MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Sơ Marian Uyên Nguyễn, Một Độc Giả Và Cổ Động Viên Nhiệt Thành Của Trang Mẹ
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 6-2022

Ban Biên Tập trang www.MeMaria.org đã xin một Thánh Lễ đưa chân ngày 21/5 để cầu cho SơPrint In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Quý Nữ Tu Lasan Vietnam Xin Rộng Tay Giúp Đỡ Nạn Nhân Đại Địch Covid-19 Tại Saigon (8/16/2021)
Thư Cám Ơn Giúp Covid-19 Tại Saigon Đợt #2 Của Lm. Đỗ Cao Tùng ... Xin Tiếp Tục Đóng Góp (8/10/2021)
Thư Cám Ơn Của Tu Sĩ Ngoc Biển Đã Nhận Được Tiền Cứu Trợ Covid-19 Đợt #3 Cho Saigon (8/10/2021)
Thư Kêu Gọi Các Dòng Tu Giúp Nạn Nhân Covid-19 Của Tgp Saigon (8/8/2021)
Thư Cám Ơn Đã Nhận Được Tiền Cứu Trợ "thương Quá Saigon Ơi!" Đợt #1 (8/2/2021)
Tin/Bài khác
Radio-gcm#3 Và Thẻ Nhớ Đã Có Để Quý Vị Mua Hôm Nay (12/31/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho Chúng Con Đã Nhận Được 20 Máy Nghe "giờ Của Mẹ 3" Từ Cô Kim Phượng (gò Vấp) (3/28/2022)
Hội Dòng Chúng Con Cũng Đã Nhận Được 10 Máy Nghe Audio "giờ Của Mẹ" ... Xin Hết Lòng Cảm Ơn Tất Cả Quý Ân Nhân Thân Thương (3/18/2022)
Thư Cám Ơn Của Quý Dòng Tu Đã Nhận Được Radio-gcm#3 (2/28/2022)
Thư Ngỏ: Xin Giúp Đỡ Xây Dựng Hàng Rào Bảo Vệ Đất Của Nhà Thờ (2/21/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768