MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 79: Bí Tích, Nơi Gặp Chúa
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 5-2016
BÀI LỜI CHÚA 79

BÍ TÍCH, NƠI gẶp chúa

Trích sách 2 Samuen ch. 7.18-29

 Khi vua Đa-vít bình định được mọi thù địch trong nước, vua tính xây cho Thiên Chúa một “ngôi nhà” (ý nói một đền thờ). Nhưng Thiên Chúa sai ngôn sứ Nathan đến nói với vua rằng : Ý định của ông đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng Người bảo chính Người sẽ lập cho ông một “ngôi nhà” vững vàng muôn đời (ý nói một triều đại, như “Nhà Lý, nhà Lê, nhà Trần v.v…), và con trai ông, vua Salômôn, sẽ xây Nhà đó cho Chúa.

Cảm động vô cùng vì lòng Chúa từ ái, vua vào gặp Chúa trong Đền thờ,  ngồi chầu trước nhan Chúa và thưa rằng :

18 “Lạy CHÚA, con là ai và nhà của con là gì, mà Người… lại hứa cho nhà của tôi tớ Người một tương lai lâu dài. 22 Vì thế, lạy CHÚA, Người thật vĩ đại : không ai sánh được như Người !

25 Giờ đây, lạy CHÚA, lời Người đã phán về tôi tớ Người và nhà của nó, xin Người giữ mãi mãi… Và nhà của tôi tớ Người là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Người. 27 Thật vậy, … chính Người đã mặc khải cho tôi tớ Người rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Người đủ can đảm dâng lên Người lời cầu nguyện ấy. 29 Vậy cúi xin Người giáng phúc cho nhà của tôi tớ Người, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Người….”

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Nghe bài Kinh Thánh trên, chúng ta sẽ lưu ý đến hành vi của vua Đavít, ông đã làm gì khi nhận được lời đáp của Thiên Chúa qua ngôn sứ Nathan ? Ông lên Đền Thờ gặp Thiên Chúa Yavê, và trần tình với Người mọi sự, rồi cầu xin Người ra tay chúc phúc cho dòng dõi ông. Gặp Thiên Chúa đó là điều chúng ta đề cập hôm nay.

1/  Trước hết, việc gặp Chúa có cần không ?

Thưa : Tối cần. Vì cùng đích đời sống của ta là được sống trong hạnh phúc muôn đời với Chúa, nói nôm na là lên thiên đàng. Lên Thiên đàng là gặp Chúa Kitô, ở với Chúa, sống với Chúa Kitô trước Nhan thánh Cha chí ái :  “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và sẽ đến lại mà đem anh em theo Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (với Thầy)” (Ga 14.3). Đó là sự sống đời đời, đó là hạnh phúc cuối cùng và bất diệt của ta.

2/  Nhưng gặp Chúa khi nào ?

Cách chung, chúng ta thường nghĩ : gặp sau khi chết, gặp ở đời sau. Đúng, nhưng không chỉ có thế. Đôi khi nghĩ như vậy còn có hại, vì có những người nghĩ rằng đời sau mới gặp Chúa, nên đời này họ cứ sống phè phỡn, chỉ cần tính sao cho lúc sắp chết, ăn năn trở lại kịp, hoặc mời được cha cố đến ban phép giải tội, bôi chút dầu xức, làm các phép sau hết, thế là mọi chuyện đều ổn : nước thiên đàng cầm chắc trong tay !

-   Vô tình hay cố ý, tính toán như thế quả là sai lầm tai hại! Vì những ai chờ đến đời sau để gặp Chúa thì không bao giờ gặp được. Kinh Thánh dạy : “Ai lại gần Thiên Chúa thì phải tin là Người có và Người thưởng công cho những ai tìm kiếm Người” (Hr 11.6). Lại gần có nghĩa là gặp Chúa, sống với Chúa, hưởng mặt Chúa. Muốn được thế thì phải làm sao ? Thưa: Một là phải tin Người hiện hữu ; hai là tin Người là Đấng thưởng công. Người thưởng công cho ai ? Cho những ai tìm kiếm Người. Mà tìm kiếm Chúa là việc phải làm  ngay ở đời này, đời sau không còn là thời tìm kiếm mà là thời được thưởng. Vậy đã rõ ngay từ đời này phải tìm gặp Chúa, thì đời sau mới được thưởng. Đời này tìm gặp Chúa để tin yêu, thờ lạy, đời sau mới được ở với Chúa để hưởng phúc.

Có người khác lại nghĩ : chỉ sau khi chết ta mới được gặp Chúa mà hưởng hạnh phúc. Còn đời này, phải chịu cực chịu khổ, trăm điều thử thách, là nơi lưu đầy xa Chúa, vất vả chiến đấu cô độc một mình.

Những người này cũng sai lầm phần nào, tuy không có ý tính toán xấu xa. Nhưng quan niệm của họ không đúng với Tin Mừng. Học hỏi Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa nói khác:

“Thày sẽ không bỏ anh em mồ côi. Thày sẽ đến với anh em. Còn ít nữa, thế gian không còn thấy Thày. Phần anh em, anh em  sẽ thấy Thày sống và anh em cũng sẽ sống. Trong ngày ấy..., anh em ở trong Thày và Thày ở trong anh em, cũng như anh em biết là Thày ở trong Chúa Cha vậy” (Ga 14.18-20).

Chúa quả quyết với chúng ta là Ngài không bỏ chúng ta mồ côi cô độc, Ngài sẽ đến với chúng ta, vậy rõ ràng là Ngài nói về đời này, vì ở đời sau trên thiên đàng thì làm sao Ngài bỏ chúng ta mồ côi được ; và ở trên đó, chúng ta đã ở với Ngài rồi, cần gì Ngài phải đến ! Vậy chính ở đời này, Ngài sẽ đến tuy Ngài đến một cách thiêng liêng, nhưng rất thật, và chúng ta sẽ thấy Ngài, cũng một cách thiêng liêng bằng đức tin, song rất thật. Nên nhớ những gì thiêng liêng thì chỉ tại mắt phàm không thấy được, chứ không phải là không có thật. Biết bao cái chúng ta không thấy bằng mắt nhưng vẫn có thật đấy ư ! Ý tưởng trong đầu, ta đâu có thấy, nhưng chúng có thật !

Để chúng ta thêm tin, Chúa nói tiếp : “Anh em sẽ thấy Thày sống, và anh em cũng sống”, Chúa đã chết trên thập giá để đền tội ta, nhưng Chúa đã sống lại, và đang sống, và chúng ta cũng sống do nhờ tin mà được (Ga 5.40; 11.25). Chúa đâu chỉ có nói về đời sau! Hơn nữa Ngài còn bảo : “Anh em ở trong Thày và Thày ở trong anh em” tức là không chỉ gặp nhau, mà còn kết hợp với nhau, đến nỗi vợ chồng thương nhau cũng không được như thế, thương mấy thì thương, họ cũng chỉ có thể ước mong hòa mình vào với nhau, nhưng thực tế họ vẫn ở ngoài nhau : “Mình với ta tuy một mà vẫn là hai”. Còn thánh Giáo phụ Cyrillô thành Alexandria lại bảo : “Khi ta ăn Thịt Chúa, thì ta được hưởng một sự kết hợp thể xác (union corporelle) với Chúa” (Bài Kinh sách Phục sinh VI, thứ ba), dĩ nhiên thể xác Chúa nay đã nên thần thiêng.

Như thế, việc “ở trong nhau” giữa Chúa và ta, không chỉ là câu nói bóng bẩy, mà rất thực ! Nếu anh chị em sống phép Thánh Thể thì sẽ thấy nó thực là chừng nào ! Đây nhé ! Khi Rước Lễ, chúng ta lãnh nhận Thịt Máu Chúa, xác thịt Chúa, như Chúa đã phán : Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta thì …” Thì sao ?thì ở lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.” (Ga 6.56), đúng vậy, Chúa ẩn thân dưới hình bánh, ta rước Chúa rồi ta “nuốt vào bụng”, thế là Chúa vào ở trong ta và ta ở trong Chúa!

Sau đó, Chúa Giêsu còn nói đến một sự ở trong nhau tuyệt vời hơn nữa mà rằng : “Ai mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó, và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó.” (Ga 14.23). Sướng quá anh chị em ơi ! Không những Chúa Giêsu đến mà cả Chúa Cha cũng đến và tất nhiên cùng với Chúa Thánh Thần, không những đến qua loa mà đến ở lâu dài, vì các Đấng sẽ lập nơi ở, xây nhà kiên cố để ở với ta lâu dài, suốt cuộc đời !

Tóm lại : Gặp Chúa là gặp ngay từ bây giờ, như thế mới sung sướng, mới hạnh phúc. Tức thì nảy lên một câu hỏi :

3/  Làm thế nào gặp được Chúa ?

Chúa và chúng ta ở hai thế giới cách biệt : ta ở cõi phàm trần, thuộc hạ giới, còn Chúa Giêsu thì kể từ khi Ngài phục sinh, rồi thăng thiên, Ngài đã lên trời, về cùng Cha, trong cõi thiên thai mầu nhiệm. Làm sao gặp Chúa được đây ?

Chúa đã khôn ngoan dự liệu một phương thế làm trung gian, nhờ đó, như chiếc cầu, Chúa từ cõi mầu nhiệm đến với ta”, và cũng ở đó, ta được gặp Ngài ngay hôm nay, giữa thế kỷ 21, lúc nào ta muốn.

Phương thế làm trung gian, làm chiếc cầu ấy là các Bí Tích. Đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể : Trước khi truyền phép chỉ là bánh và rượu thường ; sau truyền phép, Chúa Giêsu phục sinh từ trời đến hiện diện dưới hình bánh rượu, chúng ta đến gặp Ngài, tiếp xúc với Ngài, nhất là khi lên Rước lễ, Ngài ngự vào lòng ta, ta ở trong Ngài, Ngài ở trong ta.

Rồi đến Bí Tích Thánh Kinh-Lời Chúa, như kỳ trước đã nói, cũng là nơi ta gặp Chúa: Khi để yên, cuốn sách Kinh Thánh cũng chỉ là một cuốn sách như bao cuốn sách khác; nhưng khi lấy lòng tin mà đọc, thì Chúa hiện diện ngay đó, ta gặp Chúa, Ngài nói với ta, ta nghe Ngài, và đáp lời Ngài, y như xưa cô Maria ngồi dưới chân Chúa nghe Chúa nói vậy.

Nhưng Bí Tích Thánh Kinh-Lời Chúa có cái tiện lợi hơn các Bí Tích khác ở điểm này : các Bí Tích khác, không phải lúc nào ta cũng có được, ta phải đến nhà thờ, ta phải nhờ linh mục ban cho ta. Còn đằng này, cuốn Kinh Thánh, ta có bên mình, ngay trong nhà, lúc nào ta muốn, ta có thể đọc, và khi đọc với lòng tin, thì Chúa đến và gặp ta, nói với ta: cuộc tiếp xúc được thiết lập ngay lúc ấy, bất kể ngày hay đêm, ở nhà hay đi trên đường, nơi công sở hay trong xí nghiệp...

Vui sướng thay ! Khi gặp hoạn nạn, thử thách, khi âu sầu, đau khổ hoặc thất bại, ta mở sách Lời Chúa ra, ta được gặp Chúa, Chúa sẽ ban lời an ủi. Khi ta bối rối không biết phải chọn con đường nào, hành động cách nào... ... Chúa sẽ soi sáng cho ta. Khi ta muốn buông xuôi, bỏ cuộc, muốn chết hay muốn chạy trốn cuộc đời, Chúa sẽ thêm can đảm và hy vọng cho ta. Tóm lại, Chúa sẽ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của đời sống tâm hồn và thể xác ta….

Xưa Vua Đavít rước Hòm bia Thiên Chúa, vua đi trước, nhảy múa ca hát hết lòng ngợi khen Chúa, rồi cứ 100 bước lại giết một con chiên, 1.000 bước lại giết một con bò tế lễ dâng lên Thiên Chúa. Mà đấy chỉ là Hòm bia vật chất, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Còn nay khi ta Rước Lễ và ngay cả khi ta đọc Lời Chúa, ta được chính mình Chúa đến gặp ta, ban sự sống và mọi phúc lành kèm theo, thế thì chẳng đáng ta ca hát, ngợi khen, chúc tụng và vui mừng hơn sao ?

Gia đình ta hôm nay xin tạ ơn Chúa và vui sướng vì hàng tuần hay hằng ngày, đi dự Thánh lễ, Rước Chúa vào lòng mình, ở với mình. Ngoài ra những lúc khác, lại có cuốn sách Kinh Thánh-Lời Chúa, là có Chúa ở cùng mình, trong gia đình mình. Giả sử có ai được phúc giữ tượng Đức Mẹ thánh du trong nhà, hẳn nhà ấy lấy làm vinh dự lắm ! Đấy chỉ là bức tượng, bức ảnh Đức Mẹ giúp ta dễ nhớ đến Người Mẹ trên trời. Còn cuốn sách Kinh Thánh Lời Chúa thì hơn thế, vì khi đọc lên với lòng tin, thì Chúa có mặt đó liền, chứ không chỉ là một cuốn sách nữa.

Tích truyện 

Dưới dòng tít “Một ông thợ may vớ được kho tàng trị giá hàng chục vạn đô la”, nhật báo Ngôn Luận, xuất bản tại Saigon, số ra ngày 23-6-1958 loan tin như sau : “Vienna - Cách đây chừng 50 năm, một anh thợ may thành Vienna, nước Áo, có bắt được một cuốn Kinh Thánh, ấn hành năm 1603. Năm nay, người thợ may đó đã 77 tuổi. Ông lão vẫn giữ cuốn sách ấy, nhưng đã coi đó là đồ bỏ, và vứt vào một xó tủ. Ông ta không bao giờ ngờ rằng, nó là quyển duy nhất viết toàn bằng tiếng La-tinh còn lưu lại trên thế giới. Ngày vừa qua, ông viết thư cho một người bà con bên Mỹ và có nói sơ qua về quyển sách ấy. Người bà con này liền đi hỏi một nhà chuyên môn sưu tầm sử liệu ở một Đại học, thì được biết rằng : quyển sách ấy rất có giá trị và bằng lòng mua với giá 100.000 đô la.

Nhưng ông lão thợ may khi thấy rõ giá trị của quyển sách, đã nhất định đòi 200.000 đô la mới bán... Thật là một món bở không thể tưởng tượng được!”

Nghe truyện này, người ta liên tưởng đến rất nhiều Kitô hữu, đã đối xử với cuốn Kinh Thánh như ông thợ may : thay vì quí trọng và đọc lời của Chúa, thì coi thường và để nó vào một  xó... Nếu những người đó hiểu được giá trị siêu phàm của cuốn ấy, thì 200.000 đô la kia chẳng thể đánh giá được, vì nó là một vật báu vô giá, một của báu siêu phàm chứa đựng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, giá trị bằng cả Nước Thiên đàng, vì nó đem ta đến sự sống đời đời là Nước Thiên đàng vậy.

''' & '''

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Medugorje Là Sự Tiếp Nối Và Viên Mãn Của Fatima (5/20/2016)
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
Cn 3528: Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (5/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi, Gốc Tích Và 15 Ơn Ích (5/18/2016)
15 Lời Hứa Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Cầu Nguyện Cho Việt Nam Qua Tràng Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (5/18/2016)
Tháng Năm: Hoa Lòng Dâng Mẹ (5/18/2016)
Tin/Bài khác
Thăm Là Thương (5/31/2018)
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Fatima, Lm Anthony Trung Thành (5/14/2016)
Cn 3518: Thánh Địa Fatima Là Bàn Thờ Thế Giới (5/14/2016)
Cn 3517: 99 Năm Hiện Ra Tại Fatima (5/13/2016)
Cn 3516: Mừng Mẹ Fatima Hiện Ra 99 Năm (5/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768