MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 73: Cảm Nhận Hạnh Phúc Được Chúa Ở Trong Ta, Ta Ở Trong Chúa.
Thứ Tư, Ngày 1 tháng 6-2016
c) Cảm nhận hạnh phúc được Chúa ở trong ta, ta ở trong Chúa.

Khi rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng, thì việc ở trong nhau là chuyện đương nhiên :

Thánh Hilariô giảng về điều ấy như sau : "Chúng ta hãy nghe Đức Kitô tuyên bố : "Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em." (Ga 14.19-20).

Và Thánh nhân giải nghĩa Lời Chúa đó như thế này :

 - "Ngày đó anh em sẽ biết rằng" : Ngày đó là nói về thời gian sau khi Đức Giêsu đã tế hiến mình trên thập giá và được phục sinh, lên ngự bên hữu Thiên Chúa, khai mở thời cánh-chung là thời ta đang sống.

Anh em sẽ biết điều gì ?

- Biết : "Thầy ở trong Cha Thầy" : Do bản tính là Thiên Chúa, nhất là sau phục sinh, Đức Kitô ở trong Chúa Cha, là một với Chúa Cha : “Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10.31);

- Và : "Anh em ở trong Thầy" : Nhờ lãnh nhận Mình Máu Người, vốn là bản tính nhân loại Người đã nhận lấy từ loài người chúng ta, chúng ta ở trong Đức Kitô một cách đặc biệt và cụ thể.

- "Và Thầy ở trong anh em" : Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm có máu có thịt, mang tên Giêsu, nên khi chúng ta lãnh nhận Thịt Máu Người, thực sự chúng ta lãnh nhận Ngôi Lời Nhập thể vào ở trong mình ta.           

"Chính Đức Giêsu đã quả quyết về sự ở trong nhau cụ thể ấy: "Ai ăn thịt Tôi và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở trong người ấy" (Ga 6.56). Quả thế, chỉ người nào rước lấy Thịt Máu Chúa mới có nơi mình trọn vẹn Đức Giêsu-Kitô gồm cả thần tính và nhân tính, còn nếu không rước Thịt Máu Thánh Người thì không được như vậy.

"Khi chúng ta ở trong Đức Giêsu-Kitô thì Người vẫn ở trong Chúa Cha, và khi Người ở trong Chúa Cha thì Người cũng ở trong chúng ta nữa… Như thế, Thiên Chúa với chúng ta tất cả là một,

“Chúa Cha ở trong Đức Kitô,

và Đức Kitô ở trong chúng ta…,

chúng ta ở trong Người,

và cùng với Người chính chúng ta đây cũng ở trong Thiên Chúa…."

 (Phỏng theo Bài Kinh Sách, Mùa p.s. Tuần IV, thứ 4).

Bài giảng này của Thánh Giáo Phụ quả thật tuyệt vời. Song nếu đọc sơ qua thôi, ta không thấy được sự kết hiệp nên một với Chúa nói trên lại thắm thiết, mặn nồng và keo sơn đến chừng nào ! Đến mức như tình nghĩa phu thê !

Phải dừng lại nhờ Thánh Kinh mà suy gẫm mới thấy :

Trong Cựu Ước, chính Thiên Chúa đã mặc khải điều ấy khi Người xưng mình là “Phu Quân” yêu dân Israen như "Hiền Thê". Bởi vậy, khi thấy dân Israen thờ ngẫu tượng tà thần, Người đau lòng và than rằng họ đã "ngoại tình", và nếu sau khi đã được các ngôn sứ Người sai đến cảnh tỉnh họ, dạy bảo phải từ bỏ “các tình nhân” (các ngẫu tượng tà thần), mà họ không nghe, Người sẽ nổi “cơn ghen” và tàn sát họ cách khủng khiếp.

Mời đọc vài đoạn Cựu Ước ngăm đe về những trừng phạt khủng khiếp mà Thiên Chúa sẽ giáng xuống… Và quả thật lịch sử dân Israen ghi nhận là đã xảy đến cho họ :

“Hãy đưa mẹ các ngươi ra toà,

đưa nó ra toà đi !
Vì nó không phải là vợ của Ta,

và Ta không phải là chồng của nó.
Những vật đĩ thoã trên mặt nó,
và những dấu ngoại tình trên ngực,

nó đều phải vứt bỏ.
Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra,
và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ.
Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu,
cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi,

và làm cho nó chết khát.
Con cái nó, Ta sẽ không thương,
vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ điếm.
Mẹ chúng quả thật đã làm điếm,
kẻ mang thai chúng đã thất tiết rồi,
[….] Giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó,
Ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó,
và không ai giựt được nó khỏi tay Ta.
Ta sẽ chấm dứt mọi thú vui,
mọi ngày sóc, ngày hưu, ngày lễ,

và mọi cuộc hội hè của nó.
Ta sẽ phá tan vườn nho, nương vả,
…..Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm,

mặc cho dã thú gặm tan hoang.”

(Hs 2.4-15)

Sách Đệ Nhị Luật đã cảnh báo :

“Anh em không được theo những thần khác trong số các thần của các dân (ngoại) chung quanh anh em, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, Đấng ở giữa anh em, là một vị thần ghen tương ; hãy coi chừng kẻo ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nổi cơn thịnh nộ với anh em và tiêu diệt anh em, không còn cho sống trên mặt đất.” (Đnl 6.14-15)

[…]“Nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi (Môsê) báo cho anh em biết : chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, […] Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em : tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa.” (Đnl 30.17-19). (Nên đọc thêm mấy chương đầu sách Giêrêmia).

Trái lại, khi dân ăn năn sám hối, quay trở về với Chúa là Phu Quân của họ, thì Người giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày, đem họ về lại quê hương, lúc ấy Người sung sướng thốt lên những lời ân ái thiết tha:

“Đừng sợ chi : ngươi sẽ không phải xấu hổ,
chớ e thẹn : ngươi sẽ không phải nhục nhằn.
Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân
và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa (lúc Chúa bỏ họ).
Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt
chính là Đấng đã tác thành ngươi,
tôn danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh ;
Đấng chuộc ngươi về (từ cảnh nô lệ), chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,
tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.
Phải, (từ nơi lưu đày), ĐỨC CHÚA đã gọi ngươi về
như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn.
“Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành ?”,
Thiên Chúa ngươi phán như vậy.
Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi,
nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.
Lúc lửa giận bừng bừng,
Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,
nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót, ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.”                                                           (Is 54.4-8)

“Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay ĐỨC CHÚA,
sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.
Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !”
Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.”
Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng Ta hỡi !”
Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.”
Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng sủng ái,
và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.
Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,
Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về.
Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,
ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.”

(Is 62.3-5)

Yêu thương Hiền thê da diết và ghen tuông đến cuồng nộ như thế, vậy mà vẫn có một điều Thiên Chúa thời Cựu Ước chưa làm được, đó là việc kết hiệp “nên một xương một thịt”, vì lúc đó Thiên Chúa còn thiêng liêng chưa mặc xác làm người để có xương có thịt mà kết hiệp nên một với ta !

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3569: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (6) (6/6/2016)
Cn 3568: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina (5) (6/5/2016)
Cn 3567: Đức Mẹ Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (4) (6/5/2016)
Cn 3565: Mẹ Maria Mân Côi Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (3) (6/4/2016)
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ – Lễ Nhớ (6/4/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3564: Thông Điệp Đức Mẹ Gửi Qua Việc Hiện Ra Tại Argentina (2) (6/1/2016)
Tin/Bài khác
Tâm Tình Cầu Nguyện Dâng Mẹ Maria Trong Ngày Cuối Tháng Hoa (5/31/2018)
Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng, Phó Tế J.b. Huỳnh Mai Trác (5/31/2018)
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng: Chia Sẻ Vui Buồn (5/31/2018)
Cn 3563: Cuộc Hiện Ra Tại Argentina Được Công Nhận (1) (5/31/2016)
Lời Kinh Tuyệt Diệu (5/31/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768