MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#35: Hiến Tế Của Đức Giêsu Có Được Thiên Chúa Chấp Nhận Không ?
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 1-2016
Sau khi đã biết cái chết của Đức Giêsu trên thập giá thực sự là một hiến tế, hơn nữa, còn là hiến tế thực thụ mà các hiến tế của loài người chỉ là hình bóng, nay ta lại hỏi :

            Hiến tế của Đức Giêsu có được Thiên Chúa chấp nhận không ?

 Thưa : Hiến tế của Đức Giêsu

được Thiên Chúa chấp nhận và thần hóa

Cũng như trong các hiến tế cổ truyền, hiến tế chỉ hoàn tất khi được Thần linh “chấp nhận” tức là  chiếm hữu, nhận làm sở hữu của mình.

Hiển nhiên, hiến tế của Đức Giêsu đã được Thiên Chúa chấp nhận, là bởi vì hiến tế Thân mình của Đức Kitô – "Con chiên vô tì vô tật" (1 Pr 1.19) – là một hiến tế "dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt, rất đẹp lòng Người" (Ep 5.2).

Mà nếu đẹp lòng Thiên Chúa thì Người sẽ chấp nhận, và Người sẽ tỏ sự chấp nhận ấy ra bằng một dấu chỉ ! Trong các lễ tế vật chất xưa chỉ là hình bóng, thì một dấu chỉ nào đó là đủ, chẳng hạn lễ tế của Abilê được Giavê ngó đến (St 4.4-5), hoặc đôi khi Người cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ (xem tế lễ của tiên tri Êlia trên núi Cácmen, 1 V 18.38; cũng xem Lv 9.24). Song trong cuộc tế lễ chính mình của Đức Giêsu trên đồi Can-vê, giữa trời và đất, ngoài mọi khuôn khổ hình thức lễ nghi, tất cả đều thực, thì sự chấp nhận của Thiên Chúa cũng phải thực:

Chính thần tính của Thiên Chúa đón nhận Lễ vật và chiếm trọn lấy.

Và Người biểu lộ sự chấp nhận ấy, không bằng một dấu chỉ tầm thường như thường thấy, mà bằng sự tôn vinh Đức Giêsu bởi việc phục sinh. Như thế, lễ vật không bị thiêu hủy như nơi các hiến tế cổ truyền, mà lại được sống lại, phục sinh huy hoàng !

Đức Giêsu-Lễ vật phải sống lại vì hai lẽ này :

1) Vốn dĩ Đức Giêsu là Thiên Chúa hằng hữu (Ga 1.1; 8.24,58; Rm 9.5), tự bản chất là Đấng bất tử (1 Tm 6.16), nên Người không thể chết, nhưng chỉ vì thương nhân loại, Người đã xuống thế làm người, mặc lấy xác phàm để nhờ thân xác đó Người mới có thể chết mà cứu họ khỏi chết đời đời và được sống (x. Ga 3.14-16; Dt 2.9-10; 5.8-9; v.v…), bởi vậy nhất định Người phải được Thiên Chúa làm cho sống lại :

“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van và khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính.” (Dt 5.7-8)

“Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn muôn đời” (Kh 1.18)

2) Nếu Chúa Cha để Người chết luôn, là dấu Người có tội, vì ai có tội là phải lãnh án chết (St 3.19; Ed 18.4; Rm 5.12), vậy nếu Người cũng có tội và vì tội mà phải chết, thì Người còn cứu ai được nữa ? Không ! Đức Giêsu vô tội (1 Pr 2.22), và cái chết của Người là một sự vâng lời Chúa Cha (Mc 14.35; Pl 2.8), chấp nhận hy sinh thân mình để chuộc tội nhân loại : “Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương – hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.” (1 Pr 3.18)  

Chính vì thế, Thiên Chúa Cha xúc động trước sự vâng phục tuyệt đối của Chúa Giêsu, không những đã bằng lòng hy sinh địa vị là Thiên Chúa của mình, lột bỏ hết vinh quang để xuống thế làm người hèn hạ, lại còn vui lòng tế hiến chính mình chịu chết trên khổ hình thập giá (Pl 2.6-8), để cứu nhân loại như ý Chúa Cha muốn (Dt 2.10). Vì thế, Chúa Cha đã ân thưởng cho Chúa Giêsu bằng việc phục sinh Người, và đổ tràn sung mãn Thần Tính, đầy ắp Thần Khí, Sự Sống và Thánh Thiện vào trong Người, tức là thần hóa Người.

Chúng ta thường chỉ chú ý đến việc phục sinh, nghĩa là Chúa Cha làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, mà ít lưu ý đến việc thần hóa. Phục sinh quả là một việc quyền năng vĩ đại thật, song xét kỹ thì việc thần hóa mới lớn lao khôn cùng, vì làm cho một con người là Đức Giêsu, được tôn vinh lên bằng Thiên Chúa !

Thánh Phaolô đã mô tả diễn biến ấy qua mấy câu tuyệt bút :

Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

mặc lấy thân nô lệ,

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi

bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
         Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe Danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất

trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ ;  

để tôn vinh

Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng
tuyên xưng rằng :

"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa."

(Pl 2.6-11) 

Được siêu tôn thần hóa ngút trời như vậy, cho nên :

"Nơi Người, ngay trong thể xác, hiện diện tất cả sự viên mãn của thần tính" (Cl 2.9)

Nghĩa là Thiên Chúa dốc đổ tất cả thần tính của mình, tất cả những gì là Thiên Chúa, vào cho Chúa Giêsu hết, đến nỗi cả thể xác Chúa cũng được sung mãn thần tính của Thiên Chúa, trở nên Thiên Chúa, ngang hàng với Chúa Cha,

như thế là được thần hóa đến mức tột đỉnh.

Đến đây, kể như chúng ta đã được giải thích mà hiểu hiến tế của Đức Giêsu được Chúa Cha chấp nhận và thần hóa là như thế nào.

Và điểm cần nắm bắt là đây : Tại sao chúng ta nghiền ngẫm lâu dài về hiến tế của Đức Giêsu ?

Đó là vì muốn mọi người hiểu rằng : Chỉ sau khi hiến tế của Chúa Giêsu được Chúa Cha chấp nhận và thần hóa, tức là được đầy ắp Thần Khí và Thánh Thiện và gồm đủ mọi phúc lộc…, lúc ấy Chúa Cha mới ban Lễ vật ấy, tức là Thịt Máu Chúa Giêsu đã trở nên thần thiêng, xuống lại cho nhân loại dưới dạng Lộc Thánh, làm lương thực thần linh nuôi sống linh hồn họ. Đó là điều ta sẽ xem dưới đây.

wwwwww

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu. (1/7/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2019)
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768