MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#34: Ứng Dụng Vào Hiến Tế Trên Thập Giá Của Chúa Giêsu
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 1-2016
ỨNG DỤNG VÀO HIẾN TẾ

TRÊN THẬP GIÁ CỦA CHÚA GIÊSU

Trước tiên, ta phải xem cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá có phải là một hiến tế không ?

Thưa : Có.

Trong bữa Tiệc Ly trước khi chịu Tử nạn, chính Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết cái chết của Người là một Hiến tế. Sách Tin Mừng thuật lại rằng : Trong bữa tối đó, Người diễn trước cái chết hôm sau trên thập giá như sau :  

"Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói:

"Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em" (Lc 22.19-20), Tin Mừng Mt nói rõ thêm : "và cho muôn người được tha tội" (Mt 26.28).

Cả Tân Ước đều hiểu cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu là một việc hiến tế :

- "Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô, đã chịu hiến tế." (1C 5.7; xem thêm Ga 1.29 ;17.19)

- "… Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã hiến mình làm lễ vật và hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt." (Ep 5.2)

- “Đức Giê-su không cần phải mỗi ngày dâng hy lễ như các vị thượng tế (xưa), (họ phải dâng lễ tế), trước là vì tội của mình, sau là vì tội của dân; quả thật, Người đã thực hiện điều đó khi dâng chính mình chỉ một lần là đủ." (Dt 7.27)

- “Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.” (1 Ga 2.2)

Thắc mắc : Theo qui cách cuộc hiến tế cổ truyền là dâng một con vật, đem tế sát rồi hỏa thiêu…, mà ở hiến tế thập giá, không thấy dâng con vật, không thấy sát tế cũng không thấy lửa thiêu, chỉ thấy một người bị đóng đinh, thì sao gọi là hiến tế ?

Xin trả lời : Trước hết, xin nhớ lại mấy lời Thánh Kinh vừa nêu trên đây (1Cr 5.7; Ep 5.2; Dt 7.20; 1 Ga 2.2) khẳng định người bị đóng đinh đó - là Đức Giêsu – đã được hiến tế thực sự.

Thật vậy, việc Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, tuy bề ngoài có vẻ như Người là một tên phản loạn, bị nhà cầm quyền Rôma toa rập với nhóm giáo trưởng Do Thái kết án tử hình, và bị lính Rôma đóng đinh trên thập giá, song theo cách nhìn của Thiên Chúa, diễn tả trong Thánh Kinh, thì lại đúng là một hiến tế thực thụ, thay thế và hoàn tất các hiến tế xưa :

“Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích (nữa), mà đó vốn là những của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài…. Theo ý đó, [1] chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.” (Dt 10.8-10)

Còn thắc mắc tại sao trong việc hiến tế của Đức Giêsu, không thấy có con vật bị tế sát ? Sở dĩ có thắc mắc đó là bởi vì người ta không để ý đến lời Thánh kinh vừa trích dẫn trên đây, đã cho ta biết một lý do xác đáng : Thiên Chúa bây giờ không còn ưa thích những tế lễ súc vật ngày xưa đó nữa (Dt 10.8), lý do là vì những tế lễ súc vật ấy không tài nào xóa bỏ tội lỗi loài người được (Dt 10.4,11).

Đúng vậy, Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, Người không thể nào ưa thích các hiến tế súc vật, Người chỉ tạm chấp nhận, vì trong thời dân chúng còn bán khai, người ta chưa đủ trình độ để hiểu một hiến tế cao siêu hơn được.

Biết được ý Thiên Chúa như thế, nên vào thời viên mãn, - nghĩa là thời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị xong, cách riêng nhờ các ngôn sứ dạy dỗ, để sẵn sàng đón nhận thực tại cao siêu, mà những gì đi trước chỉ là hình bóng, hay phác họa mờ nhạt - Đức Giêsu tự hiến mình làm của tế lễ :

Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài…. Theo ý đó, …. Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, Lễ vật giờ đây là một con người, và lại chính là Con Một Thiên Chúa, cho nên của lễ mới có giá trị thực sự trước mắt Thiên Chúa !

Về thắc mắc tại sao không thấy lửa vật chất thiêu của lễ, như xưa trong các cuộc tế lễ truyền thống của loài người ? Xin giải đáp : Trong hiến tế một con người chứ không còn là một con vật, thì bây giờ không cần “lửa vật chất” để hỏa thiêu của lễ, biến nó thành làn khói hương thơm chuyển tới cho thần linh thụ hưởng nữa, mà là “lửa thiêng” của tình yêu, lửa Thánh Thần sẽ toàn thiêu tế vật Giêsu, dâng lên Thiên Chúa như hương thơm thiêng liêng tình yêu.

Vì thế Thánh Kinh viết :

"Đức Kitô, … nhờ Thần Khí hằng có (như lửa thiêng tình yêu thiêu đốt) mà tiến mình làm (lễ tế hy sinh) vô tì tích dâng lên Thiên Chúa" (Dt 9.14), “tựa hương thơm ngào ngạt” (Ep 5.2)

Đọc những dòng trên đây, chúng ta có cảm tưởng các hiến tế súc vật cổ truyền mới thực tế, cụ thể, còn hiến tế Đức Giêsu trên thập giá là thiêng liêng, mơ hồ nếu không muốn nói là tưởng tượng !

Chúng ta là tín hữu, là kẻ tin, phải nghe theo Thánh kinh Lời Chúa dạy, mà theo Thánh kinh dạy tức là nhìn như Thiên Chúa nhìn, thì lúc ấy sẽ thấy ngược lại : các tế lễ cổ truyền kia, dù cụ thể, vẫn chỉ là hình bóng báo trước, hay những phác họa thô sơ để giúp nhân loại dễ hiểu hiến tế thực thụ là hiến tế của Đức Giêsu trên thập giá. Đây mới là thực tại, các hình bóng phải thoái lui.

Thánh kinh làm chứng :  Những lễ vật và hy lễ (súc vật Cựu Ước ngày xưa) dâng tiến Thiên Chúa không thể làm cho lương tâm người phụng tự trở nên hoàn thiện. Những cái đó chỉ liên quan đến […] nghi thức tẩy rửa, và là những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài, … vốn chỉ là hình ảnh ám chỉ (tế lễ thực thụ của Đức Giêsu) vào thời hiện tại.” (Dt 9.9-10)

 

***

 



[1]       Ý đó của Thiên Chúa là đây : “Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Thiên Chúa đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su, Đấng dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ, phải trải qua gian khổ mà trở thành thập toàn…” (Dt 2.10)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu. (1/7/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2019)
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768