MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 89: Ngày Tận Thế, Chính Lời Chúa Phán Xét Ta
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 7-2016
BÀI LỜI CHÚA 89

NGÀY TẬN THẾ, CHÍNH LỜI CHÚA PHÁN XÉT TA

Trích Tin Mừng Thánh Gioan ch.12.44-50

44Chúa Giêsu đã hô lên và nói: “Kẻ tin vào Ta, không phải chính vào Ta mà nó tin, mà là Đấng đã sai Ta. …47Ai nghe các lời của Ta mà không giữ, thì không phải chính Ta xét xử nó, vì Ta đã đến (thế gian) không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian. 48Kẻ rẫy bỏ Ta và không lĩnh nhận các lời của Ta, thì có người xét xử nó : ấy là Lời Ta đã nói, chính Lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết.

49Bởi vì không phải chính Ta tự mình đã nói ra, nhưng Cha, Đấng sai Ta, đã truyền lịnh Ta phải nói gì hay dạy gì.     50Và Ta biết lịnh truyền của Người, ấy chính là ban sự sống đời đời.”

*   Đó là Lời Chúa ! – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Chúng ta ôn lại bài trước : Đức Giêsu nói dụ ngôn người gieo giống, gieo hạt giống vào bốn thửa đất, và Ngài giải nghĩa cho ta hiểu rằng đó là Lời Chúa được gieo vào bốn mảnh đất lòng con người. Mỗi người chúng ta xét mình xem mình thuộc hạng người nào trong số 4 hạng người được gieo Lời Chúa. vì ta có trách nhiệm làm cho Lời sinh sôi nảy nở hay chết nghẹt đi.

Có một dụ ngôn khác dạy cũng một giáo huấn tương tự :

“Một ông chủ kia trẩy đi xa, gọi tôi tớ lại mà ký thác của cải mình cho họ. 15Người thì được ông trao cho năm nén vàng; người khác: hai; và người thứ ba: một nén; mỗi người tùy theo tài lực của mình. Đoạn ông trẩy đi. Ngay đó 16người lĩnh năm nén ra đi doanh lợi bằng vốn đó và gây lời được năm nén khác. 17Cũng vậy, người có hai nén đã gây lời được hai nén khác. 18Còn người lĩnh một nén, thì đi đào đất giấu bạc của chủ. 19Đằng đẵng mãi lâu sau, chủ các tôi tớ ấy đến mà tính sổ với họ. 20Người đã lĩnh năm nén tiến lại nộp thêm năm nén khác, mà rằng: “Thưa ngài, ngài đã trao tôi năm nén; này tôi đã gây lời được năm nén khác đây!” 21Chủ nói với người ấy: “Tốt lắm! Tôi tớ lương hảo và trung trực! Ít, mà ngươi đã trung trực thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều; hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi".

Người đã lĩnh hai nén và gây lời được hai nén khác cũng tiến lại đưa cho ông chủ, và cũng nhận được lời khen như người thứ nhất. Còn người lĩnh một nén đã giấu dưới đất nén vàng, đến trả lại nguyên si cho ông chủ, liền bị quở phạt : “Tôi tớ bất hảo và lười biếng!” Và ông ra lệnh “đuổi tên đấy tớ vô dụng ra tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!" (Mt 25.14-30).

 

 Ở dụ ngôn này có nói : Đằng đẵng mãi lâu sau”, là có ý nói đến ngày Chúa Tái Lâm thời tận thế, và nói rõ chính ông chủ (ám chỉ Chúa) sẽ xét xử và thưởng phạt : thưởng người tròn trách nhiệm và phạt kẻ lười biếng vô trách nhiệm. Còn ở dụ ngôn gieo giống, không có cảnh xét xử trực tiếp và thưởng phạt, nhưng nhờ đoạn Tin Mừng cuối sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu mà biết là kẻ làm sinh sôi nảy nở hạt giống hay trái lại kẻ làm chết nghẹt lời Chúa, sẽ bị Lời Chúa là vị Thẩm phán xét xử ngày sau hết: “Kẻ … không lĩnh nhận các lời của Ta, thì có người xét xử nó : ấy là Lời Ta đã nói, chính Lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết.”

Câu Đức Giêsu nói đây nghe lạ tai. Và còn hình như mâu thuẫn với điều thường đọc trong Kinh Tin Kính rằng : ngày sau hết, Chúa Giêsu là “Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết”, nay Tin Mừng lại bảo là “không phải chính Ngài xét xử” ?

Lý do là : “Tại vì Ta đã đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian.” Đúng vậy, “Thiên Chúa sai Con đến trong thế gian, không để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu.” (Ga 3.17). Và bằng những hành động cứu độ trong thời sinh tiền của Ngài ở thế gian, Đức Giêsu đã minh chứng Ngài không đến sự xét xử. Chúng ta không cần thuật lại các hành động ấy làm gì vì ai cũng đã biết. Chỉ xin nhắc lại một việc nổi bật, đó là tích người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo đúng luật Môsê thì chị ta phải bị ném đá chết. Và các người Pharisêu đạo đức nghiêm nhặt đã sẵn sàng thi hành, nhưng trước khi điệu đi xử tử, họ đem chị ta đến với Đức Giêsu để hỏi thử Ngài. Và kết cục Ngài đã khéo léo cứu chị ta khỏi chết, và phán : “Ta cũng không xử tội chị đâu, về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!" (Ga 8.11). Vì thế, ngày sau hết, nếu chính Ngài làm Thẩm phán, thì nhỡ ra Ngài lại chạnh lòng thương xót mà tha thứ, chứ không xử tội, thì cán cân công lý của Thiên Chúa sẽ bị lệch đi, cho nên Ngài nhường cho Lời Ngài xét xử.

Đàng khác, khi Ngài nói chính lời ấy sẽ xét xử trong ngày sau hết”, là có ý nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Lời Ngài, không thể coi thường, Ngài đã hy sinh bỏ trời xuống thế, để dạy cho loài người đang đi trong lầm lạc và bóng tối sự chết, chẳng lẽ chịu hy sinh lớn lao như vậy chỉ để nói những lời cho người ta nghe vui tai mà thôi sao ? Lời của Ngài tuyệt đối quan trọng chứ không như lời của các triết gia, đại đức, thánh hiền như Sô-cra-tes, Pla-tôn, Phi-lô, Sê-ne-ca, Khổng Tử, Lão tử, Mạnh tử v.v… Không nghe và sống theo những lời dạy dỗ của các vị này, thì cùng lắm bị coi là “kẻ tiểu nhân”, không được là “bậc quân tử”, để được người đời ca ngợi, tôn trọng và lưu danh trong sử sách. Xin nghe một lần cho rõ : Những lời Đức Giêsu nói can hệ đến phần rỗi của chúng ta, đó là vấn đề sinh tử đấy ! Nói khác đi, nghe và tuân giữ lời của Đức Giêsu, sẽ thì sẽ được sự sống đời đời, ngược lại thì chỉ còn có nước bị kết án đời đời trầm luân.

Sao mà trầm trọng như vậy ? Đức Giêsu đáp : “Bởi vì không phải chính Ta tự mình đã nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng sai Ta, đã truyền lịnh Ta phải nói gì hay dạy gì.” Trầm trọng như thế là bởi vì những lời Ngài là chính lời Thiên Chúa Cha truyền lệnh cho Ngài nói ra, tôn kính hay khinh dể lời Ngài là tôn kính hay khinh dể chính Thiên Chúa Cha :  “Ai rẫy bỏ Thầy là rẫy bỏ Chúa Cha Đấng đã sai Thầy" (Lc 10.16). Mà Chúa Cha truyền lệnh cho Đức Giêsu nói những lời gì ? Đây : “Và Ta biết lịnh truyền của Người, ấy chính là (ban) sự sống đời đời.” Nếu những lời ấy là để ban cho loài người sự sống đời đời, vậy lẽ dĩ nhiên khi rẫy bỏ những lời ban sự sống đời đời ấy thì chuốc vào mình sự chết muôn kiếp !

Tích truyện

 Thời trước, sách Kinh Thánh rất khan hiếm. Có một người cho con trai mình một cuốn Kinh Thánh và nói với nó rằng: “Con ơi! cha cho con cuốn sách nầy, là sách quý nhất trong những sách mà cha đã có. Con hãy đọc cho kỹ, vì trong sách ấy có nhiều lời Chúa dạy dỗ cao quý”.

Sau đó ít lâu, người cha qua đời. Đứa con hằng ngày mở ra đọc và nhận được nhiều lời Chúa dạy hữu ích cho cuộc đời. Đáng buồn là lần kia có người đã lấy mất cuốn Kinh Thánh ấy của nó, làm nó khóc lóc mãi không thôi.

Thời gian trôi qua, nó lớn lên mà không được đọc lời Chúa, nhưng những gì nó đã đọc được và thuộc lòng, thì nó không hề quên…Thế rồi có một hôm, nó chợt nghe tiếng hát của một bài thánh ca từ xa vọng lại, khiến nó lần bước tới nhà thờ, thì lúc đó mục sư đang giảng lời Chúa. Vừa lúc đó, nó nghe được một đoạn trong Kinh Thánh mà nó thường đọc quen. Nó liền đòi lấy cuốn sách mà ông mục sư đương đọc, tưởng đó là sách của cha nó cho nó, nên thật là của nó phải trả cho nó. Trong trí nó, nó không biết có nhiều cuốn Kinh Thánh chớ không phải chỉ có một cuốn cha nó cho nó. Để chứng minh sách đó của cha nó cho nó, nó liền đọc nhiều câu Kinh Thánh mà nó đã học thuộc lòng từ trong sách đó. Vị mục sư bật cười nhưng cảm thương một người có lòng thành thật mến yêu Kinh Thánh, bèn lấy biếu ngay cho nó một cuốn mới.

Được cuốn Kinh Thánh mà nó tưởng là đã tìm lại, nó sung sướng đem về, say mê đọc và nhận được những lời Chúa dạy dỗ cần thiết cho cuộc đời. Nó trở nên tín hữu đạo đức sốt sắng, và hăng hái nhiệt thành hết sức hoạt động truyền bá Lời Chúa cho đồng bào mình.

 

 

 '&U

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Làm Phép Trừ Quỷ (8/2/2016)
Danh Cực Thánh Đức Maria (8/2/2016)
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Tin/Bài khác
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768