MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 63: Hiệu Quả Thứ Hai : Có Sự Sống Muôn Đời Và Được Sống Lại (c.54) (phan #2)
Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 4-2016
Trước khi đề cập đến hai hiệu quả nữa, Chúa Giêsu tuyên bố :

"Thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống."(c.55)

 Chúa muốn xác quyết giá trị cung cấp sức sống của Thịt Máu Người như là thức ăn thức uống thực sự, vì thức ăn thức uống là gì đối với thân xác, thì Thịt Máu Chúa cũng là như thế đối với linh hồn.

 

------------------------------------------

** Lưu ý về vấn đề văn bản :

Bản gốc Hy Lạp : “Hê gar sarx mou alêthês estin brôsis, kai to aima mou alêthês estin posis”

1) Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn dịch :

 “Vì thịt Ta là thật của ăn và máu Ta là thật của uống.”

 2) Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dịch :

 “Vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.”

3) Bản Bible de Jerusalem2 cũng dịch :

“Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson”.

-- Mấy cách dịch trên đây sử dụng phó từ (adverbe) : “là thật” / “thật là” / (“vraiment”)… của ăn / của uống, có ý nhấn mạnh khía cạnh Thịt Máu Chúa là của ăn thật chứ không phải giả, cũng không phải của ăn theo nghĩa bóng, tượng trưng. [1]

+ Đề nghị nên dịch :

“Vì thịt Ta là của ăn thật, và máu Ta là của uống thật.”

- Bản dịch có hiệu đính (năm 2008) của nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng đã dịch lại như thế.

- Bản dịch Đại Kết (TOB) cũng dịch : “ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson”.

-- Mấy cách dịch này nghe không được êm tai, vì sử dụng tính từ (adjectif) : “thật”, không nhấn mạnh về tính cách thật hay giả, mà nhấn mạnh hơn về tính cách “đích thật” theo từ ngữ của Tin Mừng thánh Gioan.

----------------------------------------

Đúng vậy, theo Tin Mừng thánh Gioan, “thật” hay “đích thật” là cái gì thực hiện đúng chức năng của cái ấy. Đức Khổng Tử gọi là Chính Danh : Vua sống sao cho ra vua, cha ra cha, con ra con. Vậy đồ ăn thức uống phải thực hiện đúng chức năng là nuôi sống, nếu ăn uống rồi mà vẫn phải chết, thì thực phẩm người ta ăn uống chưa làm tròn chức năng của chúng.

Xét như thế, thì thấy tất cả mọi thức ăn thức uống của trần gian không thực hiện đúng chức năng, chúng chỉ cho con người sự sống tạm bợ, vì cuối cùng họ vẫn phải chết, không những chết phần xác, mà có khi chết cả phần hồn, vì tự nó, thức ăn trần gian không ban cho họ sức mạnh để tránh tội lỗi đưa đến cái chết phần hồn, cũng không ban cho họ sự sống Thiên Chúa để được sống muôn đời.

Chỉ có Máu Thịt đã hiến tế và được thần hóa của Chúa Giêsu là của ăn đích thật, vì thực hiện đúng chức năng của đồ ăn thức uống, là làm cho người lãnh nhận chúng không bao giờ phải chết, trái lại đuợc sống đời đời:

"Không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Tổ tiên người Do Thái ngày xưa, thời còn rong ruổi trong hoang địa, đã lượm manna Thiên Chúa làm cho rơi từ trên không trung xuống mà ăn, nhưng rồi vẫn chết, không chỉ chết phần xác mà nhiều kẻ còn chết cả phần hồn, vì manna không có ơn thánh giúp cho họ khỏi sa ngã phạm tội, như thư Thánh Phaolô cho biết :

“Hết thảy họ đã được ăn cùng một lương thực thần thiêng (là manna), đã được uống cũng một của uống thần thiêng (nước phép lạ từ tảng đá phun ra)… song nơi phần đông trong họ, Thiên Chúa đã chẳng được hài lòng và họ đã bị phơi thây trong sa mạc…bởi đam mê ngang trái…, thờ quấy…, dâm dật…, dám thử thách Chúa…, kêu ca càm ràm…” (1 Cr 10. 3-10 ; xem  Dt 3.16 – 4.11). [2]

Tương tự như thế, nếu chúng ta không tin Chúa và không lãnh Thần Lương Kỳ Diệu ban Sự sống trường sinh, chúng ta chỉ dùng thực phẩm trần gian, thì ta chỉ có sự sống thể lý mà thôi, thì trước mắt Thiên Chúa hồn chúng ta đã chết tuy xác vẫn sống mạnh khỏe, như vậy ta chẳng khác gì những “những thây ma di động”. Nhớ lại lần kia Chúa Giêsu đã nói một câu nặng ý nghĩa với người thanh niên muốn đi theo làm môn đệ, nhưng còn muốn trở về nhà để lo hậu sự cho cha già: “Anh hãy đi theo Tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8.22).

Qua câu đó Chúa cho hiểu : “kẻ chết” mà lại có thể đi “chôn kẻ chết của họ” ắt là người còn sống, nhưng chỉ sống về phần xác. Mà kẻ sống phần xác, không có sự sống phần hồn là Sự Sống của Thiên Chúa thì, trước mặt Thiên Chúa, bị coi là kẻ chết.

Tóm lại, ăn manna rồi mà vẫn chết, vì nó không có sức thiêng làm  cho người ta sống, cho nên có thể gọi đó là của ăn giả, trái lại Bánh là Thịt Máu Chúa mới là của ăn thật, đích thật vì có sức thiêng làm cho họ sống đời đời, cả hồn lẫn xác, dù xác có phải chết thì cũng sẽ được sống lại.

Qua đó, Chúa muốn người ta không được giải thích bóng bẩy về điều Người dạy phải ăn uống Thịt Máu Người, để đừng còn ai tưởng rằng Người nói bóng gió hay tượng trưng. [3]

SUY NGHĨ VÀ CẦU NGUYỆN

Của ăn thật đối chọi với của ăn giả là một câu rất đáng suy nghĩ cho cuộc đời chúng ta. Như đã nói trên, của ăn thật, “đích thật”, là của ăn nào thực hiện đúng chức năng của đồ ăn thức uống là làm cho người ăn đuợc sống không chỉ đời tạm này, vì đời tạm này là một cuộc sống để mà chết, song là được sống muôn đời không bao giờ còn phải chết nữa. Ngoài Mình Máu Thánh Chúa là Của Ăn Thật, chỉ còn là của ăn giả hay nói đúng hơn của ăn tạm bợ vì chúng không thực hiện được chức năng làm cho sống mãi. Người ta có thể ăn no nê cơm bánh, ăn những cao lương mỹ vị, bào ngư, vi cá, yến sào, v.v…nhưng rồi cũng vẫn chết, không chỉ chết phần xác, mà chết cả phần hồn, nếu không có Sự Sống Muôn Đời mà Của Ăn Thật là Mình Máu thánh Chúa ban cho. Nhờ đó linh hồn không chết, và thân xác cũng sẽ được sống lại.

Như thế, nếu chỉ lo làm cho mình giàu tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp nào được ích gì cho linh hồn ? Chẳng phải Chúa Giêsu đã công bố : "Được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống của mình thì nào được ích gì?" (Mt 16.26).[1]    Cũng chính vì Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến tính cách thật là thức ăn mà Người lập Phép Thánh Thể trong một bữa ăn tối (Tiệc Ly, Lc 22.19), và Hội Thánh trong những thời đầu, Tiệc Thánh Thể cũng luôn được cử hành đi kèm với một bữa ăn (xem Cv 2.43,46; Lc 24.31,35; 1 Cr 10.16-21 ; 11.20-27). Mời đọc quyển “Đức Yêsu Phục sinh”, phóng tác của L.m. HMTuấn, Tập 2, tr 685tt, trình bày về Tiệc Thánh Thể trong Hội Thánh sơ khai.         

[2]    Mời đọc một đoạn tiêu biểu : Ds 14., để thấy dân Do Thái đã làm những điều phản nghịch như thế nào, đến nỗi Thiên Chúa phạt họ chết phơi thây trong sa mạc, dù họ đã được ăn manna, uống nước phép lạ từ tảng đá phun ra. Ở đây không tiện trích đăng vì quá dài.

[3]      Sở dĩ phải nhấn mạnh như thế là vì có một số giáo phái ly khai cho rằng Chúa Giêsu bảo ăn thịt uống máu Người cách tượng trưng, như một kỷ niệm hay tưởng niệm, chứ không ăn uống Thịt Máu thật của Chúa, vì họ không tin Chúa Giêsu hiện diện thực sự (présence réelle) trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta tôn trọng niềm tin của họ, song chúng ta có thể thắc mắc :

Không biết khi chủ trương như thế, các giáo phái ấy cắt nghĩa làm sao mấy đoạn Mt 26.26-28 ; Lc 22.19-20 ; 1 Cr 11.23-34 ; Ga 6.51-58 trong đó nói minh bạch hai việc : 1) Chúa bảo ăn Thịt uống Máu Chúa, rồi 2) lệnh truyền làm lại việc đó mà tưởng niệm (công cuộc cứu chuộc của) Chúa. Thiếu một trgt hai việc ấy là không thi hành đúng ý Chúa. 

Và nhất là không biết họ làm sao đối mặt với truyền thống mười mấy thế kỷ trước đây, có sách vở ghi chép làm bằng chứng luu truyền đến ngày nay, rằng : Hội Thánh – mà trong đó họ vẫn còn là thành phần, chưa ly khai tách rời – vẫn đã tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể và cử hành Thánh lễ, trong đó có việc Rước Mình Máu thánh Chúa ? Không biết họ có nghe những lời giảng dạy của các Giáo Phụ, chẳng hạn: Bài hộ giáo thứ nhất, I, 66-67, của Thánh Giútinô ; Bài huấn giáo tân tòng ở Giêrusalem, trích đăng ở tr.357tt… ?

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #4 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768