MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#41: – Lặp Lại Của Kỳ Trước Vài Dòng, Để Có Đầu Có Đuôi Cho Dễ Hiểu. (phan#2)
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 1-2016
- Thánh thư Do thái đưa ra một bằng cứ để minh chứng hiến tế Chúa Giêsu tồn tại vĩnh cửu :

Vì Người hằng sống

nên chức vụ Thượng tế của Người bất diệt

và Hiến tế của Người tồn tại đời đời

20 “Các tư tế Lê-vi đã trở nên tư tế mà không có lời thề; 21 còn Đức Giê-su khi trở nên tư tế, thì lại có lời thề của Đấng nói với Người: Đức Chúa đã thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: Muôn thuở, Con là Thượng Tế. […]  23 Lại nữa, trong dòng tộc Lê-vi, có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. 24 Còn Đức Giê-su, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên chức vụ tư tế của Người tồn tại mãi mãi. 25 Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.” (Dt 7.20-25)

Giải thích :

Chức Thượng tế muôn đời mà Thiên Chúa đã thề hứa ban cho Chúa Giêsu (Đức Chúa đã thề ước… : Muôn thuở Con là Thượng tế) không chỉ là một chức kéo dài trong thời gian vô tận, cho bằng đặt chức Thượng tế ấy vào trong sự vĩnh hằng của Thiên Chúa : "Chính vì Người hằng sống muôn đời, nên chức vụ tư tế của Người tồn tại mãi mãi”.

+ Mà nếu chức vụ Thượng tế của Người tồn tại mãi mãi thì việc tế lễ của Người cũng tồn tại mãi mãi. Lý do là vì – như trên đây đã xem – chức vụ phải đi đôi với việc tế lễ, người ta không thể nào quan niệm được một chức vụ tư tế mà không cử hành tế lễ ! Chẳng lẽ phong chức cho để ngồi chơi không làm gì ? Vậy, chức vụ tồn tại, tế lễ cũng tồn tại.

Chúng ta sống trong thời gian, cái gì cũng mau qua, chóng hết, ta không thể tưởng tượng làm sao một tế lễ lại có thể tồn tại mãi muôn đời. Ấy chính vì nơi Thiên Chúa hằng hữu thì khác : mọi sự đều trường tồn vĩnh cửu.

+              Mà nếu tế lễ tồn tại, thì tất nhiên tế vật cũng sẽ vĩnh tồn mãi mãi.

Cho dù hành động tế hiến (acte sacrificiel) theo mặt lịch sử là việc thuộc quá khứ (đã xảy ra tại đồi Canvê cách đây 2000 năm), thì nó lại luôn mãi tồn tại bởi đích nó đến. Đích ấy là nó được sự chấp nhận, tôn vinh và thần hóa luôn mãi trường tồn không qua đi của Thiên Chúa. (Durrwell, sđd, 173-174; Spicq, I. 315). Ở đây chỉ lặp lại điều đã xác lập ở trên kia, tr.202tt.

Có thể nói : Nơi Thiên Chúa vĩnh hằng mọi sự đều là hiện tại và tồn tại, không như chúng ta sống trong thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai, cái này qua đi, cái kia sẽ đến :

"Nơi Chúa ngàn năm cũng như một ngày, một ngày cũng tày ngàn năm" (2 Pr 3.9).

Cái gì đụng chạm đến Thiên Chúa hằng hữu, tức khắc trở nên vĩnh cửu !

Lấy một tỉ dụ giả tưởng để minh họa : một linh hồn sa hỏa ngục, mà giả sử được cho thấy nhãn tiền Thiên Chúa hằng hữu một tích tắc thôi, tức là được đụng chạm tới Thiên Chúa vĩnh hằng, lập tức linh hồn ấy cứ được thấy nhãn tiền Thiên Chúa mãi mãi, mà thấy nhãn tiền Thiên Chúa tức là ở Thiên Đàng rồi, hết còn ở hỏa ngục nữa.

Tóm lại, trong con mắt của tác giả Thánh thư, việc Chúa Kitô hiến dâng thân mình làm tế vật trên Đồi Canvê, đồng thời cũng được coi là đang dâng hiến trên thiên giới, thì nhờ bởi được sự chấp nhận và thần hóa luôn mãi tồn tại không qua đi của Thiên Chúa hằng hữu, [1] cho nên sẽ tồn tại đời đời, tồn tại đời đời nơi bản thân nó chứ không chỉ tồn tại theo tính cách là hiệu quả hay công nghiệp tậu được do việc cứu chuộc. Xin nhớ lại lời cha Durrwell nói trên kia (tr.202tt). 

 Minh họa : Thị kiến Khải huyền cho chúng ta thấy một dấu chỉ hay một minh họa rất ý nghĩa về trạng thái tồn tại vĩnh viễn nói trên của tế vật: Thánh Gioan thấy trong một thị kiến ở trên trời : Chúa Giêsu là "Con Chiên "đứng” như đã bị tế sát" (Kh 5.6). Thị kiến đó chứng tỏ rằng Chúa Giêsu-Con Chiên là tế vật vốn đã bị tế sát, nhưng vẫn “đứng” là dấu hiệu đang sống, như vậy Người là tế vật vẫn tồn tại vĩnh viễn muôn đời trong trạng thái tế hiến, dù hiện tại Người đang sống trong vinh quang trên trời.

Lạ thật, nơi Chúa Giêsu sau khi sống lại và lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, đang ở trong vinh quang và hạnh phúc vô tận, đáng lẽ thân thể Chúa phải vẹn toàn mọi dấu vết của cuộc Tử nạn ở dưới trần phải được xóa sạch chứ, vậy mà - theo các sách Tin Mừng thuật lại (Ga 20.25-29 ; Lc 24.39-41) - khi từ trời Người hiện ra cho các môn đệ và cho môn đệ được sờ đụng vào Chúa, thì họ thấy Chúa vẫn mang nơi bản thân phục sinh của Người, các dấu đinh nơi chân tay và dấu bị đâm thủng nơi cạnh sườn trong cuộc Tử nạn ở trần gian.

Nếu Người muốn xóa sạch mọi vết tích cuộc khổ nạn nơi  thân thể phục sinh của mình thì có gì là khó, song Người cứ vẫn giữ các dấu vết tế hiến ấy, chỉ vì Người muốn chứng tỏ cho biết, dù đang sống trong vinh quang trên trời, cuộc hiến thân làm tế vật trên thập giá xưa vẫn tồn tại vĩnh viễn không hề qua đi.

 

 

 

X

 [1]   “Bản văn của Thư Do Thái không nói trắng ra thế, ít nữa cũng gợi ý rất nhiều.” (Durrwell, sđd, tr 172).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái (2/4/2016)
Phong Trào Legio Mariae (đạo Binh Đức Mẹ), Vị Sáng Lập Và Đóa Hoa Đầu Mùa (2/4/2016)
Thơ Nguyện Cầu Cùng Đức Mẹ (2/1/2016)
Cn 3363: Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Guadalupe, Mexico (1) (1/31/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 2 (1/31/2016)
Tin/Bài khác
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe, Một Thách Đố Đối Với Khoa Học Hiện Đại (12/12/2018)
Garabandal: Synod - Thượng Thượng Hội Đồng Giám Mục Đặc Trách Về Gia Đình Trước Cuộc Cảnh Báo Sắp Tới (4/28/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 1 (1/31/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768