MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#14: Sống Lại Cách Nào ? (phan #1)
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 9-2015
SỐNG LẠI CÁCH NÀO ?

Thánh Phaolô đã mô tả về sự sống lại cách rõ ràng :

35 (Có người hỏi rằng) "Kẻ chết chỗi dậy thế nào? Họ lấy thân xác nào mà trở về? - 36 Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết đã (thối bấn, tan rã) mới sống dậy. 37 Cái ngươi gieo xuống không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là (hình thể) một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. 38 Rồi Thiên Chúa cho nó mọc lên với một hình thể như ý Người muốn”

Cái "hình thể như ý Người muốn" mà Chúa cho mọc lên ấy, nó là thế nào ? Thánh Phaolô diễn tả thế này:

42 "Việc kẻ chết sống lại cũng vậy:

gieo xuống [1] thì hư nát, mà chỗi dậy [2]  thì bất diệt;

43gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang;

gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ,

44gieo xuống là thân xác khí huyết, mà chỗi dậy là thân xác thần thiêng…

49 Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến…

51 Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: … tất cả chúng ta sẽ được biến đổi …

52 Những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không còn hư nát …

53 Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt;

và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử."

                                                   (1Cr 15.35-53).

Giải thích những lời Thánh Phaolô trên đây :

1/ Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết đã (c.36) : Đúng qui luật thường thấy trong việc trồng trọt : hạt lúa, hạt bắp, hạt đậu gieo hay vùi xuống đất, sẽ tan rã, tan bấn đi. Điều ấy ám chỉ thân xác ta chết đi sẽ phải tan rã trong mồ, vì là thân nắn ra từ cát bụi phải trở về cát bụi (St 3.19), rồi mới được sống dậy, sống lại.

2/ Cái ngươi gieo xuống không phải là hình thể sẽ mọc lên,… Thiên Chúa cho nó mọc lên với một hình thể như ý Người muốn” (cc.37-38)

Hình thể của cái gieo xuống thì khác với hình thể cái sẽ mọc lên : ví dụ hạt lúa, lúc gieo xuống nó chỉ là một “hạt lúa” và tan bấn đi trong đất. Nhưng khi Thiên Chúa cho nó “mọc lên” hay sống dậy, thì không còn thấy là hạt lúa nữa, song một hình thể khác Người sẽ ban cho nó theo ý Người muốn, đó là hình thể “cây lúa”. Đối với loài người, hình thể cái gieo xuống là “thân xác khí huyết” (c.44), rồi sẽ “hư nát” (c.42) tan rã trong mồ trở về bụi đất, và hình thể cái Thiên Chúa cho chỗi dậy sẽ là “thân xác thần thiêng” (c.44), “bất diệt” (c.42).

3/ Mầu nhiệm tất cả chúng ta sẽ được biến đổi (c.51). Thánh Phaolô cho biết : việc biến đổi xác khí huyết trở thành xác thần thiêng đây là một mầu nhiệm ! Và sự biến đổi ấy là một điều bắt buộc. Ngay cả thân xác Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, đồng trinh trọn đời, trong sạch, không hề mắc một tội nào, cũng phải biến đổi, “vì thân xác ấy cũng là thân xác loài người, nên phải được biến đổi mới có thể đạt tới cuộc sống tuyệt vời của sự bất hoại” (Trích dẫn lời Thánh Giécmanô Constantinô trong Tông Hiến của Đức Giáo Chủ Piô XII định tín Mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ ngày 15/8). Vì muốn vào sống trong lãnh vực thần linh của Thiên Chúa, con người phải được biến đổi nên thần linh giống như Thiên Chúa một cách nào đó, vì chưng :

"Máu thịt (khí huyết, vật chất) không thể thừa hưởng (tức là vào) Nước Thiên Chúa, cũng như sự hư hoại không thừa hưởng được sự bất hoại."(1Cr 15.50)

 Thân xác ta lúc ấy sẽ được biến đổi nên giống như Thân xác Chúa Kitô phục sinh vinh hiển vì có lời Thánh Kinh xác quyết :

“Người sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của ta sao nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Người" (Pl 3.21).

 “Hiện giờ (sống trên dương trần) ta là con cái Thiên Chúa ; ta sẽ là gì (sau này) thì chưa được tỏ hiện, ta biết rằng một khi Người (Chúa Kitô) tỏ hiện (buổi Quang Lâm), thì ta sẽ được giống như Người, vì Người thế nào, ta sẽ được thấy như vậy.” (1 Ga 3.2).

Thử hỏi : Lúc Người tỏ hiện ở buổi Quang Lâm ấy, Người trông như thế nào ?

Thưa : Người uy nghi, huy hoàng, sáng láng rực rỡ trong hào quang của một vị Thiên Chúa, đồng thời lại là Đấng phục sinh – mà hôm Người Biến hình sáng láng chói lòa trên núi Tabo đã cho ta thấy một thoáng vinh quang (Mt 17. ; Mc 9.2-8) – Vậy mà Thánh kinh nói : ta sẽ được nên giống như Người !

Ôi ! Quả là một vinh quang lớn lao khôn sánh cho ta! Miệng lưỡi nào tả cho xiết ? Chỉ trong thinh lặng suy niệm và cầu nguyện, chúng ta mới cảm nhận được mà lên tiếng tạ ơn Thiên Chúa !

Thân xác lúc đó của chúng ta sẽ là một thân xác biến hình nhận được (từ Thiên Chúa). Còn thể xác ta đang mang đây, sau khi chết, sẽ tan rã dưới mồ, đúng như lời Thánh Kinh nói : nắn ra từ bụi đất, thân xác sẽ trở về bụi đất (St 3.19).  Nó không bao giờ còn trở về lại cuộc sống dương thế của loài người nữa, chỉ trừ vài phép lạ Đức Giêsu làm cho kẻ chết sống lại, hay đúng hơn phải nói là làm cho hồi sinh về lại đời sống dương thế, ví dụ phép lạ cho Ladarô, cho con gái một ông trưởng hội đường Do Thái và cho con trai bà goá thành Naim...

Được hồi sinh trở về đời sống dương thế của loài người, nhưng sau đó ít lâu Ladarô cũng như mấy người nêu trên, lại phải chết. Như vậy không phải là “sự sống lại” trong cuộc sống muôn đời đang bàn đây. Mấy phép lạ Chúa Giêsu làm đó, thường là để chứng tỏ Người là Đấng Thiên Chúa sai đến (Đấng Thiên Sai), có Quyền năng thần linh ban sự sống và sự sống lại cho ai tin vào Người (Ga 11.25).

 Để giúp hiểu lời Thánh Kinh nói về thân xác ta hiện đang mang, song khi chết sẽ tan rã trong mồ, và ta sẽ nhận được từ Thiên Chúa một thân xác biến hình, biến đổi nên thần thiêng, như Thánh Phaolô viết trong 1 Cr 15.44 [3], ta tạm nhờ hình ảnh việc đúc tượng mà diễn tả : hồn ví như cái khuôn, xác là chất liệu. Một khi cái khuôn (ví dụ : khuôn tượng Thánh Phêrô) được định hình và thành hình rồi, người thợ có thể đổ vào khuôn đó chất đồng hay chì, vàng hay bạc, xi măng hay đất sét v.v… Lúc đã nung khô xong, lấy tượng ra, kết quả là các pho tượng đều y chang Thánh Phêrô, dù chất liệu khác nhau : ta có một tượng Thánh Phêrô bằng đất, hay bằng xi măng, bằng đồng hay bằng vàng, bạc…

Lúc sống ở trần gian, ta đổ vào khuôn linh hồn ta những chất liệu của trái đất (thức ăn thức uống…) làm thành thân xác “khí huyết” rồi lúc chết sẽ tan rã dưới mồ; ngày sau khi được ơn sống lại, quyền phép Thiên Chúa sẽ đổ vào cũng cái khuôn linh hồn ta những chất liệu thần thiêng cao quí của trời, thế là ta có được một thân xác “thần thiêng”, hay “biến hình”, song y chang vẫn là thân xác của ta.

Thánh Phaolô cũng diễn tả trong đoạn thư sau đây cùng một đạo lý – tuy bằng những từ ngữ khác – về thân xác tan rã trong mồ và thân xác biến hình Thiên Chúa ban cho ta khi sống lại. Lời Thánh Kinh này củng cố ta càng thêm vững tin :

“Một khi ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, chúng ta sẽ có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. (2 Cr 5.1)

Ta thấy Thánh Phaolô so sánh hai giai đoạn, hai trạng thái : chiếc lều mong manh (là thân xác ta ở trần gian) sẽ bị phá hủy đi (sẽ tan rữa trong mồ), và ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời (là thân xác sống lại thần thiêng ở trên trời thì vĩnh cửu), nó do Thiên Chúa dựng nên, không do tay người thế làm ra (nó do Thiên Chúa ban, không phải do cha mẹ trần thế sinh ra).

Chúng ta hãy nghe tiếp mấy câu sau để rõ thêm :

2 “Ở trong lều này, chúng ta rên siết vì những mong ước được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên trên.      4 Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm cái kia lên trên, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. 5 Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.” (2 Cr 5.2-5)

Qua mấy câu này, thánh nhân thay mặt nhân loại nói lên lòng da diết mong ước chiếc lều (thân xác ở trần gian) không bị tiêu hủy, song được ngôi nhà trên trời phủ lên trên (“ở trong lều này, chúng ta rên siết vì những mong ước được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên trên” c.2). Thánh Phaolô đã nói lên “niềm ước mong vô vọng” của loài người, là chớ gì không bao giờ phải chết (“chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái lều này”, c.4), nhưng được trường sinh bất tử (“muốn trùm thêm cái (nhà thiên quốc vĩnh cửu) kia lên trên”, c.4).

Nhưng đó là một “ước mong vô vọng”, không thể thành sự được, vì chúng ta đã biết :

“Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rm 5.12)

Không kể Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, trong loài người, chỉ có Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là được miễn chuẩn khỏi qui luật thân xác tan rã trong mồ, tức là  khi mãn cuộc đời dương thế, Người được Thiên Chúa rước cả linh hồn và thân xác về trời, nói theo kiểu Thánh Phaolô thì là : “được thấy ngôi nhà thiên quốc … phủ lên trên… chiếc lều tạm này.”  

  

*

*    *

 [1]     Gieo xuống là nói bóng bẩy về sự sinh ra ở trần gian.

[2]     Để đối ứng với "gieo xuống", đáng lẽ Thánh Phaolô phải nói "mọc lên", nhưng lại nói "chỗi dậy" để gợi ý về sự sống lại thường được coi như là một sự “chỗi dậy” khỏi giường ngủ, chỗi dậy khỏi mồ, từ trong cõi chết … Đừng lầm với “trỗi dậy” là nổi lên, vùng lên…(vd. cả một làn sóng, một phong trào trỗi dậy)

[3]    “Thần thiêng” : theo cách dịch của cha Giuse Thuấn. Có người khác dịch “thân thể có thần khí”..  Dịch như thế thì không lột tả được tình trạng mới mẻ của thân thể vinh hiển của ta sau khi sống lại, bởi vì hiện nay, thân ta cũng đang có thần khí đấy (xem Ga 3.6; Rm 8.9-11, 14-15) mà thân thể ta có đổi nên khác đâu. Nếu dịch là “thân xác thần thiêng” thì nói lên được tình trạng lạ lùng, sau khi sống lại, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giêsu (1 Cr 15.51; Pl 3.21; 1 Ga 3.2 v.v…)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3180: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (2) (9/20/2015)
Cn 3179: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (1) (9/20/2015)
Cn 3178: Tại Lipa, Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Tất Cả Các Ơn Lành Đã Hiện Ra (l4) (9/19/2015)
Cn 3176: Sự Thật Luôn Chiến Thắng Sự Dữ (3) (9/18/2015)
Cn 3175: Cuộc Hiện Ra Tại Lipa, Nước Phi Luật Tân (2) (9/18/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3174: Giáo Hội Công Nhận Đức Mẹ Hiện Ta Ở Lipa, Phi Luật Tân (1) (9/17/2015)
Tin/Bài khác
Sầu Bi (9/15/2017)
Ðức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Đức Mẹ Sầu Bi, Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.j. (9/15/2017)
Mẹ Đồng Công (9/15/2017)
Thơ Dưới Thánh Giá Có Mẹ Maria (9/15/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768