MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 67: Hiệu Quả Thứ Hai : Có Sự Sống Muôn Đời Và Được Sống Lại (c.54) (phan #6)
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 5-2016
Câu Thánh Kinh : "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" trên đây, trước kia chúng ta chỉ thường hiểu là việc Chúa Giêsu đến ở với chúng ta, khởi đầu với việc Nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, như Tin Mừng thánh Matthêu ghi chép: "Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1.22-23) ; rồi sau đó, Người ở trần gian ít lâu để thi hành việc cứu độ, lúc hết nhiệm vụ Người về trời lại. Nhưng bây giờ nhờ được đọc đoạn sách Khải huyền trên này, chúng ta mới biết : Câu đó còn nói về việc Thiên Chúa ở với chúng ta không hạn định thời gian từ đó mãi cho đến muôn đời. [1]

Hơn nữa, kiểu nói của sách Khải huyền trên đây “Nhà Tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại” ; “Thiên Chúa dựng Lều ở với họ” còn muốn diễn tả cho chúng ta thấy sự thân tình của Thiên Chúa đối với chúng ta, khi ở cùng chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế gian nan trắc trở mọi bề…, giống như khi xưa Người thân tình ngự trong Lều tạm bằng vải để cùng đồng hành với dân Israen rong ruổi trong sa mạc 40 năm trường :

“Lều Hội Ngộ (hay Lều tạm), trước nhan ĐỨC CHÚA, nơi Ta sẽ gặp gỡ các ngươi, để nói chuyện với ngươi. Chính đó là nơi Ta gặp gỡ con cái Ít-ra-en [….] Ta sẽ ngự giữa con cái Ít-ra-en và sẽ là Thiên Chúa của chúng” (Xh 29.42-45).

 

*

 

Nhưng vì sao Thiên Chúa lại thích ở với loài người như thế ?

Chẳng lẽ nếu thiếu vắng loài người thì niềm vui của Thiên Chúa không trọn vẹn ?

Lý do thâm sâu là đây : "Thiên Chúa là Tình Yêu !" (1 Ga 4.8,16). Thánh Kinh đã xác nhận như vậy.

Mà Tình yêu bao giờ cũng cần phải có đối tượng khác mình để yêu, yêu là yêu ai chứ chẳng lẽ “yêu mình”, vì thế người ta mới nói “yêu nhau”. Vậy, vì Thiên Chúa là Tình Yêu cho nên trước tiên trong nội bộ Thiên Chúa, Thiên Chúa không thể chỉ có một Ngôi cô độc, lẻ loi ngự trong Cõi Vĩnh Hằng tự tại im lìm bất biến; nhất định Thiên Chúa phải có Ba Ngôi : Cha sinh ra Con, yêu Con, Con yêu Cha trong Thánh Thần là Tình Yêu liên kết. Ở trên Cõi Vĩnh Hằng siêu việt, từ thuở đời đời, Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng nhau, gắn kết với nhau nên một [2], yêu nhau và hạnh phúc vô cùng…

Xét theo khía cạnh đó, Mầu Nhiệm Một Chúa mà có Ba Ngôi, ‘Tam vị nhất thể’ chẳng có gì là khó hiểu.  

Kế đến nhìn ra ngoài nội bộ Thiên Chúa, thì Tình Yêu Thiên Chúa không hề bị cạn kiệt trong quan hệ qua lại giữa Ba Ngôi, song là nguồn phát sinh ra những vật ngoài Thiên Chúa. Nói cách khác, Tình yêu vốn có đặc tính là tuôn trào, cho nên Tình Yêu mênh mông, bao la của Thiên Chúa yêu nhau và ở với nhau trong Ba Ngôi như thế xem ra chưa thỏa lòng, bởi vậy Tình Yêu vô cùng sung mãn ấy của Thiên Chúa Ba Ngôi đã tuôn trào, khiến Người tạo dựng nên vũ trụ và mọi loài mọi vật, cách riêng loài người.

Tắt một lời, vì yêu nên Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và loài người, đến với loài người, thích ở với loài người, để thông chia hạnh phúc cho họ !

Có một điều đặc biệt truyệt vời là khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa nhìn vào nội bộ Ba Ngôi yêu nhau và hiệp nhất nên một sáng tạo họ họa theo hình ảnh của mình, do đó Người sáng tạo họ có nam có nữ (St 1.27) và ban lệnh phải sinh con đẻ cái (St 1.22). Như thế gia đình nhân loại gồm ba người: chồng+vợ+con gắn bó với nhau nên một phản ảnh của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa vậy.

Và như Tình Yêu trong Thiên Chúa Ba Ngôi có đặc tính tuôn trào, thì tình yêu vợ chồng cũng làm họ tuôn trào ra – tức là sinh sản ra – con cái, lưu truyền nòi giống loài người vô hạn định cho đến tận thế…

 

* * * * *

Thiên Chúa còn đi thêm bước nữa :

Thiên Chúa muốn làm bạn tri âm tri kỷ với loài người. Người không muốn dựng nên họ chỉ là những thọ tạo ở xa xa tôn thờ Người một cách "Kính nhi viễn chi". Rời chốn cao thẳm, Người xuống ở với họ, họ ở với Người, làm bầu bạn với họ, để Người kể truyện của Thiên Chúa cho họ nghe, để chia sẻ những bí mật của Thiên Chúa cho họ biết, cũng như nghe những nỗi niềm tâm sự của họ. Chúa Giêsu đã cho biết như thế, ai còn dám bảo là không phải thế ?

“Anh em là bạn hữu của Thầy… Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Thầy đã gọi anh em là bạn hữu, vì mọi điều Thầy đã nghe nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết” (Ga 15.14-15).

Trên Thiên Quốc hạnh phúc không bao giờ vơi, niềm vui không bao giờ tắt, sự sống không bao giờ tàn, mọi sự đều viên mãn..., vậy mà Thiên Chúa lại bỏ trời cao xuống dưới đất thấp này... để đi tìm những mảnh đời nhỏ bé khốn cùng mà yêu thương, mà Ở LẠI trong từng trái tim rách nát, thương đau..., để mà kiếm tìm chút tình bầu bạn của loài người !

"Con gẫm suy sao Chúa yêu con làm chi ? Kìa trên Thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người ?"

Sở dĩ dám khẳng định sự thân tình ấy là vì ở thời Tân Ước, chính Chúa Giêsu đã hé lộ ra cho biết ! Còn ở  thời Cựu Ước, đó là một điều mà dân Israen không hề dám nghĩ tới, do họ thượng tôn và kính sợ Thiên Chúa quá sức !

TRI ÂN VÀ ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Những vinh dự vô cùng lớn lao nói trên, ta hãy để tâm suy niệm và cầu xin Thánh Thần tác động, hầu cảm nhận được những vinh dự ấy mà hân hoan vui sướng. Xin đừng chỉ nghe trượt qua ngoài tai giống như ta vẫn thường nghe bao tin tức hàng ngày ! Sẽ rất đáng tiếc vô cùng !

Vâng Lạy Chúa ! Suy gẫm các điều trên, nhân loại chúng con hết lòng tri ân Thiên Chúa, và sẽ ra sức lo đáp đền tình yêu Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con, chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa cho chúng con, còn xuống làm bạn với chúng con nữa. Song đáp đền thế nào cho cân xứng đây ? Nhờ Thánh kinh, chúng con biết Thiên Chúa chẳng đòi hỏi điều gì khác ngoài sự yêu mến đáp trả lại tình yêu của Người ! Thánh kinh luôn nhắc đi nhắc lại rằng đó là điều Chúa đòi hỏi ở chúng con :

“Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, nào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng, hết dạ, giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA và các thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được hạnh phúc ?” (Đnl 10.12-13)

“Có một người trong các kinh sư … đến gần Đức Giêsu và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12.28-30)

www

 [1]    Công thức “Thiên Chúa ở với hay ở cùng” thường gặp trong Thánh Kinh, có hai nghĩa : Nghĩa 1) Khi Thiên Chúa muốn dùng ai để thi hành một sứ mệnh trọng đại, Người luôn bảo đảm với họ : “Ta sẽ ở với ngươi”, tức là người đó được Thiên Chúa hiện diện bên cạnh để bảo vệ, ban sức mạnh và trợ giúp họ chu toàn sứ mệnh Người trao. Ví dụ, sau khi Môsê qua đời, ông Giôsuê được chọn kế nghiệp ông để đưa dân Israen vào Đất Hứa, Thiên Chúa bảo đảm với Giôsuê rằng: “Như Ta đã ở với Môsê, Ta cũng sẽ ở với ngươi; Ta sẽ không bỏ rơi hay để mặc ngươi đâu… Đừng khiếp vía, đừng nhát gan, vì Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi bất cứ ngươi đi đâu” (Yos 1.5-6,9; x. thêm 3.7; 6.27).

Một ví dụ nữa: Dân Israen bị giặc cướp đàn áp quá cơ cực, kêu cứu với Thiên Chúa, Người đã nghe lời, và sai Thần sứ đến với ông Ghêđêôn và nói: “Đức Chúa ở với ông, hỡi chiến sĩ anh dũng!”… “… Vì Ta ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Mađian như thể chỉ có một người” (Tl 6.12,16).

            Ngày truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, Thiên sứ cũng chào Người : "Vui lên ! Hỡi Đấng đầy ơn phúc !” và thêm câu ấy : Chúa ở cùng Người" (Lc 1.28), để đảm bảo là trong sứ mạng làm Mẹ Ngôi Hai xuống thế làm người, và cộng tác trong công việc cứu độ, Thiên Chúa sẽ ở bên Người để bảo vệ, giúp đỡ và ban sức mạnh.

            Nghĩa 2) : chúng ta đang gặp ở đây, nói về việc Thiên Chúa đến ở lại, lưu lại lâu dài, và sống cùng loài người chúng ta.

[2]  Giống như Ngọn Lửa với Ánh Sáng và Sức Nóng, cả ba chỉ là một, không thể tách rời nhau.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Tháng Năm Kính Nhớ Mẹ Maria (5/7/2016)
Mười Thương Kính Dâng Thánh Mẫu (5/6/2016)
Cn 3505: Xin Đức Mẹ Cứu Nước Việt Nam (5/6/2016)
Cn 3203: Con Chịu Đau Khổ Đề Đền Tạ Trái Tim Mẹ (5/6/2016)
Cn 3502: Đức Mẹ Hiện Ra Khắp Nơi Vì Yêu Nhân Loại (5/6/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Lịch Sử Bức Ảnh Những Giọt Lệ Đức Mẹ Từ Thành Syracuse (5/5/2016)
Cn 3501: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nicaragua (1) (5/5/2016)
Tin/Bài khác
Tháng Hoa Dâng Mẹ (5/3/2018)
Tinh Khôi Mai Côi (5/2/2016)
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768