MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 32: Thương Xác Bẩy Mối (phần Iii)
Thứ Hai, Ngày 11 tháng 1-2016
BÀI LỜI CHÚA 32

Thương xác BẨY mỐi (Phần III)

Đọc tiếp Tin Mừng Thánh Mátthêu, 25.31tt

41Bấy giờ Vua Giêsu cũng sẽ nói với những người bên trái:

“Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng bầy tôi của nó. 42Vì xưa Ta đói mà các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống, 43Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng".

44Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã từng thấy Người đói hay khát, khách lạ hay mình trần, liệt lào hay ở tù, mà chúng đã lại không giúp đáp Người?”

45Bấy giờ Ngài phán với họ rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính mình Ta".

 46Thế là chúng sẽ phải vào cực hình muôn kiếp, còn kẻ lành thì được vào sự sống đời đời".

*   Đó là lời Chúa !  -  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Bài Tin Mừng ta vừa đọc trên cho biết : những người Vua Giêsu, Đấng Thẩm Phán tối cao, kết án là những kẻ ích kỷ, không có lòng thương đồng loại, cách riêng những người đau khổ, bần cùng, bất hạnh :  “Vì xưa Ta đói, Ta khát mà các ngươi không cho Ta ăn, không cho Ta uống, Ta mình trần mà các ngươi không cho áo mặc, Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng".

Nghe phán xét như vậy họ rất ngạc nhiên và kháng cáo : “Có bao giờ chúng tôi đã từng thấy Ngài khổ sở như thế mà chúng đã lại không giúp đáp Ngài?” Họ muốn nói : “Chúng tôi đâu có thấy Ngài mà Ngài lại đổ oan là chúng tôi không giúp Ngài. Nếu thấy Ngài, thì chúng tôi không những sẽ giúp đáp ngay mà còn đón tiếp một cách long trọng nữa kia !” - Thế thì họ thấy ai ? Họ chỉ thấy những người nghèo đói, mình trần, bị tù..., mà thôi, và họ nghĩ đó là số phận của mỗi người, ai có phận nấy, hay tệ hơn nữa, đó là do tiền oan nghiệp chướng phải chịu. Lúc ấy Chúa vạch ra cho họ biết điều họ không ngờ : “Ấy! Khi các ngươi không thương giúp những người khốn khổ đó, là các ngươi không giúp chính mình Ta vậy!  Hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng bầy tôi của nó, là nơi dành cho những kẻ không biết yêu thương.”

Tín hữu VN ta, rất nhiều người vẫn thường nghĩ : đi đạo là đi nhà thờ, dự lễ, đọc kinh, lần hạt, xưng tội, chịu lễ, lãnh các phép Bí tích, v.v..., toàn việc đạo đức thiêng liêng, lo phần rỗi linh hồn mình. Còn những việc giúp về nhu cầu vật chất như nêu trên, họ cho là những việc nhân đức, việc từ thiện, ai làm thì có công thêm, còn không làm, cứ đi dự lễ, đọc kinh... đủ lệ là rỗi linh hồn rồi ! Nghĩ như thế là sai căn bản đạo Chúa ! Không cần viện các chứng cớ khác trong Kinh Thánh, chỉ cần nhắc lại bài Tin Mừng vừa đọc trên, và bài dụ ngôn Chúa dạy về người giàu và La-da-rô cũng đủ rồi. Ngày phán xét ấy, không thấy Chúa tra hỏi về đọc kinh, dự lễ..., mà chỉ hỏi : có yêu thương không, và yêu thương cụ thể bằng việc làm cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ trần trụi áo mặc v.v... không ?

Thánh Thư 1 Gioan 3.16-19 nhấn mạnh :

16 “Nhìn vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là thế nào : đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, cũng phải thí mạng vì anh em.
17 (Nói cụ thể),  nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người ấy được ?
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.”

Bản tường thuật việc Chúa làm trong Tin Mừng Mc 6.32tt đưa thêm bằng chứng cho ta xác tín : Hôm ấy, Chúa giảng xong, có hơn 5.000 người theo nghe. Giờ đã muộn, và nơi đó lại hoang vu, các Tông đồ xin Chúa giải tán đám đông, để họ đi đến các thôn quanh đó mà mua thức ăn. Theo ý các Tông đồ, Chúa chỉ lo giảng điều thiêng liêng, lo việc rỗi linh hồn, còn chuyện ăn uống là vật chất, để kệ người ta tự lo lấy. Ta hãy nghe Chúa đáp lại : “Việc gì phải bắt họ đi mua, chính anh em hãy cho họ ăn!” Trời đất ! Thày dạy chi lạ vậy ? Chúng tôi là Tông đồ mà đi lo việc ăn uống cho người ta sao ? Các Tông đồ nghĩ bụng như thế. Động trời hơn nữa là Thày lại bảo lo cho hàng ngàn người, thì lo sao xuể? Dĩ nhiên là các Tông đồ bó tay... Cho hơn 5.000 người ăn phải mấy xe vận tải lương thực cho đủ ? Thấy thế, Chúa lại tiếp tục bảo : “Chưa chi, anh em đã buông xuôi, nản chí, thì hãy đi kiếm coi có được chiếc bánh nào không, cứ đem tới đây !”. Chúa có ý dạy cứ cố gắng làm phần mình, dù ít ỏi. Thiếu bao nhiêu, Chúa sẽ liệu sau. Kiếm được 5 cái bánh và 2 con cá họ đưa đến, nhưng bấy nhiêu có thấm tháp vào đâu ! Chúa nhận lấy cái ít ỏi đó và Ngài đã từ cái chút ít ấy hóa phép ra vô số bánh và cá đủ cho đám đông ăn no. Chúa còn đặt bánh phép lạ ấy vào tay các tông đồ, để các ông phát cho dân chúng ăn, hầu dạy các tông đồ phải là những người không chỉ lo việc thiêng liêng, mà còn là những người “lo cho người ta ăn” nữa, như Chúa nói ở trên.

Bài trước chúng ta đang nói đến hạng người thứ nhất phải thương là những kẻ đói khát, nghèo khổ, thiếu thốn…, nên hiểu không chỉ có những người nghèo khổ, đói khát ở gần, mà còn có những người nghèo đói ở xa ta hàng chục, hàng trăm cây số. Ta vẫn có thể giúp họ bằng cách gửi phần đóng góp của ta vào các tổ chức từ thiện, cứu tế... Nào những nồi cháo hay bữa cơm tình thương cần ta đóng góp, nào những nạn nhân của bão lụt, thiên tai ở miền Bắc,  miền Trung... và còn gì nữa…

Nhìn rộng ra quốc tế, có nhiều người nghèo và chết đói ở Á châu, ở Phi châu... Theo tài liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, mỗi năm có mấy chục triệu người chết vì đói. Ta có thương những anh em xấu số đó không ? Nếu thương, ta đã làm gì giúp họ ? Nhiều khi xem ciné hay ti vi, sách báo, thấy những cảnh sống xa hoa, thừa thãi quá mức, nhất là ở Tây phương, ta dễ nảy ra lòng căm tức : nhà ở quá sức lớn rộng, không biết bao nhiêu phòng ốc ; bàn ăn dư thừa, bỏ mứa, đầy tủ lạnh, đầy kho... đến nỗi con chó của họ ăn còn sướng hơn một người bình thường của nước nghèo. Sao ta không lên tiếng cùng với biết bao chiến sĩ cách mạng, vì nhiệt tình yêu thương đồng loại nghèo khổ, đã nổi lên tranh đấu đòi cơm no, áo ấm, đòi công bằng trong xã hội.

Tranh đấu vì tình thương, đó là họ đang sống và thực hành đạo Chúa dạy trong điều cốt cán nhất của đạo : Đây lời Chúa dạy : “Vì lòng mến phát xuất tự Thiên Chúa cho nên ai yêu mến thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến thì đã không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là lòng mến.” (1 Ga 4.7-8). Đang khi ta là người có đạo, lại chỉ biết đi nhà thờ, dự lễ mà không biết yêu thương. Thử hỏi, ai là người thật có đạo ? Ai sống lời Chúa ? Ai làm đúng ý Chúa?

Tích truyện

Ở cái tuổi ngoài 70, phần lớn ai cũng mong có được một cuộc sống an nhàn để hưởng thụ. Thế nhưng với bà Nguyễn Thị Bạch Cúc (Chi hội trưởng Hội Phụ Nữ khu phố 3, phường 8, quận 3, TPHCM), hạnh phúc là “những ngày còn sức khỏe để có thể chia sẻ và giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn”. […]

Bao năm nay, bà vẫn được gọi một cách thân mật là “má Cúc heo đất”, bởi trên chiếc xe bán bánh mì của bà, luôn có một con heo đất để mọi người có thể cùng nhau đóng góp chút tấm lòng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc bán bánh mì, bà còn tranh thủ thời gian đi nhặt ve chai. Thu nhập từ việc buôn bán, ngoài chi tiêu ăn uống và sinh hoạt đời thường, bà lại gom góp vào quĩ “heo đất” để làm từ thiện. Những việc làm nho nhỏ của bà dần tạo được uy tín, được nhiều người tin tưởng, ủng hộ….

Không chỉ nổi tiếng với quĩ “heo đất”, nhà bà Cúc còn là địa chỉ cho các sĩ tử từ quê lên tá túc vào mỗi mùa tuyển sinh. Đã hơn 20 năm, các bạn trẻ ở nhiều vùng miền, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đã được má Cúc chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi mùa thi kết thúc, khi chia tay, các sĩ tử không khỏi bùi ngùi, lưu luyến. Không ít bạn đã để lại những dòng cảm xúc chân thành qua một quyển lưu bút được má Cúc nâng niu gìn giữ.

            Hôm chúng tôi đến nhà, được bà cho xem quyển lưu bút này, với nhiều nỗi niềm gửi gắm từ các thế hệ sĩ tử đến trọ nhà bà qua các năm. “Khi cầm bút lên, con không biết viết gì ngoài hai từ “cảm ơn”. Con cảm ơn Má đã cho con những ngày tháng hạnh phúc và đầy niềm vui, cho những người con xa nhà như con, khi bước chân lên thành phố này. Một ngôi nhà hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười, lúc nào Má cũng lo cho tụi con về cái ăn giấc ngủ… Con không biết nói gì hơn, chỉ chúc Má sống lâu trăm tuổi để giúp đỡ những người phương xa như con, để ngôi nhà này lúc nào cũng có tiếng cười vào mỗi mùa thi đại học và cao đẳng. Con yêu Má” – Đó là tâm sự ghi trong lưu bút của Hồ Thị Trúc Linh – một trong những bạn trẻ từng nhận được sự giúp đỡ của má Cúc trong những ngày thi tuyển sinh. Khi đọc lại những dòng ấy, người mẹ 72 tuổi này lại rưng rưng  cảm động, bà lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi trên má. Có lẽ cũng vì tình cảm sâu nặng như vậy, mà với bà, quyển lưu bút chính là tài sản vô giá, là sợi dây vô hình gắn kết “má Cúc” với những “người con” tha phương của mình. Việc lưu giữ nó lại, không chỉ để bà nhớ lại những kỷ niệm, mà còn vì mong muốn “thế hệ sau sẽ làm tiếp những công việc của má đang làm bây giờ, đó là đóng góp cho xã hội, hướng trái tim mình đến những người còn cần sự giúp đỡ của chúng ta”. (Tuần báo Công giáo & Dân tộc, số 2027, trang 41).

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa Con Tin Rồi, Lm Tiến Lộc (1/22/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768