MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 83: Ăn Lời Chúa
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 6-2016
BÀI LỜI CHÚA 83

ĂN lỜi chúa

Trích sách Ngôn sứ Ê-dê-kien 2.8-3.3

Thiên Chúa Yavê phán với tiên tri Ê-dê-kien rằng :

-    Hỡi con người, ngươi hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi...  Hãy há miệng ra mà ăn điều Ta sắp ban cho ngươi.

Ezekien an cuon sachTôi nhìn, thì này có tay chìa ra cho tôi, và trên tay ấy có quyển sách. Chúa mở nó ra trước mặt tôi : quyển sách được viết cả hai mặt... Và Chúa phán :

-    Ngươi hãy ăn quyển sách này đi ! Khi đã ăn đầy bụng, thì đi truyền các lời trong ấy cho dân Ta. Nhưng trước hết, hãy nuôi bụng ngươi, hãy nhét đầy lòng ngươi với quyển sách này đây !

Vậy tôi đã ăn quyển sách và nó ngọt như mật ong nơi miệng tôi. Chúa lại phán với tôi :

-    Con người hỡi, nào hãy đi gặp dân Ta, và lấy các lời Ta mà nói với chúng... ! Nếu Ta sai ngươi đến với dân ngoại, chúng sẽ nghe ngươi, còn dân Israen, dân Ta, lại không nghe ngươi đâu, vì kỳ thực chúng không muốn nghe Ta đó thôi, vì tất cả dân Ta là lũ trán dạn dầy và lòng chai đá. Nay Ta đã làm cho mặt ngươi dạn dầy y như mặt chúng, ...và làm cho trán ngươi cứng như kim cương. Ngươi sẽ không sợ chúng, và không khiếp đảm trước mặt chúng, vì chúng là nhà loạn tặc !

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Anh chị em thử nói xem, tiên tri Ê-dê-kien được Thiên Chúa trao cho ăn món gì ? Ăn một cuốn sách Lời Chúa ! Cụm từ “ăn Lời Chúa” nghe lạ tai, song là kiểu nói của truyền thống Kinh Thánh đấy: Kinh Thánh ví sự Khôn ngoan (tức sự hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa) như bánh, như thức ăn, như bữa tiệc và mời người ta đến ăn, ăn bằng tâm trí, nghĩa là lãnh hội, nhập tâm, ghi tạc vào lòng :

“Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình,
…hạ
thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn,
…và lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi :
“Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !
…Hãy đến mà ăn bánh của ta

uống rượu do ta pha chế !
 Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống.”

                                                               (Cn 9.1-6)

Vậy ăn Lời Chúa, hay nói khác đi, đọc và suy gẫm Lời Chúa là để ta hết ngây dại mà được sống, sống đời đời. Chúng ta hãy nhớ lại, Chúa Giêsu đã nói một câu tương tự : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (tức các sự vật chất), nhưng còn nhờ mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa” (Mt 4.4). Của ăn uống vật chất cần thiết nuôi thân xác, thì Chúa đã ban cho ta rồi, khi tạo dựng cơm bánh, rau quả, chim trời, cá biển… làm lương thực. “Trời sinh voi, thì Trời sinh cỏ”. Thế thì làm sao Chúa có thể quên lương thực thiêng liêng cần thiết nuôi linh hồn ta ? Nên Chúa đã ban lời Ngài cho ta, như chúng ta đã biết.

Chúa bảo tiên tri : “Hãy há miệng ra mà ăn điều Ta sắp ban cho ngươi !”. Nơi ngôn sứ Edêkien, ăn cuốn sách  lời Chúa vào là để nói những lời Chúa viết trong đó ra, mà cảnh tỉnh dân chúng đang sống trong tội lỗi để kê gọi họ sám hôi ăn năn ; còn đối với chúng ta, Chúa ban lời của Người là để ta giữ lại làm của ăn mà nuôi sống mình. Mà Chúa ban lời cho ta trong một cuốn sách, gọi là Thánh Kinh, trong đó chất chứa các thức ăn nuôi linh hồn ta. Muốn ăn gì, món nào, thì cứ lấy trong đó, có đủ cả: thịt, cá, rau, tương, cà, nước mắm..., tức là nói bóng bảy rằng : trong đó có đủ hết mọi sự để thỏa mãn tất cả những nhu cầu phần xác cũng như phần hồn cuả ta, và cũng có khả năng giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn phức tạp của đời sống nhân sinh của chúng ta.

Khi tiên tri Ê-dê-kien há miệng ra nuốt quyển sách, ông chắc lưỡi khen : “Nó ngọt như mật ong nơi miệng tôi”. Còn ta, khi được ăn Lời Chúa, có bao giờ nghiệm thấy nó ngọt như mật ong chưa ? Chắc đã có ! Anh chị em thử nhớ lại đi : đã có lần chúng ta nghe một bài giảng hay, đọc một đoạn sách đạo rất sốt nóng, khiến chúng ta cảm động chảy nước mắt..., vì cảm thấy Chúa thật từ bi, thương xót ; khi khác vì thấy Chúa sao yêu thương ta quá bội...; lúc khác lại vì thấy mình sao quá tệ bạc với Người Cha yêu thương ta dường ấy... Dù nước mắt vui sướng hay nước mắt cay đắng vì đã phạm tội, thì cũng là những nước mắt gọi được là ngọt ngào cả. Vì cái gì người Cha yêu thương đã ban cho con ăn, thì cái đó chỉ có thể là những sự ngon ngọt, bổ sức thôi ! Há có người cha nào lại lấy đá thay bánh, lấy rắn thay cá mà cho con ư ?

- Lời Chúa không chỉ ngon ngọt, bổ dưỡng, tăng sức lực mà còn làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan hơn người đời, dù họ là những bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, hay gì gì đi nữa... vì họ chỉ khôn ngoan thông thái chuyện phàm trần :

98 Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
99 Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý ;
100 am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

104 Nhờ huấn lệnh Ngài ban, con thành người sáng suốt
nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.”
(Tv 119.98-104)

 Ta vừa nghe những lời xác quyết của người trong Cựu Ước, họ mới chỉ được có Lề luật thôi, thế mà họ đã sung sướng vì được nên hiểu biết và khôn ngoan hơn người đời như thế, huống chi chúng ta bây giờ, được chính Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa ban Lời thần linh, lại càng khôn ngoan hơn biết mấy ! Ta thử xem Khôn ngoan này hệ tại chuyện gì ?

Thưa : a) Đang khi những người vô tín, vô đạo lầm lũi đi trong bóng tối tăm lầm lạc, làm bao nhiêu điều xấu xa, chẳng xứng : “sống trong phóng đãng, đam mê, nghiện rượu, tiệc tùng chè chén cùng thờ quấy, mê tín dị đoan” (1 Pr 4.3), “nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác; chất chứa những tị hiềm, sát nhân, kình địch, man trá, ác hiểm, hạng người  cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân…” (Rm 1.28-31)…

 thì ta được lời Chúa dạy ta phải từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, ….và nhiệt thành với việc lành phúc đức.” (Tt 2.12-13).

Thần tài đầu voi Ganesha

của Ấn Độ

Text Box: Thần tài đầu voi Ganesha
của Ấn Độ
 b) Ta được sự khôn ngoan lớn nhất là được nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa chân thật độc nhất đáng tôn thờ, đang khi một bộ phận lớn của loài người – kể cả những người trí thức, thông thái – lại tôn thờ tà thần và ngẫu tượng giả trá : Kinh Thánh không ngại nói thẳng : “Họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ; và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồ…, họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại hình thù con người hư nát, hay cầm thú.” (Rm 1.21-23)

-   Nhưng vấn đề là ta có tin vào Kinh Thánh-Lời Chúa có khả năng như trình bày trên đây không ? Vì tin mới thành sự, chính Chúa Giêsu đã nói : “Con tin sao thì hãy được như vậy” (Mt 8.13 ; 9.29). Thành ra tin có hai thứ : một là bất toàn, hai là hoàn hảo. Tin bất toàn là trí khôn tin điều ấy đúng, có thế thôi, không đem ra thi hành trong đời sống. Mà Kinh Thánh (thư Giacôbê 2.19) cho biết là cái tin kiểu đó thì ma quỉ cũng có: ma quỉ tin có Thiên Chúa vì nó thông minh, nó biết chắc như thế, nó không là kẻ vô thần đâu ! Song Kinh Thánh nói tiếp : Nó tin thế “mà run sợ”, tức phải đau đớn trong hỏa ngục! Lòng tin của nó bất toàn, vì nó tin có, tin đúng mà không sống đức tin ấy, không hành động theo đức tin ấy. Nó tin có Chúa, mà nó có thờ phượng và kính mến Chúa đâu, có thương người đâu ! Nó luôn ghen ghét, bầy mưu chước lôi kéo loài người bỏ Chúa, xúi bẩy loài người ghét nhau, giết nhau. Vậy thì việc tin có Chúa của nó không làm cho nó thoát khỏi hỏa ngục.

Chúng ta cũng vậy, nếu ta chỉ tin có Chúa, tin điều Chúa dạy và Hội Thánh truyền là đúng, ta không dám cãi là sai, thì đức tin bất toàn ấy chẳng ích lợi mấy cho ta, chẳng cứu ta khỏi sự chết. Thật thế, vì Thư thánh Giacôbê quả quyết : Ngươi muốn biết rằng đức tin không việc làm là hão không ? … Đức tin không đem ra thực hành bằng việc làm, là đức tin chết tiệt rồi” (Gc 2.17,20). Tóm lại, Kinh Thánh dạy là muốn được sự sống, thì đọc và suy gẫm Lời Chúa với niềm tin, và phải đem thực hành trong đời mình. Tin rồi để đó không làm theo, thì chẳng có ích gì !

Sau này trước tòa phán xét, Đấng Thẩm phán cánh-chung sẽ tuyên bố :

  Ta không hề biết các ngươi.”

- Lúc ấy họ cãi lại : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! Con tin có Chúa, con đọc kinh, con nghe giảng, con ăn chay, con còn nhân Danh Chúa nói tiên tri, nhân Danh Chúa mà trừ quỉ... cơ mà ?”

- Chúa đáp : “Không phải mọi kẻ đọc kinh : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! …là sẽ được vào Nước Trời đâu ! nhưng là kẻ làm theo ý Cha Ta”“ Thôi, hãy xéo đi xa Ta! Chúng bay chỉ là phường tác quái(Mt 7.21-23).

Những điều Chúa phán đó, người Công giáo ai cũng nghe rồi, biết cả, chỉ còn có việc chịu khó đem ra thực hành… Ước mong các gia đình đã học Giáo lý Thánh Kinh và làm việc Đền tạ, chịu khó thi hành Lời Chúa, chứ đừng nghe và tin suông, để anh chị em được cứu rỗi, được sống và vào Nước Trời.

Tích truyện

Một linh mục kia có hai đứa em, một đứa là em ruột, một đứa em họ... Ba má chết đi để lại cho một gia tài, gồm nhà đất, và thửa vườn là chính... Vì hiểu lầm lời trối trăng, hai đứa tranh giành nhau, ngài phải về tận quê để khuyên bảo và phân xử. Chúng không nghe, cứ nhất định đem nhau ra tòa để kiện. Ngài đem lời khuyên can : Hễ kiện nhau tất có kẻ thắng, người thua, thế là sẽ ghét nhau, oán thù nhau, làm sao đi dự lễ, rước lễ, vì Chúa dạy : trước khi dâng của lễ, phải làm hòa với nhau. Sau đó, ngài còn lấy thêm một đoạn Kinh Thánh nữa cho chúng nghe lời Chúa dạy không nên kiện nhau ở tòa đời :

“Trong anh em, khi có bất bình nhau, có người dám đi thưa kiện với người ngoại đạo nơi tòa đời, sao không nhờ một người nào khôn ngoan để có thể phân xử giữa anh em mình trong đạo ư ? Trái lại, anh em với nhau mà thưa kiện nhau và lại còn ở trước tòa người ngoại giáo. Nguyên việc kiện tụng nhau cũng là một sự thất bại rồi. Tại sao anh em không thà chịu bất công ? Tại sao anh em không thà chịu thiệt thòi ?” (1Cor 6.1-7).

Đọc lời Chúa xong rồi, ngài hỏi hai đứa em : Có tin Lời Chúa không? Chúng thưa : Có ! - Lời Chúa nói có đúng không? - Đúng ! - Thế thì các em phải bỏ ý kiện tụng, làm theo Lời Chúa. Đã có anh phân xử, rồi sẽ nhờ Cha xứ phân xử nữa không đủ sao ?

- Có một đứa nói : “Không làm theo lời Chúa được ! Chúa nói thì Chúa cứ nói, chứ ai mà làm theo nổi ! Đấy anh xem, nếu cả thế gian làm theo lời Chúa thì đâu có chiến tranh, tàn ác, bất công… nó cứ diễn ra hoài đó thôi ! Chúa nói là cho các cha, các người đi tu, chứ người ở đời không ai làm đâu!”

Và kết cục ra sao, ai cũng đoán được. Xong việc linh mục ngậm ngùi ra về. Hai đứa cứ đem nhau đi kiện và một bên thắng, một bên thua. Thế là hai đứa ghét nhau, chửi bới nhau hoài, có lần suýt gây ẩu đả. Thật là điếm nhục cho cha mẹ, các ngài ở thế giới bên kia chắc cũng đau lòng. Hàng xóm láng giềng chê cười... Ông anh linh mục ở xa không biết chúng nó bây giờ còn đi dự lễ, rước lễ nữa không…?

Đó, chúng nghe Lời Chúa, và tin là đúng, song không đem ra sống, không đem ra thực hành trong cuộc đời, thì việc tin bất toàn kia nào có ích gì ? Cuộc đời vẫn loạn ! n

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3579: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (3) (6/16/2016)
Cn 3578: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (2) (6/15/2016)
Cn 3577: Đức Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (1) (6/15/2016)
Cn 3576: Đức Mẹ Hiện Ra Với Một Thị Nhân Người Syria (6/13/2016)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina Đã Được Chuẩn Nhận (6/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3572: Đức Mẹ Nói Về Thánh Tâm Chúa Tại Argentina (9) (6/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3571: Đức Mẹ Và Chúa Giêsu Ban Thông Điệp Tại Argentina (8) (6/6/2016)
Cn 3570: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (7) (6/6/2016)
Cn 3569: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (6) (6/6/2016)
Cn 3568: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina (5) (6/5/2016)
Cn 3567: Đức Mẹ Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (4) (6/5/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768