MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 53: Do Tế Lễ Của Đức Ki-tô Hữu Hiệu (phan 2)
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 4-2016
Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng “tế đàn” là bàn thờ để dâng Thánh Lễ lên mà “cầu đảo”, nghĩa là dâng Tế Lễ của Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha, ta ‘cầu’ xin Người thương xót ‘đảo’ án phạt thế giới đáng phải chịu do tội lỗi mình, trở thành ơn tha thứ, cứu độ và bình an. Và người đứng ra đại diện chúng ta làm thầy tế lễ mà cầu đảo, không còn phải là một người nào, cho dù là một ông vua như vua Giô-sa-phát nữa, mà là chính Thượng tế Giêsu, là Chúa và là Đầu chúng ta ! Vì thế, trên thế giới này chẳng có gì hữu hiệu hơn Tế Lễ của Người để cầu đảo.

Qua những phương thế truyền thông, báo đài, Tivi, mạng điện toán v.v… chúng ta hằng ngày đã thấy quả thật thế giới chúng ta ngày nay tội lỗi tràn ngập như thác lũ, đáng bị Thiên Chúa trừng phạt, giống như ngày xưa khi Thiên Chúa xóa sổ loài người bằng trận lụt Đại Hồng thủy : 

“ĐỨC CHÚA thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu.  ĐỨC CHÚA hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.  ĐỨC CHÚA phán : “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã tạo dựng, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, Ta hối hận vì đã làm ra chúng.” (St 6.5-7).

Hãy đảo mắt nhìn xem : Nơi cá nhân và trong gia đình thì người nào cũng ích kỷ, chỉ chạy theo sở thích dục vọng, đam mê riêng mình, vợ chồng thì tranh chấp, cãi cọ, bạo hành, rồi thêm những tệ nạn đồng tính luyến ái, ly dị, phá thai, gia đình đổ vỡ, con cái hỗn láo, không vâng lời cha mẹ, bỏ nhà đi bụi đời, nghiện ngập xì ke ma túy; vào băng đảng xã hội đen; còn ngoài xã hội thì bê bối, đầy dẫy tham nhũng, tranh giành, gian dối, lừa đảo, hận thù, bạo lực, khủng bố, chiến tranh v.v…và v.v…

Thật là một cảnh tượng vô cùng nguy ngập, vì ngày nào mà mức tội lỗi lên thấu tới trời, liệu ta có tránh được sự trừng phạt của Thiên Chúa không ? Hay cũng sẽ bị tiêu diệt như Sôđôm và Gômôra ngày xưa (St 18.-19.) ?

Đây không hề là một chuyện tưởng tượng ra để hù dọa !

Đây thực tế là một tình thế đen tối và nguy ngập, vậy còn cần Hiến Tế cầu đảo của Chúa Giêsu hơn bao giờ hết, như lời Thư thứ nhất của Thánh Gioan viết :

"Nếu ai (trót) phạm tội thì (này) chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước Thánh Nhan Chúa Cha : đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công chính. Chính Người là của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa" (1 Ga 2.1-2).

Của Lễ đền tội của Người, tuy dâng trên thập giá ngày xưa trên đồi Canvê, song vẫn luôn tác động cứu rỗi thế giới, bởi đâu ? Bởi vì Của Lễ Đền Tội ấy vẫn luôn còn tồn tại, do sự chấp nhận và thần hóa một lần là vĩnh viễn không bao giờ qua đi của Thiên Chúa (như ta đã học biết, 167tt; 176tt; 198tt), và Thư Do Thái đã xác quyết :

"Đức Giêsu Kitô, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên chức vụ tư tế (cùng với hiến tế) của Người tồn tại mãi mãi. Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để cầu bầu cho họ." (Dt 7.24-25)

Theo những gì chúng ta đã học biết, có thể diễn tả ý nghĩa của đoạn thư ấy như sau : Nay ở trên trời Chúa Giêsu vẫn hằng sống cho nên chức vụ tư tế của Người vẫn còn tồn tại,có chức vụ là để thi hành việc tế lễ, vậy trên trời Chúa Giêsu vẫn đang thi hành tế lễ cứu độ ấy, đồng thời ở dưới đất thì, nhờ thừa tác vụ của linh mục, Người cũng đang dâng mình tế lễ cứu độ ấy trong Thánh Lễ hằng ngày trên bàn thờ.

Các dân tộc ngoại giáo lập đàn cầu đảo chỉ là một việc khẩn xin cầu may, mong nhờ lòng Trời xót thương, nhưng không có gì cũng như không có ai bảo đảm sẽ được nhậm lời. Còn chúng ta thì đã có sự bảo đảm là lời hứa chắc chắn tha thứ của Thiên Chúa :

“Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao ?” (Ed 18.21-23; 33.16)

“Ta lấy mạng sống Ta mà thề -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng- Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-en ?” (Ed 33.11)

 “Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải (để được sống).”  (2 Pr 3.9)

Nhất là chính Thiên Chúa còn ký kết giao ước tha tội bằng máu Chúa Giêsu :

"Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em" (Lc 22.19-20), "và cho muôn người được tha tội." (Mt 26.28).  

SUY NGHĨ VÀ THỰC HÀNH

Nếu nhân loại không có cách chi để cầu đảo, hay có lập đàn cầu đảo thì cũng chỉ là cầu may, phần chúng ta đã có Thánh Lễ với bảo đảm bởi lời hứa của Thiên Chúa sẽ nhậm lời, vậy khi đi dâng Thánh Lễ, với ý thức Thánh Lễ có giá trị cầu đảo cho toàn thế giới vô cùng hữu hiệu như vậy, ta hãy dâng Thánh Lễ để “cầu” xin Thiên Chúa “đảo” các hình phạt đáng phải chịu vì tội lỗi thành tha thứ và bình an cho thế giới, cách riêng cho nước VN chúng ta!

Chúng ta thường nghe người ta khuyên cầu nguyện bằng cách đọc kinh này, kinh kia, ví dụ “Giêsu, Maria, Giuse lòng con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”, là cứu được các linh hồn. Nếu một kinh nhỏ bé như thế còn có sức cứu linh hồn, phương chi cầu nguyện bằng chính Thánh Lễ, ở đó chính Máu Thánh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đổ ra làm của tế lễ để tha tội, để cứu rỗi (1 Ga 2.1-2) và nay lại tái hiện trên bàn thờ, thì càng có sức tha tội và cứu độ và ban bình an hơn vô cùng biết bao !

Dám mạnh miệng nói rằng, sở dĩ Thiên Chúa còn chưa trừng phạt tội lỗi tràn trề của nhân loại chúng ta ngày nay, là bởi vì khắp nơi trên thế giới, hằng ngày cả ngàn vạn Thánh Lễ dâng Mình Máu Chúa Giêsu, làm tế lễ cầu đảo, khẩn xin Thiên Chúa nhớ đến Giao Ước tha tội Người đã long trọng ký kết trong Máu Đức Giêsu Con Cực Thánh Chúa mà thề rằng : "Này là Giao Ước mới, lập bằng máu Thầy, (máu) đổ ra vì anh em" và "cho muôn người được tha tội". (Lc 22.20; Mt 26.28)

Qua câu đó, như thể Chúa Cha phán rằng :

“Khi nào Ta thấy Máu Con Ta, đã đổ ra trên thập giá ngày xưa, được dâng lên lại trong Thánh Lễ – vì trong Máu đó, qua lời của Con Ta, Ta đã cam kết tha thứ tội lỗi cho muôn người – thì Ta sẽ đổi cơn thịnh nộ của Ta định trừng phạt tội lỗi loài người, trở thành tha thứ và phúc lành.”

Thực hành cụ thể :

Dựa vào lời Thiên Chúa cam kết tha tội trong Máu Chúa Giêsu trên đây, thì khi đi dự Thánh Lễ, đến chỗ Linh mục chủ tế dâng chén Máu Thánh Chúa lên, chúng ta hãy thầm thĩ cầu xin :

"Vâng lệnh Chúa Giêsu truyền, chúng con dâng chén Máu Người lên Cha, xin Cha nhớ đến Giao ước tha tội Cha đã ký kết trong Máu này mà thương xót tha thứ tội lỗi cho nhân loại chúng con."

Tích truyện

Chính vì tin vào giá trị cầu đảo cứu độ của Thánh Lễ mà Thánh Louis, vị hoàng đế nước Pháp, một vị hoàng đế tốt lành thánh thiện, một người rất siêng năng làm việc, ngài đam mê hoạt động hơn bất cứ một người đàn ông nào trong xứ sở của ngài, vậy mà ngài vẫn tìm thời giờ để dự hai ba Thánh Lễ mỗi ngày. Mấy người cận thần của ngài nói: “Hoàng thượng đã đóng thuế quá nhiều cho những Thánh Lễ.” Ngài trả lời: “Nếu ta dành thời giờ săn đuổi những thú vui, tham dự những bữa tiệc linh đình với bạn bè, coi hát mỗi ngày, có thể các người than phiền rằng ta đã dành thời giờ quá nhiều cho những thú vui đó. Nhưng này các bạn tốt của ta ơi, các người quên rằng ta dự Thánh Lễ mỗi ngày không phải chỉ để cầu nguyện cho bản thân ta, mà còn cầu cho cả đất nước của ta, vì ngoài những Thánh Lễ ra, ta không còn cách nào khác tốt hơn để làm việc đó.” [1]

 

***

 [1]    Trích bài The wonders of mass, của cha O’Sullivan, bản dịch của Thuận Hà : Những sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
Suy Tôn Mẹ Maria (4/1/2016)
Suy Niệm Lễ Truyền Tin, Lm Anthony Trung Thành (4/1/2016)
Bức Ảnh Phép Lạ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/29/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768