MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 93: Con Dê Gánh Tội
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 7-2016
BÀI LỜI CHÚA 93

Con dÊ gÁnh tỘi

Kỳ trước, ta được nghe biết Chúa Giêsu mang lấy tội của tất cả nhân loại vào thân Ngài để nhờ việc Tử Nạn Phục Sinh mà tẩy xóa, việc này đã được Cựu Ước báo trước trong nghi lễ tạm gọi là “Con dê gánh tội”.

Trích sách Lêvi, ch.16

Ngày 10 tháng 7, dân Israen cử hành đại lễ Xá tội. Toàn dân phải hãm mình và ăn chay chung. Đại lễ này là ngày duy nhất trong năm, vị Thượng Tế được phép vào tận trong Cung Cực Thánh, nơi Thiên Chúa ngự.

Sau khi đã tẩy rửa cho thanh sạch, ông bận phẩm phục Thượng Tế và giết một con bò tơ, rồi bưng chén máu nó vào rẩy lên Bàn Xá Tội để tạ tội cho mình và gia đình mình. Sau đó, ông lại ra ngoài và người ta đưa đến cho ông hai con dê : ông sẽ bắt thăm, trúng con nào, ông tế sát con ấy và đem máu vào trong Cung Cực Thánh rẩy lên Bàn Xá tội, lần này để xin tha tội cho dân.

Còn con dê còn sống kia, ông cho dẫn lại và đặt hai tay trên đầu nó, ông lớn tiếng xưng thú mọi tội lỗi dân đã phạm, cùng mọi điều ngỗ nghịch họ đã làm, ông trút lên đầu nó mọi tội lỗi của dân, rồi ông sai một người đem thả con dê ấy vào sa mạc, nó mang lấy trên nó các tội lỗi của dân chúng vào đất khô khan... rồi sẽ bị thú dữ ăn thịt.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Người ta gọi con dê đó là “Oan dương”, vì nó gánh trên mình nó tất cả tội lỗi của dân, rồi bị thả vào nơi sa mạc cho thú dữ ăn thịt... Chữ “oan” có nghĩa là hàm oan. Vì thực ra, nó đâu có phạm tội, người ta đặt tay trút tội của dân lên đầu nó.

Đó là hình ảnh tiên báo về Đức Giêsu, Đấng thánh không hề mắc tội nào, nhưng khi mặc xác loài người, thì phải mang lấy tội lỗi của loài người vào mình, và chịu chết đền tội cho loài người được sống.

Thư Th.Phêrô đã mô tả việc đó một cách sống động :

“Đức Giêsu đã mang lấy tội lỗi của chúng ta vào thân thể mà đưa lên (đóng đinh trên) thập giá, để khi đã chết cho tội, chúng ta sống cho sự công chính. Ngài phải mang thương tích mà anh em được chữa lành.” (1 Pr 2.22-24).

Nghĩa là Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta vào thân thể, mà chịu nạn chịu chết trên thập giá để tiêu diệt tội lỗi, bởi thế Ngài đã được Chúa Cha cho sống lại để trở nên nguồn sống mới cho ta (được chữa lành). Nhưng muốn nhận được sự sống mới ấy phải có điều kiện ! Điều kiện gì ? Mời xem :

Ở các bài trước bàn về các Bí Tích, ta đã nói rằng : lãnh Bí Tích không phải là đi lãnh một ơn như thể đi lãnh một món quà, song phải là một hành động tham gia tích cực, gắn bó mình vào thân mình Chúa Giêsu phục sinh, để sự sống Thiên Chúa và các hồng ân khác từ thân thể Chúa phục sinh truyền sang chúng ta, như cành nho phải gắn với cây nho mới có nhựa sống truyền qua mà sinh hoa kết quả.  Đây cũng vậy :

1/  Phải gắn mình với thân thể phục sinh của Đức Kitô. Tại sao không gắn mình thẳng vào Thiên Chúa ? Ô ! Không được đâu ! Thiên Chúa là Đấng vô hình, vô tượng, siêu việt vô cùng, “ngự trong ánh sáng vô phương đạt thấu, không người nào đã thấy hay có thể thấy” (1 Tm 6.16), làm sao ta gắn mình thẳng vào Người được. Hai bên như ánh sáng với bóng tối, một bên là thánh thiện, một bên là tội lỗi, làm sao gắn bó ? Lấy một ví dụ đơn sơ để hiểu : cái tổ máy phát điện Trị An, phát ra hằng triệu kilô-oát, điện thế cao đến hàng mấy chục ngàn kilô-vôn, thử hỏi ta có thể lấy cái bóng điện nhỏ bé gắn thẳng vào đó được không ? Không! Sẽ cháy tan tành! Vậy phải có máy biến điện gắn vào cái nguồn lớn ấy, rồi dần dần các máy biến điện hạ điện thế xuống, đến nhà ta chỉ còn 220 vôn, và một vài trăm oát, thì ta mới gắn bóng đèn vào được. Nơi Thiên Chúa cũng thế. Từ Thiên Chúa đến ta phải có cái máy biến điện làm trung gian. Máy biến điện trung gian đó là “Đức Giêsu, Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2.5). Một đầu Ngài gắn với Thiên Chúa, đầu kia hạ thấp xuống cho ta gắn với Ngài.

2/  Máy biến điện Giêsu gắn một đầu với Thiên Chúa vào lúc nào ? Thưa : Vào lúc Thiên Chúa tạo nên trong lòng Đức Maria một thân xác loài người cho Ngôi Hai Thiên Chúa từ trời xuống mặc lấy. Thế là trong dạ Đức Maria, thân xác ấy của Đức Giêsu được kết hợp, gắn chặt với Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Ta vẫn nhắc nhớ Mầu nhiệm ấy khi nguyện kinh Truyền Tin : “Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người”.

Ngay lúc Ngôi Hai đầu thai đó có thể gắn chúng ta vào với Ngài được chưa? Thưa : Chưa ! Khoan đã, phải đợi đến lúc Chúa Tử nạn rồi phục sinh mới gắn ta vào được.

3/  Tại sao phải chờ đợi như vậy ? Thưa : Là phải để cho Thân mình Đức Giêsu được tràn đầy Thần Khí là sự sống thần linh của Thiên Chúa, lúc ấy mới gắn ta vào mà chuyền sự sống ấy cho ta. Mà lúc Chúa Giêsu được tràn đầy Thần Khí là lúc Ngài được tôn vinh bởi Tử nạn, phục sinh, còn trước đó thì chưa.  Đoạn Kinh Thánh sau đây làm chứng : Tự lòng Ngài có những dòng sông tuôn chảy nước nguồn sống. 39 Ðiều ấy, Ngài nói về Thấn khí mà các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy, vì Thần khí chưa có, bởi Ðức Giêsu chưa được tôn vinh.” (Ga 7.38-39). Thế là khi Đức Giêsu chưa được phục sinh tôn vinh thì chưa có Thần Khí.

Nghe vậy, chắc có người ngạc nhiên, vì thường nghĩ rằng : Đức Giêsu là Thiên Chúa, thì lúc nào Ngài chẳng có đầy Thần khí trong mình, và như thế, lúc nào Ngài chẳng ban ơn được, cần gì phải đợi phục sinh. Nói đơn giản thì như vậy cũng được, nhưng nếu xét kỹ, thì thấy kế hoạch của Thiên Chúa rất khác cách suy nghĩ tầm thường của ta.  Đúng vậy,  theo Kinh Thánh,

cuộc đời Đức Giêsu có hai giai đoạn :

a/  Giai đoạn thứ nhất : Kể từ khi thụ thai trong lòng Đức Maria đồng trinh cho đến khi Tử nạn phục sinh, ở giai đoạn này Đức Giêsu tuy là Thiên Chúa, song xuống trần mặc lấy xác phàm, thì Ngài mang lấy xác phàm dính dấp tội lụy và “mang luôn cả tội lỗi của cả thế gian nơi mình Ngài”, như ta đã nghe Thư Thánh Phêrô nói. Vậy đang khi còn mang xác thịt tội lỗi như thế, thì làm sao Ngài có đầy tràn Thần Khí được ? Phải tế lễ nó đi trên thập giá, để tội lỗi bị khử trừ, lúc ấy Ngài mới được đầy tràn Thần Khí là sự Sống và thánh thiện của Thiên Chúa mà thông ban cho loài người!

Nhưng xin nhắc lại : Đức Giêsu mang tội ta, chứ Ngài không hề phạm tội nào. Thiên Chúa đã muốn Ngài mang lấy tội lỗi của loài người : “Đấng không hề biết tội là gì, thì vì ta, Thiên Chúa đã làm cho Ngài thành sự tội...” (2 Cor 5.21). Mục đích là “Để khử trừ tội lỗi, kết án sự tội nơi thân xác (Ngài)”, Kinh Thánh đã nói vậy (Rm 8.3 ; 1 Pr 2.23).

+   Chúng ta thường nghĩ Đức Giêsu là Thiên Chúa, là thần linh, mà quên Đức Giêsu cũng là người, mang thân xác, mang bản tính loài người. Xét phương diện bản tính Thiên Chúa của Ngài, thì đương nhiên Ngài có tràn đầy Thần Khí, nhưng còn xét phương diện bản tính loài người, thì trong giai đoạn trước Tử nạn và Phục sinh, vì mang trong mình tội lỗi nhân loại, nên không có Thần Khí. Dù Kinh Thánh quả quyết rằng “Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim câu mà đến trên Ngài” (Mt 3.16; Ga 1.32) ; hay: “Thiên Chúa đã ban cho Ngài Thần khí vô lường vô hạn” (Ga 3.34), song phải hiểu đó là Thiên Chúa mới ban Thần khí cho cá nhân Ngài thôi, để Ngài đủ khả năng thi hành sứ vụ thiên sai là rao giảng, chữa bệnh, trừ quỉ v.v…, và lập Nước Thiên Chúa, chứ chưa được ban tràn trề Thần khí để truyền sang cho nhân loại.

b/  Chỉ đến giai đoạn thứ hai, lúc Ngài vâng phục ý Chúa Cha, mà hiến tế mình trên thập giá, và được Chúa Cha chấp nhận của lễ ấy, ban thưởng cho Ngài được phục sinh vinh hiển, lúc ấy cả phần xác Đức Giêsu cũng được sung mãn thần tính Thiên Chúa”(Côl 2.9), được tràn đầy Thần Khí, thế là “từ lòng Ngài tuôn chảy nước nguồn sống” là Thần khí cho những ai tin Ngài. Thánh Phêrô đã nói rõ ràng trong bài giảng đầu tiên sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: "Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy. Vậy được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa, Ngài đã lĩnh nơi Cha ơn đã hứa là Thánh Thần mà đổ xuống, đó là điều các ông thấy được và nghe được.” (Cv 2.32-34)

4/  Bây giờ, ta lấy lại cái tỉ dụ máy biến điện để áp dụng vào đây. Giờ đây, cái máy biến điện là Chúa Giêsu phục sinh đã sẵn sàng, để chúng ta gắn vào Ngài mà đèn linh hồn ta được bật sáng lên. Từ thân mình vinh hiển phục sinh của Ngài đã nạp đầy ắp điện Thánh Thần, sẽ truyền sự sáng, sự sống, sự thánh thiện và muôn vàn ân sủng... sang những ai gắn vào với Ngài.

+ Ta được gắn vào thân mình vinh hiển của Ngài bằng cách nào ? Thưa : bằng lòng tin và chịu phép Thánh Tẩy. Điều này chúng ta đã biết, đây chỉ xin đưa thêm vài gợi ý :

a/ Bằng đức tin : Song là đức tin sống động và gắn bó với Chúa chứ không phải tin bằng trí khôn mà thôi, tại vì tin bằng trí khôn chưa đủ, thật vậy : khi ta nghe dạy đạo, trí khôn ta chấp nhận mấy điều mầu nhiệm khó hiểu, thế là ta tưởng như mình đã tin rồi, nhưng đời sống ta thì cứ sống theo thói cũ như một người ngoại. Tin kiểu đó là không được ! Vì không gắn bó đích thân thật lòng với Chúa, như cành nho gắn liền với thân cây nho, thì sao có sự sống? Đức Giêsu đã nói : “Ai không gắn liền với Ta, thì bị quăng ra ngoài, và khô đi, sẽ bị quăng vào lửa mà bị thiêu” (Ga 15.6).

Vậy, khi còn thời giờ, ta hãy học cho biết tin sống động và gắn bó mật thiết với Chúa. Một trong những phương thế hiệu quả nhất giúp đạt đức tin ấy là : học Kinh Thánh-lời Chúa chuyên cần – như chúng ta đang làm đây – đi đôi với cầu nguyện. Công Đồng Vaticanô II bảo rằng : “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô !” Mà không biết Chúa Kitô thì ta thờ ai ? Làm sao có thể tin và gắn bó với Ngài?

Vậy xin nhắc lại : phải Tin và gắn bó với Chúa. Gắn bó! Gắn bó ! Ở đời, chẳng có cô gái nào dại khờ đến nỗi vơ quàng một chàng thanh niên gặp ngoài đường, rồi đem thân gửi phận cho chàng ta ? Thế mà trong đạo lại có những người chẳng chịu học biết Đức Giêsu là ai, mà cứ đọc kinh, đi lễ, rước lễ rền rền…Hay thật ! Họ làm các việc ấy cho ai, vì ai nhỉ ?

b/  Bằng phép Thánh tẩy, theo sát chữ gốc của từ Hi Lạp thì gọi là “Phép Dìm”, sau khi tin thật lòng, phép này sẽ dìm ta vào trong Chúa, gắn bó với Chúa một cách cụ thể hơn, nhờ nghi lễ bên ngoài ghi dấu. Sau này, ta sẽ học hỏi thấu đáo về phép này.

Tích truyện

Sách Kinh Thánh (lời Chúa) được tôn quí nhất, song cũng là sách mà người ta ghét nhất, ghét như kẻ trộm ghét cảnh sát, tội nhân ghét quan tòa, vì cảnh sát đuổi bắt nó, quan tòa lên án bỏ tù nó. Người ta kể truyện rằng : Có một vị truyền giáo nọ, rất giỏi khoa học, ông đi đâu cũng mang theo cái kính hiển vi (kính lúp) đi cùng. Tới xứ của thổ dân nọ, ông cho họ dòm kính hiển vi. Trong đám đó, có mấy người kiêng sát sinh, vừa thấy sinh vật sống lúc nhúc trong giọt nước, họ đâm bối rối quá chừng vì nghĩ khi uống nước là mình đã sát sinh bao nhiêu sinh vật trong đó. Sáng hôm sau, một người trong bọn xin mua lại kính ấy, về nhà lấy búa đập tan tành, rồi anh ta mỉm cười đắc thắng. Tội nghiệp ! Anh ta tưởng làm vậy thì nước không còn chứa sinh vật nữa để anh ta yên tâm lấy nước uống, nấu cơm ăn mà không phạm tội sát sinh, nào ngờ kính hiển vi chẳng “chứa” đựng vi trùng, mà chỉ “cho thấy” vi trùng thôi.

Vậy, lơ bỏ Thánh Kinh-lời Chúa, bạn có cảm tưởng bạn là người tốt, đàng hoàng, nhưng bạn lầm đấy, tâm hồn bạn chứa đầy nết xấu bao nhiêu, thì vẫn còn nguyên bấy nhiêu. Không có Kinh Thánh-lời Chúa như kính lúp, bạn sẽ không thấy đâu. Nhưng nếu bạn nhờ kính lúp lời Chúa, mà thấy tình trạng tội lỗi bê bết, có lẽ bạn sẽ được ơn ăn năn hối cải và được cứu sống.

'' & ''

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Làm Phép Trừ Quỷ (8/2/2016)
Danh Cực Thánh Đức Maria (8/2/2016)
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Tin/Bài khác
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768