MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 54: Làm Thế Nào Để Nhân Loại Nhận Được Ơn Phúc Tha Tội Và Bình An Của Máu Đổ Ra Từ Hiến Tế Chúa Giêsu ?
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 4-2016
Biết vậy, song vấn đề là :

Làm thế nào để nhân loại nhận được ơn phúc tha tội và bình an của máu đổ ra từ Hiến Tế Chúa Giêsu ?

Vì họ hiện thời là những người chẳng biết chút gì về Chúa, hay có khi đã từ bỏ Chúa, chống nghịch Chúa, và còn đang sống trong bóng tối tăm lầm lạc và ngụp lặn trong tội lỗi... Nhờ phương thế nào đem ơn phúc ấy đến với họ ?

Xin trả lời : Nhờ Kitô hữu, làm trung gian môi giới ![1]

Thánh Kinh dùng một cụm từ sau đây chỉ về nhiệm vụ cao cả đó :

"Chúa Kitô đã rửa chúng ta sạch tội lỗi bởi máu Người, và làm cho chúng ta thành một vương quốc các tư tế cho Thiên Chúa và là Cha" (Kh 1.5-6).

Theo đó, hiến tế đổ máu của Chúa Kitô đã :

- tẩy sạch tội lỗi chúng ta.

- Đoạn còn làm chúng ta trở thành một vương quốc các tư tế cho Thiên Chúa.

Vương quốc các tư tế nghĩa là gì ?

Muốn hiểu, ta hãy trở lại thời Cựu Ước. Thấy nói ở đó : Thiên Chúa chọn dân Israen làm một Dân tư tế :

"Vậy bây giờ, nếu các ngươi quyết nghe tiếng Ta mà giữ Giao ước của Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta giữa các dân hết thảy..., các ngươi sẽ làm một vương quốc tư tế cho Ta..." (Xh 19.5-6).

Ngôn sứ Isaia cũng nhắc nhớ chức vị ấy của họ:

"Còn anh em, anh em sẽ được gọi là "tư tế của ĐỨC CHÚA", người ta sẽ gọi anh em là "người phụng sự Thiên Chúa chúng ta." (Is 61.6)

Khi nói họ "là tư tế" như thế, Thiên Chúa không bảo mọi người dân Israen già trẻ, lớn bé, nam nữ đều làm thầy tế lễ, bước lên bàn thờ dâng tiến lễ vật và cử hành các nghi thức phụng tự... Nếu thế, Thiên Chúa đã chẳng cần chọn một chi tộc riêng là chi tộc Lêvi để làm việc ấy (Đnl 10.8; 21.5). Ý nghĩa câu đó thật ra là thế này: ở giữa các dân tộc trên thế gian không biết Thiên Chúa và hầu hết đều đang lầm lạc mà thờ ngẫu tượng, thờ các thần giả trá mà họ tưởng tượng và bày đặt ra..., dân Israen sẽ là :

1) đại diện thay thế họ mà thờ phượng Thiên Chúa,

2) làm trung gian môi giới cho nhân loại ngoại đạo được biết Thiên Chúa thật,

nhờ rao truyền những lời Thiên Chúa mặc khải, nhờ cầu nguyện, hy sinh, nhờ những tế lễ của họ dâng lên mà cầu xin v.v...

Bằng mấy bài ca về “Người Tôi Trung” trong sách ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa đã chỉ định dân Israen là kẻ đóng vai trò trung gian môi giới ấy :

“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến,
Ta cho thần khí Ta ngự trên người ;
người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.

[…] Người không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo.

(Is 42.1,4)

“Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng cõi đất.” (Is 49.6)

Nhưng dân Israen cũ đã bất trung và bất lực trước nhiệm vụ cao cả ấy, vì thế đến thời Tân Ước, Thiên Chúa "sẽ cất các đặc ân cao quí kia khỏi họ mà trao cho một dân khác..." là Hội thánh Kitô giáo thay thế họ (x. Mt 21.33-43), và Chúa Kitô vốn là ngôn sứ, là Vua và là Thượng tế, sẽ là Đầu, là Thủ Lãnh dân mới này, và chính Người làm Hội Thánh (tức là Kitô hữu chúng ta) thành dân tộc tư tế :

"Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ... Người đã yêu mến chúng ta và (với tư cách là Thượng tế) lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,  làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người (Kh 1.5-6 ; 5.10 ; 20.6).

Thánh Phêrô cũng bảo các tín hữu : "Anh em ... là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để (làm ngôn sứ) loan truyền những kỳ công của Người" (1 Pr 2.9). 

Như thế đã rõ, Kitô hữu chúng ta có nhiệm vụ :

1) làm đại diện cho mọi dân tộc trên thế gian mà tôn thờ Thiên Chúa,

2) làm môi giới giúp họ nhận biết Thiên Chúa,

để họ được ơn tha tội, khỏi bị án phạt, được cứu rỗi, được thờ phượng Người.

Thế mà chúng ta thấy gì ?

Thấy thế giới ngày nay tội lỗi tràn ngập, xem ra càng ngày càng lìa xa và chối bỏ Thiên Chúa !

Vì đâu ?

Nhiều khi chúng ta cứ đổ tại Thiên Chúa không ra tay cứu độ. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy là phần Thiên Chúa, chẳng có gì có thể làm mà Người đã không làm, và phải nói là ngay cả những điều loài người không thể tưởng tượng ra được, thì Người cũng đã nghĩ ra và làm để cứu độ nhân loại:

Thật thế, Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế làm người, chịu chết để đền tội nhân loại, và trở nên Bánh thiêng để nuôi linh hồn của họ ; Người còn ban Thánh Thần để họ được sống ! Ban Đức Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu, làm Mẹ thiêng liêng cho họ, để Mẹ thương yêu, săn sóc và dạy dỗ họ!

Còn phần chúng ta, biết mình đã được Thiên Chúa chọn làm “vương quốc tư tế”, với nhiệm vụ nêu trên kia, là truyền cho thế giới niềm tin và niềm hy vọng của mình, đem ơn cứu độ đến cho họ, vậy xin hỏi : chúng ta đã chu toàn nhiệm vụ ấy chưa ? Như dân Israen xưa, chúng ta cũng được Thiên Chúa phán bảo chúng ta “là người tôi trung”, “được Chúa ban cho Thần khí”, “để làm sáng tỏ công lý trước muôn dân, trên địa cầu." (Is 42.1,4). vậy ta đã làm sáng tỏ công lý Chúa trên địa cầu chưa ?

Đã làm ánh sáng muôn dân, để đem ơn cứu độ của Chúa đến tận cùng cõi đất chưa (Is 49.6) ?

“hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người.”(1 Pr 2.9), ta đã loan truyền chưa ?

Xét mình mới thấy thế giới suy vong là phần lớn tại lỗi chúng ta, đã không thi hành nhiệm vụ của mình là vương quốc tư tế. Chúng ta phải đấm ngực xin Chúa tha thứ “những điều thiếu sót” đó, như ta vẫn thường đọc trong kinh thú tội trước Thánh Lễ. Nhận đó là “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”, vì ta đã quá thụ động và ù lỳ, chỉ biết giữ đạo chứ không biết truyền đạo !

Chúng ta có biết rằng khi chúng ta giữ đạo thụ động và co cụm lại như thế, là đạo của ta giống như một cái ao tù, mà trong ao tù, thì chẳng có gì là tươi tốt, thơm tho, sống động, vì chứa toàn nước đọng hôi hám, dơ bẩn … vì không được làn nước trong lành chảy qua làm cho sạch và bồi dưỡng chất sống mới.

Chúng ta hãy quì xuống van vái Chúa Thánh Thần xin Ngài hiện xuống, như xưa trên các Tông đồ (Cv 2.1tt), ban mãnh lực của cuồng phong thúc đẩy chúng ta hăng say ra đi, và ban lưỡi lửa rực cháy, mở miệng chúng ta (“Ephata”) để biết nói về Chúa cho người chưa biết Chúa, rao truyền Tin Mừng của Chúa [2]; mở lòng chúng ta để cầu nguyện, hy sinh hãm mình, ăn chay, nêu gương sáng, làm việc từ thiện…, và nhất là tham dự Thánh Lễ để kéo ơn cứu độ và bình an xuống cho nhân loại !

 

***

 [1]   Đúng ra phải nói là nhờ phương thế các Bí tích. Nhưng các Bí tích cũng phải có người mới phân phát ra được ! Đó là Hội Thánh, là các Kitô hữu dù ở các cấp bậc khác nhau : cách riêng Giám mục, linh mục.

[2]     Mời xem tr.405tt, mục THỰC TẬP LÀM CHỨNG VÀ TRUYỀN GIÁO, có hiến một vài phương thế giúp vào việc này.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
Suy Tôn Mẹ Maria (4/1/2016)
Suy Niệm Lễ Truyền Tin, Lm Anthony Trung Thành (4/1/2016)
Bức Ảnh Phép Lạ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/29/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768