MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#10: Sự Sống Trần Gian Là Sống Để Mà Chết (phan #1)
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 9-2015
SỰ SỐNG TRẦN GIAN

  SỐNG ĐỂ MÀ CHẾT

Sự sống trong lãnh vực tự nhiên trần gian đáng được gọi là “chết” hơn là “sống”, vì nếu không có Sự Sống Thiên Chúa trong mình, vốn là sự sống trường tồn vĩnh cửu, thì gọi nó là “chết” hay “sống để mà chết” như các loài động vật, thì đúng hơn. Có lần Đức Giêsu đã nói với người thanh niên muốn đi theo Người, song lại xin hoãn một thời gian để anh chôn cất cha già : "Anh hãy đi theo Ta, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." (Mt 8.22). Câu nói xem ra có vẻ mâu thuẫn, lại thật đúng một cách sâu xa : “kẻ chết” làm sao có thể đi chôn kẻ chết khác được ?

Hóa ra Chúa muốn bảo, trước mắt Thiên Chúa, kẻ không có Sự Sống Thần Linh vĩnh cửu của Chúa trong tâm hồn là “kẻ chết”, đang khi về mặt thể xác họ vẫn sống, vẫn làm việc, và ăn uống, vui chơi như mọi người khác, cũng vì thế họ có thể đi chôn kẻ chết của họ.

Bởi đâu mà họ đã bị chết ?

Chắc chắn không bởi Thiên Chúa, vì Người không tạo ra sự chết :

“Thiên Chúa không làm ra cái chết,
chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.” (Kn 1.13)

Từ thuở ban đầu, Người sáng tạo con người “bất tử” :

“Thiên Chúa đã sáng tạo con người
cho họ được trường tồn bất diệt.
Người đã làm ra họ như hình ảnh của bản tính (bất diệt của) Người.” (Kn 2.23)

Nếu theo lời Thánh kinh, Thiên Chúa tạo dựng loài người bất tử,  vậy sự chết do đâu mà có ?

Thưa : Do ma quỉ xúi giục mà phạm tội, cắt đứt khỏi nguồn sống là Thiên Chúa !

Thật vậy, ma quỉ không những chống nghịch với Thiên Chúa, nó cũng ganh tỵ ghen ghét với loài người, được tạo dựng kém thua nó, song lại được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt, cho nên nó xúi giục hai ông bà nguyên tổ chúng ta ở vườn Địa Đàng nghe theo mưu độc của nó mà phản nghịch, và thế là đã đem sự chết vào thế gian :

 “Chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.”

                                                               (Kn 2.24)

“Vì một người duy nhất (là nguyên tổ Ađam), mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rm 5.12).

Buồn thay, bị nguyên tổ truyền cho cái gien tội lỗi, cả loài người chúng ta sau đó đều đã phạm tội phản nghịch với Thiên Chúa, và tội lỗi ấy đã tách lìa chúng ta khỏi Thiên Chúa là nguồn sự sống, vì vậy “sự chết đã lan tràn tới hết mọi người”.

Còn hơn thế nữa, từ bỏ Thiên Chúa là Chúa tể đời mình, loài người lôi kéo theo cả thế giới rơi vào tình trạng nô lệ sự thống trị của ma vương quỉ dữ :

“Tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.” (1 Ga 5.19 ; xem Lc 4.6).

Cho nên có thể nói khi phạm tội, ta rơi vào tay một tên bạo chúa tàn độc và hung tợn khủng khiếp là quỉ dữ Satan :

Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ,
vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.” (1 Ga 3.8)

 “Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt
con cái ma quỷ với con cái Thiên Chúa :
(đó là) phàm ai không sống công chính…” (1 Ga 3.10)

Có người thắc mắc : Chúa quyền phép vô cùng, sao Người không tiêu diệt ma quỉ cứ để chúng xúi giục loài người phạm tội ?

Xin trả lời : Thiên Chúa không tiêu diệt ma quỉ, cũng như không tiêu diệt loài người chúng ta khi ta phạm tội, tuy Người có dư sức làm như vậy, nhưng Người không làm vì Người không bao giờ hủy diệt cái gì Người đã tạo dựng, [1] điều này đã được Thánh kinh minh chứng :

“Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu (tồn tại)” (Kn 1.14) ;

“Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,

vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.”

                                                                (Kn 11.24)

Vả lại, Chúa sẽ mâu thuẫn với chính mình nếu Chúa hủy diệt họ, bởi lẽ Chúa đã tạo dựng Thiên thần có tính thiêng liêng bất diệt, và loài người có linh hồn bất tử, vậy nếu nay Người diệt họ thì sao còn gọi là đã dựng nên họ trường tồn bất diệt ? Dù sau đó Thiên thần phản nghịch cùng Chúa mà thành quỉ, hay loài người phạm tội mà sa hỏa ngục, thì họ vẫn không mất đi tính bất tử bất diệt.

 Đã không tiêu diệt chúng ta, Thiên Chúa lại còn ra sức cứu ta, giải thoát ta khỏi tay ác quỉ hung tàn, cứu ta thoát vòng kềm tỏa của sự chết và cho ta được sống và sống lại. Để làm việc ấy, Thiên Chúa đã phải trả một cái giá rất đắt :

“Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em.”

                                                       (1 Cr 6.20 ; 7.23).

Đúng vậy, Thiên Chúa là Đấng Thượng trí khôn ngoan vô cùng vô tận, thế mà đã không có thể nghĩ ra cách nào khác, ngoài cách phải chịu đau khổ và chết :

Vốn là Đấng bất tử, Chúa phải xuống thế mặc xác loài người, để nhờ có thân xác ấy, Chúa có thể chết mà thắng ma quỉ, tiêu diệt quyền lực nó và giải thoát chúng ta :

“(Nhờ mang thân xác huyết nhục), Đức Giê-su có thể chết, mà tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ.” (Dt 2.14-15)

Nhưng nên nhớ : cái chết cứu chuộc của Chúa Giêsu không phải cái chết bình thường (chết vì bệnh tật, chết vì già yếu…), song chết bởi vâng phục mà chịu khổ hình thập giá :

Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

mặc lấy thân nô lệ,[…]

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi

bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2.6-8)

Tại sao Đức Giêsu phải chết khổ hình như vậy mới cứu độ loài người chúng ta được ? Đó là vì :

"Người phải trải qua nhiều đau khổ (và cả cái chết nữa) mới học biết vâng phục; và khi (nhờ hoàn toàn vâng phục) bản thân Người đã được thập toàn, Người (mới) trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người." (Dt 5.8-9).

Ađam đã bất tuân, nên cả loài người phải chết, bây giờ muốn cứu loài người, Đức Giêsu phải đi ngược lại là vâng phục, vâng phục để chữa tội bất tuân phục, Người đã vâng phục cách tuyệt đối, đến nỗi dù đau khổ mấy và cả phải chết nữa, cũng vẫn cứ vâng phục, và chính nhờ vâng phục đến mức ấy mà Người đã làm đẹp lòng Thiên Chúa và được trở nên nguồn suối cứu độ cho nhân loại.

Suy như vậy mới thấy sự bất tuân mà phạm tội là chuyện trầm trọng đáng sợ vô cùng, vì để cứu thoát ta, một Thiên Chúa đã phải chết mới thực hiện được ! Một cái giá vô cùng đắt. Chứ không phải chuyện bỡn, như có người nói : “Phạm tội là như dẫm phải gai, nhổ gai đi là xong, chứ có gì đâu ?” Nói như vậy là bởi vì không ý thức được sự trầm trọng đáng sợ đó, cho nên người ta cứ nhởn nhơ phạm tội cách vô tội vạ !

***

 [1]    Cũng như chúng ta,  khi tạo ra được một tác phẩm tuyệt vời, chúng ta cũng yêu quí, trân trọng, nâng niu, gìn giữ nó.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3180: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (2) (9/20/2015)
Cn 3179: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (1) (9/20/2015)
Cn 3178: Tại Lipa, Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Tất Cả Các Ơn Lành Đã Hiện Ra (l4) (9/19/2015)
Cn 3176: Sự Thật Luôn Chiến Thắng Sự Dữ (3) (9/18/2015)
Cn 3175: Cuộc Hiện Ra Tại Lipa, Nước Phi Luật Tân (2) (9/18/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3174: Giáo Hội Công Nhận Đức Mẹ Hiện Ta Ở Lipa, Phi Luật Tân (1) (9/17/2015)
Tin/Bài khác
Sầu Bi (9/15/2017)
Ðức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Đức Mẹ Sầu Bi, Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.j. (9/15/2017)
Mẹ Đồng Công (9/15/2017)
Thơ Dưới Thánh Giá Có Mẹ Maria (9/15/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768