MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 29: Bài Hai : Phụng Vụ Thiên Giới Học Về Thánh Lễ
Thứ Hai, Ngày 11 tháng 1-2016

 

 

 

Bài hai :

 

PHỤNG VTHIÊN GIỚI

Học về Thánh Lễ

(Ga 6.51)

 


DIỄN TỪ VỀ BÁNH SỰ SỐNG (Tiếp theo)

B. PHẦN THỨ HAI (Ga 6.51-58)

 

XIN NHẮC LẠI : ở Phần thứ nhất của Diễn từ (Ga 6.35-50), chúng ta đã được mời lãnh nhận :

   BÁNH SỰ SỐNG LÀ LỜI CHÚA hay BẢN THÂN CHÚA.

   Lãnh nhận bằng tâm trí và bởi lòng tin (tr.25tt).

   Ai lãnh nhận Bánh Giêsu và Lời Người thì không phải đói khát, thiếu thốn nhưng được no thỏa, được có ngay hiện thời trên trần gian sự sống của chính Thiên Chúa nơi mình, và ngày sau sẽ được sống lại toàn vẹn xác hồn trong Cõi Trời mới Đất mới, là Thiên Đàng hạnh phúc bất diệt.

Chúa Giêsu kết thúc Phần thứ nhất ấy của Diễn từ bằng cách lặp lại câu chủ lực ở đầu Diễn từ (c.35) : "Tôi là Bánh Sự Sống", và cho người Do Thái biết là cha ông họ vì không được ăn bánh thần linh này, mà chỉ được ăn Manna là cái bánh không thật từ trời xuống, nên họ vẫn phải chết (c.49). Sau đó, Người tái khẳng định mình chính là Bánh từ trời xuống thật, đúng như Người đã báo ở c.33: “Bánh của Thiên Chúa là cái từ trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”, bởi thế ai ăn mới khỏi chết. (c.50)

 

   Tới đây ở Phần thứ hai này của Diễn từ (6.51 đến 6.58), chúng ta sẽ được mời đến lãnh nhận :

   BÁNH HẰNG SỐNG LÀ THỊT MÁU CHÚA

   Lãnh nhận bằng cách ăn uống thật sự và tất nhiên cũng bởi lòng tin.

   Đến Phần thứ hai này, Bánh Sự Sống ấy không còn là hình bóng chỉ về Bản Thân Chúa Giêsu và Lời của Chúa mà người ta lãnh nhận bằng tâm trí, song đã mặc một dạng thức cụ thể là Thịt Máu thực sự của Chúa mà người ta sẽ lãnh nhận bằng việc ăn uống.

Thực vậy, trong Phần thứ hai này của Diễn từ, chữ “ăn uống” được nói đi nói lại nhiều lần, khác hẳn với Phần thứ nhất của Diễn từ nhấn mạnh đến ‘lòng tin’ của tâm trí.

Chúng ta cùng nhau đọc đoạn Diễn từ này (6.51-59):

51 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống."

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?" 53 Đức Giê-su nói với họ : "Thật, Tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.

54 Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,

55 vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.

56 Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.

57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy.

58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

 

*

Trước khi được ăn Thịt và uống Máu Chúa, (Rước Lễ), phải xem Thịt Máu ấy do từ đâu mà có, và ta sẽ thấy là do đã được Hiến Tế mà có. Vì thế, Phần hai này của Diễn từ gồm trong nó hai điều :

Hiến tế hay Thánh Lễ

Ăn uống Thịt Máu tế lễ hay Rước Lễ.

Bởi vậy chúng ta phải chia Phần hai này thành 2 Tiểu đoạn để học hỏi :

Tiểu đoạn một, gồm chỉ một câu 6.51, ta sẽ học về Thánh Lễ ;

Tiểu đoạn hai gồm các câu 6.52-58, ta sẽ học về việc Rước Lễ.

TIỂU ĐOẠN MỘT (6.51) :

HỌC VỀ THÁNH LỄ.

A – SAU KHI ĐÃ HIẾN TẾ TRÊN THẬP GIÁ, THỊT MÁU CHÚA GIÊSU MỚI TRỞ THÀNH CỦA ĂN CỦA UỐNG CHO TA.

Chúng ta thường nghe cũng như thường quen miệng nói: “Chúa lập phép Thánh Thể !” Và chúng ta nghĩ đó là chuyện quá dễ đối với Chúa : Chúa chỉ cần phán một lời và hóa phép một cái là bánh và rượu trở nên Thịt Máu Chúa hiện diện ngay trên bàn thờ. Một phép lạ ! Chúa quyền phép vô cùng, phán một lời liền có trời đất, huống chi là phép Thánh Thể nhỏ bé này!

Chính vì hiểu sơ xài như thế, không đi sâu vào mầu nhiệm, nên chúng ta không thấy sự cao cả của phép Thánh Thể, và không mấy quí trọng cho xứng.

Quả thật, chúng ta thường coi việc lập Phép Thánh Thể ở hình thức bên ngoài : là việc Chúa lập “một nghi thức” để các Tông đồ (và sau đó là các linh mục) thi hành mà làm cho Thịt Máu Chúa “hiện diện” (dưới hình bánh, hình rượu) trên bàn thờ. Khi linh mục vâng lệnh Chúa Giêsu, đọc lời truyền phép trên bánh rượu đúng “nghi thức” Chúa dạy : “Này là Mình Thầy”… “Này là Máu Thầy…” thì phép lạ xảy ra : trên bàn thờ Thịt Máu Chúa Giêsu hiện diện !

Nhưng vấn đề đâu có đơn giản như vậy ! Vấn đề đâu có phải chỉ là “nghi thức” đọc lời Chúa truyền, thì phép lạ xảy ra: tức thì Thịt Máu Chúa hiện diện trên bàn thờ.

Vấn đề là Thịt Máu Chúa bởi đâu mà có ?

Chúa quyền phép vô biên, phán một lời liền có trời đất, đúng vậy, nhưng Chúa không thể phán một lời liền có Thịt Máu Chúa để làm thần lương cho ta được. Muốn có Thịt Máu như thế, Chúa phải chết đã. cái chết của Chúa, Chúa cũng không thể phán một lời mà có. Cái chết của Chúa là một kinh nghiệm bản thân Người phải trải qua !

Đó là một quá trình hiến tế chính mình đầy đau đớn gian khổ : bởi vâng ý Cha mà chịu đóng đinh, chịu chết trên khổ hình thập giá, nên được Cha chấp nhận hiến tế, sau đó được Cha cho sống lại, khi ấy Thịt Máu Chúa mới có sự sống thần linh mà nuôi sống chúng ta.

Chính vì thế mà chúng ta viết tít đề trên đây :

Sau khi đã hiến tế trên thập giá, Thịt Máu Chúa Giêsu mới trở thành của ăn của uống cho ta !

Lấy ví dụ về hạt lúa cho dễ hiểu : muốn trở thành bánh người ta ăn mà sống, thì hạt lúa phải trải qua một quá trình làm bánh : người ta lấy hạt lúa đem phơi khô cho chết đi, nghiền nát thành bột, nhào với nước, rồi bỏ vào lò nướng mới thành bánh để người ta ăn (Đọc Tin Mừng theo Yoan, Tập III, trang 203).

Thì cũng vậy, Bánh Sự Sống, là Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa, cũng phải trải qua một quá trình chịu thử luyện gian khổ trong cuộc sống làm người, phải bị nghiền nát trong cuộc Thương khó, phải chịu nướng trong lò Tử nạn, rồi mới chỗi dậy trong sự Phục sinh, mà trở nên Bánh thần linh tuyệt diệu ban Sự Sống của chính Thiên Chúa cho nhân loại ăn mà được sống muôn đời.

Cái quá trình ấy được mệnh danh là cuộc Hiến tế mà chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây nhờ Khoa lịch sử tôn giáo (xem tr.169tt).

Công lao và tình yêu vô biên của Chúa trong việc này vĩ đại như thế, vậy mà từ trước đến nay, chúng ta chỉ thường hiểu việc Chúa lập Phép Thánh Thể đơn giản như làm một phép lạ, chẳng khác gì bao phép lạ còn hiển hách và vĩ đại hơn Chúa đã từng làm, vì thế ta coi thường, không mấy quí trọng Mình Máu Chúa cho xứng đáng ! Làm phép lạ chỉ là làm một việc ngoài bản thân Chúa, còn lập Thánh Thể, là bản thân Chúa bị đem vào cuộc.

Mặt khác, cũng do từ trước đến nay, ta chỉ nghe nói Chúa Giêsu chịu chết để đền tội thay cho nhân loại mà thôi, hầu như chưa bao giờ nghe nói Chúa có chịu chết thì Thịt Máu Người mới trở thành lương thực nuôi sống loài người ! Vì thế, mới được nghe lần đầu, quả thật là hơi lạ tai.

Vậy để hiểu biết tường tận, bây giờ ta khởi sự khảo sát câu 51 :

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa Con Tin Rồi, Lm Tiến Lộc (1/22/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768