MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#43: Do Tư Cách Gì Mà Đức Giêsu Có Thể Mang Tội Của Loài Người Vào Thân Mình Người Như Thế?
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 1-2016
- HỎI : Do tư cách gì mà Đức Giêsu có thể mang tội của loài người vào thân mình Người như thế ?

Xin trả lời : Theo luật thường, tội ai làm, người ấy chịu, không ai khác có thể gánh tội thay cho người ấy, vì tội là một hành động riêng tư của người ấy, và nó đeo bám vào bản thân người ấy. Xin lấy một ví dụ : trước tòa án, đứa con trai của bà kia phạm trọng tội và lãnh án tử hình, bà mẹ không thể xin quan tòa cho mình chết thay con, dù thương con hết sức.

Thiên Chúa cũng phán :

 Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết ; con không mang lấy tội của cha ; cha cũng không mang lấy tội của con.” (Ed 18.20)

Nhưng nơi Chúa Giêsu thì khác, Người vốn là “Con Chiên Thiên Chúa đã tiền định từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên”, phải đổ máu mình ra để chuộc tội nhân loại (1 Pr 1.19-20 ; x. Ep 1.7), vì thế trong Kế Hoạch Cứu Rỗi nhân loại của Thiên Chúa (Ep 1.3-10), Thiên Chúa muốn cho Chúa Giêsu phải liên đới một cách độc nhất vô nhị với loài người chúng ta, hầu có thể mang lấy tội của chúng ta, mà cứu ta khỏi chết và được sống. Ngoài Người ra, không ai trên thế giới này có mối liên đới đặc biệt ấy.

Liên đới ấy như thế nào ?

a) Liên đới của Chúa Giêsu với nhân loại trước tiên là do cùng chung máu huyết với loài người:

“Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. […] Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giê-su đã cùng mang lấy huyết nhục đó…. Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Áp-ra-ham. Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện.” (Dt 2.11-17)

b) Kế đến, do quyết định của Thiên Chúa, Chúa Giêsu phải liên đới với nhân loại trong tội lỗi nữa :

 “Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm : khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình.” (Rm 8.3)                                               

“Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2 Cr 5.21):

c) Do Thiên Chúa tiền định, Chúa Kitô còn liên đới với loài người nhất là bởi tư cách

là Trưởng Tử của đoàn em,

là Đầu của Thân thể,

là Thủ Lãnh,

là thủy tổ của nhân loại.

Chính vì liên đới với nhân loại bằng những tư cách ấy, mà do qui luật “tội qui vào người trưởng”, Chúa Kitô phải mang lấy tất cả tội lỗi của họ vào mình mà đền thay. Thật vậy, Thánh Kinh minh chứng :

+ Chúa Kitô là Trưởng tử của một đoàn em :

Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.”   (Rm 8.29)

+ Chúa Kitô là Đầu,
  “ Đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh (tức là chúng ta);
Người … là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người là đệ nhất vô song.”
(Cl 1.18)

+ Chúa Kitô là Thủ Lãnh :

“Thiên Chúa cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu :
… Người đã định từ trước (= tiền định) trong Đức Ki-tô. Đó là …là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.” ( Ep 1.9-10)

+ Chúa Giêsu là thủy tổ :

Thánh Kinh cho biết : Nhân loại chúng ta không phải chỉ có một ông Thủy tổ, mà thật ra có hai ông Thủy tổ : Ađam và Đức Kitô :

“Như có lời đã chép : con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống” (I Cr 15.45

Và chúng ta có quan hệ liên đới mật thiết với hai ông ấy và nhận được hai số phận khác nhau :

Trước hết, ta liên đới với Ađam người đầu tiên thì phải mang tội mà chết, bởi vì ông ấy đã phạm tội, chúng ta là con cháu nhiễm cái tội của ông giống như cái “gien” của ông ấy truyền lại, rồi cũng theo ông mà phạm tội, và phạm tội thì gây ra sự chết :

“Vì một người duy nhất (là Ađam, bất tuân lệnh Thiên Chúa), mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rm 5.12)

Nhưng nhờ liên đới với Chúa Kitô, Ađam cuối cùng là Thần khí ban sự sống, chúng ta lại được hòa giải với Thiên Chúa mà được sống :

“Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, mà được Thiên Chúa cho sống.” ( 1 Cr 15.22)

Xin tạm dùng một ví dụ ngày xưa cho dễ hiểu : một người phạm tội “khi quân” (khinh thường vua, kháng chỉ của vua) thì bị “tru di tam tộc” hay nặng hơn thì “cửu tộc”, nghĩa là cả ba hay chín nhánh họ hàng người ấy đều lây tội ông mà bị chém đầu. Ngược lại, “một người làm quan thì cả họ được nhờ”, được hưởng bổng lộc, vinh hoa, phú quí vua ban.

*

VÒNG TRÒN 2  

biểu tượng Thân mình Chúa Giêsu trong giai đoạn Tử nạn và Phục sinh vinh hiển.

Trái ngược với loài người bất tuân phục Thiên Chúa và trở thành tội nhân, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha tuyệt đối, đến mức bằng lòng nhận chịu cái chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá như phương thế để tiêu diệt tất cả tội lỗi loài người (Rm 3.23-24; Dt 9.26-28).

Vì Chúa Giêsu vâng phục đến tột cùng như thế, Chúa Cha hết sức hài lòng, nên sau khi Người chịu Tử Nạn, Chúa Cha đã tôn vinh Người bằng sự phục sinh vinh hiển (hình thập giá trên đầu vòng tròn 2 này, nay có thêm hai gạch chéo biểu lộ vinh quang phục sinh), và ngay cả thể xác Người cũng nhận được tất cả sự viên mãn thần tính :

“Thật vậy, có nơi Người, ngay cả nơi thân xác, tất cả sự viên mãn của thần tính (Thiên Chúa) (Cl 2.9)

nghĩa là Thiên Chúa có gì thì đều ban trọn cho Chúa Giêsu hết.

 (Vòng tròn biểu tượng thân thể Chúa Giêsu nay không còn đen đủi vì mang tội của ta nữa, song trở nên trắng xóa, những gạch xéo tượng trưng cho việc xóa tội lỗi của ta, tội mà trước đây Người mang vào thân mình).

Chúa Cha ban tặng cho Người triều thiên vinh quang danh dự :

“Con người (chính là Đức Giê-su) đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. (Dt 2.9)

Chúa Cha siêu tôn Người lên làm Đức Chúa, ngang hàng với Chúa Cha, vượt trên hết mọi loài mọi vật :

Đức Giêsu đã hạ mình xuống,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
mà chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu.
Như vậy, khi nghe danh Đức Giê-su,
mọi đầu gối phải bái quỳ,
trên trời, dưới đất và trong âm phủ,
và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng :
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”

để tôn vinh Thiên Chúa Cha.” (Pl 2.8-11)

Tắt một lời, nay Chúa Giêsu được suy tôn lên chóp đỉnh vinh quang, được thần hóa sung mãn Thần tính, tràn đầy Thần Khí, Sự Sống, sự Thánh thiện và mọi phúc lộc….

 

* 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái (2/4/2016)
Phong Trào Legio Mariae (đạo Binh Đức Mẹ), Vị Sáng Lập Và Đóa Hoa Đầu Mùa (2/4/2016)
Thơ Nguyện Cầu Cùng Đức Mẹ (2/1/2016)
Cn 3363: Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Guadalupe, Mexico (1) (1/31/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 2 (1/31/2016)
Tin/Bài khác
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe, Một Thách Đố Đối Với Khoa Học Hiện Đại (12/12/2018)
Garabandal: Synod - Thượng Thượng Hội Đồng Giám Mục Đặc Trách Về Gia Đình Trước Cuộc Cảnh Báo Sắp Tới (4/28/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 1 (1/31/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768