MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 60: Tiến Trình Của Việc Biến Đổi Ấy.
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 4-2016
Tiến trình của việc biến đổi ấy.

Nhờ Thư thứ nhất của Thánh Gioan, ta có thể biết tiến trình ấy sẽ diễn ra trong hai giai đoạn :

“Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa (giai đoạn 1)
nhưng chúng ta sẽ như thế nào (mai sau), điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người, (giai đoạn 2)
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.”

(1 Ga 3.2).

Giai đoạn 1 : Hiện giờ ta đã được là con cái thực sự của Thiên Chúa. Nhưng ta không hề quên rằng thực chất ta vốn là những kẻ “đã chết vì những sa ngã và tội lỗi” (Ep 2.1; Cl 2.13), vậy nhờ cái gì mà ta được biến đổi từ tình trạng  chết sang tình trạng được sự sống và trở nên con cái thực sự của Thiên Chúa, dù vẫn còn bất toàn, khiếm khuyết, vẫn còn nhiễm nhiều tính mê nết xấu, nhiều khi còn phạm tội nữa (1Ga 1.8 – 2.2) ?

Xin trả lời : Trong Tin Mừng Gioan (3.3-6), Đức Giêsu cho biết, đó là nhờ một hành động tuyệt vời của Thần Khí, Ngài tác động biến đổi con người xác thịt đã chết vì tội lỗi, thành con người có sự sống, được trở nên con người thần thiêng, nhờ đó ta mới có thể vào được Nước Thiên Chúa. [1]

Đây ta hãy xem : Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô, một thành viên lão thành trong Đại Hội Đồng Do Thái và là bậc thầy vị vọng trong dân Israen thế này :

“Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi trên.” (Ga 3.3)

Đức Giêsu dùng chữ “sinh lại” (tái sinh) [2] để nói về việc biến đổi từ chết thành sống ấy, và còn bảo là chính Thần Khí Thiên Chúa thực hiện việc sinh ra :

Thật, Tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi ... Thần Khí.  (Vì) cái gì bởi xác thịt sinh ra (chỉ) là xác thịt; cái gì bởi Thần Khí sinh ra là Thần khí.” (Ga 3.5-6)

Nghĩa là : Khi ta sinh ra bởi cha mẹ trần thế - vốn bẩm tính chỉ là những con người xác thịt - thì ta là người xác thịt (theo tính tự nhiên), mà hễ là con người xác thịt, thì “không thể vào Nước Thiên Chúa” được, vì nơi đó là thiên giới, là cõi thần linh không có chút gì vật chất hay xác thịt lọt vào được. Chẳng phải có lần ta đã nghe lời Thánh Kinh nói : “Xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được.” (1 Cr 15.50) ?

Để hiểu khoảng cách giữa Thần linh và xác thịt, xin lấy một ví dụ “hơi khó nghe” : Trong một gia đình sang trọng, lịch sự sạch sẽ thơm tho, có thể nào người ta lại cho một con heo – vốn là một loài động vật thấp hèn chứ không phải loài người như mình, hơn nữa lại còn bẩn thỉu hôi hám chỉ thích trầm mình trong bùn nhơ – đến ở chung với họ, ăn chung bàn cơm với họ được không ? Giả sử nếu muốn cho nó chung sống với mình, người ta không chỉ phải tẩy rửa nó cho sạch sẽ thơm tho, mà còn phải biến đổi nó nên loài người giống như mình.

Thì loài người chúng ta trước Thánh Nhan Thiên Chúa cũng một cách nào tương tự như vậy, cần phải được không những tẩy xóa tội lỗi mà thôi, mà còn phải được biến đổi nên thần linh như Thiên Chúa là Thần linh.

Đức Giêsu bảo: Việc đó xảy ra khi ta được “sinh ra” lại bởi Thần Khí Thiên Chúa (Ga 3.6), ta được trở nên Thần khí giống như "Thiên Chúa là Thần Khí" (Ga 4.24), tức là thành con người thần thiêng giống như Thiên Chúa, có tính thần linh trong mình. Chỉ với điều kiện ấy, ta mới vào được Nước Thiên Đàng sống với Thiên Chúa là Thần Linh.

 Giai đoạn 2 thì “chưa được tỏ hiện” vì nó thuộc về “thời mai sau”, lúc Chúa Kitô tỏ hiện ngày Quang Lâm, khi ấy ta sẽ thấy Chúa, và được Người biến đổi ta nên giống như Người hoàn toàn. Vì như trên đã nói, tuy hiện giờ ta đã được tái sinh, trở nên thần khí giống như “Thiên Chúa là Thần Khí”, có sự sống nơi mình, là con thật sự của Thiên Chúa, song còn bất toàn, còn nhiễm những tính mê nết xấu, nhiều khi còn phạm tội nữa (1 Ga 1.8 – 2.2 ; x. Mt 22.10). Từ đây đến ngày Người Quang Lâm, ngày hồng phúc mà ta được Chúa Kitô biến đổi nên giống như Người hoàn toàn, sẽ là cả một cuộc hành trình dài của sự biến đổi, và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu sẽ đảm nhiệm việc biến đổi tiệm tiến này

Có một đoạn của Thư 2 Corintô mô tả sự biến đổi mỗi ngày thêm rạng rỡ, có thể giúp ta hiểu tác động biến đổi của Mình Máu Thánh Chúa :

“Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương ; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.”(2 Cr 3.18)

Đoạn thư này cho biết : Nếu ngày xưa trong Cựu Ước, Môsê nhờ được gặp gỡ với Thiên Chúa một lúc mà mặt ông trở nên sáng láng (Xh 34.29-35), huống hồ ngày nay chúng ta đã trở nên môn đệ Chúa Kitô ! Và nhất là chúng ta không chỉ được gặp Thiên Chúa trong một lúc, mà còn được rước Mình và Máu Chúa, tức là có chính Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, với cả Thần tính và nhân tính Chúa ngự thật trong chúng ta, ắt ta sẽ còn “phản chiếu vinh quang của Chúa” đến thế nào, và “tác động của Chúa là Thần khí” sẽ càng biến đổi ta nên giống hình ảnh Chúa mỗi ngày một rực rỡ hơn biết bao !

Hiện nay, chúng ta không thấy lộ ra ngoài sự biến đổi ấy, vì Thánh Phaolô cho biết : “Sự sống mới của anh em hiện đang tàng ẩn (đang giấu ẩn) cùng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa” (Cl 3.3). Tuy vậy, việc biến đổi ấy là một sự thật mà Kinh Thánh bảo đảm, nếu chúng ta có lòng tin, sẽ thấy tỏ hiện một cách nào đó trong đời sống của ta, chẳng phải Đức Giêsu đã nói với cô Matta : “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” (Ga 11.40). Dẫu thế nào, chắc chắn cứ mỗi lần rước Mình Máu Thánh cách xứng đáng, “tác động của Chúa” lại âm thầm biến đổi chúng ta nên giống Chúa mỗi ngày mỗi hơn một chút. Rồi cứ như thế, từ từ từng bước, qua năm tháng suốt dòng thời gian cuộc đời,…cho đến khi Người tỏ hiện (ngày Quang Lâm) thì ta sẽ được giống như Người (hoàn toàn), vì Người thế nào, ta sẽ được thấy như vậy” (1 Ga 3.2). Lúc ấy ta không chỉ nên giống như Thiên thần, mà nên giống chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, và cũng được vinh quang sáng láng như Người !

Cuộc Biến hình sáng láng trên núi Tabo của Chúa Giêsu là tiền ảnh báo trước (Mc 9.2-8; xem Mt 13.43).

Bấy giờ sự biến đổi mới trọn vẹn và toàn diện, con người trở nên thần thiêng giống như Chúa, không những phần linh hồn mà cả phần thân xác nữa :

“Quê hương (Thiên Đàng) chúng ta là trời cao, từ đó sẽ đến vị Cứu Chúa mà ta ngóng đợi, Chúa Giêsu Kitô. Người sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của ta, sao cho nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh hiển của Người, chiếu theo phép mầu làm Người có thể bắt cả vạn vật hàng phục Người.” (Pl 3.20-21).

Thế là :

“Cái thân xác phải mục nát này sẽ mặc lấy à sự bất hoại, và cái thân xác phải chết này sẽ mặc lấy à sự bất tử" (1 Cr 15.51-53).

 [1]   Vào Nước Thiên Chúa trong giai đoạn trần thế hiện tại là vào Hội Thánh, sau này vào Nước Thiên Chúa hoàn hảo thời cánh-chung cùng tận là vào Giêrusalem thiên giới, là Thiên Đàng, là cõi Trời mới Đất mới.

[2]    Xảy ra khi chịu Phép Rửa tội.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768