MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 87: Không Nghe Lời Chúa Là Điều Nguy Hiểm
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 6-2016
BÀI LỜI CHÚA 87

Không nghe LỜi Chúa là điỀu nguy hiỂm

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mia ch.38.14 - 39.9

Vua Xít-ki-gia-hu, nước Giuđa, sai người đưa ngôn sứ Giê-rê-mi-a tới gặp vua, và vua nói với ông : “Ta muốn hỏi ông một điều ; ông đừng giấu ta !” Ông Giê-rê-mi-a đáp rằng : “Tôi mà nói thật với ngài, ngài lại không cho giết tôi sao ? Tôi có góp ý kiến với ngài, ngài cũng chẳng thèm nghe !” Lúc ấy vua bí mật thề với vị ngôn sứ rằng: “Có ĐỨC CHÚA hằng sống, ta sẽ không cho giết ông, cũng không trao ông vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ông !”  Ông Giê-rê-mi-a nói với vua : “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này : Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả, ngươi và gia đình sẽ được sống. Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hoả đốt thành ; còn chính ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay chúng.”

Vua (không muốn nghe theo lời Chúa, nên mới lấy cớ) nói với ông Giê-rê-mi-a : “Ta lo ngại rằng : Những người Giu-đa đã đầu hàng quân Can-đê, sẽ trao nộp ta vào tay chúng và chúng sẽ ngược đãi ta.” Ngôn sứ nói : “Họ sẽ không trao nộp ngài đâu ! Xin ngài cứ nghe tiếng ĐỨC CHÚA qua những điều tôi nói với ngài ; ngài sẽ được an toàn và cứu được mạng sống. Còn nếu ngài không chịu ra đầu hàng, thì đây là điều ĐỨC CHÚA đã tỏ cho tôi thấy : ….Tất cả vợ con ngài, người ta sẽ điệu đến cho quân Can-đê (làm tỳ thiếp); còn ngài, ngài sẽ bị tay vua Ba-by-lon nắm bắt ; thành này sẽ bị phóng hoả.”  Vua dặn ông Giê-rê-mi-a : “Đừng để cho ai biết các điều này, chẳng vậy ông sẽ phải chết.  Nếu các thủ lãnh nghe biết là ta đã nói chuyện với ông, họ sẽ đến gặp ông và hỏi…. thì ông cứ tìm cách nói thoái thác đi  [….] 

Tháng 10 năm thứ 9 triều vua Xít-ki-gia-hu, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem ; chúng vây hãm, tấn công thành…và cuối cùng sau 2 năm đã chiếm được thành […]   Khi thấy chúng, vua Xít-ki-gia-hu (không nghe theo lời Chúa, tựu trung là không tin Chúa, mà chỉ tin vào các toan tính của mình) đã cùng với tất cả các binh lính lợi dụng đêm tối trốn khỏi thành theo con đường trong vườn của vua, rồi đi về hướng A-ra-va (vùng phụ cận Biển Chết). Đạo quân Can-đê rượt theo và đuổi kịp vua Xít-ki-gia-hu trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. Chúng bắt được vua và đem lên nộp cho vua Ba-by-lon. Vua này kết tội vua Xít-ki-gia-hu… cho cắt cổ những người con của vua Xít-ki-gia-hu trước mắt vua cha ; tất cả hàng quý tộc Giu-đa, vua Ba-by-lon cũng đều cho cắt cổ.  Rồi ông đâm mù mắt vua Xít-ki-gia-hu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua lại, và cho điệu về Ba-by-lon.  Còn đền vua và nhà dân chúng, quân Can-đê đã phóng hoả đốt ; chúng cũng triệt hạ các tường thành Giê-ru-sa-lem…. Những người dân còn sống sót trong thành, những người đã đầu hàng, những người thợ thủ công còn sót lại, tất cả đều bị đem đi lưu đày ở Ba-by-lon.  

*     Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Chỉ vì không nghe lời Chúa dạy qua miệng vị ngôn sứ mà vua Xít-ki-gia-hu và những người thân cận bị giết vô cùng thảm khốc. Người đời, ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào, hợp ý mình. Chẳng ai muốn nghe sự thật, nhất là sự thật đắng cay, ngược sở thích, cho dù sự thật ấy hứa đem sự sống hay hạnh phúc cho mình.

Còn không muốn nghe lời sự thật của Thiên Chúa, thì thê thảm hơn đó là người ta ký bản án tử hình vĩnh viễn cho mình cơ đấy

Truyện vua Xít-ki-gia-hu trong bài Kinh Thánh hôm nay là điển hình. Ngôn sứ Giêrêmia đã cho ông biết lời Chúa : “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này : Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả, ngươi và gia đình sẽ được sống. Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hoả đốt thành ; còn chính ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay chúng.” Thiên Chúa, qua miệng sứ giả của Người, chỉ cho ông con đường sống. Nhưng lời sự thật ấy đòi vua phải hy sinh danh dự, chấp nhận nhục nhã…, quả là quá khó khăn, không hợp với sở thích tự nhiên chút nào. Nhưng nếu không làm theo thì sẽ chết.

  Nhưng tại sao lời Chúa thường dạy ta những điều trái với bản tính tự nhiên, trái với sở thích của ta như vậy ? Chẳng hạn như :

Phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta.

Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét sự sống nơi thế gian này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời …

Muốn làm đầu thì phải lảm đầy tớ …

Phúc cho người nghèo khó !

Thưa : Thiên Chúa là Đấng thông minh, Thượng trí Khôn ngoan, Người đã dựng nên ta, nên Người biết rõ cái gì hại, cái gì lợi cho ta, nên mới đòi hỏi như vậy. Nhưng đáng buồn là vì ta tối trí, thiển cận, chỉ thích cái hợp ý mình mà không  biết nó sẽ làm hại cho mình. Lấy một ví dụ : ta như đứa con nít, thấy con dao sáng đẹp, thích chí ta muốn có nó để chơi. Song Thiên Chúa như cha mẹ dầy kinh nghiệm, nên biết con nít mà chơi dao là nguy hiểm, nên Người không cho, Người bảo phải từ bỏ, thế là trái ý ta… Nghe thì sống, không nghe thì chết. Tệ hơn nữa là có những người vì không được như ý mình, thì liền chạy đi cầu cạnh thầy bói, thầy bùa, thầy tướng số tử vi … để được những cái theo ý mình mong ước !

Vì ta tối trí không biết được thánh ý Thiên Chúa thế nào trong bao nhiêu vấn đề muôn hình vạn trạng của cuộc sống, thế nên Kinh Thánh, Đức Mẹ và các thánh luôn khuyên ta cần phải cầu nguyện để biết thánh Ý Chúa. Rồi còn cầu xin cho được ơn sức mạnh để có thể thi hành, dù thánh Ý ấy trái với ý muốn, ngược với sở thích… và đòi hỏi hy sinh, v.v…

Nhưng có người sẽ phản bác : Chuyện vua Xít-ki-gia-hu trong bài Kinh Thánh hôm nay chỉ là để hù dọa người ta thôi, chứ có thấy ai không nghe lời Chúa mà phải chết đâu !

Xin trả lời : Thánh Phaolô bảo : Sách Kinh Thánh, Chúa sai viết ra “để dạy dỗ, cải thiện và đào tạo người ta trong đàng công chính” (1Tm 3.16t). Vậy bài Kinh Thánh hôm nay dạy dỗ ta điều gì ? Dạy rằng : Đừng bỏ Lời Chúa mà làm theo sở thích mình kẻo chết. Đành rằng ngày nay Chúa không phạt chết tươi như xưa, nhưng nếu Chúa đã muốn dùng chuyện chết ấy mà dạy, thì cái chết sẽ phải xảy ra, tuy không biết sẽ chết khi nào, cách nào ?

Ngày xưa, Chúa phạt chết tỏ tường phần xác, để có chuyện cụ thể mà kể ra để làm gương dạy dỗ, chứ nếu Chúa chỉ phạt chết cách thiêng liêng thì có ai thấy gì đâu mà kể lại. Vậy kể chuyện chết phần xác để dạy chúng ta tránh lỗi phạm như thế mà phải chết phần linh hồn. Mà chết phần hồn mới đáng sợ ! “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10.28). Cái chết của linh hồn ta không thấy, song không phải là không xảy ra. Những ai có đức tin, đều biết. Ai không tin, cứ chờ đến ngày nhắm mắt, xuôi tay, thở hơi cuối cùng, lúc đó sẽ biết. Chỉ sợ hối không còn kịp.

Có ai đó lại hỏi : Vì sao bỏ Lời Chúa, mà Chúa lại phạt cách ác nghiệt như vậy, sao gọi là Chúa nhân từ được ?

Đáp : Chúa nhân từ, vì thương xót, nên đã có lời dạy bảo ta để ta tránh. Lòng nhân từ là ở chỗ đó. Nay đã bảo ta tránh, mà ta cứ lao đầu vào chỗ chết, thì tại ta, chứ đâu phải tại Chúa      ác nghiệt. Không ai có thể cứu được người cứ nhất định muốn chết.

Người khác thắc mắc : Tại sao nhãng bỏ Lời Chúa, dù đó là do lỗi mình mà lại đến nỗi phải chết?

Đáp : Các bạn có nghe Đức Giêsu nói : “Quả thật, Ta long trọng tuyên bố cho các ông : kẻ nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có Sự Sống Đời Đời, và khỏi bị phán xét, vì đã được băng qua sự chết mà vào sự sống” (Ga 5.24). Hơn nữa : “Phàm ai trông thấy người Con (Thiên Chúa) và tin vào Ngài thì (không những) có Sự Sống Đời Đời (mà) ngày sau hết Ta sẽ cho người ấy sống lại.” (Ga 6.40). Vậy đã rõ : ai nghe Lời Chúa cùng tin theo, thì được có Sự Sống Đời Đời vì đã băng qua sự chết mà vào sự sống..., và còn được sống lại cả thể xác ngày sau hết. Còn không nghe thì không có Sự Sống Đời Đời, mà không có Sự Sống Đời Đời tức là chết đời đời. Đó là tự họ cố ý từ chối không muốn có sự sống, thì họ chuốc lấy sự chết. Tội họ đổ lên đầu họ, không trách ai được !

Tích truyện

Có bà kia tin các thày bói, thày tướng số lắm. Lúc đầu, họ nói rất trúng: nào nói mua số đề, số mấy, con gì... trúng phong phóc... Nghe theo thày bảo phải đập tường này, xê dịch cái bếp ra chỗ khác, thì sẽ làm ăn nên..., quả có xảy ra như thế, nên càng tin. Thế là từ đó, bà thấy đi dự lễ, đi nhà thờ chán ngán, chẳng đem lại lợi lộc, tiền của ; các cha giảng Lời Chúa thì toàn bảo phải từ bỏ cái này, hy sinh cái nọ, luôn nói những chuyện trên trời Chúa Mẹ, Thiên Đàng, Hỏa Ngục…, chẳng ăn nhằm gì với đời sống cụ thể vật chất… Thế là bà bỏ không còn đến nhà thờ, không đi dự lễ, xưng tội, chịu các Bí Tích nữa...

Trong gia đình, tiền của dư dật, nên đến giờ đọc kinh hay đi dự lễ là bỏ vì mắc tổ chức ăn uống, bạn bè, đi chơi, đi nhà hàng, đi vũ trường... Bà ta lúc đầu còn áy náy vì bỏ thói quen lâu đời cũng ngại, sau riết rồi quen và buông xuôi, mặc tình ai muốn làm gì thì làm... Tiền bạc có dư, hễ đau một chút là có tiền xoè ra trả tiền thuốc, tiền bác sĩ..., đâu cần cầu nguyện với Chúa nữa như hồi nhà bà còn nghèo. Cứ đà đó, con cái hư hỏng, chơi bời, trai gái, vợ nọ con kia... Bà ta mỗi lúc lại chạy đến thày bói, đồng cô, cốt cậu để nghe thánh phán..., nhưng về nhà thật là một cảnh hỗn loạn, địa ngục... Ông chồng lén lút lấy vợ bé, phòng nhì, phòng ba... ; con trai đầu của bà thì bài bạc, rượu chè, thằng con thứ thì bỏ học, đi chơi, lập băng đảng đi cướp xe, giật giây chuyền..., ghiền ma túy, túng tiền về nhà bẻ khóa lấy trộm tiền đi chích choác ; đứa con gái út cặp bồ mang bầu, đang khóc lóc đòi tự tử...

Gia đình bà, nay là một cái Hỏa Ngục ! Chính bà đã đem sự chết đến cho gia đình mình !

X X X X

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3579: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (3) (6/16/2016)
Cn 3578: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (2) (6/15/2016)
Cn 3577: Đức Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (1) (6/15/2016)
Cn 3576: Đức Mẹ Hiện Ra Với Một Thị Nhân Người Syria (6/13/2016)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina Đã Được Chuẩn Nhận (6/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3572: Đức Mẹ Nói Về Thánh Tâm Chúa Tại Argentina (9) (6/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3571: Đức Mẹ Và Chúa Giêsu Ban Thông Điệp Tại Argentina (8) (6/6/2016)
Cn 3570: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (7) (6/6/2016)
Cn 3569: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (6) (6/6/2016)
Cn 3568: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina (5) (6/5/2016)
Cn 3567: Đức Mẹ Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (4) (6/5/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768