MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 63: Phải Hoàn Trả (phần Ii)
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 4-2016
BÀI LỜI CHÚA 63

PhẢi HOÀN trẢ (Phần II)

Trích lược sách Samuen ch.5. và 6.

 Trong một trận chiến, dân Israen bị đánh bại và người Phi-li-tinh chiếm đoạt Hòm Bia Thiên Chúa (xem hình) và đưa về thành Át-đốt. Bàn tay ĐỨC CHÚA đánh phạt người Át-đốt, khiến kẻ nào không chết thì mắc những khối u…. Chúng sai người đi mời tất cả các vương hầu người Phi-li-tinh đến và nói : “Các ông hãy trả lại Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en về chỗ cũ, để Hòm Bia đừng giết chúng tôi và dân chúng tôi !”

 Người Phi-li-tinh mời các tư tế và thầy bói đến và hỏi : “Xin cho chúng tôi biết phải trả Hòm Bia về chỗ cũ bằng cách nào ?”  Họ đáp : “Nếu anh em trả lại Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en, thì đừng trả lại không, nhưng phải nộp cho Người một của lễ đền tội. Bấy giờ anh em sẽ khỏi bệnh.”  Người Phi-li-tinh hỏi : “Của lễ đền tội chúng tôi phải nộp cho Người là gì ?” Họ đáp : “Tính theo số các vương hầu người Phi-li-tinh, anh em hãy làm 5 cái khối bằng vàng theo hình ảnh các khối u của anh em, và năm con chuột bằng vàng theo hình ảnh các con chuột đang phá phách xứ sở, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Ít-ra-en. May ra Người sẽ nhẹ tay với anh em, và với xứ sở anh em…. Bây giờ hãy đóng một cỗ xe mới và bắt hai con bò cái chưa hề mang ách mà thắng xe.  Anh em hãy đem Hòm Bia ĐỨC CHÚA đặt lên xe. Còn các đồ bằng vàng anh em nộp cho Người làm của lễ đền tội, thì hãy để vào một cái tráp ở bên cạnh, rồi hãy để cho Hòm Bia đi.

Những người ấy làm như vậy và họ đi đến ranh giới dân Israen.
                        Những người Israen đang gặt lúa mì trong thung lũng, ngước mắt lên, nhìn thấy Hòm Bia, và họ hết sức vui mừng.  Các thầy Lê-vi đến đưa Hòm Bia ĐỨC CHÚA xuống, cùng với cái tráp bên cạnh, trong đó có các đồ vật bằng vàng. Họ đặt tất cả lên tảng đá lớn, rồi dâng những lễ toàn thiêu và tiến những hy lễ lên ĐỨC CHÚA, ngày hôm đó.

    *    Đó là lời Chúa ! – Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

            Thiên Chúa đánh phạt dân Philitinh vì đã đoạt Hòm bia, trên nắp có hai Kêrubim chầu hầu, là nơi Thiên Chúa ngự để ở với dân riêng Chúa thời xưa là Israen. Người đánh phạt nặng nề không chỉ vì tội chiếm đoạt, mà còn vì tội giữ lại nơi mình một vật không phải của mình, như thể là cưu mang một chất độc trong mình làm phát sinh ra những ung nhọt, huống hồ họ lại dám giữ ở lại với họ Hòm bia là một vật tối linh.

            Ngày nay, không còn Hòm Bia linh thánh ấy nữa, và dân chúng coi như đã trưởng thành, văn minh, tiến bộ, trình độ khá cao rồi, nên Thiên Chúa không trực tiếp đánh phạt như hồi xưa, thời mà dân chúng còn trong tình trạng bán khai, ví như con nít, mà con nít thì cha mẹ đôi khi phải dùng roi vọt :

                 “Thương con cho roi cho vọt,

                 Ghét con cho ngọt cho bùi.”

            Ngày nay đã có Kinh Thánh Lời Chúa, có Hội Thánh dạy dỗ, cứ nghe theo mà sửa mình. Nhưng nói như vậy không phải Thiên Chúa không còn trừng phạt bao giờ nữa, có đấy, song dành để cho ngày Phán xét. Vì thế, “lưới trời lồng lộng mà không ai lọt thoát được” (Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu).

            Những người không có đức tin, họ nghĩ rằng những việc sai trái họ làm chẳng ai thấy, trời cũng chẳng biết, đất cũng chẳng hay. Nhưng Kinh Thánh bảo họ đã lầm:

“Chúng bảo rằng : “CHÚA đâu có thấy,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm !”
8 Hãy nghe đây, này quân đần độn nhất trên đời !
Bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn ?
9 Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe ?
Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy ?
10 Đấng sửa trị muôn dân lẽ nào không trừng phạt ?
Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì sao ?
11 Tư tưởng phàm nhân, CHÚA đều biết cả.”(Tv 94.7-11)

13 “Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.
14 Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.
15 Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.” (Tv 33.13-15)

     Vậy, rút bài học từ truyện Kinh Thánh trên, thì thấy : ai lấy, hay chiếm đoạt của người làm của mình cách bất công, thì như thể giữ chất độc trong mình, sẽ phát sinh ra những ác quả khôn lường… Nhìn như thế, việc đền trả là một sự giải độc.

            Dưới đây có một vài thắc mắc được nêu ra :

Hỏi : Đền trả thì mắc cở, xấu hổ, phải làm cách nào ? Đáp : Có thể dùng cách nặc danh : gửi tiền cho họ qua bưu điện mà không đề tên mình, hoặc nhờ cha giải tội chuyển giùm.

Hỏi : Khi chưa có phương thế để trả thì sao ? Đáp : Phải thực sự hứa chắc chắn trong lòng trước mặt Chúa là sẽ trả khi có phương thế. Nhưng đằng khác, đừng đợi khi nào có đầy đủ mới trả, ta sẽ chẳng bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Hãy cứ để dành mỗi lúc một chút góp lại sẽ đủ ; hoặc tốt hơn trả từng phần. Trong trường hợp thật sự kiệt quệ, không còn cách nào trả nổi, hãy trình linh mục giải tội để được chỉ giáo.

Hỏi : Người bị ta lấy cắp chết rồi, thì ta trả cho ai ? Đáp : Cho vợ, chồng, hoặc con cái họ. Nếu không còn ai, trình vị linh mục giải tội để ngài chỉ cách cho, hoặc làm phúc bố thí, hay cúng vào nhà thờ, xin linh mục dâng lễ cho người quá cố ấy, hoặc cúng vào việc phúc thiện : trại cùi, cô nhi viện, viện dưỡng lão...

·   Sau khi đã lo về phần mình rồi, cũng xin các bậc phụ huynh lo dạy dỗ cho con em mình, ngay từ nhỏ, trong vấn đề điều răn thứ bẩy này, là vấn đề mà ngày nay người ta sai phạm rất nhiều, nhưng lại chẳng được chỉ bảo kỹ càng bao nhiêu. Ngoài các điều đã nói trên, thiếu nhi có vài điểm đặc biệt :

1/ Thứ nhất : trẻ em đặc biệt các trẻ trai, hay thích nghịch ngợm phá phách, nhất là đối với của công, của tập thể : ghế, bàn nhà thờ hay trường học, công viên... Việc cần làm là tập cho chúng thấm thía điều đã nói ở bài trước: yêu thương thì đừng làm hại người, cho dù người ấy vắng mặt hay đó là một tập thể. Cái chính là yêu thương. Rồi giúp cho chúng ý thức tính cách thánh thiêng của quyền lợi và của cải người khác. Phải tập ngay cho các con em ta từ nhỏ, trong gia đình, biết tôn trọng vật dụng của người khác, của cha, của mẹ, của anh chị em chúng. Dạy chúng hiểu tính cách thánh thiêng của quyền tư hữu: tức là vật gì cũng do Chúa tạo dựng, rồi trao cho con người lao động nghĩ ra, chế tạo, nên vật gì cũng quí. Chúa ủy thác cho con người quản lý và sử dụng, nên phải tôn trọng nó, đừng phá hủy, hoặc chểnh mảng để lay lắt, cho nó bị hư hỏng. Tập cho con em biết trách nhiệm về của cải của chúng, cách riêng cho những trẻ em gia đình giàu có, sẵn tiền sẵn của cha mẹ làm ra ê hề, chúng dễ phí phạm. Ai chẳng nghe chuyện công tử Bạc liêu: lấy tiền đốt lửa luộc trứng !

2/ Thứ hai : Huấn luyện lương tâm chúng nó để tránh nhiễm các tư tưởng người đời được phô bày cách riêng qua mạng, qua phim ảnh, báo đài, trình bày sự giàu có như mục đích đời người phải đạt tới với bất cứ giá nào, và được tôn thành một nghệ thuật sống ở đời, bằng cách lường gạt, hay ăn cắp, cướp giật được coi như tài khéo... Được nghe kể rằng : đứa con trai nhà kia hỏi bố nó : “Bố ơi, Thiên Chúa là cái gì vậy ?” Bố nó cầm tờ 20 đô la đưa cho nó và nói : “Thiên Chúa là cái này, con càng có nhiều cái này, con càng có nhiều Thiên Chúa!” Những phương tiện truyền thông ngày nay đã chui vào tận nhà để dạy cho trẻ em sớm biết những mưu gian lừa đảo, cướp giật, giết người cướp của.... Cứ xem báo Công an là đủ rõ. Có lần, người ta thuật truyện một đứa cháu giết bà để lấy tiền đi xem xi-nê...! Tất cả những chuyện đại loại như vậy, làm cho người có trách nhiệm và bậc phụ huynh phải giật mình trước sự sa đọa của tâm hồn con người, con người đã có thể thành lang sói, và ngay từ còn thiếu thời !!

3/  Thứ ba : Xin mời quí phụ huynh hãy xét lại bầu khí của gia đình mình. Trẻ con như con cá, sống mãi năm này qua năm khác trong bầu nước hư thối, tất nó sẽ nhiễm bệnh. Bầu khí gia đình mà đầy yêu thương, chia sẻ đồng đều, tôn trọng nhau, đứa trẻ ấy tất nhiễm được tâm trạng tốt. Ngược lại, bầu khí gia đình đầy ích kỷ, xâu xé nhau, toàn tinh thần duy vật, từ sáng chí tối chỉ lo có một điều duy nhất là làm tiền, là kiếm lợi, rồi cãi vã, xô xát nhau vì quyền lợi... Thử hỏi làm sao con em ta lại không nhiễm những chất độc ấy. đến lúc lớn lên sẽ đi theo con đường mà từ bé nó đã được gia đình dẫn nó đi ? Nếu từ nhỏ, cha mẹ, anh chị đã tập quen cho con em không biết kiềm chế mình, không biết từ chối mình một vật gì..., thì khi lớn lên, nhu cầu càng tăng, chúng sẽ không tự kiềm chế, muốn gì, khao khát gì là phải tìm cách thỏa mãn ngay. Vô tình, hay vì thương con, cưng chiều con mà đã tập cho con lớn lên làm những tên kẻ cắp, cướp giật, lường gạt, gian lận, làm sâu mọt cho xã hội. Và thử hỏi, nếu tất cả các gia đình đều làm thế, thì cả xã hội sẽ ra sao ?

Ta hãy cùng nhau đọc kinh Đền tạ và cầu xin cho gia đình ta biết thực hành bài học Lời Chúa.

Tích truyện

Đức Cha Cassaigne, tông đồ sáng lập làng cùi Di Linh cho những người dân tộc thiểu số, kể truyện này:

 “Tâm hồn người thượng hết sức đơn giản, đơn giản y hệt cách ăn mặc của họ, nghĩa là suông đuột từ trên xuống dưới không cần che đậy gì cả… Ấy thế mà cái man di mọi rợ của họ, ở vài phương diện, còn hơn cả lề lồi văn minh của ta. Tỉ dụ: theo thói thì một ông thầy “mo” (Bơjơu) khi chữa lành một người bệnh, ông được quyền hưởng một món thù lao to nhỏ tùy bệnh nặng nhẹ, một con gà giò, một con heo, một con trâu v.v… Ngược lại, trường hợp bệnh nhân không khỏi mà lại ngủm đi, thì thầy mo có bổn phận ngược lại là tặng cho nhà hiếu một món đồ, như khăn đóng, ống điếu, một xâu hạt đeo cổ… làm vật tùy táng bỏ theo quan tài người chết. (Trích “Lạc quan trên miền thượng”, trang 96. Tác giả Phòng Thanh Quang. Bài nói chuyện về người thượng của Đức Cha Cassaigne ở Saigon, 3.1.1943)

XXX

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Truyền Tin, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2020)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (3/25/2020)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (3/25/2020)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768