MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 58: Ham Hố, Tham Lam
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 4-2016
BÀI LỜI CHÚA 58

Ham hỐ, tham lam

Chúng ta đã từng nghe truyện tướng Na-a-man đã được tiên tri Ê-li-da chữa lành bệnh phong. Được khỏi, tướng Na-a-man tạ lễ cho tiên tri rất hậu, nhưng tiên tri không nhận, còn tên đầy tớ của tiên tri thì sao? Ta hãy nghe Kinh Thánh kể tiếp:

Trích sách 2 Các Vua, ch.5

Ghê-kha-di, tên tiểu đồng của tiên tri Ê-li-da, tự nhủ :

-    Chủ ta quá dè dặt, không chịu nhận lễ tạ của ông Na-a-man. Hoài của ! Ta sẽ chạy theo mà lĩnh chút gì của ông ấy chứ !

Nói rồi, Ghê-kha-di đuổi theo xe của Na-a-man. Ông tướng này, thoáng thấy nó chạy theo mình, thì từ trên xe nhảy xuống, gặp nó và hỏi : Yên hàn cả chứ ?

Nó đáp : Bằng yên cả ! Chủ tôi sai tôi đi nói với ngài : “Này, vừa rồi có hai người thuộc hàng tiên tri từ vùng núi Eph-ra-im đến với tôi. Xin ông cho họ một nén bạc, và hai bộ xiêm y”.

Na-a-man nói : Không những một nén, mà tôi xin biếu hai nén !

Ghê-kha-di nhận hai bộ xiêm y kèm với hai nén bạc. Khi về tới nơi tiên tri ở, nó lấy bạc và đồ vật đem giấu đi. Rồi nó đến với chủ nó. Tiên tri mới nói : -  Ghê-kha-di, ngươi ở đâu đến ? Nó đáp : - Tôi tớ ngài có đi đâu đâu ! Ông nói với nó :

-    Thần trí ta đã theo dõi ngươi, khi ngươi chạy theo xe của người đó. Chẳng phải là ngươi đã lĩnh bạc, lĩnh áo ư ? Thế là ngươi giàu tiền, lắm của rồi. Từ đây, người sẽ đem số bạc ấy tậu vườn dầu, vườn nho, chiên dê, bê bò, cùng tớ trai tớ gái ! Nhưng đây là phần phạt của tội ham hố, tham lam : bệnh hủi của Na-a-man sẽ bám lấy mình ngươi và dòng dõi ngươi mãi.

Khi tên tiểu đồng rời khỏi mặt chủ, bệnh phung hủi đã xuất hiện trên khắp mình nó.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Là tôi tớ trung trực của Chúa, tiên tri Ê-li-da quả có tư cách xả kỷ, vị tha, không tham lam, ham hố. Ông làm ơn trọng mà không nhận lễ hậu tạ của tướng Na-a-man, mặc dầu ông sống nghèo khó. Còn tên tiểu đồng, trái lại, tư cách thật tồi tệ, đã không làm ơn cho ai, thấy tiền của người khác lại nổi lòng ham muốn. Mất hết lương tri, hắn đã dám mạo danh chủ, bày đặt chuyện dối gian, để bòn rút được chút của cải.

Trong hình, vị tiên tri từ chối lễ tạ rất hậu của tướng Naaman, nhưng tên tiểu đồng đứng sau lưng ông thì hau háu nhìn số tặng vật ấy một cách thèm thuồng, và thế là…

Text Box: Trong hình, vị tiên tri từ chối lễ tạ rất hậu của tướng Naaman, nhưng tên tiểu đồng đứng sau lưng ông thì hau háu nhìn số tặng vật ấy một cách thèm thuồng, và thế là…Tích truyện Kinh Thánh ấy muốn dạy chúng ta điều gì ? Đã rõ : tránh tham lam, ham hố của cải, cũng như tránh xao xuyến lo lắng, bận tâm quá về chúng.

Thứ nhất : Chúa dạy ta : ham hố và lo lắng về tiền của làm nghẹt ơn nghĩa Chúa trong linh hồn.

Đành rằng đồng tiền là cần thiết cho đời sống, “đồng tiền liền với khúc ruột” cơ mà, ai chẳng cần, chẳng muốn ? Nhưng bận tâm, bồn chồn lo lắng, nhất là ham hố về nó thì tai hại. Người đời lo lắng làm sao cho có của, có càng nhiều càng tốt. Vì họ là người ngoại đạo, không có Chúa là Cha, họ như kẻ mồ côi, phải tự mình kiếm sống, nên phải lo thu tích, chính Chúa Giêsu đã nói như thế : “Những sự ấy, người ngoại đạo lo kiếm tìm” (Mt 7.32). Khác với người ngoại, chúng ta là người có đạo, thì Chúa Giêsu cho biết : “Phần anh em, anh em có Cha trên trời, Người biết rõ anh em cần cái gì”. Con mà có cha, lại là Cha trên trời, là Thiên Chúa giàu có và quyền năng vô biên, Người biết ta cần gì mà ban cho, thì hỏi còn gì sung sướng cho bằng. Vậy tại sao vẫn còn lo lắng, bồn chồn, như người ngoại mồ côi không có cha ? Đã hẳn, là con người, sống trên trần gian, nơi thử thách, ta vẫn phải lo liệu, song lo liệu thì không phải là lo lắng bồn chồn. Vậy thì Chúa bảo ta phải làm gì ?

“Hãy tìm kiếm Nước Trời và sống công chính, đạo đức trước đã, những sự cần kia, sẽ được ban thêm cho” (Mt 7.33).

Chúa muốn nói : Cũng giống như trong một gia đình đàng hoàng, con cái có cha mẹ tử tế, không đời nào họ bắt con cái phải đi kiếm tiền, phần việc ấy đã có họ lo, mà chỉ đòi chúng ngoan ngoãn, lo học hành chăm chỉ ! Thì chúng ta cũng vậy : Ta có Cha trên trời, Người chỉ đòi chúng ta “tìm kiếm Nước Trời và sống công chính đạo đức”, còn những cái khác để Chúa Cha lo liệu : “các điều cần kia, Cha trên trời sẽ ban thêm cho!”  

Nghe Chúa nói thế, chắc có người không tin và thầm nhủ : “Chúa thiếu thực tế ! Sống ở trần gian, cần tiền của, cơm ăn, áo mặc, thì tự mình phải ra sức lo kiếm tiền, bằng không thì lấy gì mà ăn, mà mặc ? Chúa có cho gạo mưa xuống từ trời, có cho quần áo từ tiệm may bay về nhà chúng ta đâu ?”

Thấu suốt lòng ta, chắc Chúa buồn, vì ta không hiểu tình thương của Cha trên trời, nhất là không thấy quyền năng của Người. Vì thế Đức Giêsu mới quở trách : “Quân yếu tin !” (Mt 6.30). Sao anh em không mở mắt ra để thấy : Đấng nuôi nấng chim trời, cá nước dù chúng không lo lắng gieo gặt gì, Đấng mặc cho hoa cỏ ngoài đồng những mầu sắc đẹp đẽ rực rỡ, tuy chúng nay còn, mai đã bị hốt quăng vào lò ? Chẳng lẽ anh em là con cái Chúa Cha, Người lại không lo cho anh em có đủ của nuôi sống hơn các con vật đó sao ? Nhưng với điều kiện là : “Hãy lo tìm kiếm Nước Trời và sự công chính trước hết, thì – Đức Giêsu hứa – các điều cần kia, Cha trên trời sẽ ban thêm cho!” Anh chị em nghe rõ chưa ? Phần mình cứ lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính, tức là lo tôn thờ yêu mến Chúa và sống ngay chính đạo đức, còn các điều cần kia, Cha trên trời sẽ ban thêm cho ! Chúa hứa vậy đó, mà trong “Kinh Trông cậy” ta đọc thì ta biết rằng : “Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen”. Vấn đề là ta có dám tin vào lời hứa của Chúa không ?

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không bảo ta cứ lười biếng, ăn không ngồi rồi. Chúa đã ban cho ta có đầu óc, có chân tay, tức là cấp cho loài người phương tiện để lao động! Vậy Chúa chỉ dạy ta đừng bồn chồn lo lắng, hay tham lam, ham hố, mải mê lo kiếm tìm của cải đời này. Vì Chúa biết lòng bận tâm lo lắng ấy sẽ làm nghẹt ơn Chúa, cản trở sự sống đạo, làm ta ra khô khan, nguội lạnh với Chúa và các sự trên trời, một trật, lòng ra chai đá, ích kỷ, cứng cỏi với đồng loại. Quả là một trong những hiểm họa lớn nhất đe dọa phần rỗi linh hồn của ta. Chính Chúa đã nói: “Như gai góc mọc lên chen lấn làm hạt lúa bị còi cọt mà chết đi, thì những lo âu việc đời và bả phú quí làm ngạt Lời Chúa mà ra vô hiệu” (Mt 13.22).

Chúa nói như vậy, vì Chúa đã thấy : Có những người tín hữu lo lắng tìm kiếm của cải, đến độ mắc tội hà tiện, tham lam : hễ cứ thấy tiền là động lòng tham, muốn có của ấy, bao nhiêu cũng không vừa, “túi tham không đáy”, họ tham công tiếc việc, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, Chúa nhật phải nghỉ việc xác để thờ phượng Chúa và dưỡng sức, họ cũng cứ quần quật làm như cái máy. Có người còn không cho con cái đi học, bắt ở nhà làm việc, không dám ăn, không dám mặc, tằn tiện chi ly, chắt bóp, hạch họe, la mắng con cái từng chút nào là hoang phí, lấy gì đổ vào miệng mà ăn... - thật đúng như ông trùm sò đã nói : “Tôi chẳng yêu ai, chỉ yêu tiền”, nên phải “bòn tro đãi trấu, ăn mắm mút giòi !” Tâm hồn đầy lo lắng, ham hố như thế, còn chỗ đâu dành cho Chúa, cho các sự thiêng liêng ? Ơn Chúa chết nghẹt mất rồi!

Đôi khi được giảng khuyên, hay nhắc nhở, nhưng linh hồn ấy sẽ giả điếc làm ngơ, từ chối không sửa đổi tính ham hố, lo lắng tiền của, sẽ lấy cớ nọ, cớ kia : nào là tôi có vợ, có chồng, có con phải lo tiền học, phải đi làm, bận công việc, không có thời gi ; nào là phải đi đây đi đó, lo việc nọ việc kia...

Đừng tưởng nếp sống như thế là không sao, không hề gì ! Chúa Giêsu nói tiếp dụ ngôn trên kia để cảnh báo: Khi ông chủ tiệc nghe đầy tớ về báo cáo, các khách đã từ khước lời mời, ông nổi giận : vì các khách ấy được ông tôn trọng, vậy mà họ đã coi trọng công việc và của cải vật chất hơn bữa tiệc của ông, nên ông hạ lệnh : Họ đã tỏ ra bất xứng, từ nay và cho đến đời đời, họ sẽ không được nếm tiệc của ông nữa, tức là mất được phúc dự tiệc thiên quốc đời đời.

Thứ hai : Chúa dạy rằng : Chớ để lòng ham mê của cải kẻo vì sẽ đâm ra làm nô lệ cho chúng, chúng trở thành chúa tể trong lòng ta và trong cuộc đời ta : Lòng con người thật  kỳ lạ, nó không thể để lòng ở hai nơi được, vừa để nơi của cải vật chất, vừa để nơi các của cải thiêng liêng. Chúa đã nói rồi : “Con người không thể làm tôi hai chủ. Vì hễ mến chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6.24). Thật là rõ ràng. Không úp mở! Tiền của không thể làm chúa, ngang hàng với Thiên Chúa trong đời ta được. Cho nên, hễ ai đặt cả trí khôn, đầu óc, suy tư, cả tâm hồn, thời giờ, sức lực vào việc tìm kiếm và giữ gìn nó, tức là coi nó là đích cuộc đời, là hạnh phúc đời mình, họ đã thờ tiền của rồi đó ! Vì tiền của là chúa tểủa họ rồi. Thánh Phaolô đã vạch rõ : “Anh em hãy đinh ninh trong dạ điều này : mọi kẻ tham lam, hà tiện là... một hạng thờ quấy..., kẻ ấy không hề có phần trong Nước của Thiên Chúa” (Ep 5.5; Cl 3.5). Thờ quấy là thờ tà thần, ma quỉ. Và hết thờ Thiên Chúa, cho dù đang khi ấy họ còn làm các việc bề ngoài là đi dự lễ, đọc kinh..., song chỉ như một cái máy, lòng họ không còn để ở đó nữa.

Từ đó, cũng như tên tiểu đồng Ghê-kha-di, mọi phương thế sẽ được coi là tốt, để chiếm cho được của cải. Ghê-kha-di mạo danh chủ, bày đặt chuyện gian dối, thì ngày nay, mạo chữ ký, mạo dấu mộc đỏ, gian dối, lừa đảo, làm đồ giả, cả nghìn lối lường gạt, xảo trá để đoạt của..., báo đài đã nói nhiều rồi đây khỏi kê ra dài dòng. Thậm chí không ngần ngại nhúng tay vào máu, hoặc lớn hơn nữa, phản bội dân tộc, tổ quốc vì tiền... Người ta đã quên lời cảnh cáo nghiêm nghị của Đức Giêsu : “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì ?” (Mt 16.26).

Với những ai đã để mình sống theo những lỗi lầm nguy hiểm, tai hại nêu trên, liệu còn có thể ăn năn hối cải được không? Thưa : khó lắm ! Có lần kia Đức Giêsu còn ví : “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn !” Sau đó Ngài mách nước : “Nơi loài người là một điều không thể được, nhưng  nơi Thiên Chúa mọi sự đều có thể !” (Mt 19.24-26).

Quả thật, bài học Lời Chúa hôm nay rất quan trọng, để đương đầu với tinh thần duy vật ngày nay đang tràn lan trong thế giới. Con cái Chúa sống ở giữa thế gian khó lòng mà không nhiễm phải, nhất là trong các chuyện cần thiết cho cuộc sống ở trần thế như việc làm, tiền của, cơm ăn, áo mặc... Biết vậy, nên Chúa Giêsu càng dạy dỗ con cái Chúa phải cảnh giác…

Tích truyện

Có một bà kia, cả đời chắt bóp, ky cóp, tần tảo mà sao bề ngoài vẫn thấy bà rách rưới, nghèo túng, ăn uống kham khổ, chồng con phải làm lụng không lúc nào được nhàn rỗi. Sau đó, chồng chết, bà ở góa nuôi con, lại càng thấy bà nghèo khổ hơn nữa. Hàng xóm thấy vậy ai cũng tắc lưỡi thương cho số phận hẩm hiu của bà, và nhiều lần đã đến cho bà đồ ăn, thức uống và các đồ cần dùng khác.

Một hôm kia, kiệt sức, bà bệnh nặng và khó qua khỏi. Con cháu chạy đi mời cha đến ban phép xức dầu bệnh nhân. Thường thì xức dầu phải xức vào các ngũ quan : mắt, mũi, miệng và chân, tay. Khi cha xức đến tay, thì bà cứ co lại, giấu dưới lưng, bảo sao bà cũng không đưa ra. Con cái đến lôi tay ra thì bà càng gắng sức giấu lại, miệng kêu la rên rỉ... Gắng quá làm bà kiệt sức, đứt mạch máu tắt thở.

Cả nhà khóc lóc, lo sợ, vì bà không chịu phép xức dầu cho nên. Linh mục cũng buồn rầu ra về. Khi ấy, người nhà mới kéo được hai tay bà ra, thì té ra hai tay bà nắm khư khư 5 lượng vàng.

æææææ

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
Suy Tôn Mẹ Maria (4/1/2016)
Suy Niệm Lễ Truyền Tin, Lm Anthony Trung Thành (4/1/2016)
Bức Ảnh Phép Lạ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/29/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768