MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 78: Kinh Thánh Cũng Là Một Bí Tích
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 5-2016
BÀI LỜI CHÚA 78

Kinh Thánh cũng là mỘt Bí Tích

Trích sách ngôn sứ Ysaia ch.55.9-11

9 Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có cơm bánh ăn,
11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Thiên Chúa so sánh lời Chúa với mưa với tuyết, hễ từ trời sa xuống thể nào cũng làm cho đất phì nhiêu, cây cối đang ủ rũ héo tàn liền đâm chồi nẩy lộc, người cầy ruộng được một mùa lúa sung túc, làm cho người đói có miếng bánh, có chén cơm ăn… Tóm lại sương, mưa đem lại sự sống cho muôn loài thế nào, thì Lời Chúa do Chúa sai xuống trần cũng phải chu toàn nhiệm vụ ban sự sống như vậy cho loài người.

Chúa Giêsu là chính Ngôi Lời Thiên Chúa cũng xác quyết : “Quả thật Ta bảo các ông, kẻ nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời” (Ga 5.24). Như đất kia đón những giọt sương và hạt mưa làm nó trổ sinh rau cỏ và thóc lúa nuôi sống con người thế nào, thì khi ta nghe và tin lời Chúa cũng đón Chúa Giêsu là Lời hằng hữu từ trời xuống làm nảy sinh nơi ta sự sống đời đời như vậy (Ga 1.1-4).

Vậy, nếu Lời Chúa cũng ban được sự sống đời đời như các Bí Tích, mà chúng ta đã học ở các bài trước, thì ta phải kết luận: Lời Chúa (hay Kinh Thánh) cũng là một Bí Tích.

Chỉ vì không hiểu như thế, nên có người vẫn ngạc nhiên khi nghe nói Thánh Kinh-Lời Chúa là Bí Tích. Ngạc nhiên là vì từ trước đến nay thường coi Bí Tích như cái máng thông ơn nọ, ơn kia, còn Kinh Thánh -Lời Chúa có ban ơn gì đâu !

Còn nhớ trước đây, chúng ta đã học biết rằng : Bí Tích không có mục đích trực tiếp ban các ơn lặt vặt, nhất là vật chất! Thế mà chúng ta vẫn thấy người ta thường làm như vậy. Chẳng hạn, có người dạy con cái rằng: “Khi rước lễ xong, Chúa Giêsu ngự vào lòng con, con hãy xin cho ba má khoẻ mạnh, làm ăn phát tài, để có tiền cho con ăn học” ; hoặc : “con hãy xin cho con học hành tấn tới, cho em con khỏi bệnh...”

Ví dụ khác : có vài người, bình thường rất nguội lạnh, nay bỗng dưng thấy đi xưng tội, dự lễ, rước lễ hàng ngày. Bà con mừng quá xá !... Vài tháng sau mới vỡ lẽ ra rằng : họ sắp vượt biên, hoặc sắp rời VN sang Mỹ, nên đi lễ, rước lễ để xin ơn đi được thuận buồm xuôi gió…

Đáng buồn ! Chúa Cả trời đất ngự xuống lòng ta chỉ để ban mấy ơn nhỏ bé đó thôi sao ?

Xét cho cùng, xin ơn không phải là xấu, là sai. Song đáng buồn vì người ta không hiểu Bí Tích là phương thế Chúa Giêsu lập ra để cho ta lãnh được sự cứu rỗi đại!

Sự cứu rỗi đại ấy, Chúa đã thực hiện xong cách đây 2.000 năm. Ta không có mặt ở đó như Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, thì làm sao thông phần sự cứu độ ? Cho nên, Chúa khôn ngoan vô cùng, đã nghĩ ra những phương thế để giúp ta - cho dù ta sống cách xa Chúa hàng ngàn năm - vẫn có thể thông phần vào sự chết và phục sinh của Chúa mà được cứu độ. Các phương thế ấy là các Bí Tích.

Mà trên đây đã cho chúng ta biết Kinh Thánh-Lời Chúa cũng là Bí Tích, vậy nó cũng là phương thế giúp tiếp xúc và thông hiệp với Chúa mà được cứu độ. Chỉ có điều là Giáo Hội chưa chính thức và long trọng tôn nó làm Bí tích thứ 8 trong hàng 7 Bí Tích kia. Vậy ta tạm gọi Kinh Thánh-Lời Chúa là Bí Tích “ngoại ngạch”, “ngoài biên chế”, Bí tích theo nghĩa rộng, giống như Công Đồng Vaticanô 2 cũng gọi “Giáo Hội” là Bí Tích, mà Giáo Hội đâu có tên trong số 7 Bí Tích!

Đưa ra vài bằng chứng sau đây để anh chị em thấy Lời Chúa có hiệu năng ngang hàng với Bí Tích.dụ : Lời Chúa so với Bí tích  Thánh Thể.

1) Đức Giêsu hứa : “Kẻ nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời…” (Ga 5.24), thì ở phép Thánh Thể, Đức Giêsu cũng chỉ hứa như vậy : “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời…” (Ga 6.54).

2) Công Đồng Vatican 2 dạy rằng : “Giáo Hội luôn luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Mình Thánh Chúa. Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ (bàn tiệc) Lời Chúa cũng như từ (bàn tiệc) Mình Thánh Chúa ban phát cho các tín hữu...”, để họ múc được sức sống của Thiên Chúa (Hiến Chế “Lời Thiên Chúa”, số 21).

Giáo Hội là mẹ ta thì “tôn kính Kinh Thánh như chính Mình Thánh Chúa”, còn ta là con cái thì nhiều người làm sai ý mẹ, chỉ tôn trọng Mình Thánh Chúa mà thôi.

Giáo Hội là mẹ ta thì “không ngừng lấy bánh ban sự sống từ (bàn tiệc) Lời Chúa cũng như từ (bàn tiệc) Mình Thánh Chúa ban phát cho các tín hữu...”, để họ múc được sức sống của Thiên Chúa, còn ta là con cái thì sếp hàng nối đuôi nhau đi Rước Mình Thánh, chứ được mấy ai hăm hở cầm lấy Sách Kinh Thánh-Lời Chúa mà đọc ? Tại sao ?

Vì người ta nghĩ : Đi Rước lễ thì được ơn, còn đọc Lời Chúa thì khó nhọc mà chẳng được gì.

Nhưng có thật Kinh Thánh-Lời Chúa không ban ơn gì không ? Đây ta hãy xét xem :

Chúa nói : “nghe lời Chúa và tin … thì có sự sống đời đời…” Sự sống là cái gì căn bản hơn các sự vật. Cũng tỉ như anh chị em là bậc cha mẹ, thông truyền cho con cái mình sự sống của mình khi sinh chúng ra trên đời, chẳng phải đó là cái gì căn bản và cao trọng hơn những vật mà sau này anh chị em sẽ cho chúng nó, như cơm ăn, áo mặc, tiền của, đồ chơi, xe cộ ư ? Thế mà đây Thiên Chúa ban sự sống đời đờisự sống của chính Thiên Chúa. Có cái gì cao trọng hơn sự sống của Thiên Chúa ? Cả trời đất vũ trụ này cũng không sánh bằng. Dám nói, các Thiên thần nghe biết chúng ta được sự sống ấy, chắc cũng phải ghen tỵ !

Chỉ có điều : sự sống vô cùng cao trọng này thuộc về phạm vi thiêng liêng chứ không là các sự vật chất cụ thể sờ sờ, nên ta không cảm thấy, chứ không phải không có. Biết bao cái chúng ta không thấy bằng mắt nhưng vẫn có thật đấy ! Điện khí chúng ta đâu có thấy, mà nó có thật đấy, cứ thử rờ vào thì biết liền !  Sự sống Thiên Chúa không thể thấy bằng mắt xác thịt, song ai có đức tin thì sẽ thấy, vì thư Hípri quả quyết : “Tin là  phương thế nhận thức các thực tại người ta không thấy” (Hr 11.1). Cũng có đôi lần, Chúa cho thấy tỏ tường : Anh chị em còn nhớ tích ông đại úy Cót-nê-li-ô ngoại giáo không ?  Ông và cả gia đình mời thánh Phêrô đến giảng : và khi họ nghe và tin vào Lời Chúa, họ được ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống, khiến mọi người có mặt bỡ ngỡ vì thấy họ nói được các thứ tiếng lạ mà cao rao Thiên Chúa (Cv 10.45-46).

Khi đã hiểu rõ Kinh Thánh-Lời Chúa ban sự sống đời đời, từ nay, ta quyết tâm hăm hở tìm Lời Chúa mà đọc, mà nghe, hăm hở đi lãnh Bí Tích Kinh Thánh-Lời Chúa.

Tích truyện

Vua Fê-đê-rích, nước Phổ, rất có lòng thương lính. Ông gặp người lính nào là liền thân mật hỏi han. Thường ông hay hỏi ba câu này:

1-      Anh ra đời được bao năm rồi ?

2- Anh đã hầu việc ta bao nhiêu năm ?

3- Anh có bằng lòng về số lương bổng và chỗ ăn chỗ ở không ?

Ba câu ấy, ông thường có thói quen hỏi theo thứ tự kể trên. Có một anh lính mới, là người ngoại quốc, không biết chút tiếng Phổ nào. Ngày kia, hắn được lệnh tới gặp Vua. Hắn bối rối không biết nói. Các bạn dạy hắn mấy câu cần để đối đáp :

-    Cứ theo thứ tự Vua thường hỏi, thì mày sẽ đáp câu thứ nhất là : “Hai mươi mốt”, hỏi câu thứ hai thì đáp : “Một”, hỏi câu thứ ba thì đáp : “Cả hai”, cứ nhắm mắt đáp cũng đúng.

Đến trước mặt Vua, anh tân binh chào theo lối nhà binh, rồi đứng thẳng chờ vua hỏi. Chẳng may cho hắn, lần này, Vua lại hỏi câu thứ hai trước :

-    Anh đã hầu việc ta được bao năm ?

Chẳng chút ngần ngại, hắn đáp thuộc lòng như bạn đã dạy:

-    Hai mươi mốt !

Ngạc nhiên, Vua hỏi tiếp câu thứ nhất :

-    Hai mươi mốt năm rồi ? Ủa lạ ? Thế anh ra đời bao nhiêu năm rồi ?

Thấy vẻ ngạc nhiên của Vua, hắn tưởng Vua lấy làm thích thú vì trẻ tuổi như vậy mà đã được xung vào đội ngự lâm quân cao quí dường ấy, hắn bèn đáp :

-    Một !

Càng kinh ngạc hơn, Vua liền hỏi tiếp :

-   Quái lạ ! Anh mới sinh ra đời được một năm, mà lại đã hầu Ta hai mươi mốt năm. Chắc anh hay là Ta, một người đã hóa điên rồi!

Hắn dạn dĩ đáp :

-   Cả hai !

Nghe vậy, Vua đập bàn quát to :

-    Chà ! tên này vô phép, dám bảo ta điên à ? Đây là lần thứ nhất một tên lính dám bảo ta điên.

Thấy Vua nổi giận, anh lính vội vàng dùng tiếng nước mình mà thưa rằng mình không hiểu tiếng Phổ, nên các bạn dạy sao anh nói làm vậy. May thay, Vua cũng hiểu tiếng nước hắn, bèn phì cười mà phán :

-    Thật vậy à ? Thế thì anh nên kíp học tiếng Phổ ! Ta chắc anh sẽ trở nên một lính giỏi.

Anh chị em cũng là lính của Chúa Giêsu, cần phải hiểu biết tiếng của Ngài mà vâng theo. Tiếng của Ngài được chép trong Kinh Thánh. Nếu anh chị em không hiểu Kinh Thánh, không hiểu Lời Chúa nói, sẽ bị lắm phen sai lạc, lầm lỗi trong cuộc đời, làm mất lòng Chúa, chọc cơn giận Chúa, và làm trò cười cho thiên hạ.

Ta hãy đọc kinh Đền tạ, để xin Chúa tha tội chểnh mảng, lơ là học Kinh Thánh - Lời Chúa.

 

*****

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Medugorje Là Sự Tiếp Nối Và Viên Mãn Của Fatima (5/20/2016)
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
Cn 3528: Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (5/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi, Gốc Tích Và 15 Ơn Ích (5/18/2016)
15 Lời Hứa Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Cầu Nguyện Cho Việt Nam Qua Tràng Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (5/18/2016)
Tháng Năm: Hoa Lòng Dâng Mẹ (5/18/2016)
Tin/Bài khác
Thăm Là Thương (5/31/2018)
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Fatima, Lm Anthony Trung Thành (5/14/2016)
Cn 3518: Thánh Địa Fatima Là Bàn Thờ Thế Giới (5/14/2016)
Cn 3517: 99 Năm Hiện Ra Tại Fatima (5/13/2016)
Cn 3516: Mừng Mẹ Fatima Hiện Ra 99 Năm (5/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768