MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#17: Thiên Đàng Của Chúng Ta Là Chốn Nào ?
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 9-2015
THIÊN ĐÀNG CỦA CHÚNG TA LÀ CHỐN NÀO ?

Thưa : “Cõi Trời Mới Đất Mới” mà Thánh Kinh đã loan báo :

“Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.” (2 Pr 3.13)

Và Thánh Gioan tuyên bố là ông đã thấy :

“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. […] Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, […] Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” (Kh 21.1,3-4; nên xem cả hai chương Kh 21.và 22.)

Nhưng đừng lầm “Cõi Trời Mới Đất Mới” tức là “Thiên Đàng của chúng ta” với “Cõi vĩnh hằng siêu việt của Thiên Chúa” tức là nơi Thiên Chúa ở từ thuở đời đời, từ trước vô cùng, trước cả khi tạo thiên lập địa, mà Thánh Kinh mô tả là : Người

“ngự trong Ánh sáng vô phương đạt thấu,

Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy”

(1 Tm 6.16; x. Xh 33.20).

Còn Thiên Đàng của chúng ta là một nơi đã được dựng nên cho chúng ta từ khi tạo thiên lập địa, như Mt 25.34 đã minh xác :

“Bấy giờ Đức Vua (Giêsu) sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”

Bởi vì chúng ta đã quen nghe thành ngữ “trước khi tạo thiên lập địa”, chẳng hạn trong câu :

 “Đức Kitô  là Đấng đã được tiền định từ trước khi tạo thiên lập địa” (1 Pr 1.20); “Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17.24) ; “Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ..” (Ep 1.4) ; v.v…, cho nên chúng ta cũng tưởng là ở đây Chúa Giêsu cũng phán như vậy : “Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi từ trước khi tạo thiên lập địa.” Thực ra không phải vậy, chính xác Thánh kinh viết :

“Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa" [1], chứ không phải từ trước khi tạo thiên lập địa. 

Ta có để ý thấy điểm độc đáo này không ?

“Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ” (Ep 1.4), nhưng “Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa.”(Mt 25.34). “Chọn ta” thì từ trước khi tạo thành vũ trụ, còn “dọn Vương quốc cho ta ở” thì chỉ từ khi tạo dựng trời đất !

Như thế nghĩa là vương quốc làm chỗ cho ta ở thì được (Thiên Chúa) tạo dựng vào một lúc nào đó trong thời gian (theo các nhà khoa học cho biết chính xác là lúc tạo dựng vũ trụ, vào khoảng 14 tỷ năm trước đây, bắt đầu bằng vụ Nổ Lớn BIG BANG), còn Người đã “chọn ta” thì từ thuở đời đời, trước cả khi Người tạo thành vũ trụ, tức là từ khi Người là Thiên Chúa, ngự trong “cõi vĩnh hằng siêu việt”, “trong ánh sáng vô phương đạt thấu, không một người nào đã thấy hay có thể thấy” (1 Tm 6.16).

Thiên Chúa là Đấng hằng có từ thuở đời đời, lúc ấy chưa có trời đất vì chưa được tạo dựng, tất nhiên Người phải ngự trong cõi vĩnh hằng siêu việt của Người cũng hằng có từ thuở đời đời ; rồi một lúc kia, Người mới tạo dựng nên trời đất và dọn sẵn để làm nơi ở cho ta.

Thánh Giáo phụ Hypolitô đã viết như thế : “Thiên Chúa là Đấng duy nhất đã có từ trước muôn đời, không có (vật) gì đồng thời với Người, và chính Người đã muốn tạo thành thế giới. Người nghĩ, Người muốn, Người phán là thế giới được tạo thành…. Chỉ cần chúng ta biết điều này là không có gì đồng thời với Thiên Chúa. Ngoài Người ra, trước kia chẳng có gì...” (Trích bài Kinh Sách, ngày 23, tháng 12).

Có người sẽ thắc mắc : “Sao chúng tôi luôn nghe nói : “Thiên Chúa là Đấng ngự trên trời” chứ có nghe nói “Thiên Chúa ngự trên cõi vĩnh hằng siêu việt” bao giờ đâu ?

Xin trả lời : Nói “Thiên Chúa ngự trên trời” là nói theo lối bình dân dễ hiểu, để bảo rằng Thiên Chúa là Đấng ngự ở trên một cõi cao siêu muôn trùng, cao xa hơn trái đất hèn hạ chúng ta.

Nhưng câu nói ấy lại vấp phải sự hiểu lầm là Thiên Chúa ngự trên cõi trời vật chất, mà chính Người đã dựng nên. Vậy thử hỏi lúc Người chưa dựng nên trời đất thì Người ngự ở đâu, đang khi Người đã có trước từ thuở đời đời ? Do đó hẳn phải có một nơi nào để Người ngự, lại chẳng phải là nơi mà ta tạm đặt tên cho là “cõi vĩnh hằng siêu việt”, còn Thánh Kinh thì bảo là “Người ngự trong ánh sáng vô phương đạt thấu ?” (1 Tm 6.16; xem Xh 33.20; Ga 1.18)

 

*

 

Nếu Thiên Đàng của ta là cõi Trời Mới Đất Mới, vậy :

Cõi Trời Mới Đất Mới ấy ở đâu ?

Thưa : Ở chính vũ trụ này, nơi mà Thiên Chúa đã dựng nên và dọn sẵn làm Vương quốc cho ta sống mãi muôn đời, như Mt 25.34 đã nói, và đã cho ta quyền thống trị nó, và đặt ta làm bá chủ mãi mãi trên mọi loài mọi vật, từ những vật bé li ti cho đến những vật thể khổng lồ ngoài không gian bao la vô tận kia, nơi có các giải thiên hà qui tụ hàng ngàn hàng triệu tinh tú…Đây chính lời Thánh kinh viết :

"Thiên Chúa chúc lành cho họ (= loài người), và Thiên Chúa phán với họ : 'Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất." (St 1.28) [2]

Phản ứng : Khi nghe nói : Cõi Trời Mới Đất Mới là  Thiên Đàng của chúng ta ở đây, tại vũ trụ này, nhiều người tỏ ra không thích.

Giúp giải tỏa : Rất có thể họ là những con người có tâm huyết, có đời sống thanh cao, nên thường chán ngấy cái thế giới nhơ bẩn, tràn ngập những xấu xa và tội ác, những bất công, lừa đảo, đầy dẫy hận thù, bạo lực và chiến tranh này … Vậy mà bây giờ lại nghe bảo Thiên Đàng là ở đây, thì làm sao không chán ngán? Thiên Đàng là cái nơi đầy ô trọc bẩn thỉu này ư ? Không được! Chúng tôi mơ một cõi Thiên Đàng cao siêu, thanh khiết, thoát tục…Vì từ hồi nào đã được nghe giảng nghe dạy, cho nên in trí rằng Thiên Đàng phải là chỗ nào đó thanh thoát, phiêu diêu, huyền bí, kỳ diệu...

Nghĩ như vậy là vì quên hay không biết điều quan trọng này : Thánh kinh dạy rằng để trở thành Thiên Đàng cho ta, Thiên Chúa sẽ không để cái vũ trụ cũ này ở trong tình trạng xấu xa bẩn thỉu ấy mãi như hiện nay đâu, nhưng nó sẽ được biến đổi thành một vũ trụ mới vô cùng tốt đẹp, sạch hết mọi tội lỗi, tồi tệ nhơ nhớp:

“Quả thế, tạo thành đã phải lụy phục sự hư ảo phù phiếm, không phải vì nó muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt nó phải lụy phục ; tuy nhiên, nó hy vọng là cũng sẽ được tự do, thoát khỏi vòng nô lệ cảnh hư nát, để được hưởng tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa.” (Rm 8.20-21)

“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” Đấng ngự trên ngai phán : “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” (Kh 21.4-5)

Vì thế mới gọi là “Trời Mới, Đất Mới !”

Vậy đã rõ : “Mới” có nghĩa là vũ trụ / trời đất này được Thiên Chúa biến đổi nên mới, chứ không phải “mới” là “trời khác, đất khác”, xin đừng hiểu lầm.

Để giúp hiểu vấn đề vũ trụ trở thành vũ trụ mới chứ không phải vũ trụ khác, xin lấy một ví dụ: Khi ta còn sống trong tội lỗi, ma quỉ làm bá chủ đời ta, ta là “con người cũ”. Đến khi ta tin và chịu Bí tích Rửa tội, ta được tẩy sạch tội lỗi, thoát quyền lực ma quỉ, Thánh Thần tái sinh ta thành “con người mới”, con người có Thần khí, nhưng vẫn chính là ta chứ không phải là ai khác. Thánh Kinh dạy như thế :

“Anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá…” (Cl 3.9-10; x. thêm Ep 4.23-24).

Vậy “cũ” là còn vướng mắc tội lỗi, “mới” là đã được biến đổi nên trong sạch.

 [1]   Tiếng Việt : “từ thuở tạo thiên lập địa” ; Hy Lạp : “apo katabolês kosmou” ; La-tinh : “a constitutione mundi”; Anh : “from  the foundation of the world” ; Pháp : “depuis la fondation du monde” (BJ 2 ; TOB).

[2]     Thời kỳ những trang sách Sáng Thế tối cổ này ra đời (khoảng 2500 năm trước đây), chưa có khoa học, chưa có máy móc tối tân, chưa có viễn vọng kính vĩ đại…, để khám phá vũ trụ mênh mông bao la, gồm hàng tỷ những giải thiên hà khổng lồ (Galaxies), các tác giả Thánh Kinh chỉ biết có trái đất và trên trái đất là cái vòm trời có gắn những cái đèn : mặt trời là đèn soi ban ngày, mặt trăng và các tinh tú soi ban đêm… Ngày nay ta phải hiểu đó là vũ trụ …

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3180: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (2) (9/20/2015)
Cn 3179: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (1) (9/20/2015)
Cn 3178: Tại Lipa, Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Tất Cả Các Ơn Lành Đã Hiện Ra (l4) (9/19/2015)
Cn 3176: Sự Thật Luôn Chiến Thắng Sự Dữ (3) (9/18/2015)
Cn 3175: Cuộc Hiện Ra Tại Lipa, Nước Phi Luật Tân (2) (9/18/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3174: Giáo Hội Công Nhận Đức Mẹ Hiện Ta Ở Lipa, Phi Luật Tân (1) (9/17/2015)
Tin/Bài khác
Sầu Bi (9/15/2017)
Ðức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Đức Mẹ Sầu Bi, Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.j. (9/15/2017)
Mẹ Đồng Công (9/15/2017)
Thơ Dưới Thánh Giá Có Mẹ Maria (9/15/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768