MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 57: Hiệu Quả Thứ Nhất : Ai Ăn Thịt Uống Máu Chúa Sẽ Được Có Sự Sống Nơi Mình (c.53)
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 4-2016
HIỆU QUẢ THỨ NHẤT :

AI ĂN THỊT UỐNG MÁU CHÚA

SẼ ĐƯỢC CÓ SỰ SỐNG NƠI MÌNH (c.53)

Rước Mình Máu thánh Chúa thì ngày nay mọi Kitô hữu đều đã quen làm, nhưng ở thời đó, khi Chúa Giêsu nói điều ấy tại Hội đường Ca-phac-na-um cho người Do Thái, thì những thính giả ấy đâu có hiểu, vì lúc ấy nó còn quá cao sâu bí nhiệm đối với họ, cho nên thoạt nghe Chúa nói :

"Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây (hiến tế) vì sự sống của thế gian" (c.51),

họ chỉ hiểu theo lẽ tự nhiên, theo nghĩa đen, vì thế họ liền phản ứng dữ dội : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” (c.52). Điều Đức Giêsu nói, không những họ cho là phi lý mà còn coi là ghê tởm nữa. Họ như muốn hét lên : "Chúng tôi đây, người Do Thái, không bao giờ ăn thịt người như quân mọi rợ".

Quả thật ở nơi những dân tộc bán khai mọi rợ, thấy có tục ăn thịt người, nhất là khi bắt được những chiến binh địch, đặc biệt những chiến sĩ nổi tiếng hùng mạnh, can trường, họ ăn gan, uống máu những người ấy, vì tin tưởng rằng “ăn gì bổ nấy”, ăn gan uống máu chiến sĩ thì nhờ đó họ rút được sức mạnh và tính can đảm của những chiến binh ấy vào thân mình.

Cũng có thể có một số thính giả Do Thái khác phản ứng nhẹ nhàng hơn : "Làm sao một sứ giả thiêng liêng từ trời xuống như Đức Giêsu, lại cho người ta ăn thịt mình ? Chúng tôi cần một cái gì thiêng liêng và cao sâu hơn".

- Chúng ta phải thông cảm với người Do Thái, vì không những họ tỏ ra ghê tởm trước lời tuyên bố ăn thịt uống máu người, mà còn vì họ có thêm một lý do nữa mà phản đối, đó là họ bị Lề Luật Thiên Chúa cấm ăn tiết (= uống máu) : "Anh em phải nhất quyết không ăn tiết, vì máu là mạng sống, anh em sẽ đổ xuống đất như đổ nước. Như vậy anh em và con cháu anh em sau này được hạnh phúc, vì anh em làm điều ĐỨC CHÚA coi là ngay thẳng." (Đnl 12.16,23-24).

Nếu trái lệnh Thiên Chúa thì : "Bất cứ người nào thuộc nhà Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, ăn bất cứ thứ huyết nào, thì Ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó" (Lv 17.10t).

Lý do việc cấm ngặt ấy là vì “máu là mạng sống”, sự sống nằm trong máu, hết máu là hết sống, mà Chúa của sự sống là chính Thiên Chúa chứ không phải con người, do đó đụng đến máu là đụng đến quyền Chủ Tể của Thiên Chúa trên sinh mạng mọi loài.

Thế mà ở đây Đức Giêsu lại hiến Thịt và Máu cho loài nguời ăn uống mà được sống muôn đời ! Oái oăm thay !

- Đức Giêsu không hề nao núng trước phản ứng của thính giả, trái lại Người còn nhấn mạnh hơn đến sự cần thiết  phải ăn Thịt uống Máu Người :

“Thật, Tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người,

các ông không có sự sống nơi mình."

Người dùng kiểu nói tiêu cực "nếu không ăn uống … thì không có…" là một kiểu nói dễ đánh mạnh vào trí óc người nghe, hơn là kiểu nói tích cực "hãy ăn uống… thì sẽ có…".

* Ai đó thắc mắc : Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì thuở trước học giáo lý thì được dạy rằng, khi ta tin và chịu phép Rửa tội, thì được ơn Thánh sủng, lãnh sự sống của Thiên Chúa nơi mình rồi (xem Ga 1.12; Rm 6.4tt), thế mà nay Đức Giêsu lại nói phải ăn Thịt uống Máu Người thì mới có sự sống trong mình ?

Giải đáp : Sau khi tin và chịu Phép Rửa, đúng là ta có Sự Sống Thiên Chúa trong mình (thường được gọi là ơn Thánh sủng hay ơn Thánh hóa), và ăn uống Thịt Máu Chúa mà Đức Giêsu nói ở đây thì cũng có Sự Sống như vậy, như thế Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội) và Bí tích Thánh Thể (ăn uống Thịt Máu Chúa) đều là những phương thế lãnh nhận sự sống Thiên Chúa vào mình. Nhưng nếu Đức Giêsu nhấn mạnh về việc phải ăn uống Thịt Máu Chúa thì mới có Sự sống, là vì – theo Tin Mừng thánh Gioan trình bày – Người muốn chúng ta thấy có một tiến trình giữa hai Bí tích đó : việc Rửa tội, là một ơn tái sinh, đã đành là được có sự sống Thiên Chúa, song chỉ như là một mầm sống non nớt của một em bé sơ sinh, khởi đầu cuộc đời thiêng liêng ; vậy muốn lớn lên thành người trưởng thành, thì phải ăn uống nuôi dưỡng mới có sức sống nơi mình mà phát triển.

Cụ thể, trước hết cần phải cho em bú sữa mẹ, rồi khi lớn lên một chút, phải ăn các thực phẩm đặc mới phát triển và khỏe mạnh được. Thư Thánh Phêrô viết : “Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng tinh tuyền, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ” (1 Pr 2.2), Thánh Phêrô có ý bảo : muốn lớn lên và hưởng ơn cứu độ, chúng ta phải khao khát sữa giống như đứa bé sơ sinh khao khát sữa mẹ, mà sữa cho ta bây giờ là sữa thiêng liêng tinh tuyền.

Nhưng sữa thiêng liêng ấy là cái gì ? Thánh nhân lại không nói rõ, vì nghĩ rằng các tín hữu thời đó đã biết cả rồi. Còn chúng ta ngày nay có thể hiểu “sữa” đó là tổng hợp những phương thế Thiên Chúa sắm dọn sẵn cho ta trong Hội Thánh, chẳng hạn lời giáo huấn, cầu nguyện, phụng vụ, Bí tích v.v…, cách riêng Lời Chúa và Thịt Máu thần thiêng của Chúa. Mà Thịt Máu thần thiêng ấy chính là điều Đức Giêsu nói ở đây : “Thật, Tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình." Ăn uống Thịt Máu thần thiêng của Chúa, ta  mới có sức sống nơi mình mà lớn lên, đạt ơn cứu độ. Trái lại nếu chểnh mảng thờ ơ, mầm sống non nớt kia sẽ chết dần chết mòn…

* Thêm một thắc mắc nữa :

 Sự Sống Chúa nói đó là cái gì mà quí giá đến nỗi Chúa bảo "Không ăn thịt uống máu Người thì không có sự sống nơi mình"? Bộ chúng tôi đây khi không ăn Thịt uống Máu Ngài thì đều là những kẻ không có sự sống hay sao ? Chúng tôi có ai chết đâu, vẫn sống cả đấy thôi !

Thì ra Chúa nói đến một sự sống khác sự sống thể lý của loài người. Đó là SỰ SỐNG THẦN LINH, SỰ SỐNG CỦA CHÍNH THIÊN CHÚA, mà Chúa ban tặng cho những ai ăn Thịt uống Máu Người. Vì trước mắt Thiên Chúa, loài người, vì đã phạm tội, đều là những kẻ chết phần linh hồn, không có Sự sống Thần linh. Thánh Phaolô xác nhận :

"Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em.”(Ep 2.1)

- “Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã…”(Cl 2.13)

Thánh Gioan còn nói nặng hơn :

“Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỉ vì ma quỉ phạm tội từ lúc khởi đầu…” (1Ga 3.8).

Quả thật do phạm tội, nhân loại đã cắt đứt khỏi nguồn sống là Thiên Chúa, nên không có sự sống Thiên Chúa trong mình. Mà không có sự sống Thiên Chúa trong mình là chết, chết phần hồn, tuy phần xác vẫn sống, nhưng chẳng khác gì “những thây ma di động” vì là “người của ma quỉ”, "thuộc về ma quỉ" (1 Ga 3.8) nó vốn là “tên lãnh chúa gây ra sự chết” (Dt 2.14).

Vì vậy mà đời sống người ta tràn ngập cay đắng, khổ đau, không hạnh phúc, cho dù họ tìm mọi thú vui đời này để khỏa lấp, nhưng vẫn không nếm được hạnh phúc thật. Và sự trầm luân họa khốn muôn kiếp trong lửa hỏa hào sẽ là tương lai đang chờ đợi họ. (xem hình)

 Không nói gì đâu xa, ngay cả những người “tiếng là Kitô hữu”, nhưng nếu đã thường rước Mình Máu Chúa cách thờ ơ, chiếu lệ, chứ không phải với lòng tin yêu, thì họ cũng không có Sự Sống Thần linh của Chúa nơi mình, không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời, hơn nữa có thể nói : họ là những kẻ chết, bằng chứng là họ vẫn ngụp lặn trong tội lỗi, không có sức để từ bỏ tính xác thịt, cùng những đam mê, dục vọng xấu xa tội lỗi đưa đến sự chết đời đời. Nguy hiểm như thế mà họ vẫn nghĩ mình không sao.

 Vì thế, cần phải ăn uống Thịt Máu Chúa (tức Rước Lễ) cách xứng đáng để có Sự Sống của Thiên Chúa trong mình.

Khi có Sự sống thần linh ấy trong mình, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào ? Thưa : Có thể nói rằng Thiên Chúa sống hạnh phúc làm sao, ta cũng phải cảm thấy được thông chia phần nào như vậy.

1)  Trước tiên, khi Rước Lễ, vì ta đang có Chúa Giêsu là chính Sự Sống của Thiên Chúa trong mình, thì Sự Sống ấy sẽ làm ta sống hạnh phúc ngay giữa biển đời đầy bão tố như Thiên Chúa đang sống hạnh phúc trên trời vậy : Chúng ta sẽ cảm thấy mình được bình an, tâm hồn luôn thảnh thơi thanh thản, luôn hân hoan vui sướng, không còn nóng tính, tức giận như trước, dễ tha thứ cho những người xúc phạm đến ta cách này cách khác, thấy dễ sống chan hòa với mọi người, cảm thấy như ai cũng dễ thương, nên ta không ganh ghét loại trừ ai ; dễ dàng chia sẻ tinh thần cũng như vật chất cho người khác thiếu thốn hơn mình… Ôi ! Quả thật là ta đã được sống Thiên Đàng ngay trên trần thế này vậy ! 

2)  Kế đến, Sự Sống ấy giúp chúng ta vững bước mà phát triển mạnh mẽ, không gục ngã dưới sức nặng tội lỗi trên con đường lữ hành về Thiên Đàng, vì nhờ mãnh lực của Thần Lương ấy, ta vượt thắng tội lỗi, dục vọng, đam mê…; cũng không bị đè bẹp dưới gánh nặng cuộc đời đầy gian truân, đau khổ và thử thách …, vì Chúa Giêsu đã kêu mời : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11.28).

Chúa sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng bằng sự gì ? Bằng sức sống thần linh chứa trong Mình Máu thánh Người cách riêng. Chúng ta còn nhớ tích truyện ông tiên tri Êlia đã thuật trên kia (tr.284), đấy là hình bóng tiên báo Bánh trường sinh là Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Bánh thần diệu, ban cho người trần ăn mà có đủ sức đi trên đường lữ thứ về thiên quốc.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768