MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (146)
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 11-2015
Hạt  Châu  Ngọc (146)

 

            (Mời nghe tiếp những lời Đức Mẹ dạy Jelena)

22-2-1986 : Trước khi chúc lành kết thúc buổi họp của nhóm cầu nguyện, (Đức Mẹ nói) :

“Các con yêu dấu ! Các con chỉ có thể lãnh nhận được Tình Yêu Thiên Chúa chừng nào các con hiểu rằng, từ trên Thánh Giá, Thiên Chúa hiến tặng Tình Yêu vô biên của Người cho các con.”

Tháng 2-1986 : Cho Jelena và Marijana :

“Hãy hiểu rằng các con không là gì, không khả năng, thật sự không là gì hết ! Chính Chúa Cha sẽ làm tất cả.”

TA CÙNG NHAU SUY NIỆM

Lời Đức Mẹ dạy hôm nay, là một điều quan trọng cần suy gẫm cẩn thận. Đức Mẹ bảo : Các con chỉ có thể lãnh nhận được Tình Yêu Thiên Chúa chừng nào các con hiểu rằng, từ trên Thánh Giá, Thiên Chúa hiến tặng Tình Yêu vô biên của Người cho các con.” Ôi ! thật là một lời dạy quí báu, sâu sắc, thấm thía ! Đức Mẹ muốn chỉ bảo cách đón nhận tình yêu Thiên Chúa, là điều mà không có ai là con cái Thiên Chúa lại không mong ước ! Thật vậy, thường nghe những tín hữu đạo đức, tốt lành buồn bã than rằng : “Tại sao tôi cầu nguyện mãi mà vẫn không cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa ?” Hoặc có người còn phàn nàn trách mình : “Không biết tôi đã làm điều gì sai trái mà tại sao sau bao nhiêu năm sống trong đạo, tôi vẫn không cảm thấy tình yêu Thiên Chúa triển nở trong tôi !”

Xin mạn phép góp ý : Tình trạng đáng buồn đó xảy ra là vì chúng ta đã không gõ đúng địa chỉ, đã không làm đúng cách. Hôm nay Mẹ dạy cách đúng ấy cho ta : Có phải các con kiếm tìm tình yêu Thiên Chúa không ? Nhưng các con tìm ở những nơi và bằng những việc, tuy tốt lành, nhưng không mấy kiến hiệu, vì các con chưa hiểu được rằng : Thiên Chúa hiến tặng Tình Yêu vô biên của Người cho các con từ trên Thánh giá ! Phải đến với Thánh giá, phải kề cận với Thánh giá, phải cầu nguyện trước thánh giá, các con mới nhận được tình yêu vô biên mà các con hằng mong ước! Vì Thiên Chúa biểu lộ tình yêu vô bờ bến của Người đối với nhân loại trong Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên Thập giá. Nếu các con chưa hiểu, thì hãy nghe và để tâm suy gẫm những câu Kinh Thánh sau đây - tuy đơn sơ và vắn gọn – nhưng sẽ mặc khải cho các con tình yêu vô biên ấy :

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”  (Ga 3.16), chữ “đến nỗi” rất quan trọng : phải, vì yêu thế gian đến nỗi, tức là yêu quá đỗi, yêu đến mức không thể tả được, khiến Chúa Cha phải hy sinh Con Một yêu quí của mình, khi sai Ngài xuống thế để chịu chết trên thập giá mà cứu rỗi chúng ta, cho chúng ta khỏi chết trầm luân khốn nạn, nhưng được sống muôn đời.

Thánh thư Hípri mô tả chi tiết hơn : Quả thế, Thiên Chúa - là nguồn gốc và cùng đích mọi loài - chính vì muốn đưa muôn vàn con cái (trần gian) đến vinh quang (thiên quốc), nên Người đã làm một việc thích đáng, là khiến Đức Giê-su (Con Một Người, phải) trải qua gian khổ (và cả cái chết thập giá nữa) mà trở nên thành toàn, (vì Ngài là) Đấng dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.” (Hr 2.10).

Như thế thử hỏi còn có tình yêu nào lớn lao vĩ đại hơn nữa chăng ? Cho nên Đức Mẹ bảo : “…Các con (có) hiểu (được điều này chưa): Thiên Chúa hiến tặng Tình Yêu vô biên của Người cho các con (là) từ trên Thánh Giá ?”

Rồi khi nhìn đến loài người - là đối tượng của tình yêu ấy - lại chỉ là những kẻ tội lỗi, khốn nạn, vô ơn bạc nghĩa..., lúc ấy mới thấy Tình yêu của Chúa càng tỏ ra vĩ đại hơn nữa. Kinh Thánh viết : “Hầu như không ai chết cho một người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta (quá chừng, quá đỗi).” (Rm 5.7-8). Thử hỏi có ai trong chúng ta đây, có đứa con một yêu quí, “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa”, mà vì tội nghiệp một đứa bạn nào đó bị án tử hình, bắt con mình chết thay cho thằng bạn đó không ? Không bao giờ, không đời nào ! Còn Thiên Chúa thì Kinh Thánh lại viết : Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp (Ngài chịu chết) vì hết thảy chúng ta.” (Rm 8.32)

Nhưng có khi vì nghe những câu Kinh Thánh trên, cách riêng câu này của Tin Mừng Matthêu : Tại vườn cây dầu, Đức Giêsu sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26.39), chúng ta có cảm tưởng việc Ngài hy sinh chịu chết trên thập giá là vì bị Chúa Cha bắt phải chịu hay vì bởi vâng lời mà phải làm. Không phải thế đâu! Chính Chúa Giêsu cũng yêu mến chúng ta và vui lòng hy sinh mạng sống vì ta, đây hãy nghe chính miệng Ngài nói : “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15.13). Thánh sử Gioan đã hiểu được tấm lòng Chúa nên đã kể lại rằng : Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng.”

Đã được lời Mẹ dạy, chúng ta lại được thêm xác tín nhờ đọc những câu Kinh Thánh tuyệt vời trên đây, bây giờ chỉ còn việc ta suy gẫm cho được thấu hiểu mặc khải về tình yêu Thiên Chúa biểu lộ trên thập giá, mà đến với thánh giá để lãnh nhận tình yêu siêu thánh ấy.

Nếu chẳng vì thế thì tại sao Mẹ luôn luôn bảo chúng ta đến cầu nguyện trước thánh giá, lần hạt trước thánh giá ? Chỉ xin trích dẫn một trong những sứ điệp rất tha thiết của Mẹ : “Các con yêu dấu, khi Mẹ nhìn các con, trái tim Mẹ se thắt lại vì đau khổ. Các con đang đi đâu, hỡi các con của Mẹ? Phải chăng các con đã chìm quá sâu vào tội lỗi đến nỗi các con không biết làm thế nào để dừng lại ? Các con tự bào chữa tội lỗi cho chính mình và sống theo tội lỗi. Hãy quì gối dưới chân Thánh Giá và ngước nhìn lên Con của Mẹ. Người đã chiến thắng tội lỗi và đã chết để cho các con, là các con của Mẹ, được sống… (Sứ điệp 2-10-2009).

Chính Mẹ cũng ngày ngày cầu nguyện trước cây Thập giá trên núi Krizevac :

          “Đúng như vậy. Hầu như mỗi ngày Mẹ đều ở dưới chân Thập Giá. Con của Mẹ đã vác thập giá, đã chịu đau khổ trên Thập Giá, và nhờ đó, đã cứu thế giới. Mỗi ngày, Mẹ đều cầu xin Con của Mẹ tha thứ tội lỗi của thế giới.” (31-12-1981)

MỜI BẠN CẦU NGUYỆN

Mẹ Maria ôi !/ Thú thật chúng con không thích thập giá,/ cũng không thích nghe nói đến thánh giá/ vì điều đó gợi lên nơi chúng con/ nào là đau khổ, nào là thử thách…/ Nhưng hôm nay, tạ ơn Mẹ/ vì đã cho chúng con một cái nhìn mới tuyệt vời hết sức :/ Hãy đến với Thánh giá/ vì Thiên Chúa hiến tặng Tình Yêu vô biên của Người cho các con từ trên Thánh giá !/ Vâng lời Mẹ,/ và cũng để tạ ơn lời dạy bảo quí báu của Mẹ,/ từ nay chúng con sẽ đến cầu nguyện trước thánh giá,/ và nhất là sẽ yêu mến thánh giá,/vì ở đó/ Thiên Chúa đã biểu lộ Tình yêu vô bờ bến của Người đối với chúng con. 

VIỆC CẦN THỰC HÀNH :

Suy đi gẫm lại sứ điệp của Đức Mẹ hôm nay.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Dâng Mình (11/15/2015)
Cn 3235: Cảm Tạ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cứu Con (11/15/2015)
Kêu Cầu Mẹ, Bạn Không Thất Vọng; Lĩnh Ý Mẹ, Bạn Không Sai Lầm! (11/15/2015)
Cn 3233: Cầu Nguyện Và Yêu Như Trẻ Thơ (11/14/2015)
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ , Lm Anthony Trung Thành (2) (11/14/2015)
Tin/Bài khác
Lạy Đức Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Các Linh Hồn Bị Bỏ Rơi Nơi Luyện Ngục (11/12/2015)
Tượng Đức Mẹ Vỡ (11/12/2015)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời. Cầu Cho Chúng Con (10/18/2015)
Cn 3219: Vị Linh Mục Trốn Tù Của Lực Lượng Isis Cách Kỳ Diệu (10/17/2015)
Cn 3218: Chuỗi Mân Côi Biến Đổi Cuộc Đời Tôi (2) (10/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768