MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 59: Tiếp Nhận Chúa Kitô Trong Phép Thánh Thể Thì Ta Được Sự Gì ?
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 4-2016
               Tiếp nhận Chúa Kitô trong Phép Thánh Thể thì ta được sự gì ?

1.- Được Người chuyển Sự Sống thần linh có trong mình Người sang cho ta, để ta được có Sự Sống thần linh ấy trong mình. Mời đọc lại những điều đã học ở trên kia (tr.287tt).

Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn cây nho và cành nho để minh họa việc chuyển sự sống Chúa sang chúng ta :

"Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa quả, nếu không gắn liền với cây nho, (để được nhựa sống từ thân cây nho chuyển sang cho), anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa quả, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15.4-5)

Cành cây tất nhiên cần dòng nhựa sống từ thân cây chuyền qua, để có thể luôn xanh tươi tràn sức sống, và từ đó trổ sinh hoa trái, nghĩa là các nhân đức, các việc lành – và theo Tin Mừng Gioan (15.16) – là các việc tông đồ. Hình ảnh ấy giúp chúng ta ý thức được chúng ta cần đến Chúa như thế nào, cần gắn liền với Người làm sao, bằng không ta nhất định không thể sinh hoa quả gì tồn tại cho Nước Trời, cho dù ta hoạt động khuấy trời động đất đi chăng nữa.

2.- Được biến đổi nên con người thần thiêng.

Đề tài sự biến đổi con người chúng ta nhờ Bí tích Thánh Thể là điều Hội Thánh hằng tin tưởng, và Công Đồng Vatican II, trong Hiến Chế Giáo Hội, số 26, trích lại lời Đức Giáo Trưởng Lêô Cả, đã nói vắn tắt như sau : “Việc tham dự vào Mình và Máu Chúa Kitô không có công hiệu nào khác hơn là biến đổi chúng ta thành Đấng mà chúng ta nhận lãnh”.

Và Hội Thánh thường biểu lộ niềm tin ấy ra trong những lời cầu nguyện của phụng vụ, cách riêng phụng vụ Thánh Thể.

Chẳng hạn như Lời nguyện Hiệp Lễ này :

“Lạy Chúa, Chúa đã ban Bí tích Thánh Thể làm lương thực nuôi dưỡng chúng con ; nhờ hiệu lực của Bí tích này, xin làm cho cuộc đời chúng con hoàn toàn đổi mới.” (Thứ năm, Chúa Nhật III Mùa chay).

Hôm sau cũng nguyện:

“Lạy Chúa, chúng con vừa kết hợp với Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa dùng Thần khí của Người mà đổi mới chúng con…” 

Lời nguyện Hiệp lễ (Thứ tư, Bát nhật phục sinh) :

“Xin thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ con người cũ, và biến đổi chúng con thành tạo vật mới”.

V.v…

Hàng ngày hay hàng tuần lãnh nhận Bánh Giêsu nơi Thánh Lễ bàn thờ, ta sẽ được Bánh thần thiêng ấy biến đổi, để chúng ta trở nên những Tấm Bánh Giêsu tốt lành thánh thiện, làm vinh quang cho Thiên Chúa ; và cũng trở thành những Tấm Bánh mang sự sống cho người khác, thay vì những tấm bánh vị kỷ nhồi bằng bột cũ mốc là những tính hư nết xấu, tội lỗi của trần gian.

Vì sao ta trở nên tồi tệ như vậy ?

Vì chúng ta lãnh nhận Thần Lương ấy không thành tâm, không tin tưởng…, vì thế chưa nhận được sức tác động biến đổi của Thánh Thể. Do đó chúng ta chưa thể từ bỏ mình, cứ giữ nếp sống cũ, không biến đổi để trở nên giống Chúa. Ta vẫn chưa từ bỏ được con người cũ tội lỗi, do đó biết bao lần vào tòa Hòa giải, ta cứ xưng đi xưng lại cũng những thứ tội lỗi mà không chịu chừa, vì dường như chúng đã dính kết vào da thịt mình, vào linh hồn mình không tẩy xóa được ? Vì vậy, chúng ta chẳng trở nên tấm bánh cho người khác được sống, như Chúa đã trở nên tấm bánh để nuôi sống chúng ta.

Vậy, ta cần phải đón nhận :

Tác động biến đổi của Thánh Thể !

Đúng vậy, khi ta lên Rước Lễ, ăn uống Thịt Máu Chúa Kitô, không những được có Sự Sống của Thiên Chúa nơi mình như đã nói trên, mà còn xảy ra một sự biến đổi ! Thông thường, sau khi ăn đồ ăn thức uống trần gian, cơ thể ta tiêu hóa chúng và biến chúng thành thịt máu ta, bồi dưỡng thân thể ta. Còn khi rước Thịt Máu thần thiêng của Chúa, ta không biến thành thịt máu ta, nhưng ngược lại, chính Chúa tác động biến đổi ta nên giống Người, có sự sống của Người, có sức mạnh của Người.

Thánh Tiến sĩ Augutinô viết trong cuốn ‘Tự Thuật’ : "Dường như con nghe Chúa phán từ trời cao : 'Ta là Lương Thực dành cho kẻ mạnh, cứ lớn mạnh lên đi rồi sẽ được ăn Ta. Con sẽ chẳng biến Ta thành con như biến thức ăn thành máu thịt con, mà chính con sẽ được biến đổi nên Ta." (Bài Kinh Sách, Lễ ngày 28 tháng 8).

Chỉ vì không hiểu sự biến đổi ngược chiều ấy, mà nhiều lần nghe những tín hữu sốt sắng nói một cách ngây thơ rằng : "Sau khi rước Mình Máu Thánh, tôi cảm thấy Máu Chúa chảy rần rần trong huyết quản tôi.” Những người đó ngây thơ nghĩ rằng Thịt Máu Chúa cũng giống như thức ăn thông thường, khi ta ăn vào, bộ tiêu hóa của ta chuyển hóa thành máu chảy trong huyết quản ta để nuôi thân thể ta. Không có chuyện ấy đâu ! Thánh Thể là Mình Máu Chúa Giêsu đã được hiến tế, và được Thiên Chúa Cha chấp nhận và thần hóa. Bởi vậy tuy vẫn là Mình Máu thật sự, nhưng đã được thần hóa, thiêng hóa không còn là Thịt Máu vật chất bình thường nữa, cho nên không tiêu hóa thành máu chảy rần rần trong huyết quản của thân thể ta. Ngược lại Mình Máu thần thiêng của Chúa sẽ biến đổi ta nên thần thiêng giống Chúa.

Sự biến đổi nên thần thiêng ấy thực hiện như thế nào?

Nghe thoáng qua, sự biến đổi nên giống Chúa có vẻ như một tác động luân lý, đạo đức giúp cho ta nên nhân đức hơn, thánh thiện hơn như ta thường cầu nguyện : “Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa”. Nhưng xét kỹ mới thấy sự biến đổi ấy có ý nghĩa rất sâu xa : nó không chỉ làm cho ta dần dần bỏ bớt tội lỗi, bỏ các đam mê, bớt tính xác thịt... để giúp ta nên đạo đức, mà còn nhất là làm ta càng ngày càng được thần thiêng hóa, “thần linh hóa” nên giống như Thiên Chúa là Thần linh.

Nhờ đó ta mới có thể vào Thiên Đàng – là Cõi Thần Linh của Thiên Chúa – để sống với Thiên Chúa là Thần Linh, vì có giống nhau thì mới ở với nhau được. Người đời thường nói: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.” Những người có những điểm giống nhau thì mới chung sống hòa thuận với nhau được. Cứ lấy chuyện đời thường mà nói, thì có ai trong chúng ta lại vui thích chung sống với một người khác tính khác nết, xung khắc từ lời ăn tiếng nói đến việc làm ? Biết bao người đã thành vợ thành chồng rồi mà lại ly dị nhau cũng vì vậy.

Ta với Chúa cũng thế, càng trút bỏ những nhơ nhớp tội lỗi phàm hèn, tục lụy trần ai, càng thần thiêng hóa nên giống Chúa, ta càng xứng đáng được ở với Chúa trong cõi thần thiêng. Vì nếu không được biến đổi như thế, thì Thánh Kinh phán rằng :

"Máu thịt (tức xác thịt tự nhiên của loài người) không thể thừa hưởng (tức là vào) Nước Thiên Chúa, cũng như sự hư nát không thể thừa hưởng được sự bất tử.” (1 Cr 15.50).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768