MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#37: C – Hiến Tế Của Đức Giêsu Trên Đồi Can-vê Cũng Là Hiến Tế Diễn Ra Trên Thiên Giới
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 1-2016
Trên đây là nghiên cứu việc hiến tế cổ truyền theo khoa lịch sử tôn giáođem áp dụng vào hiến tế thập giá của Chúa Giêsu (Loài người dâng tế vật lên / Thần linh ban Lộc thánh xuống lại).

Nhưng nay nhờ Thánh Kinh soi dẫn, ta đi vào chiều sâu mầu nhiệm thì mới khám phá ra điều này là : Thánh Kinh nhìn hiến tế ấy trong một viễn tượng thật là huy hoàng :

C – HIẾN  TẾ  CỦA  ĐỨC GIÊSU TRÊN ĐỒI    CAN-VÊ CŨNG LÀ HIẾN TẾ DIỄN RA TRÊN THIÊN GIỚI

Trước mắt người phàm, Chúa Giêsu chỉ là một kẻ tử tội bị đóng đinh trần trụi trên thập tự giá, tại đồi Canvê, chiều thứ sáu u ám của lễ Vượt Qua Do Thái năm ấy, và đã trút hơi thở cuối cùng, bây giờ đang im lìm bất động trong sự chết.

Nhưng trước mắt Thiên Chúa Cha thì Người lại nhìn thấy khác :

 Chúa Giêsu là vị Thượng Tế vĩnh cửu, mặc phẩm phục Thượng Tế, long trọng bưng trên tay chén Máu của chính mình, đang uy nghi tiến vào trong Cung Cực Thánh của Thiên Chúa, làm Chủ tế thi hành một Phụng vụ thiên giới trước Nhan Thiên Chúa. Người đã tự hiến tế mình như Lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa Cha, và đã lãnh được Ơn Cứu Chuộc vĩnh viễn cho loài người.

   Cái nhìn đó của Thiên Chúa, chẳng ai có thể biết được, nếu Thiên Chúa đã không soi sáng cho các tác giả Thánh Kinh viết ra cho nhân loại được biết, cách riêng qua mấy đoạn Thư Do Thái dưới đây.

Thánh Thư cho biết :

Việc tế tự ở Lều Tạm Cựu Ước là hình bóng

về tế lễ thiên giới của Chúa Giêsu

·           Đoạn thư thứ nhất :

Cấu trúc Lều Tạm và Đền thờ của Cựu Ước

9 1“Vậy, giao ước thứ nhất đã có những quy luật phụng tự và có thánh điện dưới đất.2 Quả thật, một cái lều, cái lều thứ nhất, đã được dựng lên; lều này được gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến.3 Đằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là Nơi Cực Thánh.          4 Trong đó, có hương án bằng vàng và Hòm Bia Giao Ước hoàn toàn bọc vàng; Hòm Bia này chứa bình vàng đựng man-na, cây gậy trổ hoa của ông A-ha-ron và các tấm bia Giao Ước.5 Trên Hòm Bia, có hai tượng kê-ru-bim rạng ngời vinh quang Thiên Chúa, dang cánh che phủ nắp xá tội. Bây giờ không phải là lúc nói tỉ mỉ về các điều đó.

6 Mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất (Nơi Thánh) để cử hành việc phụng tự.7 Còn lều thứ hai (Nơi Cực Thánh), thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân.”

      (Dt 9.1-7. – Sách Lv 16.2-6,11-19 tả chi tiết hơn.)

Giải thích :

Khi Thiên Chúa sai ông Môsê đi gặp vua Pharaô để bảo vua phải giải phóng cho dân Israen khỏi làm nô lệ, “Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra- ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập ?” Người phán : “Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi : khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai-cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này.” (Xh 3.10-12)

Hình trên : Thời dân Do Thái còn đi rong ruổi trong sa mạc, nơi thờ phượng Thiên Chúa là một Lều Tạm bằng vải.

Text Box: Hình trên : Thời dân Do Thái còn đi rong ruổi trong sa mạc, nơi thờ phượng Thiên Chúa là một Lều Tạm bằng vải.Thoát khỏi làm nô lệ Ai Cập, họ sẽ được làm tôi thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng họ chưa thể xây một nơi thờ phượng chắc bền được, vì trong thời đi rong ruổi trong hoang địa tiến về Đất Hứa, phải dời chỗ từ nơi này đến nơi kia, nên họ chỉ dựng Lều tạm bằng vải.

Cấu trúc và cách bài trí của Lều Tạm đã được đoạn thư Do Thái trên kia mô tả vắn tắt : Không kể hàng rào bằng vải quây chung quanh bên ngoài, bên trong ở cuối sân, có một Lều có mái che, chia làm hai phần : phần ngoài được gọi là Nơi Thánh. Sau một bức màn là phần trong cùng gọi là Nơi Cực Thánh, trong đó có Hòm Bia Giao Ước, trên nắp có tạc hai tượng Kêrubim, là chỗ Thiên Chúa ngự. Nơi Thánh (hay Cung Thánh), các tư tế được vào để dâng hương, thắp đèn, dâng bánh trưng hiến v.v… Còn  Nơi Cực Thánh (hay Cung Cực Thánh) chỉ có một mình vị Thượng tế được vào, mỗi năm một lần, đem theo máu (tế vật) để dâng làm của lễ đền tội, còn dân chúng thì chưa được vào, phải đứng ở ngoài.

 

Mô hình Đền thờ do vua Salômôn xây ở Giêrusalem

(năm  960  C.Ng.).

Đoạn thư Do Thái trên chỉ mô tả về Lều Tạm, nhưng nên hiểu là ngay cả nơi các Đền thờ nguy nga vĩ đại hơn do vua Salômon và Hêrôđê Cả xây sau này, thì cũng như vậy.

Mô hình tái dựng lại Đền thờ Giêrusalem do vua Hêrôđê Cả xây thời Đức Giêsu. Tuy nguy nga vĩ đại hơn nhiều, song căn bản về cấu trúc và cách bài trí không có gì thay đổi, so với Lều Tạm và đền thờ do vua Salômon xây.

Như thế, điều đáng chú ý là tại Lều tạm và các Đền thờ này, nếu hiểu Nơi Cực Thánh có Thiên Chúa ngự là tượng trưng cho Thiên Đàng, vậy thì đã rõ là thời đó, dân chúng chưa ai được vào Thiên Đàng, cửa Thiên đàng vẫn còn đóng. Vì sao? Đoạn thư thứ hai dưới đây sẽ cho biết lý do.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu. (1/7/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2019)
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768