MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 49: Đức Thanh Tịnh (phần Ii)
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 2-2016
BÀI LỜI CHÚA 49

ĐỨC THANH TỊNH (Phần II)

Trích thư 1 Te-xa-lô-ni-ca 4.1-12

            Hỡi anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và thực anh em đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi khuyên anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.

            2 Hẳn anh em rõ chúng tôi đã nhân danh Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em. 3Và đây là thánh ý Thiên Chúa : muốn anh em nên thánh, anh em phải tránh hẳn việc tà dâm! 4 Mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống trong thánh thiện và kính trọng, 5 chứ đừng buông theo đam mê dục tình như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa.

             6 Về điểm này, đừng ai gia hại hay lường gạt anh em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng cảnh cáo anh em.

            7 Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. 8 Vậy ai khinh miệt những lời dạy trên, thì không phải khinh miệt một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa, Đấng ban Thánh Thần của Người xuống cho anh em.

*       Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ở Bài trước, chúng ta nói rằng ái tình, hôn nhân do Thiên Chúa đã tạo nên đẹp tuyệt vời, vì thế cần có đức liêm sỉ, kín đáo, thanh nhã để tôn trọng và bảo vệ. Nhưng ngay đây, có một điều phải phân biệt : khi kín đáo, che giấu để bảo vệ các chuyện ấy, chúng ta phải nhớ rằng không phải vì các điều ấy là tội, mà vì các điều ấy rất tốt đẹp, cao cả, thánh thiện, nên phải bảo vệ, gìn giữ và tôn trọng chúng ; chỉ nói đến một cách kính cẩn, hoặc khi có mục đích tốt như để học hỏi... Chúng như báu vật, không nên để lộ ra sợ mất cắp.

            Hơn nữa, bảo vệ, tôn trọng chúng để đến đúng thời, đúng buổi, trong trật tự, theo đúng chương trình của Chúa, ta sẽ sử dụng chúng trong hôn nhân chính đáng. Vì lẽ ấy, trong Thánh Thư hôm nay, có lời dạy : “Mỗi người hãy biết lấy một người vợ, (một người chồng), để sống trong thánh thiện và kính trọng, chứ đừng buông theo đam mê dục tình… vì đây là thánh ý Thiên Chúa : muốn anh em nên thánh…”

Phải dạy bảo kỹ càng và mạnh mẽ như vậy, bởi vì tình yêu và hôn nhân đã được Chúa tạo dựng nên nhằm mục đích cống hiến cho đôi nam nữ hạnh phúc, và sau đó hay đúng hơn từ đó tạo nên những sự sống mới, những con người, những con cái mới cho Thiên Chúa. Công việc cao trọng đến thế cơ mà, sao ta lại không tôn trọng, cẩn mật gìn giữ cho được chứ ?

Nếu hiểu được như thế, nhiều người sẽ rất ngạc nhiên, vì trước đây nhiều khi họ đã coi đó là những chuyện xấu xa. Không đúng ! Vì tính liêm sỉ làm ta kín đáo, e ngại không nói trống ra, chứ không phải vì chúng là chuyện xấu xa ; trái lại chính vì chúng là chuyện cao cả, thánh thiện, cho nên không được nói hay sử dụng bừa bãi. Nếu bản chất chúng không cao đẹp, thánh thiện, thì sao Thiên Chúa tạo dựng chúng, và coi là tốt đẹp đến nỗi chúc lành cho chúng ? Chẳng lẽ Thiên Chúa chúc lành cho tội lỗi, cho xấu xa ư ? Kinh Thánh cho thấy : Chúa dựng Ađam, rồi dựng Eva, dẫn Eva lại làm vợ Ađam, rồi Chúa chúc lành cho hôn phối của họ và bảo : “Hãy (yêu nhau, ăn ở với nhau mà) sinh sản con cái đầy mặt đất !”. Lúc ấy họ trần truồng mà không biết xấu hổ. Vì sao ? Vì lúc ấy, lòng họ vô tội, lương tâm họ còn ngay thẳng, nên họ thấy các điều ấy là thánh thiện, cao đẹp, đúng như Ý Chúa. Lúc ấy, họ không cần có đức liêm sỉ. Nhưng khi tội lỗi đã xen vào sau sự sa ngã của họ, thì Kinh Thánh nói một cách bóng bảy : Họ thấy họ trần truồng và biết xấu hổ, liền đi lấy lá vả quấn lại làm quần áo che mình. Chính tội lỗi đã xen vào và làm vẩn đục ô uế. Vậy ngày nay, mang tội tổ tông truyền, chúng ta cũng là những kẻ sống trong vòng tội lỗi, nên ta cần phải có đức liêm sỉ, biết xấu hổ, để che chở, gìn giữ, bảo vệ các điều cao đẹp, thánh thiện kia.

Ấy vậy, nếu như đã nói : ái tình, hôn nhân là chuyện cao đẹp thì tất nhiên cũng phải nghĩ rằng : thân thể ta, các bộ phận trong ta đều tốt đẹp; và áp dụng rộng vào chuyện vợ chồng ăn ở với nhau, âu yếm nhau, thì các việc xa gần liên quan đến sự truyền sinh... (ở đây nói ít, mong anh chị em hiểu nhiều) đều là những điều, tự bản chất, do Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp, nhất là đã được thánh hóa bởi Bí tích Hôn phối, nếu người ta đi đúng chương trình và ý muốn của Chúa...

Vì lẽ ấy, xin nói một lần cho rõ: Việc ăn ở vợ chồng là việc Chúa đã truyền dạy và chúc lành hồi Sáng thế, khi tạo dựng nên họ; rồi trong Tân Ước, Chúa còn thánh hóa bằng một Bí tích, hay nói chính xác, Chúa đã nâng nó lên thành một Bí tích, tức là việc hai người âu yếm yêu thương nhau đó là dấu chỉ bên ngoài cho biết Chúa yêu thương và kết hiệp với Hội Thánh, cho nên qua việc đó Chúa ban ân sủng bên trong cho hai vợ chồng. Vậy thì việc ấy không những không ô uế, không tội lỗi, mà còn thánh thiện, mà còn là dấu Chúa ban ơn sủng. Nói cách khác, việc hai vợ chồng ân ái mặn nồng trong hôn nhân chính thức, hợp pháp, việc ấy đúng ý Chúa, nên có công nghiệp trước mặt Chúa, nghĩa là được Chúa thưởng công.

Điều nói đây, nhiều giáo hữu khó chấp nhận, bởi đã nhiễm lời giảng dạy của một lớp giáo sĩ hồi xưa, vốn là những người tu hành, sống độc thân, luôn phải đẩy xa những cám dỗ sắc dục, nên đem những tu luyện đề phòng, tránh trút của bậc tu hành mà dạy cho giáo dân…, cứ nói riết rồi làm cho người ta coi những “chuyện ấy” là những điều xấu xa. Bằng chứng là có một cô vợ trẻ, đến xưng tội là đã bỏ không Rước Lễ mùa phục sinh. Hỏi tại sao, cô đáp: vì mới lấy chồng, ban đêm hai vợ chồng ăn ở với nhau, cô cho đó là làm việc bậy bạ, tội lỗi, mất đức trong sạch, nên không dám đi Rước Lễ.     

            Thế thì, trong chuyện tình ái, hôn nhân, cái gì là tội lỗi ? Thưa : cái gì người ta làm ngoài trật tự Chúa lập và Hội Thánh dạy, chẳng hạn : nam nữ gần gũi nhau ngoài hôn phối, sống chung, sống thử, hôn nhân đồng tính v.v…. Bài Kinh Thánh trên đầu đã dạy : “Đừng buông theo đam mê dục tình như dân ngoại… Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh miệt những lời dạy trên (của Chúa và Hội Thánh), thì không phải khinh miệt một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa…”

*                    Có người hỏi : Dục tình, dục vọng, theo như đã nói, cũng là các điều Chúa dựng nên, tốt lành ; vậy ngó nhìn trai đẹp, gái xinh, mình thấy ước muốn, thấy vui thích, và cảm thấy bị lôi cuốn, thế đã có tội chưa, vì trong Phúc Âm có đoạn nói : “Ai nhìn người nữ để thỏa lòng dục, thì đã phạm tội ngoại tình với nó trong lòng” ? (Mt 5.28).

            Đáp : Chưa có tội, vì ta không phải là gỗ đá, dục vọng Chúa ban trong mình ta có mục đích hấp dẫn nam nữ đến với nhau và kết hợp với nhau trong hôn nhân, để tạo hạnh phúc cho nhau và sinh con cái. Ta không thể nào dửng dưng, giống như không thể thấy chiếc hoa đẹp mà không vui thích, nhìn ngắm.

“Làm hoa cho người ta hái,

Làm gái cho người ta nhìn”

 Nhưng tội là chỗ hái hoa đẹp ấy bất hợp pháp, bởi hành động hay tà dục bất chính, nghĩa là “thỏa lòng dục”. Câu Phúc Âm nêu ra đó, phải hiểu thế này : Đức Giêsu không ngăn cấm đàn ông nhìn người phụ nữ, và không cấm đàn ông ước muốn người đàn bà cách tự nhiên, (hay ngược lại đàn bà nhìn hay ước muốn người đàn ông). Nhưng cấm cái nhìn “để thỏa lòng dục”, nghĩa là cái nhìn với chủ ý thỏa mãn dục tình với người ấy, dùng cặp mắt để kích thích dục tình dấy lên, thế là trong đó, đã có gói ghém cái ý định muốn chiếm đoạt người ấy một cách nào rồi.

Xin trích lược thêm lời giải của cuốn sách “Tôi có yêu một thiếu nữ” (W.Trobish, Saigon 1962) : “Bạn đã nói đúng khi bảo rằng dục tình tự nó không phải là tội. Những ước muốn, những ý nghĩ của bạn khi thấy cô gái đẹp (hay ngược lại cô gái thấy chàng thanh niên đẹp trai, học giỏi, lịch sự) thì chưa phải là tội. Khi bạn cảm thấy bị thu hút, cũng chưa phải là tội vì đó chỉ là cái bản năng tự nhiên. Bạn không thể tránh được sự có các dục vọng tự nhiên thể xác, cũng như không thể nào tránh việc nhìn thấy những con chim bay quanh trên đầu bạn. Nhưng chắc chắn, việc bạn phải làm là ngăn ngừa chúng đến đóng ổ trên đầu tóc của bạn”.

       Có người sẽ nói : Dục tình Chúa ban, tôi phải sử dụng nó, sao lại là tội ?

Đáp lại, xin lấy ví dụ : Một cảnh sát viên, lần đầu tiên trong đời, anh được cấp cho một khẩu súng lục. Bây giờ, anh ta tự nhủ : “Người ta đã trao cho tôi khẩu súng, nên tôi phải sử dụng nó, vậy tôi phải bắn một người, bất luận kẻ đó là ai tùy ý thích của tôi”. Không đâu ! Anh ta không hề có quyền đó. Người ta giao cho anh khẩu súng thì anh có trách nhiệm phải sử dụng nó đúng lúc, hợp pháp. Tình dục cũng vậy, sử dụng đúng lúc và hợp pháp là sử dụng trong hôn nhân chính đáng, theo kế hoạch của Chúa là để tạo dựng sự sống mới. Nếu sử dụng bừa bãi, nó sẽ biến thành đồi trụy, phương tiện chia rẽ, nguồn mạch của bạo tàn, đau khổ và có thể gây chết chóc.

*                    Rồi ngày nay, nhiều bạn trẻ muốn “thí nghiệm hôn nhân” trước khi lấy nhau, để hiểu nhau hơn sẽ hạnh phúc hơn. Vậy phải nghĩ sao ? Điều này ta tạm gác đến kỳ sau sẽ giải đáp.

            Gia đình ta đã nhận định và ý thức ơn được Chúa cho thông dự vào quyền năng tạo dựng sự sống mới chưa ?

            Chắc ta phải tạ tội với Chúa, vì bao sai lỗi, coi thường, hờ hững, nhất là không sử dụng đức tính liêm sỉ để bảo vệ, tôn trọng điều cao cả, thánh thiện là tính dục, tình yêu và hôn nhân, không dạy dỗ cho con em ta phát triển đức tính ấy ngay từ nhỏ. Vậy ta hãy đọc một kinh đền tạ.

Tích truyện

Chọn bạn trăm năm

  Một thanh niên đến gặp Cha Sở để xin học Giáo lý hôn nhân. Cha hỏi :

- Người vợ sắp cưới của con như thế nào ?
- Thưa cha, cô ta đẹp lắm.
Cha sở liền viết một con số không (0) lên tờ giấy trước mặt.
- Rồi thế nào nữa con ?
- Thưa Cha, cô ta thuộc một gia đình giàu có.
Cha sở viết thêm một con số 0 nữa.
- Rồi sao nữa con ?
- Cô ta rất đảm đang cha ạ.
Lại thêm một con số 0 nữa.
- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta thông minh lắm.
Thêm một con số 0 nữa.
- Còn gì nữa không con ?
- Thưa cha, cô ta rất đạo đức.

Cha sở mỉm cười nhìn anh, và sung sướng viết một con số 1 trước những con số 0 vừa rồi (thành 10000), rồi nói :

- Cha chia vui với con vì con đã chọn được người bạn đời xứng đáng.

˜

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Đức Mẹ Sầu Bi Dưới Chân Thánh Giá (3/2/2016)
Cùng Hợp Ý Cầu Nguyện Kinh Mân Côi (3/1/2016)
Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cứu Nước Việt Nam (2/27/2016)
Cn 3397: Đức Mẹ Dặn Dò Tại Akita (1973-1981) #2 (2/24/2016)
Cn 3396: Cuộc Hiện Ra Và Biến Cố Akita, Nhật Bản (1) (2/24/2016)
Tin/Bài khác
Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! (2/21/2016)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (2/21/2016)
Cn 3389: Đức Mẹ Bảo Vệ Ai Tín Thác Nơi Mẹ (2/20/2016)
Cn 3384: Xin Mẹ La Vang Cứu Giúp Chúng Con (2/18/2016)
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768