MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 71: Thái Độ Của Chúng Ta Trước Bí Tích Huyền Nhiệm Này
Thứ Tư, Ngày 1 tháng 6-2016
Thái độ của chúng ta trước Bí tích huyền nhiệm này :

a)  Tuyên xưng niềm tin :

Để đáp lại tình yêu Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, điều trước hết ta phải làm là "tin" : Bí tích này là Mình Máu thật của Chúa Giêsu.

Bài huấn giáo cho tân tòng ở thành Giêrusalem (năm 350) dạy một cách rõ ràng không đâu bằng : "Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Khi chính Chúa Kitô đã tuyên bố về bánh : "Đây là Mình Thầy", thì còn ai dám nghi ngờ ? Và khi chính Người đã quả quyết: "Đây là Máu Thầy", ai còn dám nói đó không phải là Máu Người nữa ? Vì thế, bạn đừng nghĩ rằng Bánh và Rượu Thánh Thể là những yếu tố thông thường… cho dù giác quan gợi ý cho bạn rằng đó chỉ là bánh rượu thông thường, nhưng đức tin làm cho bạn nắm vững sự thật này: cái xem ra là bánh lại không phải là bánh – mặc dù có mùi vị bánh – nhưng là Mình Chúa Kitô ; cái xem ra là rượu lại không phải là rượu – mặc dù có vị rượu – nhưng là Máu Chúa Kitô.” (Bài Kinh Sách, Bát nhật Phục sinh, ngày thứ bảy).

Thánh Ambrôxiô giải thích : “Nếu lời của tiên tri Elya có đủ sức mạnh đến nỗi khiến cho lửa tự trời xuống  (x. 1 Vua 18.36-39), chẳng lẽ lời Chúa Kitô  lại không có sức thay đổi bản tính của các yếu tố vật chất ? Bạn đã nghe lời này về việc dựng nên trời đất : Người phán một lời và mọi sự đã được dựng nên ! Lời của Chúa Kitô đã có thể tạo dựng từ hư vô những gì trước kia không có trở thành có, lại không thể đổi những vật đang có thành ra khác được sao ? Quả thật sáng tạo ra các sự vật mới còn khó hơn biến đổi bản chất các sự vật đã có.” (Bài Kinh sách, Mùa thường niên, Tuần 15, thứ bảy).

Bài huấn giáo trên kia nói tiếp : "Vì thế, ta hãy nhận lấy bánh rượu này với niềm xác tín tuyệt đối rằng đây là Mình và Máu Chúa Kitô. Mình Chúa được ban cho bạn dưới hình bánh, và Máu Chúa được ban cho bạn dưới hình rượu, [1] để khi bạn ăn và uống Mình Máu Chúa Kitô  bạn nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu. Như thế chúng ta trở thành những người mang Chúa Kitô, có Mình Máu Người thâm nhập khắp toàn thân. Nhờ vậy, chúng ta được "thông phần bản tính Thiên Chúa" theo lời Thánh Phêrô” (2 Pr 1.4).

Ở đây, ta nghe nói ta được "thông phần bản tính Thiên Chúa" nhờ ăn uống Mình Máu Chúa Giêsu, là điều mà ta đã nhận được khi tin và chịu Phép Rửa (xem lại tr.103tt), do đó ta được củng cố thêm trong niềm tin mình đã được trở thành đồng bản tính với Thiên Chúa, và được là con thật của Thiên Chúa trên trời (1Ga 3.1 ; Rm 8.15; Gl 4.6).

Nhưng xin hỏi : Chúng ta có thật sự tin tự đáy lòng rằng Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể không ?

Sở dĩ đặt câu hỏi này là vì có nhiều tín hữu, lúc dự Thánh Lễ hay rước Mình thánh Chúa, chỉ tin thuộc lòng, tin theo thói quen, do nghe cha mẹ dạy từ hồi nhỏ, hoặc do nghe dạy giáo lý và linh mục giảng bảo tin thì phải tin thế thôi !

Nghĩ lại mà xem, giữa đám đông tín hữu đến dự Thánh Lễ và chen chúc nhau lên Rước Lễ, được mấy người có lòng tin và cầu nguyện thật sự ?

TUYÊN XƯNG NIỀM TIN VÀ CẢM MẾN

Trước đây, có thể chúng ta đã chỉ có một niềm tin theo thói quen, một niềm tin do cha mẹ, thầy cô, giáo lý viên hay linh mục truyền lại. Hôm nay được học về Thánh Thể, có những hiểu biết hơn về Mầu Nhiệm cao trọng này, nên chúng ta cần phải tuyên xưng lại niềm tin của chúng ta vào Phép Thánh Thể : cụ thể là ngày mai hay Chúa Nhật tới, khi đi dự Thánh Lễ, đến chỗ linh mục Dâng Mình thánh lên , ta hãy thật tâm, tự đáy lòng, một lần thật mạnh mẽ, tuyên xưng lòng tin của ta nơi Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự trong hình Bánh Rượu:

"Lạy Chúa Giêsu ! Con tin thật Chúa đang hiện diện đây ! Con tin ! Con thờ lạy Chúa !"

Lời tuyên xưng này sẽ trổ sinh một hiệu quả tuyệt vời: Tất cả những phần sau đó của Thánh Lễ sẽ sống động và đầy ý nghĩa, ví dụ :

- đến phần Vinh Tụng ca : “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mọi danh dự và vinh quang đếu qui về Chúa là Cha Toàn năng …”, ta sẽ cảm thấy chính Chúa Giêsu là chủ tế đang hiện diện thực sự đây, và chúng ta được hân hạnh cùng với Người dâng lên Chúa Cha mọi vinh quang và danh dự.

- Đến Kinh Lạy Cha, chúng ta hân hoan dâng lên Cha kinh nguyện này, vì biết có Chúa Giêsu cùng hợp tiếng cầu nguyện với chúng ta, vì thế lời nguyện này sẽ được Chúa Cha dễ nhậm lời vì Cha nghe thấy tiếng Con yêu dấu của Cha cùng cầu nguyện.

- Đến lúc Rước Lễ, ta tin chắc Chúa Giêsu trong hình bánh đến ngự vào trong lòng ta, ở với ta, làm chủ đời ta, ban sự sống và mọi ơn lành cho ta …

Khi tuyên xưng niềm tin, ta không chỉ dừng lại ở việc tin một cách khách quan (bằng trí óc) rằng Mình Máu thánh Chúa hiện diện trong hình bánh hình rượu, mà còn phải cảm mến sâu xa (bằng trái tim) bởi nghĩ rằng: giữa Thiên Chúa Toàn năng và Hằng Hữu và chúng ta là tạo vật nhỏ bé hèn hạ nắn từ bùn đất, nay sống mai chết, có một vực sâu vô cùng ngăn cách không thể nào vượt qua được, thế mà làm sao vị Thiên Chúa Chí tôn chí thánh, Chúa Cả càn khôn, ngự trên chốn cao sâu thăm thẳm, “ở trong ánh sáng vô phương đạt thấu,” như thế mà lại “hạ cố” xuống ẩn trong hình bánh rượu để ngự vào trong tâm hồn những con người xấu xa tội lỗi như chúng ta !

 “Hạ cố” xuống làm người đã là một điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng dù sao cũng còn là xuống làm một con người, đầu cao mắt sáng, đầu đội trời, chân đạp đất, có uy tín là Đấng Thiên Sai, làm vô số phép lạ, dân chúng đoàn đoàn lũ lũ chạy theo hoan hô, cám tạ…

Còn ở đây, Chúa “hạ cố” xuống đến mức làm chiếc bánh nuôi người trần thế thì chẳng còn oai vệ gì nữa, người ta có thể khinh mạn dể duôi, có thể chà đạp dưới chân, có thể băm vằm tan nát… mà chẳng hề có một phản ứng đe phạt như xưa, bắt kẻ chạm vào Hòm Bia phải gục chết tươi ngay tại chỗ! Quả thật đây mới thật là điều khó tin. Nhưng đó cũng là điều chúng ta phải tin.

Chúng ta chỉ còn biết mượn bài thánh ca “Phút than thở” của nhạc sĩ Thiên Phụng và Tâm Bảo để ca ngợi sự “hạ cố” thẳm sâu lạ lùng của Chúa :

"Con mến yêu tin thờ trong lòng

Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông,

Trong Thánh Thể Chúa Cả Càn Khôn,

Hằng náu thân tù hãm vì con.

Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con,

Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn ?

Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa,

Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn."

Tin và cảm mến, rồi phải hết lòng tri ân, vì Rước Lễ, là Rước lấy toàn vẹn vị Thiên Chúa Toàn Năng, Cực Thánh, là Thiên Chúa Ngôi Hai, là Ngôi Lời đã tạo thành nên vũ trụ và mọi loài, mọi vật, “ẩn mình” trong hình bánh rượu để ngự vào trong tâm hồn chúng ta, những con người hèn hạ, để thông ban Sự Sống của chính Thiên Chúa cho chúng ta!

Điều nói trên là một sự thật, một thực tại siêu phàm mà phàm nhân chúng ta thật khó mà hiểu thấu đáo được, nếu không nhờ ánh sáng của ơn trên. Thật sự là loài người chúng ta đã “vô tri nên bất mộ !” Vì không hiểu biết nên không yêu mến, tôn thờ, cảm tạ tri ân Chúa với trọn vẹn trái tim mình.

 Vậy không những chúng ta tin yêu, tôn thờ Chúa Giêsu mà còn tin yêu, tôn thờ Người thay cho những ai chưa biết Người, cho những ai không tin yêu, tôn thờ Người, và hợp cùng Đức Mẹ đền tạ biết bao ơ thờ, bao bội bạc, bao sỉ nhục, bao xúc phạm loài người đã làm cho Con Chí Thánh của Mẹ :

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình mến yêu vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.”

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin vâng Lời Mẹ đã kêu gọi chúng con. Xin Thần Khí Chúa đốt cháy trong chúng con ngọn lửa nồng nàn Tin Yêu Chúa.

Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Xin ngự vào lòng chúng con và Ở LẠI với chúng con... mãi mãi. Amen.

*

 [1]   “Vì các lý do mục vụ, Nghi lễ của Giáo Hội La Tinh qui định cách Rước Lễ với hình bánh mà thôi (tức rước Mình Thánh) là hình thức thông dụng nhất… Rước Lễ với hai hình (tức rước cả Mình và Máu Thánh) là hình thức đầy đủ hơn” (Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1390). Khi dâng Thánh Lễ với một nhóm thân cận ít người tham dự, có thể cho Rước Lễ với hai hình đầy đủ. Khi người tham dự khá đông, có nơi vị linh mục chủ tế cầm Mình Thánh chấm vào chén Máu Thánh rồi cho người Rước lễ chịu. Còn tại những nhà thờ lớn hay trong những kỳ hành hương, đông đảo tín hữu tham dự Thánh lễ, thì vì những lý do mục vụ nêu trên (bất tiện, phức tạp…), tín hữu chỉ Rước lễ với hình bánh mà thôi. Dầu vậy, theo Giáo lý của Hội Thánh dạy thì “trong hình bánh cũng như trong hình rượu, Đức Kitô hiện diện trọn vẹn” ; “và Rước lễ dưới hình bánh mà thôi vẫn đem lại trọn vẹn hiệu quả ân sủng của Bí tích Thánh Thể.” (Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1377; 1390)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3569: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (6) (6/6/2016)
Cn 3568: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina (5) (6/5/2016)
Cn 3567: Đức Mẹ Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (4) (6/5/2016)
Cn 3565: Mẹ Maria Mân Côi Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (3) (6/4/2016)
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ – Lễ Nhớ (6/4/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3564: Thông Điệp Đức Mẹ Gửi Qua Việc Hiện Ra Tại Argentina (2) (6/1/2016)
Tin/Bài khác
Tâm Tình Cầu Nguyện Dâng Mẹ Maria Trong Ngày Cuối Tháng Hoa (5/31/2018)
Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng, Phó Tế J.b. Huỳnh Mai Trác (5/31/2018)
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng: Chia Sẻ Vui Buồn (5/31/2018)
Cn 3563: Cuộc Hiện Ra Tại Argentina Được Công Nhận (1) (5/31/2016)
Lời Kinh Tuyệt Diệu (5/31/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768