không bị héo tàn, trái lại được tươi tốt, trổ sinh hoa quả.

Tóm lại : Tin trước đã, sau sẽ ra công giữ luật và thi hành các việc đạo đức để bồi dưỡng, củng cố lòng tin.

Vì thế, cần nhắc đi nhắc lại rằng :

TIN là điều kiện tiên quyết và cực kỳ cần thiết !

Tin là được sống, không Tin là sẽ chết.

Xin nêu thêm vài câu Thánh Kinh nữa để thêm xác tín :

Dân Israen phạm tội, Chúa phạt, cho rắn độc đến cắn chết nhiều người, họ bèn hối lỗi cầu xin Chúa cứu. Người sai Môsê làm một con rắn bằng đồng treo lên cây, ai lấy lòng tin nhìn lên, sẽ khỏi chết (Ds 21.4-9).

Dựa vào tích truyện Thánh kinh ấy, Đức Giêsu nói :

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao (lên thập giá) như vậy, để ai (nhìn lên và) tin vào Người thì (khỏi phải chết mà) được sống muôn đời.” (Ga 3.14-15)

Mấy câu Tin Mừng tuyệt vời sau đây nữa :

- "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời…" (Ga 3.16)

- "Thật, Tôi bảo thật các ông : ai nghe lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống." (Ga 5.24)

Tại sao LÒNG TIN lại có giá trị tuyệt đối như thế ?

Xin trả lời : Vì tin vào Chúa Giêsu mới lãnh được Thần khí tuyệt đối cần thiết cho đời sống linh hồn :

"Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về Thần khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận" (Ga 7.38-39).

Xem gương dân Israen : vì không có Thần khí nên họ không có sức giữ luật, đã phạm đủ các giống tội, khiến Thiên Chúa phạt họ bị các cường quốc xâm lăng, đánh chiếm, khiến nhà tan cửa nát, bị lưu đày ; nhưng sau đó, Thiên Chúa đoái thương hứa sẽ ban Thần khí, nhờ đó họ sẽ giữ được các luật Chúa mà được sống :

“Chính Thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed 36.27).

Và Thiên Chúa đã giữ lời hứa, Người trao cho Chúa Giêsu Thần khí để ban xuống:

Sau khi vâng ý Chúa Cha mà chịu chết khổ hình thập giá, thì Người "được Thiên Chúa ra tay uy quyền nâng lên (ngự bên hữu), và nhận từ Chúa Cha Thánh Thần… mà đổ xuống…" (Cv 2.33; x. Ga 20.22).

Chính Thần khí sẽ tái sinh ta để ta có thể vào Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô :

"Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần khí" (Ga 3.5).

Đồng thời, Thần khí cũng làm ta được trở nên con cái Thiên Chúa:

"Anh em nhận được một Thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên (với Thiên Chúa): 'Ap-ba! Cha ơi!" (Rm 8.15).

Nhờ Ngài, ta có sức mạnh để không còn sống theo tính xác thịt, đam mê và tội lỗi nữa mà bị trầm luân muôn kiếp :

"Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi (tội lỗi) của thân xác, thì anh em sẽ được sống.”(Rm 8.13).

Phải chết vì sao ? Vì tính xác thịt gây ra đủ thứ tính mê, nết xấu và tội lỗi (Gl 5.19-21), chỉ Thần khí mới làm trổ sinh những hoa quả nhân đức tốt lành (Gl 5.22-23).

Tóm lại, lòng tin có giá trị tuyệt đối như thế là bởi vì nhờ tin mà có Thần Khí, và có Thần khí là có tất cả mọi sự tốt lành nói trên, không có Thần khí, thì chẳng có gì hết, chỉ có sự chết !

Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho ta tất cả mọi sự như thế : Con Một của Người, Người để cho chịu chết mà cứu ta khỏi chết đời đời ; Thần khí, Người cũng ban để ta được sống. Và Người chỉ mong một điều là ta đáp lại bằng lòng tin, tức là mở lòng ra đón nhận ơn ban sự sống của Người, thử hỏi : Thiên Chúa chỉ đòi ta có chừng đó thôi, có gì quá đáng chăng ?

*

 

TIN THẬT HAY TIN GIẢ ?

Vậy vấn đề là chúng ta có tin Chúa thật sự không hay chỉ tin trên môi miệng ?

Tôi (Têrêsa K.L.) đã được nghe kể chuyện có những chị vừa nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót xong lại rủ nhau đi xem bói vì nhà chị có chuyện buồn ! Có những người vì xin ơn theo ý mình không được thì thôi đến nhà thờ, thôi đọc kinh, cầu nguyện. Có người buôn bán thì cũng cúng ông Địa nơi bán hàng hay ở trong nhà : trên là bàn thờ Chúa, ở dưới chưng ông Thần Tài. Có người trót lỡ phạm tội thì sợ hãi không muốn đến với Chúa nữa….

Ôi ! Thật là xót xa cho Lòng Chúa Xót Thương !

Nếu chúng ta tin Chúa là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu thoát ta khỏi mọi sự dữ thì ta sẽ đến với Chúa và Người sẽ vực chúng ta dậy ra khỏi tội lỗi, gian nan, khốn khó như người con hoang đàng biết tin cậy cha của mình nên đã quay trở về, đã được cha tha thứ và phục hồi mọi vinh dự đã mất... 

NGUYỆN CẦU

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời thánh ca cũng là lời thống hối của chúng con :

"Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương

  chúng con đây đắc tội với Ngài.

Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương

chúng con đây đắc tội lắm thay."

 

 

*

*    *

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cuốn Sách Một Chữ (9/9/2015)
Thơ Mẹ Là Nữ Vương (9/9/2015)
Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! (9/7/2015)
Lạy Mẹ Là Mẹ Chúa Cứu Thế, Xin Chớ Bỏ Lời Con Kêu Xin! (9/7/2015)
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria (9/7/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ Yêu (9/5/2015)
Tin/Bài khác
Ðức Maria Nữ Vương (8/15/2018)
Chuỗi Mân Côi Là Thanh Kiếm Từ Trời (9/4/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang (9/4/2015)
Các Thánh Ca Tụng Kinh Mân Côi (9/4/2015)
Thơ Kính Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 08/09 (9/3/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768