MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 69: Việc Hiệp Thông Phải Nhờ Thần Khí Thực Hiện.
Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 5-2016
Dầu vậy :

Việc hiệp thông phải nhờ Thần Khí thực hiện.

Quả thế, Chúa Cha mà không hề ai đã xem thấy, và Chúa Con – Đấng đã tỏ mình ra cho ta thấy được (bởi nhập thể làm người) – dù đến đặt chỗ ở trong linh hồn người ta, thì vẫn không thể bước vào hiệp thông với họ. Tại sao không thể? Chúa Cha cũng như Chúa Con là Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng, có gì mà Hai Đấng lại không thể làm được ?

Xin trả lời : Tuy Hai Đấng, theo tư cách là Đấng Tạo Hóa, quyền năng vô biên, có toàn quyền trên muôn loài muôn vật, và vẫn thâm nhập vào trong bản thể sâu kín của họ, bao bọc và bảo tồn họ trong hiện hữu: “Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự…. Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu…” (Cv 17.25,28), nhưng thông hiệp với họ thì không thực hiện được, vì thông hiệp đòi buộc đối tượng phải có một hành vi tự do mở lòng ra đón nhận. Có ý chí tự do, loài người có quyền chấp nhận hay khước từ; và Chúa tôn trọng tự do mà Người đã ban cho họ. Quả là một sự tự do có thể nói là “ghê gớm”, vì trước tự do ấy ngay cả Đấng Toàn Năng cũng phải nhượng bộ!

Như thế sự quyết định đón nhận Chúa vào cuộc đời của chúng ta mới có giá trị, và sự chấp thuận ấy của chúng ta được kể như là chút công nghiệp phần ta đóng góp, để ta có thể nhận phúc Thiên Đàng Thiên Chúa thưởng cho mà không thẹn thùng, vì có câu rằng : "vô công bất thụ lộc."

Biết vậy, thì ai sẽ lay động ý chí tự do của ta khiến ta mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa ? 

Thưa : Chúa Thánh Thần. Là Đấng có tên là: “Thiên Chúa được thông ban”, hoặc như Đức Giáo Trưởng Gioan-Phaolô II nói [1]: "Thánh Thần là Thiên Chúa tự cung hiến mình", nhờ Ngài đến mở lòng ta đón nhận sự hiện diện huyền nhiệm của Thiên Chúa."

Ngài đến khi nào ?

Khi Thiên Chúa ban Ngài cho ta :

“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5.5)

"Anh em đã chịu lấy Thần Khí của hàng nghĩa tử nhờ đó ta kêu lên : 'Áp-ba !' Cha ơi !" (Rm 8.15).

Đón nhận Thánh Thần-Tình yêu Thiên Chúa ban, nhờ Ngài ta kêu Thiên Chúa “Cha ơi !”, như thế là bước vào sự thông hiệp với Người.

Tóm lại, Chúa Cha và Chúa Con chỉ có thể thông hiệp với ta được là nhờ Thánh Thần.

Hiểu được như vậy, ta mới thấy sự hiện diện cao trọng này của Chúa Ba Ngôi không phải bất cứ ai cũng được, mà chỉ những ai có lòng "yêu mến Thầy… giữ lời Thầy…thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến… đặt chỗ ở nơi mình người ấy." (Ga 14.23)

Ai tinh ý sẽ thấy ở đây có một khuynh hướng ngày càng đi sâu vào nội tâm, chứ không còn là những sự cư ngụ bên ngoài, ở một nơi nào hay một đền thờ nào cho dẫu nguy nga huy hoàng đến đâu đi nữa. [2]

Như vậy, ở đoạn Tin Mừng Gioan này, nhấn mạnh đến sự thân tình cực kỳ mật thiết, đến một sự thông hiệp liên vị (giữa hai nhân vị = communion inter-personnelle) trong cuộc sống, chia sẻ cùng một sự sống, (nhưng họ vẫn là họ, Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa). Và đấy là một mối quan hệ năng động, chứ không tĩnh tại, mà hậu quả là năng lực thần linh tràn vào họ, làm cho họ có khả năng nói những lời của Thiên Chúa và làm những việc của Thiên Chúa.

Cha F.M.Braun nói thêm : “Đây quả quyết về Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện mới mẻ và đặc biệt trong tâm hồn các môn đệ của Chúa Kitô, khác hẳn với sự có mặt chung chung của Thiên Chúa nơi mọi loài, mọi vật. Điều đáng để ý là sự hiện diện thông hiệp triệt để độc đáo ấy, lại không được coi như là một đặc ân, đặc quyền của riêng một nhóm nhỏ ưu tuyển, nhưng như là một kết quả bình thường mà bất cứ người nào giữ các lệnh truyền của Chúa Kitô đều có thể đạt tới".

Cha Lagrange tiếp lời : “Không đòi học thức, văn hóa, chẳng bắt phải có năng khiếu chiêm niệm, ngay cả chẳng buộc một lối tu luyện khổ chế đặc biệt nào”...

Chính Đức Giêsu nhấn mạnh : Con đường đưa tới đó, mọi người đều có thể đi. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” (Ga 14.6-7).

Điều kiện vỏn vẹn chỉ có thế : tình mến Chúa Giêsu chân thành, được chứng thực bởi việc thi hành các lời Người truyền dạy, với lòng đại độ và tận tụy..., vì chính Người nói :

"Ai có và giữ các lệnh truyền của Thầy người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy…Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy"…"Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy… và Chúng Ta sẽ đến… đặt chỗ ở nơi mình người ấy." (Ga 14.21-24)

Đến đây, ta có thể tóm tắt : Nếu phía Thiên Chúa thích đến ở cùng loài người là do Tình Yêu tuôn trào muốn chia sẻ các phúc lộc, muốn bảo vệ, phù hộ và cứu độ họ, thì phía loài người muốn được ở với Thiên Chúa – không phải theo nghĩa thông thường là có mặt ở bên nhau, nhưng là thông hiệpthì phải lấy tình yêu – tình yêu siêu nhiên là Thánh Thần – mà đáp trả tình yêu, gắn bó với Người bởi yêu mến hết lòng hết sức trong tâm tình tri ân sâu thẳm, và vì yêu mến thì trung thành giữ các điều Người truyền dạy.

SUY NIỆM

Ta thường quen nghĩ rằng Chúa ở trong nhà thờ, và chỉ ở nhà thờ mới có Chúa. Mặc áo đi đến nhà thờ mới gặp Chúa. Đàng khác, khi nghe đến chữ Đền Thờ / Nhà Thờ / Thánh Đường, ta nghĩ đến một nơi tôn nghiêm, vào đó phải ăn mặc chỉnh tề, giữ thái độ cung kính, nghiêm trang, làm những cử chỉ khuôn phép định sẵn, đứng lên, ngồi xuống, hát và đọc kinh chung v.v… Nghĩ như thế làm mất tính cách thân mật yêu thương trên đây vừa nói. Thật ra thì Đền Thờ là một chữ dùng cho có vẻ long trọng do sự tôn kính mà đặt ra, song thực tế chỉ muốn nói đó là nơi Chúa ở và sinh hoạt.

Nay ta phải sửa đổi ý nghĩ trước kia, song không có ý bảo đừng đến nhà thờ, nhưng vì nghe Tin Mừng Gioan bảo rằng : Thiên Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, còn đến đặt chỗ ở ngay trong thân mình Kitô hữu. Cách đơn sơ thân tình vậy thôi. Người đến vì yêu thương ta, với hai tay đầy ơn phúc để chia sẻ cho ta, để giúp đỡ ta, phù trợ ta, bênh vực ta… Phần ta, muốn đến với Chúa, chỉ cần có tình yêu, chẳng cần mặc áo đi đâu cả. Ta có thể đến với Thiên Chúa đang ở trong mình ta như đến nhà cha mẹ, vui vẻ, thoải mái, ở đó ta sinh hoạt, ta yêu mến, ta cầu xin, ta trình bày cho Chúa những thành công hay thất bại của ta, chuyện vãn tâm sự với Chúa, có gì nói nấy, chia vui sẻ buồn với Chúa…

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban cho các người thuộc về Chúa – ngay từ đời này, lúc còn sống trên mặt đất, không đợi thời sau cùng – được thông hiệp thân mật với Thiên Chúa trong sâu thẳm của đời sống Ba Ngôi. Từ đây, đối với tín hữu chúng con, tuy thân xác còn sống trên trái đất này, nhưng linh hồn đang sống trên Thiên Đàng. Vì Thánh Phaolô đã xác nhận : “Thật vậy,… sự sống mới của anh em hiện đang ẩn tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.” (Cl 3.3),"Thiên Chúa đã cho chúng ta (hiện nay) được cùng sống lại và cùng ngự trị trên cõi trời trong Đức Kitô Giêsu." (Ep 2.6)

Tạ ơn Chúa muôn muôn ngàn lần, vì tất cả những điều vĩ đại và huy hoàng khôn sánh chúng con được hưởng nhờ công nghiệp cuộc Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu. Cám tạ đội ơn Chúa mấy cũng không bằng từ nay, chúng con ra sức sống thân mật với Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tâm hồn chúng con, đó là cách tạ ơn đẹp lòng Chúa hơn hết.

* * *

 [1]   Trong Thông điệp về Chúa Thánh Thần : “Chúa và Nguồn sinh khí”, số 10-12

[2]   Như xưa nơi dân It-raen, Đức Chúa đã đến ngự trong Đền Thờ nguy nga vĩ đại họ xây lên dâng kính Người (xem lại tr.342tt). 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3203: Con Chịu Đau Khổ Đề Đền Tạ Trái Tim Mẹ (5/6/2016)
Cn 3502: Đức Mẹ Hiện Ra Khắp Nơi Vì Yêu Nhân Loại (5/6/2016)
Lịch Sử Bức Ảnh Những Giọt Lệ Đức Mẹ Từ Thành Syracuse (5/5/2016)
Cn 3501: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nicaragua (1) (5/5/2016)
Tinh Khôi Mai Côi (5/2/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3492: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (1) (4/30/2016)
Cn 3493: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (2) (4/30/2016)
Hoa Kinh Tháng Năm (4/30/2016)
Tháng Hoa Dâng Mẹ (4/29/2016)
Tháng Năm, Nghĩ Về Tình Mẫu Tử Nơi Mẹ Maria (4/29/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768