MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 25: Không Được Hại Sự Sống
Chủ Nhật, Ngày 6 tháng 12-2015
BÀI LỜI CHÚA 25

Không đưỢc hẠi sỰ sỐng

Trích sách Sáng thế, 22.1-19

Sau khi Yavê đã cho ông A-bra-ham tuổi già hiếm muộn sinh được một đứa con trai độc nhất, tên là Y-sa-ác, thì Yavê thử lòng ông. Người phán :

-    A-bra-ham ! Hãy lấy đứa con một yêu dấu, tức là Y-sa-ác, đem lên núi kia mà tế nó làm lễ toàn thiêu.

Đau đớn khôn xiết, nhưng vâng lệnh Chúa, ông dắt con, bó củi, cùng hai đầy tớ, thắng lừa đi đến địa điểm Chúa chọn.

A-bra-ham chất củi lên vai Y-sa-ác, còn ông cầm đá lửa và dao phay, rồi cả hai cùng đi. Y-sa-ác hỏi :

-    Cha ơi ! Đây đã có củi và lửa, vậy tế vật ở đâu ?

A-bra-ham đáp :

-    Thiên Chúa sẽ lo liệu vật hi sinh, con ạ !

Đến nơi, ông xếp đá lên thành bàn tế lễ, ông xếp củi lên, rồi trói Y-sa-ác đặt lên trên, đoạn ông cầm dao, giơ tay để tế sát con...

Nhưng Thần sứ Yavê từ trời gọi ông :

-    Abraham ! Đừng giơ tay hại mạng đứa trẻ. Bây giờ, Ta biết ngươi là người có lòng kính sợ Thiên Chúa, vì ngươi không từ chối con một ngươi với Ta.

A-bra-ham nhìn quanh thấy một con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây : đó chính là lễ vật Yavê đã lo liệu. Ông liền bắt lấy nó làm lễ hi sinh thay con ông. Xong xuôi, Yavê lại phán :

-    A-bra-ham ! Ta lấy mình Ta mà thề rằng : vì ngươi đã không từ chối con một ngươi với Ta, thì Ta sẽ ban phúc lành cho ngươi. Y-sa-ác là dòng giống ngươi đó, Ta sẽ làm cho nó sinh sôi nảy nở đông như sao trời, cát biển... Mọi dân tộc sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho mình.

Đoạn A-bra-ham cùng Y-sa-ác trở lại đường cũ, rồi cùng nhau trở về nhà.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

 

Suy niệm Lời Chúa

Thiên Chúa là Đấng đã ra luật : chớ giết người, lẽ nào chính Người lại bảo giết ? Thiên Chúa là Đấng đã sinh dựng nên loài người, lẽ nào Người lại vui sướng giết họ ? Cho dù là giết với mục đích cao đẹp là làm của lễ hi sinh dâng cho chính Người, Người cũng không muốn, như ta vừa nghe kể truyện. Vì thế ngay từ đầu truyện, Kinh Thánh đã nói rõ là Thiên Chúa muốn thử lòng A-bra-ham.

Chúng ta càng hiểu thêm ý Chúa, khi biết rằng thời ấy, các dân tộc chung quanh thường có thói quen giết các con của họ làm tế vật cho các tà thần, nhất là thần Mô-lốc. Còn trong dân Israen, Thiên Chúa ra lệnh cấm ngặt việc ấy. Cho nên, trong sách Thánh, có đoạn kia khen Chúa rằng : “Chúa là Chúa tể hiếu sinh”, “Những gì có trong vạn vật Người đều yêu mến, Người không ghét bỏ sự gì Người đã làm ra” (Kn 11.24-26).

Tất cả các điều trên muốn đưa đến kết luận này : Thân xác và mạng sống con người, là tinh hoa của mọi loài, mọi vật, quí trọng hơn hết, là chóp đỉnh của tạo thành, không ai được phép làm hại hay giết đi. Nó sẽ tồn tại vì Thiên Chúa bảo vệ, giữ gìn, sẽ cho nó sống lại ngày tận thế, và sẽ được sống mãi đời đời. Chắc Thiên Chúa phải quí trọng nó lắm, nên mới cho Ngôi Hai mặc lấy một thân xác loài người làm thân xác mình, và sau cuộc Tử Nạn Phục Sinh, Ngài đã giữ lấy nó mãi đời đời trên thiên đàng, giữa cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thiên Chúa quí trọng thân xác và sự sống như thế. Còn ta là ai mà dám khinh khi, xài xể, buông tuồng ? Thế cho nên, về điều này, ta đừng để cho người ngoại, người vô tín ngưỡng lôi kéo ta theo các tư tưởng của họ mà làm hại, khinh rẻ, hay phá hủy mạng sống và thân thể. Đã đành, thân xác ta vì tội lỗi, đã trở nên xấu xa. Nhưng chúng ta đã được Phép Rửa tội thanh tẩy, thánh hóa rồi. Nếu đôi khi tội lỗi lại làm nhơ uế, thì phép Hòa Giải đến tha tội và tẩy sạch. Cho nên, thân xác người tín hữu đều đã được thánh hóa rồi. Thánh Phaolô dạy : “Hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân mình anh em !” (1Cr 6.19-20).

Vậy thực tế phải tôn trọng nó bằng những việc sau đây :

1/  Không kể việc tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày vì đã ban cho ta một thân xác, cho ta được sống làm người (nhớ kinh Cám ơn), thì phải dùng thân xác tôn vinh Thiên Chúa, không chỉ trong các giờ phụng vụ, lễ nghi (ở nhà thờ hoặc ở nhà) như khi đi dự lễ : miệng ca hát, đọc kinh, tung hô ; chân quì gối, mình cúi lạy, tay làm dấu, v.v... ; nhưng còn tôn vinh trong tất cả cuộc sống theo lời Thánh Phaolô chỉ bảo : “Dù ăn, dù uống, dù làm sự gì, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10.31). Không phải chỉ việc nào đạo đức mới tôn vinh Chúa, ngay cả các việc bình thường của đời sống, việc đời thường như ăn, uống, nghỉ ngơi, giải trí, lao động... cũng có thể tôn vinh Chúa được.

Có một việc tôn vinh Chúa hơn cả là dâng thân mình và cả đời sống ta làm lễ tế sống, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa (Rm 12.1t).

2/  Rồi ta hãy giữ đừng để thân xác mình làm dụng cụ phạm tội.  Thánh Phaolô nói : “Anh em đừng hiến chi thể mình làm khí giới bất chính cho tội lỗi” (Rm 6.12). Cách riêng, tội trực tiếp phạm đến thân xác là tội dâm dục. Thánh Phaolô dạy : “Anh em hãy tránh tà dâm ! Phàm mọi tội người ta phạm, thì đều ở ngoài thân xác ; còn kẻ tà dâm, thì có tội phạm đến chính thân xác mình” (1Cr 6.18).

3/  Có nhiều điều làm hại thân xác và mạng sống ta phải tránh : điều này bài trước đã đề cập, như lười biếng tập thể dục, vận động, tập dưỡng sinh... làm thân xác ta ra èo uột, ốm yếu..., hoặc ngược lại, quá chiều chuộng xác thịt quá đáng, để hết tâm trí vào việc tìm mọi thứ làm cho thân xác được khoái lạc. Thánh Kinh dạy : “Anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô  và đừng lo toan về xác thịt cho thỏa các đam mê” (Rm 13.14). Cách sống nhu nhược ấy là thửa đất màu mỡ cho các tình dục và đam mê lôi kéo không còn phương kìm hãm được.

Cách riêng đừng dùng những chất độc hại như thuốc lá (gây ung thư phổi), rượu..., ma túy : thuốc phiện, cần sa, bạch phiến, v.v... Người Kitô hữu phải kiêng kỵ hẳn những cái đó, không chỉ vì lý do sức khỏe như mọi người, song vì chúng hủy hoại thân mình ta, là Đền Thờ Thiên Chúa. Đây, lời Kinh Thánh dạy : “Anh em là Đền Thờ Thiên Chúa và Thánh Thần ngự trong anh em. Ai hủy hoại Đền Thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng hủy hoại người đó, vì Đền Thờ Thiên Chúa là vật thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3.16-17).

4/  Không được hủy hoại thân thể cách trực tiếp là tự sát. Đây là một tội trọng, rất nặng nề. Chỉ mình Thiên Chúa là chủ sự sống cũng như sự chết. “Chính Ta cho chết và cho sống, tác sinh và tác tử, và không ai có tài giựt ra khỏi tay Ta” (Tl 32.39; 1S 2.6). Nhất là khi gặp sầu khổ nặng nề, bệnh tật nan trị lâu dài, không được sử dụng cái ngày nay gọi là “an tử”, tự kết liễu đời mình để khỏi kéo dài đời sống trong đau đớn, trái lại ta phải nhẫn nại chịu đựng, kết hợp đau đớn mình với đau khổ của Chúa trên thập giá, và trung tín đến chết với Chúa. Những kẻ vô đạo, vô tín, họ muốn tự sát vì lý do gì mặc kệ, phần ta chỉ biết nghe lời Chúa dạy.

Có những hình thức tự tử cách gián tiếp, giết người gián tiếp, vì thế ít người chú ý như : phóng xe quá tốc độ, lạng xe, lách xe, chạy trái luật lưu thông, lái xe ẩu, lái xe trong tình trạng say rượu, chơi những trò nguy hiểm vô ích, v.v...

6/  Ở đây, phải nói cách riêng đến việc phá thai... là hình thức phá hoại mạng sống những kẻ vô tội, yếu đuối, và không thể tự vệ. Tuân theo lệnh Thiên Chúa, Hội Thánh cương quyết cấm phá thai một cách rất nghiêm ngặt. Ai làm tội này, nhất là làm nghề phá thai, hoặc đồng lõa, đồng tình, đồng mưu, bị phạt vạ tuyệt thông, nghĩa là bị loại ra khỏi Hội Thánh, và chỉ Linh mục nào có thẩm quyền mới giải vạ ấy được. Nhẹ nhất là không được chịu các Bí tích.

Ta cũng nên tìm hiểu lý lẽ người đời nêu ra để cho phép họ phá thai. Có những bà mẹ nói : nó là bào thai do tôi tạo nên, do đó, tôi có quyền trên nó. Còn các nhà khoa học cho rằng bào thai từ khởi đầu cho đến 4 hoặc 5 tháng, chưa phải là bào thai loài người, chưa là người, vì trong tiến trình tiến hóa, nó chưa có hình thù và các cơ quan của loài người, mới chỉ là hình thù đại khái như con nòng nọc, hoặc một động vật nào đó thôi. Cho nên, chỉ cấm phá thai khi đã 5, 6 tháng trở đi...

Nhưng Hội Thánh không dựa vào các khoa học gia, mà dựa vào ý Chúa : Người là chủ sự sống và sự chết. Mà bào thai, tự lúc khởi đầu thụ thai, là bắt đầu một con người rồi. Giết nó là giết người. Để giúp dễ xác tín hơn, ta hãy dựa vào một đoạn Kinh Thánh Luca 1.26tt : đó là trình thuật truyền tin và Đức Mẹ đi thăm bà E-li-sa-bet.

Sau ngày truyền tin ít hôm, Đức Mẹ đi thăm bà E-li-sa-bet, vì Thiên thần báo là bà đã thụ thai được 6 tháng rồi. Cuộc hành trình từ Nadarét đến Ain-ka-rim, xứ Yuđê mất độ 5, 6 ngày. Khi vừa vào nhà, E-li-sa-bet thoạt nghe tiếng chào của Đức Mẹ, thì hài nhi (tức bào thai trong lòng bà) nhảy mừng và bà được đầy Thánh Thần mà kêu lên : “Trong nữ giới có em là diễm phúc. Đáng chúc tụng thay hoa quả lòng em ! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến với tôi ?”.

Bà Elisabet được đầy Chúa Thánh Thần mà kêu lên, có nghĩa là bà được Thánh Thần soi sáng mà nói lên ba điều chân thật này :

a/  Bào thai nhảy mừng : Theo kiểu nói Kinh Thánh, có ý nói là được ơn cứu độ, được ơn thánh sủng, do được tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa hiện diện trong lòng Đức Mẹ. Như thế là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống mặc xác trong lòng Đức Mẹ lúc ấy rồi, chứ không đợi đến 5, 6 tháng sau, khi bào thai trong dạ Đức Mẹ thành hình người mới xuống, và Chúa thánh hóa Gioan Tẩy giả đang còn trong lòng mẹ.

b/  Hoa quả lòng em đáng chúc tụng : Hoa quả là có ý nói về đứa con. Đáng chúc tụng : lời chúc này dành riêng cho Thiên Chúa. Như vậy, bà E-li-sa-bet chúc tụng đứa con trong lòng Đức Mẹ là Chúa, vậy Chúa đã xuống làm con Đức Mẹ rồi.

c/  Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi : Nếu Chúa Ngôi Hai chưa xuống mặc xác phàm trong lòng Đức Mẹ, làm sao Đức Mẹ được xưng là “Mẹ Chúa tôi” được ?

Vậy tất cả các điều đó đều nói rằng : bào thai trong lòng Đức Mẹ lúc ấy, cho dù mới khởi đầu, còn trứng nước, song đã được nhìn nhận là Chúa Ngôi Hai đã xuống mặc xác ngay rồi, chứ không đợi bào thai lớn 5, 6 tháng.

Hội Thánh còn dựa theo một luận chứng thần học nữa để bảo rằng : bào thai ngay từ giây phút thụ thai, đã là một con người, một mạng người, tuy còn trứng nước ! Đó là thoạt khi đậu thai, thì Thiên Chúa ban xuống một linh hồn ngay, linh hồn ấy như kiến trúc sư sẽ điều khiển sự phát triển bào thai ấy, kiến thiết tòa nhà là thân xác từ khởi sự cho đến hoàn thành.

Hôm nay, gia đình chúng con làm giờ thánh cầu nguyện này, để đền tạ với Chúa, vì chúng con vô ơn bội nghĩa, làm đủ mọi điều nói chẳng sao xiết hại đến thân xác và mạng sống, là món quà quí giá, là kiệt tác Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con là con cái Chúa, mà cách sống chúng con chẳng khác gì người ngoại đạo và vô tín... Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và giúp chúng con cải thiện cách sống theo Lời Chúa dạy.

Tích truyện

Vì quá yêu chàng, một thiếu nữ nọ đã có thai cách lén lút và bất hợp pháp. Cô xấu hổ, sợ gia đình mang tiếng, cha mẹ đánh đập, nên cô có ý phá thai. May nhờ một người bạn tốt an ủi và nâng đỡ, giúp cô lánh xa gia đình ít lâu, lấy cớ đi công tác. Cô đã sinh ra đời một cậu bé kháu khỉnh và thông minh. Được yêu thương, săn sóc, lớn lên, cậu đã trở thành một nhà nhạc sĩ nổi danh khắp năm châu, một thần đồng, một thiên tài hiếm có... Đến lúc ấy, người bạn kia mới nói đùa với cô :

-   Giả sử em đã không nghe tôi mà phá thai, em đã làm cho thế giới mất đi một vĩ nhân, một thiên tài ! ª

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Maria Hoa Hồng Mầu Nhiệm (2) (12/8/2017)
Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm (1) (12/8/2017)
Chúa Giêsu Sắp Giáng Lâm (12/11/2015)
Đức Mẹ Garabandal (12/11/2015)
Hour Of Grace, Dec 8, Starting At 12:00pm-1:00pm (12/8/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Hai Câu Chuyện Về Tràng Hạt Mân Côi (12/6/2015)
Tin/Bài khác
Mẹ Là Hoa Sen Giữa Đời, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/9/2017)
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Anthony Trung Thành (12/9/2017)
Vô Nhiễm Là Gì? (12/9/2017)
Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân Đang Tìm Tay Nâng Đỡ! (12/5/2015)
Kinh Legio Mariae, Tessera (12/5/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768