MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 52: Do Tế Lễ Của Đức Ki-tô Hữu Hiệu,
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 4-2016
Do Tế Lễ của Đức Ki-tô hữu hiệu,

cho nên chỉ dâng một lần là đủ đền tội và vĩnh viễn thánh hóa nhân loại, đánh bại các kẻ thù.  

12 Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.13 Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.

15 Điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, … Đức Chúa phán : … Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa. 18 Mà nơi nào đã được tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa" (Dt 10.12-18).

Giải thích :

Bằng chứng về tế lễ Đức Giêsu chỉ dâng một lần duy nhất đã đủ “để vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo”, đó là “Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời”, hiểu như là Người được nghỉ ngơi, không bao giờ còn phải dâng đi dâng lại nữa [1] : “Nơi nào đã được tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa". Không chỉ từng đó, Người còn đánh bại các kẻ thù của Nước Chúa, và chờ đợi ngày chúng phục xuống làm bệ chân Người.

 

***

Sau khi học biết những điều trên, chúng ta mới thấy :

Nếu không có tế lễ đổ máu, việc cầu đảo sẽ thất bại !

Ngày xưa, khi ông Abraham nghe Thiên Chúa đến báo thành Sôđôm sẽ bị tru diệt vì tội lỗi lớn lao thấu trời, ông đã sấp mình xuống để “cầu đảo”, van xin Thiên Chúa – (hiện hình thành một người  đi cùng với hai thiên sứ đến thăm ông) (xem hình) – “đảo” trừng phạt thành tha thứ cho thành, nếu tìm được trong đó có những người lành, vì chẳng lẽ Thiên Chúa là Đấng chí công lại phạt người lành phải chết chung với kẻ ác ? Nhưng phải có bao nhiêu người lành để có thể vì họ mà Thiên Chúa dung tha cho cả thành ? 50 ư ? Tìm không được, ông xin bớt xuống 40, rồi 30, 20... và cuối cùng giá chót là chỉ cần 10 người lành mà cũng không có. Thế là Sôđôm đã bị hủy diệt bởi động đất, bởi lửa diêm sinh thiêu đốt. (St 18.16 - 19.25)

Chỉ cần tìm được 10 người công chính ngay lành, thì cả ngàn vạn con người trong thành sẽ được tha khỏi bị hủy diệt ! Vậy thử hỏi ai ngay lành, công chính và thánh thiện hơn Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa, và được nhìn nhận là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1.24; Lc 4.34; Ga 6.69) ? Không cần 10 người, 100 người hay cả chục vạn người công chính, duy chỉ một mình Chúa Giêsu Đấng Công Chính, là đủ thay thế cho tất cả, và đặc biệt nhất là Người còn dâng mình làm "lễ vật hy sinh hương thơm ngạt ngào dâng lên (đẹp lòng) Thiên Chúa" (Ep 5.2), cho nên có dư sức cứu cả thế giới và cả ngàn thế giới khỏi bị hủy diệt (1 Ga 2.1-2) !

Ông Abraham ngày xưa cầu đảo cho dân thành Sôđôm khỏi bị hủy diệt, song thất bại vì không tìm đủ số 10 người công chính, ngày nay nếu không có Chúa Giêsu – Đấng duy nhất Công chính và thánh thiện – và không có Thánh Lễ, nơi Chúa Giêsu tế lễ đổ Máu mình ra : “Đây là chén Máu Thầy, máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho các con và muôn người được tha tội”, tha tội không những cho chúng ta mà còn cho cả thế gian (1 Ga 2.1-2), thì việc cầu đảo cho thế giới cũng sẽ nếm mùi thất bại.

Ước gì mỗi người Công giáo có được niềm tin vào giá trị vô biên của Thánh Lễ trên bàn thờ, mà ra sức dự Thánh Lễ để “cầu đảo” cho nhân loại được cứu rỗi và được bình an thái hòa... Đúng vậy, trước một thế giới đang trượt dốc suy vong, mà phần không nhỏ là tại lỗi làm gương xấu và chểnh mảng lơ là của Kitô hữu chúng ta, thì ngoài những việc đạo đức truyền thống thường quen như cầu nguyện, lần hạt, hy sinh hãm mình, đền tội v.v.., chúng ta sẽ nhờ cách riêng đến Thánh Lễ để làm Lễ Tế Cầu Đảo !

Danh từ ‘cầu đảo’ nói đây lấy từ phong tục cầu đảo của các dân tộc Á Đông cách riêng. Thường thấy ngày xưa, khi họ gặp những tai kiếp, đại nạn như hạn hán mất mùa, ôn dịch, chiến tranh v.v..., họ thường lập đàn cầu đảo. Họ sẽ mời một đạo sĩ, một cao tăng hay một người đức độ cao cả trong dân làm thày tế lễ, giết trâu bò làm của lễ dâng lên cho Trời, rồi thày tế lế lễ cầm gươm xua trừ tà khí, hô phong hoán vũ ...

Đang khi ấy, dân chúng sẽ tụ họp lại trên đám đất quanh “tế đàn”, sám hối, ăn chay, nằm đất, đêm ngày van vái kêu xin Trời đổi vận bĩ của họ trở thành bình an thái hòa, cho dân đuợc sống ấm no hạnh phúc.

Đã thấy nhiều lần, những việc cầu đảo của họ đã động thấu lòng Trời và Trời nhậm lời đã ban cho họ được như ý.

Trong Cựu Ước cũng thấy có việc “cầu đảo” :

Nghe tin một đạo quân thù địch đông đảo đến vây đánh, Vua Giô- sa-phát hoảng sợ. Vua kêu gọi toàn thể người Giuđa ăn chay, và tập họp toàn dân lại kêu cầu cùng Chúa. Toàn thể dân Giu-đa, kể cả đàn bà con trẻ, đều đứng trước nhan ĐỨC CHÚA. Chính Vua cũng đứng giữa cộng đoàn trong Đền Thờ lớn tiếng cầu nguyện : “Lạy Yavê Thiên Chúa, Chúa nắm trong tay uy quyền và sức mạnh...Chúa đã ban cho dòng dõi Abraham đất này, và trên đất này đã xây một Thánh điện kính Danh Ngài... Nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến, bị trừng phạt, gặp dịch tễ hoặc đói kém, thì chúng con đứng trước Đền thờ này đây, trước Nhan Ngài...trong cơn cùng khốn, chúng con kêu lên Ngài, để được Ngài lắng nghe và cứu giúp chúng con. Chúng con chỉ biết ngước mắt nhìn lên Ngài.”

Thần Khí Yavê đáp xuống trên một người trong dân và nói tiên tri rằng Thiên Chúa đã nhậm lời, ông nói :”Các ngươi đừng sợ... vì cuộc chiến này không phải là của các ngươi nhưng là của Thiên Chúa. Trong cuộc chiến này, các ngươi không phải chiến đấu... cứ đứng mà xem Thiên Chúa, Đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào !” 

Nghe vậy Vua và cả toàn dân sấp mình xuống trước mặt Chúa mà thờ lạy.

Sáng mai dân xếp thành hàng trận và đi vào sa mạc đối đầu với địch quân. Thấy dân đi như thế, Vua đứng ra và nói : “Toàn dân hãy nghe ta, Đức Yavê là Thiên Chúa chúng ta, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại, cứ tin lời các tiên tri của Người, các ngươi sẽ chiến thắng !” Vua còn cắt đặt những người mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa ca hát ngợi khen Chúa : “Hãy ngợi khen Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn giữ trọn tình thương.” Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi thì Thiên Chúa gieo rắc những mâu thuẫn đối nghịch vào giữa hàng ngũ quân địch, khiến chúng đâm ra tự sát hại lẫn nhau. Khi tới một nơi cao để có thể nhìn xuống sa mạc được, quân binh Giuđa thấy đám địch quân bây giờ chỉ còn là một bãi tha ma đầy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một tên nào sống sót.

(Lược trích Sách Sử biên niên, quyển II, 20.1-24 ; cũng xem Sách 1 Vua 8.22-53).

 [1]    Về điểm này, có người thắc mắc : Đây nói rằng “không bao giờ còn phải dâng đi dâng lại nữa”, vậy thì tại sao Hội Thánh Công giáo lại cứ dâng đi dâng lại Thánh lễ mỗi ngày? Xin trả lời : Khi Hội Thánh Công giáo dâng Thánh lễ hằng ngày trên bàn thờ, không phải dâng đi dâng lại những tế lễ nào khác, mà chỉ làm “tái hiện” (hay “hiện tại hóa”) tế lễ duy nhất chỉ dâng một lần của Chúa Giêsu, (điều này, chúng ta cũng đã nói rồi). Ở đây, từ “tái hiện” rất là chính xác!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (3/25/2020)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (3/25/2020)
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Truyền Tin, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2020)
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
Suy Tôn Mẹ Maria (4/1/2016)
Bức Ảnh Phép Lạ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/29/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768