MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#44: Vòng Tròn 3 Biểu Tượng Thân Mình Chúa Giêsu Tử Nạn Và Phục Sinh, Mà Nhờ Tin Ta Được Nhập Vào.
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 1-2016
VÒNG TRÒN 3 

biểu tượng Thân mình Chúa Giêsu Tử nạn và Phục sinh, mà nhờ tin ta được nhập vào.

Như trên vừa nói, sau phục sinh, Chúa Giêsu được có trong mình sung mãn Thần tính, tràn đầy Thần Khí, Sự sống sự Thánh thiện và mọi phúc lộc thánh thiêng. Nhưng loài người chúng ta mắc tội lỗi, nên vẫn còn đang ở ngoài Chúa (ở ngoài vòng tròn) nên chúng ta tối tăm, đen đủi, hư vong…(hình vuông tượng trưng nam giới, hình tròn, nữ giới, tất cả đều nhuộm đen)…

Làm cách nào để nhập vào trong Chúa mà được tẩy sạch lương tâm khỏi tội lỗi, hầu xứng đáng được Chúa đưa ta cùng vào Thiên Đàng tế lễ Thiên Chúa Cha ? 

Thưa : Nhờ TIN và CHỊU PHÉP RỬA.

Nhờ ‘tin’ và ‘chịu Phép Rửa’, chúng ta được nhập vào trong Thân Mình Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu, trong đó ta như được dìm vào trong Bể mênh mông vô tận, sung mãn Thần tính và sự Thánh thiện ; trong đó Thánh Thần tràn đầy sẽ tẩy rửa hết mọi tội lỗi ta, ban sự sống mới cho ta, thánh hóa ta, và đổ đầy tràn muôn ơn cho ta. Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu gọi đó là “Phép Rửa trong Thánh Thần” (Mt 3.11; Ga 1.33; Cv 1.5).

 (Xem vòng tròn 3, bên cạnh có những hình vuông, hình tròn – tượng trưng loài người chúng ta – những mũi tên tượng trưng sự dấn bước gia nhập vào trong Chúa bởi lòng tin. Lúc ở ngoài thì đen đủi vì tội lỗi, khi vào trong Chúa thì được tẩy sạch trắng xóa).

Được cứu chuộc là như vậy !

Chúng ta phải quên đi lối diễn tả bình dân trước đây về sự cứu chuộc : như là Chúa Giêsu phải chịu chết đổ máu ra, làm cái giá để trả cho ông chủ (có người còn bảo ông chủ đó là ma quỉ !!) đã bắt ta làm nô lệ, mà chuộc chúng ta lại như người ta chuộc một tên nô lệ. - Không phải thế ! Lẽ nào Thiên Chúa lại phải làm một cuộc giao dịch mua bán với bất cứ ai, huống hồ lại với ma quỉ !

Được cứu chuộc là như chúng ta phác tả trên đây. Và Thánh Phaolô đã dạy chân lý ấy bằng những lời lẽ tuyệt vời: “Anh em không biết rằng : khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy,… là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.”  (Rm 6.3-4)

Khi chịu phép Rửa tội, ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô, được mai táng với Người : tội lỗi ta như thể bị chôn vùi trong bể nước Rửa tội trở nên như nấm mồ ; rồi như Chúa đã chỗi dậy từ cõi chết, chúng ta cũng chỗi dậy khỏi mồ, tức là được sống lại với Chúa để sống một đời sống mới.

- Và còn được thành một thân thể với Chúa Kitô : Chịu phép rửa không dừng lại ở việc thanh tẩy mọi tội lỗi để sống một cuộc sống mới như nói trên, mà còn nhờ Thần khí làm ta thành một thân thể với Chúa Kitô :

"Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể." (1 Cr 12.13)

Thế là vấn đề chúng ta đặt ra trên kia (206tt) đến đây được giải đáp hoàn toàn : Nhờ tin và chịu Phép Rửa, không những chúng ta nhập vào trong Đức Kitô, mà còn nên một Thân Thể với Người, bởi vậy khi Người vào Cung thánh trên Thiên Đàng, Người cũng đem ta – là thân thể Người – vào với Người, để cùng Người tế lễ phụng thờ Thiên Chúa Cha.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

Trước đây, lối vào Cung Cực Thánh chưa được mở, còn phải chờ Chúa Giêsu đến, và khi Người đến rồi, Người đã mở ra một con đường mới, tượng trưng bởi thân thể rách nát khi chịu khổ hình vì tội lỗi chúng ta, với trái tim bị mở toang vì lưỡi giáo đâm thâu. Qua lối vào đau thương ấy, Chúa ân cần dẫn chúng ta – vốn là những kẻ tội lỗi đáng chết muôn đời nếu không được Chúa cứu thoát - qua con đường hay cái Lều là thân thể thánh thiêng của Người mà vào Cung Cực Thánh trên cõi trời.

Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì ân sủng lớn lao Chúa ban cho chúng con. Chúa đã thí mạng sống mình không chỉ để xin Thiên Chúa Cha ban ơn tha thứ tội cho chúng con mà Chúa còn dẫn đưa chúng con vào Thiên Đàng cùng với Chúa.

   Và cho mãi về sau, một khi thế gian này còn tội lỗi, thì Chúa Giêsu vẫn là vị Thượng Tế đời đời, luôn luôn hiến tế đời mình với chén máu là Hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha, để tạ tội thay cho chúng con.

   Lạy Chúa Giêsu, vì chúng con mà Chúa phải chịu trăm ngàn cay đắng, xin cho chúng con biết sống thánh thiện, để Người không còn phải mang những vết thương đau đớn vì tội lỗi chúng con nữa. Amen.

--o0o-- 

Trước khi đi tiếp, ta hãy nhờ những đoạn Thánh Thư Do Thái nhắc lại tóm tắt từ đầu tiến trình đến đây :

Thời Cựu Ước, dân chúng không được vào Cung Cực Thánh, phải chờ đến thời viên mãn, Thiên Chúa sẽ chấn chỉnh lại. Vào đúng thời đã định, Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem lại phúc lộc chân thật đời đời của thế giới tương lai (Dt 9.11). Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa (9.14), bởi đó Người đã vào Cung thánh tức là vào chính cõi trời, để với chức vị Thượng tế lo việc tế tự trong Cung thánh, để dâng lễ vật và tế phẩm (8.2-3) ; Người vào đó không phải nhờ máu các con dê, con bò, nhưng nhờ chính máu của mình (9.12) đã đổ ra trong cuộc hiến tế ; và cũng nhờ con đường Máu ấy của Người khai lối cho, mà ta được mạnh dạn bước vào Cung thánh là Cõi Trời (10.19-20) tham dự tế lễ của Thượng tế Giêsu, sau khi đã nhờ Máu ấy thanh tẩy lương tâm ta khỏi những việc (đưa đến sự) chết, để ta xứng đáng được cùng với Người phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (9.14).

 

ªªªªª

E - PHỤNG VỤ THIÊN GIỚI ẤY, CHÚNG TA THAM DỰ

Thế là nhờ tin và chịu Phép Rửa, chúng ta được tháp nhập vào trong Đức Kitô phục sinh vinh hiển, thành một thân thể với Người (Rm 6.5; 1 Cr 12.13), để khi Người vào trong Cung thánh trên trời là Thiên Đàng, lo việc tế tự, dâng lễ vật và tế phẩm (Dt 8.2-3), Người cũng đưa ta vào Thiên Đàng cùng Người mà tế lễ thờ phượng Thiên Chúa Hằng Sống.

Nhưng điều kỳ diệu là đây : Khi nói Chúa Kitô đưa ta vào Thiên Đàng cùng với Người mà tế lễ thờ phượng Thiên Chúa, thì không phải là bảo ta leo lên trên chín tầng mây, vào trong cõi trời xanh thăm thẳm mà tế lễ đâu, vì ta vẫn còn đang sống ở trần gian, chân vẫn còn đạp đất. Nhưng là thế này : Vì cuộc tế lễ của Chúa Giêsu, xưa diễn ra trên đồi Canvê ở dưới đất, song trước mắt Thiên Chúa lại được coi như đang dâng trên trời trước Thánh Nhan Chúa Cha, cho nên chúng ta, vì đã thành một thân thể với Người, cũng được vào tham dự hiến tế ấy của Người đang cử hành ở trên trời, khi chúng ta tham dự hiến tế ấy trong Thánh Lễ ở dưới đất!

Nếu chúng ta còn lưỡng lự và hoài nghi, thì xin mời nghe chính 

Lời dạy của Công đồng Vatican II  [1]

Trong Hiến Chế Phụng vụ thánh, số 8, Công Đồng xác nhận việc phụng vụ của chúng ta cử hành dưới thế là tham dự vào phụng tự Chúa Kitô cử hành trên thiên giới :

"Phụng vụ trần gian là nơi chúng ta tham dự, bằng cảm nếm trước, phụng vụ trên trời, được cử hành trong thánh đô

Giêrusalem (thiên quốc), nơi chúng ta là những lữ khách đang tiến về, ở đó Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa như một thừa tác viên của Cung thánh, của Nhà Tạm đích thực (x. Kh 21.2; Col 3.1; Dt 8.2); phụng vụ trần gian là nơi chúng ta hợp cùng toàn thể đạo binh trên trời đồng thanh ca ngợi tôn vinh Chúa…" (Xem hình minh họa).

Lời Công Đồng đã cho thấy rõ : Trên trời, trong Thành đô Giêrusalem thiên quốc (Kh  21.2), đang cử hành một việc phụng vụ, ở đó Chúa Kitô, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, làm thừa tác viên của Cung Thánh, lo việc tế tự, dâng tế lễ (Dt 8.2-3), và tế lễ thiên giới đó “chúng ta tham dự.”

Nếu ở trên trời không diễn ra phụng vụ tế lễ, thì Công Đồng nói chúng ta tham dự’ là tham dự vào cái gì ? Khi ta đi vào một rạp hát, hay rạp chiếu bóng mà không đang diễn ra vở kịch hay chiếu một phim nào trên màn bạc, mọi sự đều im lìm, màn nhung vẫn khép kín, thì ta đến xem cái gì, đến dự cái gì?

Vậy, trên thiên giới đang cử hành một việc phụng vụ, Phụng Vụ thiên giới mà “chúng ta tham dự”, nhưng xin lưu ý : chúng ta tham dự khi cử hành Phụng vụ Thánh Lễ ở trần gian.

 

*

 [1]     Thánh Công Đồng Chung Vatican II, bản dịch Việt ngữ từ nguyên bản La ngữ, do Phân khoa thần học của Giáo Hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt, thực hiện 1972.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái (2/4/2016)
Phong Trào Legio Mariae (đạo Binh Đức Mẹ), Vị Sáng Lập Và Đóa Hoa Đầu Mùa (2/4/2016)
Thơ Nguyện Cầu Cùng Đức Mẹ (2/1/2016)
Cn 3363: Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Guadalupe, Mexico (1) (1/31/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 2 (1/31/2016)
Tin/Bài khác
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe, Một Thách Đố Đối Với Khoa Học Hiện Đại (12/12/2018)
Garabandal: Synod - Thượng Thượng Hội Đồng Giám Mục Đặc Trách Về Gia Đình Trước Cuộc Cảnh Báo Sắp Tới (4/28/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 1 (1/31/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768