MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#45: Các Thánh Giáo Phụ Làm Chứng Về Phụng Vụ Thiên Giới.
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 1-2016
Các Thánh Giáo Phụ làm chứng về Phụng Vụ Thiên Giới.

1. Các Giáo Phụ Hy Lạp.

Giáo Phụ Théodorê Môpxuê : “Chúa Kitô, bởi phục sinh và lên trời đã thi hành thánh vụ tư tế trên cung thánh thiên giới” (Homél. Cat. 12.3 – In Heb. 7.3), đó là “một hiến tế trong nơi trường sinh” (16.15.15), Người là thừa tác viên, là Thượng tế thiên giới “đang cử hành phụng tự ở đó để kéo chúng ta đến cùng Thiên Chúa như đã hứa” (15.16 – xem In Joan.2. 79 – xem Hom. Cat. XII.4 – In Heb. 6.20 – 7.3).

Thánh Gioan Kim khẩu, khi chú giải thư Do Thái, đã đem tất cả lễ vật, hiến tế, tư tế là Chúa Kitô lên thiên quốc : "Của lễ, hiến tế, và tư tế của ta ở trên trời." (Hom. XI,). “Hiến tế Chúa Kitô chỉ hoàn hảo khi ở thiên giới.” (Hom. XVII).

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem gọi "hiến tế ấy là hiến tế thiên giới và ban sự sống" (In Malach. 830).

Thánh Hêdêkiô thành Giêrusalem cũng thấy máu thập giá như đang được Chúa Giêsu, Vị Thượng Tế, đem vào Cung Cực Thánh bởi việc phục sinh và lên trời. (In Lev. 10.16-18).

Thánh Ephrem coi Chúa Kitô là Của Lễ dâng hiến trên trời (Hymn. Disp. XVIII.12).

2. Các Giáo Phụ La Tinh

cũng có những ý tưởng tương tự :

Thánh Ambrôxiô nói : "Theo thư Do Thái, Vị Thượng tế buộc phải dâng một cái gì, và chiếu lề luật, ông phải đi vào Cung thánh tay bưng chén máu súc vật. Nhưng vì Thiên Chúa đã không còn nhận của lễ máu bò máu dê, nên vị Thượng tế này (Chúa Kitô) phải đi vào Cung Cực Thánh trên trời với chính máu mình, ở đó Người vào để nên của hiến dâng đời đời đền tội ta" (De fide XI.87.– xem Epist. 44. 18-19 – De officiis I. 48, 238)

Thánh Augutinô nhìn thấy trong hiến tế tử nạn thập giá: "Của Lễ rất đích thực" (Verissimum) (De Trinit. IV, c.13, n.17) và Của Lễ ấy đã được hiến dâng trên Cung Cực Thánh trên trời (In Ps. 130. 4). "Chính Người tự dâng hiến mình, Người là Vị Tư Tế, là Của Lễ, Người đã vào Cung Cực Thánh một lần thôi và từ nay không còn chết nữa..." (In Ps. 130.4 ; In Ps. 26.2, 10 ; 64, 6 ; 109.18).

Đức Giáo Hoàng Lêô Cả cũng nói : Thư Do Thái 8.1-2 đã quả quyết chức vụ Thượng Tế Thiên Giới. (Sermo 68.3)

*

* *

ÁP DỤNG

VÀO THÁNH LỄ TRÊN BÀN THỜ

Mọi lời và mọi sự trong Thánh Kinh đều hướng về Chúa Giêsu (Lc 24.27,44; Ga 5.46) là nhân vật trung tâm của lịch sử cứu độ loài người. Và Chúa Giêsu thì hướng về chóp đỉnh của đời mình là cuộc Tử nạn và phục sinh (Lc 12.50; Ga 12.27). Trong bữa Tiệc Ly, chính Chúa Giêsu tỏ cho biết Người tế lễ mình bằng việc chịu Tử nạn :

"Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." (Lc 22.19-20)

"Chén này là Giao Ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em." (Lc 22.19-20)

"Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội." (Mt 26.26-27)

Như đã biết, cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá dưới đất (I), lại được Thiên Chúa coi là đang dâng tế lễ lên Cha ở trên trời (II), nhưng có điều là : Hiến Tế ấy bởi sự chấp nhận thần hóa không hề qua đi của Chúa Cha hằng hữu thì được tồn tại muôn đời, bởi đó có thể được tái hiện trong Thánh Lễ trên Bàn thờ trần gian (III).

Tựu chung, chỉ có một hiến tế duy nhất, song trong ba hình thức : (xem hình minh họa dưới đây)

(I) hiến tế xảy ra dưới đất tại Đồi Canvê, trong lịch sử,

(II) hiến tế ấy được coi là đang dâng trên thiên giới,

(III) ngày nay mỗi ngày, trong Thánh lễ trên bàn thờ của Hội Thánh, hiến tế ấy ‘được tái hiện’ [1] dưới hình bánh và hình rượu.

Với con mắt đức tin, ta có thể thấy trong Thánh lễ, dưới hình bánh hình rượu (III), ẩn tàng thực tại của hiến tế trên thập giá ở Đồi Canvê (I), và được coi là đang dâng trên thiên giới trước Thánh Nhan Chúa Cha (II).

Thánh lễ trên bàn thờ của Hội Thánh bây giờ chỉ khác hiến tế trên thập giá ngày xưa ở chỗ không còn đổ máu, không còn đinh sắt, mũ gai v.v..., vì theo lời Đức Giáo Chủ Lêô Cả "những gì hữu hình nơi Chúa Cứu chuộc chúng ta thì đã được chuyển vào các nhiệm tích", [2] nghĩa là tất cả những gì hữu hình mắt thấy, tai nghe (lý hình, mũ gai, đinh sắt v.v...) của hiến tế máu đổ thịt rơi ở Đồi Canvê ngày xưa, thì nay không còn thấy nữa, vì đã ẩn dưới Bí Tích nhiệm mầu của hình bánh hình rượu. [3][1] Nói rằng : “Ngày nay mỗi ngày, trong Thánh Lễ trên bàn thờ của Hội Thánh, hiến tế được tái hiện" là có ý nhắc nhớ : Thánh Lễ cũng là lễ tế của Hội Thánh dâng lên nữa. Các bản kinh Thánh Lễ đã nêu rõ, chỉ lấy một ví dụ: “Lạy Cha, xin thánh hóa và chấp nhận Của Lễ này là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Hội Thánh…” (Sách Lễ Rôma, Lời nguyện tiến lễ, Mùa thường niên, Tuần XVIII).

Chính Chúa Giêsu đã truyền cho Hội Thánh phải dâng như thế, khi Người nói : “Anh em hãy làm việc này / để tưởng nhớ đến Thầy”, tức là 1) Hãy tái hiện lễ tế của Chúa, 2) mà tưởng nhớ đến công cuộc Tử nạn cứu độ của Người. Dạy làm như thế, chỉ vì Chúa biết loài người có tính mau quên, mà quên thì ơn cứu độ không tác động nữa, nên phải lặp lại mỗi ngày để tế lễ của Chúa được tái hiện và ơn cứu độ trực tiếp tác động ngay trong hiện tại.

Nên biết : Thông điệp “Đấng Trung gian của nhân loại” (Mediator humani generis) đã sử dụng danh từ “tái hiện” này.

[2] Bài giảng lễ Thăng Thiên, đăng trong Bài Kinh sách, Chúa Nhật VI mùa Phục sinh, thứ Sáu.

[3] Trên thập giá xưa chỉ có thiên tính bị ẩn giấu, nay trong Bí tích Thánh Thể cả thiên tính và nhân tính đều được giấu ẩn trước mắt xác thịt của ta.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái (2/4/2016)
Phong Trào Legio Mariae (đạo Binh Đức Mẹ), Vị Sáng Lập Và Đóa Hoa Đầu Mùa (2/4/2016)
Thơ Nguyện Cầu Cùng Đức Mẹ (2/1/2016)
Cn 3363: Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Guadalupe, Mexico (1) (1/31/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 2 (1/31/2016)
Tin/Bài khác
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe, Một Thách Đố Đối Với Khoa Học Hiện Đại (12/12/2018)
Garabandal: Synod - Thượng Thượng Hội Đồng Giám Mục Đặc Trách Về Gia Đình Trước Cuộc Cảnh Báo Sắp Tới (4/28/2016)
Người Phụ Nữ Quyền Thế Nhất Trên Đời # 1 (1/31/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768