MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 55: Tham Dự Thánh Lễ Trong Niềm Hân Hoan, Hạnh Phúc
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 4-2016
THAM  DỰ THÁNH LỄ 

TRONG NIỀM  HÂN HOAN, HẠNH PHÚC

Suy gẫm tất cả những điều trên, chỉ có mục đích giúp ta khi đi dâng Thánh Lễ, được hân hoan sung sướng và lấy làm vinh dự vô cùng, vì dù đang ở cõi trần mà lại được tham dự Tế Lễ của Chúa Giêsu Thượng tế, đang cử hành trên thiên giới trước Thánh Nhan Uy linh của Thiên Chúa Cha. Đồng thời, dù chỉ là con người phàm hèn bất xứng, mà cũng có thể dâng Tế Lễ vô cùng cao trọng ấy lên Chúa Cha, để “cầu đảo” cho cả nhân loại được tha tội, được cứu rỗi và được bình an do quyền lực của tế lễ ấy chứ không do tài cán gì của ta…

Còn một điểm cuối cùng chúng ta không được quên để việc tham dự Thánh Lễ được trọn vẹn, đó là :

Cùng dâng mình làm của Tế Lễ với Chúa Kitô

Tham dự Thánh Lễ, chúng ta không chỉ tham dự một cách bàng quan như người xem một tấn kịch, dửng dưng đứng ngoài cuộc, song là cùng dâng mình chúng ta làm của lễ hợp với của lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. 

Sự dâng mình đây không phải là một hành vi đạo đức, như ta thường được khuyên bảo thực hành trong đời sống đạo: nào dâng mình cho Chúa; cho Thánh Tâm Chúa; tận hiến cho Đức Mẹ hay cho Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, v.v… Đấy là những sự dâng mình tự nguyện, dâng cũng được mà không dâng cũng không sao.

Đây không phải vậy. Chỉ vì chúng ta là chi thể của Chúa Kitô Thượng tế, gắn chặt không thể tách rời với Người là Đầu, cho nên Đầu làm gì, thân mình và chi thể cũng làm theo như thế. Đầu, với tư cách là Thượng tế, đang dâng mình làm của lễ trong Thánh Lễ, chúng ta là chi thể Người, cũng cùng dâng mình làm của lễ. Không thể là khách bàng quan dửng dưng đứng ngoài cuộc. Đi dự Thánh Lễ mà dửng dưng, đứng ngoài cuộc : đó là dấu ta đã tách lìa khỏi Chúa Kitô là Đầu của chúng ta ! Chi thể tách khỏi đầu thì chết, không có sự sống, Sự sống của linh hồn. Hèn chi bao nhiêu năm đi dự Thánh Lễ, mà cuộc đời của nhiều người chẳng có chút chi thay đổi, vẫn nguyên si con người cũ với các tính mê nết xấu và tội lỗi !

Thánh tiến sĩ Augutinô đã vạch ra cho ta thấy rõ mầu nhiệm hiệp dâng tế lễ ấy, đại ý như sau :

"Khi Chúa hy sinh mình trên thập giá... chúng ta cũng hiện diện trong Người nữa. Tại sao thế ? Hãy nghĩ mà xem : Cái gì bị đóng đinh vào thập giá, nếu chẳng phải là cái (thân xác) Chúa đã nhận lấy từ (loài người) chúng ta ? Vì Người (vốn là Thiên Chúa bất tử thiêng liêng vô hình) không có gì nơi Người để có thể chết cho chúng ta được sống, nếu không có thân xác phải chết mà Người lấy từ (loài người) chúng ta (để có thể chịu đóng đinh mà cứu chuộc chúng ta.) Vì thế Ngôi Lời đã mặc xác phàm (Ga 1.14). Để nhờ mặc lấy thân xác ấy, Đấng bất tử đã có thể chịu chết mà ban sự sống thần linh mà Người có, cho chúng ta là những kẻ không có sự sống thần linh nơi mình và sẽ phải chết." (Bài Kinh Sách, Mùa Chay, tuần II, thứ ba ; và Thứ hai Tuần thánh)

Tóm lại, Chúa Giêsu đã gắn bó chúng ta như Đầu với thân thể không thể tách lìa, cho nên khi Người dâng mình tế lễ trước Thánh Nhan Chúa Cha, thì cũng mang chúng ta trong Người mà cùng dâng. Đây chỉ là hậu kết của đạo lý “Thân thể mầu nhiệm”, mà có lần chúng ta đã nói đến (xem tr.219tt).

Chỉ có điều khi Chúa Giêsu dâng mình tế lễ thì Người chết thật, còn chúng ta khi dâng thân mình tế lễ cùng với Người thì chúng ta không phải chết, mà vẫn sống ! Chính vì thế Thánh Phaolô nói : "(Nhân) vì lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, tôi khuyên anh em hãy hiến dâng thân mình anh em làm của lễ sống, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người" (Rm 12.1).

Thánh Giáo phụ Phêrô Kim Ngôn giảng giải : “Thánh Phaolô xin chúng ta, nói đúng hơn là qua Thánh Phaolô chính Thiên Chúa xin chúng ta […] Vậy (Thiên Chúa qua) Thánh Phaolô xin điều gì ?... “Xin anh em hiến dâng thân mình anh em làm của lễ sống”. Qua việc xin như thế, thánh Tông đồ đưa anh em đến chóp đỉnh của chức tư tế! […] Ôi kỳ lạ thay chức tư tế của người Kitô hữu ! Vì họ vừa là lễ vật vừa là tư tế : (Là lễ vật), họ không cần đi tìm lễ vật nơi đâu khác ngoài chính mình họ, họ mang theo với mình và trong mình cái mà họ phải dâng lên Thiên Chúa làm của lễ.

“(Thế rồi trong cuộc tế lễ này) lễ vật vẫn còn, vị tư tế cũng vẫn còn, bởi vì ở đây lễ vật (thân mình chúng ta) bị hiến tế mà vẫn còn sống, và vị tư tế (là chúng ta) cũng không chết vì còn phải cử hành việc tế lễ. […] (Hóa ra) Thiên Chúa muốn lòng tin chứ không đòi cái chết, Người khao khát lời cầu nguyện chứ không khát máu, Người vui thích được hòa giải bởi thành tâm chứ không bởi giết chóc.” (Bài Kinh sách, mùa P.s., Tuần IV, thứ ba)

Khi đi dâng Thánh Lễ, chúng ta được vinh dự đem thân mình ta làm của lễ sống hợp với tế lễ thân mình Chúa Giêsu mà dâng lên trước Thánh Nhan Chúa Cha, mục đích là để làm gì ?

Để cùng Chúa Giêsu tôn thờ, yêu mến và cảm tạ Thiên Chúa Cha, và cầu xin cho nhân loại được cứu rỗi. 

 Chỉ có điều khi đi nhà thờ dâng Thánh Lễ chúng ta có ý thức được việc đó không?

Tạ ơn Chúa vì có nhiều người trong chúng ta đã nhận thức được sự cao sang của Thánh Lễ, nhưng buồn thay lại có rất nhiều người tới dự Thánh Lễ một cách miễn cưỡng. Vì không được hiểu sự vĩ đại của Thánh Lễ, do đó đã không cử hành Bí Tích Thánh Thể đúng như lòng Chúa muốn. Nếu biết được ơn ích nào, quà tặng nào mình nhận được từ Bí tích ấy, chắc chắn chúng ta sẽ chuẩn bị mình cho Bí Tích ấy cách cẩn thận hơn, mỗi lần đến dâng Thánh Lễ là đến với một sự háo hức, đến với niềm vui. Thánh Lễ sẽ trở nên một điều không thể thiếu trong đời sống của ta.

Nếu tham dự Thánh Lễ với ý thức như thế, lòng tin và lòng sốt sắng của ta được tăng thêm gấp bội, và nhờ đó ta lãnh được muôn hồng ân lớn lao, cao quí từ Thánh Lễ cực trọng ấy.

Nếu hiểu được Thánh Lễ như thế, từ nay chúng ta sẽ thấy trên trần gian này chẳng có gì cao trọng hơn Thánh Lễ, chẳng có gì ích lợi hơn Thánh Lễ. [1] Bởi vậy, nhất quyết sẽ không vì cớ gì, lý do gì... mà bỏ không tham dự Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ Chúa nhật!

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng tâm trí con cho con được hiểu biết ý nghĩa sâu thẳm về mầu nhiệm Hy Lễ Nước Trời.

Xin cho tâm hồn con được ánh lửa yêu mến của Chúa để cảm nghiệm được tình Chúa yêu con vô bờ bến như thế nào. Xin Chúa mở đôi mắt linh hồn con để khi tham dự Thánh Lễ, con nhận ra được vị Thượng Tế đời đời vẫn còn phải đau đớn lấy Máu mình mà chuộc tội thế gian đang cần Ơn Cứu Rỗi.

"Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con."

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu siêu phàm bao la hơn vũ trụ, Lòng Xót Thương vĩ đại hơn cả tội lỗi của trần gian, Lòng Khoan Dung ngất cao hơn núi cả, sông ngàn…để cùng với giọt lệ ăn năn con quì bên chân Chúa, ngậm ngùi cho tình con bé nhỏ phàm hèn.

Xin xót thương con ! Lạy Thiên Chúa của con !

Tình con nhỏ bé nhưng ước ao được là một giọt ủi an bao cay đắng, một giọt đền bù bao lộng ngôn phạm thượng, bao giả điếc làm ngơ, bao bạc tình bội nghĩa, bao gian dối lọc lừa, bao hận thù ghen tị, bao ngoan cố bất tuân…trên nhân trần nhuốm bụi.

Xin cho con sống Thánh Lễ, để cuộc đời thôi nhỏ nhoi. Xin cho con sống Tình Yêu, để yêu thương là lẽ sống trong đời, để con được ở trong Tình Yêu ấy vì có Lời nói với con rằng : "Thiên Chúa là Tình Yêu". Amen.

 

--- o0 V 0o ---

 


        

 

LỜI NGUYỆN

DÂNG HIẾN

CHÚA GIÊSU

VÀ BẢN THÂN

 

(Đọc trước khi bắt  đầu Thánh Lễ)

 

  

Lạy Chúa Cha Chí Thánh, chúng con xin hiệp với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria mà dâng lên Cha Của Lễ Tinh Tuyền, Thánh Thiện, duy nhất đẹp lòng Cha, là:

Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu

tử nạn trên thập giá

và nay tái hiện trong Thánh Lễ bàn thờ.

Cùng với Của Lễ cao trọng ấy, xin dâng bản thân và cuộc đời hèn mọn của chúng con, để bày tỏ lòng tôn thờ, yêu mến và cảm tạ Cha.

Cúi xin Cha vui lòng chấp nhận,

và xin Cha đoái nhìn đến Tế Lễ cực trọng này mà ban ơn hối cải cho người vô tín và tội lỗi.

 

 

Y

 

 [1]    Cũng xin giới thiệu một tập sách nhỏ (24 trang) có thể giúp tham dự Thánh Lễ thêm sốt sắng : "MẶC KHẢI THÁNH LỄ, theo lời Chúa Giêsu và Mẹ Maria giải thích cho chị Catalina Rives", do NN LÂN chuyển ngữ từ bản tiếng Anh. Tập sách nhỏ này đã được VietCatholic phổ biến khá rộng rãi. Cũng thấy đăng trong www.thanhlinh.net

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (3/25/2020)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (3/25/2020)
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Truyền Tin, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2020)
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
Suy Tôn Mẹ Maria (4/1/2016)
Bức Ảnh Phép Lạ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/29/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768