MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 91: Hai Phương Án Cứu Độ Của Thiên Chúa
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 7-2016
BÀI LỜI CHÚA 91

Hai phương án CỨU ĐỘ cỦa Thiên Chúa

Bài Kinh Thánh hôm nay là bài đặc biệt quan trọng, vì nó toát yếu tất cả Kitô giáo của chúng ta. Trước đây, các linh mục cứ nghĩ giáo dân ít học, đem bài Kinh Thánh ấy ra đọc, giáo dân sẽ không hiểu nổi, có đem giải nghĩa cũng chẳng thấm vào lòng trí được. Hôm nay, trông cậy vào ơn Thánh Thần soi sáng và tin tưởng vào anh chị em, xin đem ra giảng giải.

Trích thư Rôma 3.21-23,28-30

Nhưng nay thì không cần đến luật nào, Thiên Chúa tỏ cho thấy cách Người làm cho người ta nên công chính, đó là nếu họ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, không phân biệt ai với ai, vì mọi người hết thảy đều đã phạm tội và khuyết mất vinh quang Thiên Chúa.

vậy, chúng tôi nghĩ rằng : Người ta có được tha tội và được nên công chính, đó là bởi vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi ? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao ?chứ ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa,   chỉ có một Thiên Chúa, Đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin.

*  Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Bắt đầu ta nghe đọc : “Nhưng nay thì...”. Chữ “nhưng” là một chữ dùng để nói ngược điều nói ở trước.dụ : “Anh thích ăn, nhưng tôi không thích”. Rồi đến chữ “nay thì...”.Nay” đối nghịch với “xưa”. Vậy “nay” thì sao, mà “xưa” thì thế nào ?

Đáp :Xưa” Thiên Chúa có một phương án khác, “nay” có một phương án khác.

Phương án xưa thế nào ?

Đáp : Khi ta nghe bài Kinh Thánh trên đây viết : “Nay thì không cần đến luật nào…”, ta sẽ phải ngầm hiểu rằng : phương án xưa thì cần đến luật, thế nghĩa là sau khi nhân loại phạm tội phản nghịch với Thiên Chúa ở vườn địa đàng, liền bị đuổi ra khỏi vườn diệu quang đó, (tức là nhân loại đánh mất hạnh phúc nguyên thủy), từ nay sống vất vả, khổ sở, càng ngày càng bị ma quỉ và tội lỗi lôi cuốn vào sự chết. Thương xót tình cảnh khốn đốn ấy, Thiên Chúa hoạch định một phương án cứu thoát :

Phương án này cốt yếu là việc Thiên Chúa ban lề luật, chỉ đường cho loài người đang lầm lũi đi trong tối tăm và bóng sự chết, để họ làm theo đó mà được cứu sống. Thiên Chúa cũng soi sáng cho những nhân vật ưu tú trong nhân loại để họ viết ra những bộ luật, chẳng hạn luật của các tôn giáo Đông Tây Kim Cổ ; bên Á đông thì có những giới luật của đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, đạo ông bà... dạy người ta diệt tham sân si, phải hiếu đễ, phải nhân, nghĩa, lễ, trí, tín... và còn bao giới luật khác... dạy ăn ngay ở lành, đừng lấy của, giết người, hà hiếp, tham lam, bất công...

Đặc biệt, Người còn ban một bộ luật hoàn bị hơn, gọi là luật Môsê, và Người chọn một dân riêng, là dân Israen, để lãnh nhận và thi hành luật ấy.

Nhưng, kết quả là thế nào, anh chị em có đoán được không? - Là thất bại !

A)       Thất bại nơi dân Do Thái : Đây chỉ xin trích dẫn một hai câu tiêu biểu nhất nói về sự thất bại đó.

Qua ngôn sứ Giêrêmya, Thiên Chúa buồn bã nhận định :

“Giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi đất Ai-cập ; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng.” (Gr 31.32)

Nhờ ngôn sứ Ysaia (ch.5) Thiên Chúa trách dân Israen bội ước :

“Ta đã chẳng tiếc công trồng một vườn nho quí (ám chỉ dân Israen), rào giậu kín đáo, đặt tháp canh, khoét bồn đạp nho, tưới bón đủ cả ; nói tóm, chẳng có gì có thể làm mà Ta đã chẳng làm cho vườn nho. Thế mà Ta lại chỉ gặt hái được nho chua lè, thay vì nho ngọt lịm ? Ta chỉ thấy dân Israen sản xuất ra toàn độc ác, bạo tàn”, tội lỗi, thay vì đạo đức, tốt lành, yêu thương.

Chúng ta có thể, dựa vào chứng từ của Kinh Thánh, lược tóm khái quát toàn bộ lịch sử Dân Israen, từ khi được chọn cho tới lúc suy vong :

 Dân Do thái – dân riêng của Thiên Chúa – mặc dù họ được chính Thiên Chúa ban cho một bộ luật hoàn bị hơn các dân khác trên thế giới ; mặc dù có các lời hứa, và được Chúa làm cho họ bao phép lạ, điềm thiêng. Đặc biệt nhất là được vào chiếm Đất Hứa chảy tràn sữa và mật làm quê hương của mình. Nhưng vì không tuân giữ Lề luật Chúa ban, càng ngày càng phạm tội lỗi, kết cục cũng bị Chúa thịnh nộ, kết án, và bị bỏ mặc để cho các cường quốc ngoại bang đến tấn công, tàn phá thành Yêrusalem, triệt hạ Đền Thờ, nhà tan cửa nát, vua chúa quan quyền và dân chúng bị đi đày sang Babilon.

Sau một thời gian, Thiên Chúa thấy họ sám hối nên nguôi giận, và đã động lòng thương xót, giải thoát khỏi lưu đày và cho hồi hương. Nhờ đó họ có một thời kỳ phục hưng xứ sở và phục hồi lòng đạo đức, nhưng “chứng nào tật nấy”, lần dần họ lại rơi vào suy thoái và tội lỗi như xưa.

Nhưng lần này, họ còn phạm lỗi trầm trọng hơn cả là từ khước lời kêu gọi hối cải của chính Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, và đã giết Ngài : họ đã rẫy bỏ Chúa, nên Chúa cũng bỏ mặc họ, do vậy họ đã bị quân La Mã đến phá hủy thành Yêrusalem, san bình địa Đền thờ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, tàn sát không nương tay, hầu hết những kẻ còn sống sót bị bắt đi làm nô lệ trong đế quốc Rôma, hoặc tản mác lưu vong khắp cả thiên hạ cho đến ngày nay...

Như thế, nếu tổng kết phương án Một ngày xưa lại thì hầu như chỉ là con số không !

B) Còn nơi dân ngoại : Tình trạng có khá hơn không ? Thưa : Không, mà còn tệ hơn gấp bội.

Thánh thư Rôma (1.18-32; 3.9-20) kê ra một bảng đủ mọi thứ tội lỗi của họ : loạn luân, đồng tính luyến ái, độc ác, bạo tàn, kiêu ngạo, ác quái, gian tham...

Thánh vịnh 53.3-4 viết :

“Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.
 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.”

Tóm lại : Tất cả loài người, không trừ ai, đều tội lỗi, đã phạm tội và khuyết vinh quang, mất sự sống Thiên Chúa, như ta đọc trong bài Kinh Thánh hôm nay. Thiên Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng, để được vào thiên đàng sống với Chúa thì phải thánh thiện, và để giúp họ trong việc ấy, Chúa ban cho họ luật và dạy : Giữ trọn lề luật đi thì nhờ đó, các ngươi sẽ được sống đời đời với Ta. Nhưng chẳng ai đạt tiêu chuẩn cả. Ngay cả những người khá nhất trong hàng tôi trung của Thiên Chúa như Abraham, Đavít v.v…, thế mà Chúa cũng thấy các ông có phạm tội. Chắc anh chị em đều biết tội ngoại tình của vua Đavít với bà Bét-sa-bê, vợ tướng U-ria... ; sau đó, sợ tai tiếng, ông đã tìm cách giết chồng bà, để tự do lấy bà ấy về làm vợ. Đó, người khá nhất mà cũng còn như vậy, huống chi….

Nói phương án Một dùng Lề luật là không thành công, thì có vẻ lộng ngôn phạm thượng, vì dám bảo Thiên Chúa toàn năng mà lại thất bại. Vậy ta nên sửa lại như sau : Phương án Một ấy, coi như một bản nháp, Thiên Chúa dùng để loài người  nhận thức mình yếu đuối không thể thắng được tội lỗi, mà Người chuẩn bị làm phương án Hai là :

Không cần đến luật nào cả, song tùy vào lòng tin nơi Đức Giêsu.

Từ nay, Thiên Chúa không còn bảo loài người : gắng giữ trọn luật để nhờ đó mà được sống đời đời. Vì sao ?  Bởi vì lề luật là cái gì từ ngoài áp đặt, mà loài người thì yếu đuối, cho nên tự sức họ không giữ nổi.

Biết thế, Thiên Chúa phải dùng cách khác : Người sẽ sai Con Một xuống trần để giúp họ, nhưng không phải như xưa ngự vô hình trong Đền Thờ, trên Hòm bia Giao ước, nay Con Một Người, là Đức Giêsu, phải vào đời, mặc lấy thân xác để làm một người, giống hẳn như chúng ta. Nữ ca sĩ Hương Lan đã ca lên trong bài “Giáng sinh trong mái nghèo” :

“Ôi Chúa trên trời,

đã nên con người,

giống ta mọi bề…”

                 (CD ‘Chúa Ra Đời’, Ca Đoàn Ngàn Thông)

Thánh Gioan trịnh trọng viết :

“Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1.14).

Làm như thế để làm gì ?

Để thánh hóa bản tính loài người, hoặc nói cách khác : để tẩy sạch tội lỗi của họ, biến đổi bản tính xấu xa của họ cho nên tốt lành, thánh thiện như bản tính Thiên Chúa.

Biến đổi, thánh hóa cách thế nào ?

Vốn dĩ là Thiên Chúa thánh thiện và vô cùng vinh hiển, Ngài không ngại đảm nhận lấy vào mình một bản tính nhân loại, cụ thể mà nói là : Ngài mặc một xác phàm, vốn dính đầy vết nhơ tội lỗi từ tổ tông Ađam phạm tội truyền xuống, như thánh Phaolô viết : “Ngài mang một thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta” (Rm 8.3), mục đích là để lấy sự thánh thiện của Ngài mà tẩy luyện, biến đổi, thánh hóa nó.

Ta có thể ví Chúa Giêsu như một người rất sạch sẽ, lịch sự; khi nhận lấy thân xác loài người, thì như thể Ngài vào ở một cái phòng tối tăm, bẩn thỉu, lộn xộn, hôi thối. Đáng lý ra, Ngài không chịu nổi, không sống nổi. Song vì lòng yêu thương, Ngài cố quyết sống để rồi dọn dẹp, quét tước, sửa sang cho nó nên sạch, nên đẹp, biến đổi nó nên lịch sự, sạch sẽ như Ngài ! (Rm 8.3; 2 Cor 5.21; 1P 2.21).

Ở đây mới chỉ tạm nói : Ngài lấy sự thánh thiện của Ngài mà thánh hóa cái bản tính nhân loại xấu xa tội lỗi, còn tiến trình biến đổi, thánh hóa ấy là cả một công trình công phu, khó khăn… Chúng ta dành lại kỳ sau sẽ học hỏi tiếp. Vì đây quả là một kỳ công của sự khôn ngoan và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, không bao giờ đã có ai có thể nghĩ ra, còn nói chi đến chuyện thực hiện !

Tích truyện

Một hôm kia, Hoàng hậu Anh quốc là Vic-to-ria ăn mặc giả làm thường dân, đi thăm một xưởng giấy. Chủ xí nghiệp ra đón tiếp và mời đi tham quan chỗ này, chỗ nọ, chỉ cho bà biết cách làm giấy như thế nào. Tới một chỗ có đông công nhân đang lựa lọc những giẻ bẩn mà người ta mới chở về, còn đang bay mùi hôi thối, khó chịu. Bà bèn hỏi:

-   Giẻ bẩn thế này mà ông dùng để làm gì ?

-   Thưa, để làm giấy.

-   Nhưng nó vừa đen bẩn, vừa đủ thứ màu, làm sao cho ra giấy trắng được ?

-   Thưa, được chứ ! Bởi nhờ các chất hóa học chế tạo thì không còn thấy màu nữa, mà chỉ ra giấy trắng tinh.

-   Thật lạ lùng !

Sau đó, bà ra về. Cách ít lâu, bà nhận được một xấp giấy thật đẹp, trắng tinh, làm bằng các thứ vải dơ bẩn, hôi thối bà thấy hôm nọ. Bà bèn lấy ra một tờ giơ lên coi, thì cũng thấy hình của bà in trong ấy nữa.

Chúng ta cũng vậy, giống như giẻ dơ bẩn, hôi hám ; nếu ta được Đức Giêsu mang lấy vào trong Ngài, ta sẽ được sự thánh thiện của Ngài tẩy sạch, biến đổi nên thánh thiện như Ngài.

Hiện giờ chúng ta hãy cùng nhau dâng lên lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa !

 “Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày, Chúa là Tình yêu,…”

˜

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Làm Phép Trừ Quỷ (8/2/2016)
Danh Cực Thánh Đức Maria (8/2/2016)
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Tin/Bài khác
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768