MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 40: Thương Linh Hồn Bảy Mối (phần V)
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 1-2016
BÀI LỜI CHÚA 40

Thương linh hỒn bẢy mỐi (Phần V)

Trích Tin Mừng Matthêu 18.21-35

                        21 Một lần kia, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

            Để cho Phêrô hiểu bài học quan trọng này, Đức Giêsu dùng một dụ ngôn mà dạy :

            23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia gọi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.

            28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : “Trả nợ cho tao !” 29 Bấy giờ, người bạn sấp mình xuống năn nỉ : “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.

            31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng nghiệp của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.

            35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

        * Đó là lời Chúa ! – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Đây là một việc thương người khó thực hành hơn hết : sự tha thứ ! Đó cũng là

Mối thương linh hồn thứ năm : Tha kẻ dể ta :

Chúng ta phải tha thứ không phải 7 lần mà 70 lần 7, những điều người ta đã xúc phạm đến ta. Thực ra những xúc phạm này rất nhỏ nhoi so với muôn vàn tội lỗi tầy đình ta xúc phạm đến Chúa uy linh cao cả, thế mà Chúa đã thương xót tha thứ cho ta. Cái lầm của ông Phêrô là ở chỗ : tưởng tha vài lần cho người ta là đủ ! Dụ ngôn rất hay trên đây, Chúa Giêsu nói cho ông tỉnh ngộ - và chắc chắn cũng cả cho ta nữa, vì sự tha thứ nhiều khi là một điều vô cùng khó khăn đối với ta ! Chắc tất cả anh chị em có mặt đây cũng đồng ý chứ ?

Người bầy tôi trong dụ ngôn đây mắc nợ vua một vạn nén vàng (khoảng mấy trăm tỷ đồng tiền VN). Thật là một món nợ khổng lồ ! Vì không có để trả, nên nhà vua ra lệnh tịch thu gia sản, và thời đó đem bán ông ta cùng vợ con làm nô lệ để trả ít ra một phần. Ông ta liền quì xuống, khẩn khoản van xin vua khoan hồng, để ông tìm cách góp nhặt mà trả. Động lòng thương, Vua thả ông ta, lại còn tha bổng cho cả món nợ. Vài ngày sau, đi chơi ngoài phố, ông bắt gặp một bạn đồng nghiệp nợ ông một món tiền nhỏ (vỏn vẹn khoảng một triệu đồng). Ông ta liền túm lấy đòi cho bằng được số nợ. Người bạn chưa trả nổi, năn nỉ xin thư thả sẽ lo trả hết, nhưng nói mấy ông ta cũng không chịu tha, lại còn bắt giam bạn vào ngục…

Nghe các bạn ông báo cáo sự việc, Vua nổi giận, sai bắt ông ta vào triều mà vạch rõ cái tội của ông ta :

-   Đồ bất nhân bất nghĩa ! Trẫm đã tha bổng cho ngươi, vì ngươi nài xin trẫm. Há ngươi không phải thương xót và tha cho bạn ngươi, như trẫm đã thương và tha cho ngươi sao ?

Lần này, Vua không tha cho ông ta nữa, sai lính giam vào tù và hành hạ y cho đến chết.

Từ dụ ngôn đó, Chúa Giêsu đưa ra bài học đáng sợ :

       “Cũng vậy, Cha Ta, Đấng ngự trên trời, sẽ xử với các ngươi như thế, nếu mỗi người không thật lòng tha cho anh em mình!”

Lời Chúa dạy quá rõ, chẳng cần thêm gì ; trong thực tế, chỉ xin nhớ điều này : Nếu trong lòng ta còn cưu hờn, tích oán bất kỳ ai, người dưng hay người thân trong gia đình, trong họ hàng, mà không tha thứ tự đáy lòng, thì ta có đi xưng tội cả chục lần, các tội ta vẫn không được tha, dù cha giải tội có lầm không biết mà cứ ban phép giải tội. Nếu đi rước lễ sau đó, lại thêm phạm sự thánh, vì Chúa Giêsu đã dạy : “Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5.23-24). Bằng không, mọi việc đọc kinh, lần hạt, việc lành phúc đức lúc ấy đều vô giá trị trước mặt Chúa. Cách đây ít năm, có bà kia đi dự khóa Thánh Linh, thấy các người khác được đầy các ơn lạ lùng : nào vui mừng, bình an, nào nói tiếng lạ, có người được Chúa ban ơn an ủi đến ngây ngất... ; còn mình thì cứ trơ trơ ra như đá, lạnh như đồng. Bà buồn quá, đến hỏi Cha hướng dẫn khóa cầu nguyện, thì Cha bảo :

-   Cố xét mình xem con còn mắc kẹt gì không ?

Về nhà, bà xét mình : chẳng thấy nợ nần ai, chẳng lấy của ai, không gian tham, không dâm ô, không bỏ lễ... Mãi vài hôm sau, chợt nhớ mình còn giận chồng, hận con... Như một ánh sáng bởi trời soi thấu nỗi u ẩn, bà đầy lòng hối hận, ăn năn, đi xưng tội và quyết lòng tha thứ tất cả. Quả nhiên, hôm sau, lúc giờ cầu nguyện, bà được Chúa ban xuống cho bà muôn hồng ân, bình an, vui mừng và cho bà được ân tứ cầu nguyện bằng tiếng lạ nữa. Ôi ! Kể sao xiết nỗi vui mừng !

Có thể nói : tha thứ cũng là một hành vi thương xót. Hãy xem lại dụ ngôn trên : Người bầy tôi độc ác không thương nên nhất định bỏ tù bạn ! Nếu ông có chút động lòng thương xót thì ông đã tha thứ cho bạn, chẳng bỏ tù bạn… Chúa Giêsu trong dụ ngôn cũng đã chỉ ra : Như Ta đã chạnh lòng thương, mà tha cho ngươi, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?

Mối thứ sáu : Nhịn kẻ mất lòng ta :

Mối này hơi khác với mối trước. Không còn là chuyện tha thứ, song là nhịn nhục, nhẫn nại, chịu đựng những cử chỉ, những thái độ, tính nết, lời ăn, tiếng nói của kẻ khác làm ta khó chịu, đau đớn, khổ sở... Tha thứ thì chỉ đôi khi xảy ra, chứ nhịn nhục thì xảy ra hàng ngày. Vì đã sống chung thì có đụng chạm. Mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi ý riêng, quyền lợi riêng, sở thích riêng, nên dễ va chạm, dễ làm mất lòng nhau. Thánh Phaolô dạy : “Hãy vác gánh nặng của nhau, và như thế, anh em sẽ giữ trọn luật của Chúa Kitô” (Gl 6.2) - “Hãy chịu đựng lẫn nhau trong lòng mến, với hết lòng khiêm nhường và hiền từ... Hãy hăm hở duy trì sự hiệp nhất của Thần Khí, trong sự hòa thuận” (Ep 4.2-3) - “(Ai có) lòng bác ái thật thì sẽ chịu đựng được mọi sự, bao dung mọi sự, kiên nhẫn trong mọi sự” (1Cr 13.7).

Hãy noi gương Thiên Chúa, vì Kinh Thánh nói : “Bất chấp các tội phạm trước kia của loài người (kể từ tội của Ađam, suốt bao nghìn năm), Thiên Chúa vẫn cầm mình nhẫn nại... cho đến thời Người sai Đức Giêsu đến để cứu kẻ nào có lòng tin” (Rm 3.26). Người cũng đau buồn vì tội lỗi loài người lắm chứ ! Kinh Thánh cho biết : “Yavê thấy sự dữ của loài người đã ra nhiều..., suốt ngày họ chỉ mưu tính sự độc dữ. Và Yavê đã phải đau phiền trong lòng...” (Kn 6.5-6). Đức Mẹ cũng nói : “Ngày nay Thiên Chúa vẫn còn đang đau đớn vì tội lỗi nhân loại”. Thế mà “Người đã cầm mình lại, khoan dung, chịu đựng ta” (Rm 9.22). Thiên Chúa đã nhẫn nhịn, là chờ ta ăn năn hối cải để được cứu. Thư thứ hai của Th.Phêrô viết : Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.” (3.9). Đến lượt ta cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng anh chị em ta như thế, nhờ đó có khi họ sẽ thay đổi nên tốt. 

Thành thực mà nói, tha thứ hoặc nhịn nhục là chuyện rất khó. Tại sao ? Tại ta có lẽ đã nhìn vào “cái tôi” của mình nhiều quá, ta thấy ta bị xúc phạm, quyền lợi ta bị thiệt thòi, tự ái ta bị tổn thương, hoặc vì ta nhìn chằm chằm vào các lỗi lầm nơi anh chị em khác, càng thấy sai trái, càng thấy thái độ hay càng nghĩ đến lời ăn, tiếng nói xúc phạm của họ, ta càng bừng bừng tức giận... Nhưng nếu ngược lại, ta nhìn lên Thánh giá, Chúa đang chịu đóng đinh giữa vô vàn khổ đau, Ngài đã thốt lên lời van : “Xin Cha tha thứ vì họ lầm chẳng biết”..., ắt ta sẽ múc được sức mạnh mà nhịn nhục, chịu đựng và tha thứ cho người đời.

Mối thứ bảy: Cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết.

Việc cầu cho kẻ chết, giáo hữu chúng ta lo khá chu đáo rồi, họ thường xuyên xin dâng Lễ, lúc đọc kinh bao giờ cũng có câu: “…Xin cho các linh hồn Nơi Luyện Ngục được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng”. Ở đây, chỉ bàn đến cầu cho kẻ sống, nhất là tội nhân. Trong khi giúp kẻ có tội, có những trường hợp ta không thể nói, hay không thể làm gì cho họ cả. Lúc ấy, ta phải biết giữ thinh lặng. Nhưng không phải thinh lặng thụ động, mà thinh lặng tích cực, nghĩa là liên lỉ chú tâm lo lắng cho họ, nhất là liên lỉ cầu nguyện cho họ. Kèm với lời cầu, lại còn dâng thêm các hi sinh, hãm mình, việc lành phúc đức nhất là Thánh Lễ để chỉ cho họ. Tỉ dụ : trong gia đình, có người con đã lớn mà nghiện ngập, nhậu nhẹt, hư hỏng... Nói mãi, khuyên mãi cũng không ăn thua gì. Từ nay, cha mẹ, phụ huynh bớt nói, bớt khuyên, bớt thúc giục, bớt la mắng ; nhưng cầu nguyện nhiều cho nó, hi sinh, hãm mình nhiều chỉ cho nó, đặc biệt hãy dâng nó cho Trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, cốt ý để Chúa/Mẹ nói với nó. Chúa và Đức Mẹ biết cách nói hơn ta. Còn ta nhiều khi vì nóng nảy, sốt ruột, vì tư lợi mà la mắng, nói nặng nói nhẹ... rách việc hết.

Như vậy, cầu nguyện là hành vi căn bản trong việc lo phần rỗi linh hồn mình cũng như linh hồn kẻ khác. Cầu nguyện với lòng tin tưởng phó thác, đặc biệt trong cộng đoàn hoặc gia đình, hoặc xứ đạo càng tốt : dù chỉ có hai hay ba người. Chúa hứa : “Quả thật, nếu trong anh em, hai ba người dưới đất đồng thanh xin về bất cứ việc gì, thì Cha Thày, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thày, thì có Thày ở đó, giữa họ” (Mt 18-19-20).

Tích truyện

Nhờ Chúa mới tha thứ được !

            Liền sau thế chiến II, Bà Co-ri-tan-bun, với những vết sẹo trên thân thể - tàn tích của những khổ hình bà phải chịu trong trại tập trung Đức quốc xã - đã đi khắp Âu châu rao giảng sự tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình. Thế nhưng vào một Chúa Nhật nọ, trong một Nhà Thờ của thành phố Munich, sau khi kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau, Bà bước ra ngoài thì bất ngờ đối diện với một khuôn mặt quen thuộc. Đó là dung mạo của người lính đã hành hạ bà và hàng ngàn nữ tù nhân khác trong trại tập trung. Nhớ lại những nỗi đau đớn, tiếng than khóc, những cảnh tra tấn, tâm trí Bà nổi dậy mạnh mẽ những tiếng kêu trả thù. Lúc đó người đàn ông tiến lại khiêm tốn đưa tay ra vừa muốn bắt tay bà vừa nói : “Thưa Bà, tôi rất cảm ơn những lời tốt đẹp của Bà lúc nãy kêu gọi sự tha thứ. Xin Bà tha thứ cho tôi”. Bà Co-ri-tan-bun như chết điếng, vì trước đây bà đã cầu nguyện và quyết chí tha thứ thật sự, nhưng giờ đây đối diện với con người cụ thể đã tra tấn mình, bà đứng lặng im, tay không thể nào chìa ra bắt tay người đến xin bà tha thứ.

            Sau này vào năm 1971 khi kể lại biến cố ấy trong cuốn sách “Nơi ẩn trốn”, bà đã cho biết ”Trong giây phút thinh lặng đó, tôi đã cố gắng dâng lên Chúa lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa thấy con chưa thể tha thứ cho người đã làm khổ con. Xin Chúa hãy ban cho con những tâm tình của Chúa để con có thể tha thứ như Chúa”. Và chính trong lúc đó Bà đã hiểu rằng con người chỉ có thể tha thứ cho nhau khi nhìn nhận tình yêu thương và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa Con Tin Rồi, Lm Tiến Lộc (1/22/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768