MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 38: Thương Linh Hồn Bảy Mối (phần Iii)
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 1-2016
BÀI LỜI CHÚA 38

Thương linh hỒn bẢy mỐi (Phần III)

Tiếp truyện tiên tri Yô-na, ch.2-4

Sau khi Yô-na bị ném xuống biển, Yavê đã liệu cho có một con kình ngư nuốt Yô-na vào bụng. Trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, ông đã hối lỗi và cầu Chúa cứu giúp. Con cá lớn đã mửa ông lên đất liền. Ngay đó, lần thứ hai, lời Thiên Chúa lại vang lên, sai ông đi rao giảng. Ông tuân lệnh, đến Ni-ni-vê, cất tiếng hô lớn rằng :

-    Còn 40 ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá hủy, nếu không lo ăn năn trở lại.

Nghe tin sét đánh, dân Ni-ni-vê tin vào lời Thiên Chúa. Từ lớn chí bé sám hối, ăn chay, hãm mình, cởi áo lụa là, mặc bao bị. Ngay cả nhà Vua hay tin ấy cũng rời ngai vàng, cởi cẩm bào, trùm lấy bao bố, ngồi trên đống tro, ăn năn đền tội. Vua còn ra lệnh cho toàn dân, và cả đến trâu bò, súc vật cũng phải chay kiêng:

-    Mọi người phải ra sức cầu xin Thiên Chúa tha tội, cùng ăn năn trở lại, bỏ đàng tội và các việc hung ác vẫn làm, trông cậy nhờ đó, Thiên Chúa sẽ dủ tình thương xót mà rút lại án phạt.

Quả đúng, thấy họ thanh tẩy lòng sám hối, bỏ đàng dữ, Thiên Chúa đã rút lại, không trừng phạt như Người đã ngăm đe.

Phần ông Yô-na, thấy thế thì buồn bực lắm ! Ông nổi giận và trách Chúa :

-    A ! Lạy Yavê ! Lại không đúng như lời tôi nói sao, … tôi đã trốn nhiệm vụ, vì quả tôi biết rằng: Người dịu hiền, từ tâm, khoan dung và nhân nghĩa bao la. Ai ăn năn thống hối là Người tha thứ và rút lại vạ dữ, không phạt nữa. Dân Ni-ni-vê đại gian, đại ác như thế mà Người cũng tha. Thôi, tôi còn mặt mũi nào mà sống nữa, xin Người cất mạng sống tôi quách đi cho rồi ! Chết còn hơn sống nhục !

Yavê mới nói :

-    Ngươi nổi giận như thế có đáng không ? Hãy xem đây !

Để cho Yô-na một bài học về lòng từ tâm, thương xót của Người, Yavê cho mọc lên một cây thầu dầu, một đêm mọc cao đến nỗi che mát đầu cho Yô-na, ... Thoạt được bóng mát, Yô-na đã nguôi ngoai. Nhưng sáng hôm sau, Yavê lại cho một con sâu chích cây thầu dầu chết khô. Gió nồm nóng bức thổi, mặt trời rọi những tia nắng trên đỉnh đầu, làm Yô-na ngất xỉu. Và ông lại muốn chết. Bấy giờ, Yavê mới phán :

-    Yô-na, ngươi xem đó ! Ngươi thương tiếc một cây thầu dầu mà ngươi không phải khó nhọc chút nào để vun trồng. Còn Ta, sao lại không thương tiếc thành Ni-ni-vê vĩ đại, gồm trên một trăm hai ngàn con người Ta đã tạo dựng, những người mê muội, lầm lạc, cùng với bao nhiêu súc vật hay sao ?

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ông Yô-na buồn bực vì Chúa quá từ tâm, đã không tru diệt cái dân đại gian ác, mà còn sai ông đi rao giảng cho chúng ăn năn hối cải ! Có tội là a lê hấp, giết chết rồi phạt xuống Hỏa Ngục cho đáng kiếp ! Ngược lại, Chúa cho ông bài học : Chúa từ tâm, thương xót kẻ tội lỗi. Người không muốn diệt, Người sai ông đi răn bảo kẻ tội lỗi, lấy lời lành khuyên họ hối cải, để Người tha phạt. Kinh Thánh còn nói : Chúa thương xót ngay cả súc vật trong thành Ni-ni-vê nữa. Lòng từ ái Chúa thật bao la !

Chúng ta thử xét mình xem : ta thuộc hàng con cái Chúa hay thuộc dòng con cháu ông Yô-na ? Cứ dấu này mà biết : ai không biết xót thương số phận linh hồn tội lỗi, mặc kệ họ sống hay bị chết đời đời, ấy là kẻ thuộc dòng giống Yô-na. Còn ai biết xót thương phần rỗi kẻ có tội, ấy là người thuộc hàng con cái Chúa.

Để giúp ta thực hành lòng thương xót ấy, Hội Thánh đề ra “Thương linh hồn (có) bảy mối”. Bảy mối ấy là những việc nào, xin mời ông bà cô bác đọc lên giùm [mời họ đọc…]

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

[Họ đọc xong, khen : Tốt lắm !] Chúng ta thuộc lòng cả. Thuộc lòng thì dễ, thực hành mới khó và nhiều người không muốn làm. Vì thế, chỉ có Chúa mới thúc giục lòng ta muốn và thích làm, đồng thời giúp sức ta can đảm mà làm, như lời Thánh Kinh dạy : “Chính Thiên Chúa tạo trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm, thể theo Ý Người” (Pl 2.13). Vậy ta phải chạy đến Chúa mà xin Người dạy cho điều gì phải làm, phải nói để sinh ích cho linh hồn người ta.

Mối thứ nhất : Lấy lời lành mà khuyên người :

Tùy theo mức độ lòng tin, sự hiểu biết và kinh nghiệm thiêng liêng Thiên Chúa ban cho ta, hãy nói cho người khác, đúng lúc, hợp tình hợp cảnh, một câu nói khôn ngoan, đầy ơn Chúa, để đưa đến cho, khi thì một lời giải đáp thắc mắc, khi thì một lời nhắc nhớ đến bổn phận, khi thì một lời khuyến khích tiến bước v.v... Đừng để tính vị nể, ngại ngùng, mắc cở cản bước ta. Thánh Phêrô dạy : “Hãy luôn sẵn sàng đáp lời với mọi người hỏi lẽ anh em về mối hi vọng (được sống đời đời) có trong anh em” (1Pr 3.15). Ngài dạy anh chị em, nhất là các bạn trẻ, phải dự bị sao để có thể bảo vệ một lập trường chân lý, có thể nói chuyện nghiêm chỉnh về vấn đề giáo lý, đạo đức. Chưa làm được thì phải cầu xin như các tín hữu tiên khởi xưa : “Xin Chúa cho các tôi tớ Người được tất cả dạn dĩ mà nói Lời của Người...”. Và Chúa đáp lời họ cầu một cách mãnh liệt : “Họ cầu nguyện rồi, thì chỗ họ nhóm hội rung chuyển, hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và họ cứ ngang nhiên nói Lời Thiên Chúa” (Cv 4.29,31).

Vậy gia đình ta, mỗi người, hạ quyết tâm : tôi sẽ tìm dịp thuận tiện để nói Lời Chúa hay giới thiệu Chúa cho ít nhất một người, hay một gia đình. Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi rằng : "Anh em là ánh sáng cho thế gian… Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới thúng, nhưng trên giá đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chói lọi trước mặt người ta !”(Mt 5.13t)

Giáo hữu Công giáo chúng ta rất chịu khó nghe giảng, đó là điều tốt. Chỉ tiếc là sau đó, không để chút ít giờ mà suy đi gẫm lại như Đức Mẹ, hoặc đem chia sẻ với nhau trong nhóm cầu nguyện, hay nhóm chia sẻ Lời Chúa để ghi khắc vào tâm trí, cho nên nghe tai này lọt tai khác, mau quên, lúc cần phải nói với người ngoài Kitô giáo về Chúa, về Đạo thì lúng túng. Vì biết có nhiều anh chị em rất nhiệt tâm muốn rao truyền Tin Mừng, và nói về Chúa, song lại thú nhận không biết nói thế nào, nên đã dọn sẵn cho anh chị em những điều cần nói trong 6 quyển sách nhỏ Truyền giáo, và mỗi quyển dày khoảng 100 trang (loại Lưu hành nội bộ):

1)  Hạnh Phước con người

2) Một vấn đề sống chết

3) Tôi theo đạo Trời 

4)  Đại cương giáo lý 

5) Khám phá một nguồn vui 

6) Tìm Dấu Vết Thượng Đế.

          Năm quyển đầu rất bình dân, ai đọc cũng hiểu được. Riêng quyển thứ 6, có lối lập luận hơi cao hơn một chút. Những quyển sách này được biếu tặng cho những anh chị em nào đăng ký và cam đoan sẽ tiếp xúc với từ 1-3 người (hay gia đình) lương.

          Nhưng xin nhớ là được tặng sách nhưng không phải để anh chị em đi phát sách ấy cho người ta, như thế không phải là truyền giáo. Muốn truyền giáo thì phải tiếp xúc với người ta. Anh chị em có thể làm như sau :

1)      Đọc trước từng quyển nhỏ ấy, sau đó cho họ mượn hay trao tặng nếu họ xin.

2)      Và khi họ đọc xong, anh chị em sẽ tiếp xúc với họ, và nói chuyện với họ hay hỏi họ :

          “Bạn có thích không ?”, “Điều gì làm bạn thích nhất ?”; “Có điều gì chưa hiểu?”, “Có gì thắc mắc ?”, “Bạn có muốn theo Chúa không ?”, “Bạn có muốn được cứu rỗi không ?”, “Có muốn nhận Chúa Giêsu làm chủ đời mình không?” v.v… Nên nhớ: Không có sự tiếp xúc này, không phải là truyền giáo. Và vì đã đọc mấy sách ấy trước, anh chị em sẽ nói chuyện được với họ, có thể giải nghĩa hay giải đáp thắc mắc cho họ.

Nhưng có điều là đừng chỉ nói bằng miệng, còn phải làm chứng bằng đời sống. Theo lời Kinh Thánh, các điều Chúa Giêsu dạy thì Ngài đã sống trước (x. Cv 1.1). Ý Chúa bảo ta : “Các con là muối cho đời, nếu muối ra lạt thì làm sao ướp được kẻ khác ?”, nếu đời sống ta lạt lẽo, ơ hờ, nguội lạnh, làm sao ta giúp người khác được  mặn mà, khỏi ươn thối. Chúa nói tiếp : “Vậy chẳng còn ích gì, chỉ còn đem đổ ra ngoài đàng xá cho người ta đạp lên mà đi”.

Chúa còn nói : “Anh em  là ánh sáng thế gian... Vậy ánh sáng anh em  phải chói lọi trước mặt người đời”, nghĩa là đời chúng ta phải sáng chói bằng các việc tốt, việc thiện, việc bác ái..., thì lúc ấy, “người đời thấy những việc tốt lành của anh em  mà tôn kính, nhìn nhận Thiên Chúa, Cha trên trời” (Mt 5.13-16). Quả là đúng câu châm ngôn các cụ ngày xưa nói :

“Lời nói bay đi, gương bày lôi kéo.”

Bây giờ, ta đến mối thứ hai : Răn bảo kẻ có tội :

Người có tội đang ở trong một cơn hiểm nghèo rất lớn về phần rỗi. Nên Chúa dạy ta phải bỏ hết mọi sự để lôi kéo họ về : “Các ông nghĩ sao ? Nếu một người có 100 con chiên mà một con bị lạc, há người ấy lại không bỏ 99 con trên núi mà đi tìm con chiên lạc kia sao ?”. Chắc ông ta sẽ bỏ 99 con ngoan, mà đi tìm con lạc. Liền đó, Chúa dạy tiếp : “Vậy thì nếu có ai trong anh em ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó... Nếu nó nghe ngươi, ngươi đã lợi (tức là ngươi đã cứu) được người anh em đó.” (Mt 18.15). Thánh Giacôbê giải thích rõ hơn : “Nếu có ai trong anh em lạc xa sự thật, và có người làm cho trở lại, thì người ấy hãy biết rằng : Kẻ nào làm cho người tội lỗi trở lại, bỏ đường lầm lạc, sẽ cứu linh hồn nó khỏi chết, và phủ lấp muôn vàn tội lỗi mình” (Gc 5.19-20).

Nhưng nên nhớ : đi nói lời răn kẻ có tội, mình đừng lên mặt đoán xét, kết án họ hay khinh chê họ ngấm ngầm : “đồ tội lỗi”, “đồ ma cô”, “đồ đĩ điếm”..., nhưng lòng ta phải khiêm tốn, biết rằng mình cũng phạm tội tứ bề, nên phải làm sao cho họ cảm thấy là ta chỉ muốn ích cho phần rỗi họ. Lớn nói với lớn, thanh niên nói với thanh niên, trẻ nói với trẻ... Chẳng hạn, các em thiếu nhi sẽ nói gì với đứa bạn, khi em biết nó sắp đi xem một phim xấu ; hoặc nó nói chuyện tục tĩu, hay một đứa bạn tỏ ra thô bỉ, tàn nhẫn đánh đập một em gái, một đứa trẻ nhỏ ?

Nếu lời khuyên răn, sửa đổi không làm được, ít nhất, ta cũng đưa ra một lời cảnh cáo, một lời nhắc nhở, và như thế, cũng kể là một việc thương linh hồn người ta rồi vậy.

Tích truyện

Một ngày kia Satan hội đại hội các quỷ. Vào hội trường, phải ngồi theo thứ tự, nên các quỷ hỏi nhau: Ai sẽ ngồi chỗ danh dự bên hữu Quỷ vương. Lucife đáp: Kẻ nào có công trạng nhất, làm nhiều linh hồn sa Hỏa Ngục nhất – Thế là các quỷ dâm dục, quỷ dối trá, quỷ kiêu ngạo… tha hồ kể công trạng. Satan nghe gật gù nhưng chưa phục. Bỗng sau đó có quỷ tên là “Ba Khép”, cười lớn tiếng và nói: Tôi là kẻ có công nhất, vì các quỷ kia không làm hại linh hồn người ta bằng tôi : tôi xúi giục người ta Khép túi, Khép lòng, Khép miệng. Tôi xúi giục chúng sợ thiếu tiền để sống, nên khép túi lại không làm phúc bố thí, không giúp đỡ người nghèo khó. Kẻ khác tôi bảo họ khép lòng lại, không được tha thứ cho kẻ thù, luôn luôn cưu mang hận thù, còn những kẻ khác tôi làm cho họ khép miệng lại vì e thẹn, sợ chê cười, nên bỏ đọc kinh, không dám đi Lễ, chịu Lễ, không dám xưng Đạo, không dám giới thiệu Đạo Chúa cho người khác, và cả linh mục nữa, vì nể, không dám dạy bảo, sửa lỗi con chiên…Nhờ những việc ấy, tôi lôi cuốn không biết cơ man nào kẻ xuống Hỏa Ngục. Và các kẻ ấy đây! – Nói rồi, hắn dẫn vào cả một đoàn lũ không biết bao nhiêu mà kể… các kẻ sa Hỏa Ngục vì vị nể, e ngại, vì sợ xấu hổ… Satan vỗ tay : Hoan hô, ngươi là kẻ có công nhất, hãy ngồi bên ta đây.

KLLK

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa Con Tin Rồi, Lm Tiến Lộc (1/22/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768