MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: sống đạo - lm ngô tôn huấn
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tà Giáo, Bội Giáo , Ly Giáo Là Những Tội Gi ?
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 1-2016

·           TÀ GIÁO,  BỘI GIÁO , LY GIÁO    NHỮNG TỘI GI ?
Hỏi : xin cha giải thích thế nào là Tà giáo, Bội giáo và Ly giáo trong Giáo Hội
Trả lời:
    Lịch sử Giáo Hội trên 2000 năm đã trải qua nhiều khó khăn và thách đố  đến từ 
bên trong  cũng như  từ  bên ngoài. Con Thuyền Phê rô đã nhiều phen bị  chao đảo
vì sống gió tứ bề nổi lên uy hiếp. Nhưng ơn Chúa vẫn đủ  để giúp  đứng vững ,và “
quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi ” như Chúa Giêsu đã hứa khi Người
thiếp lập Giáo Hội và  trao quyền  lãnh đạo  cho Phêrô. ( Mt 16: 18).
Những khó khăn lớn từ bên ngoài đưa tới là những  cuộc bách đạo ngay từ thế kỷ
đầu của Giáo Hội sơ khai cho đến ngày nay,  khiến cho hầu hết các Tông Đồ và rất
nhiều  giáo hữu  đã  được phúc  tử đạo,  vì đã kiên cường bảo vệ và sống  đức tin
Kitô Giáo trước mọi thế lực thù nghịch muốn tiêu diệt. Nhờ máu các anh hùng tử 
đạo  đổ ra mà hạt giống đức tin đã đâm bông, phát sinh hoa trái xum xuê ở khắp
mọi nơi trên cánh đồng truyền giáo, khiến cho Giáo Hội không những đứng vững
mà còn tăng trưởng mạnh mẽ  về mọi mặt cho đến ngày nay.
Ngoài khó khăn trên, Giáo Hội –qua thời gian- còn  phải đương đầu với những tà
thuyết , như thuyết vô ngộ,( Gnosticism)  thuyết tương đối ( Relativism) , thuyết vô
thần( Atheism), thuyết   cộng sản ( communism), chũ nghĩa vật chất ( materialism)
chủ nghiã chuộng khoái lạc ( hedonism) chủ nghĩa tục hóa( secularism) cùng  với
“văn hóa của sự chết” ( culture of death)…tất cả đều có hại cho niềm  tin Kitô 
Giao mà Giáo Hội có bổn phạm phải chống đỡ  để hướng dẫn con cái mình giữ
vũng đức tin trước mọi thách đô của thế giới tục hóa xưa và nay.
Và để giữ vững đức tin KitôGiáo , Giáo Hội còn phải đương đầu với ba tà thuyết
xuất phát từ bên trong , đó là  Tà giáo ( heresy) bội giáo ( Apostasy) và Ly giáo
( Schism).
                              1-Tà giáo là gì ?
Tà giáo ( heresy)  hay lạc giáo tức  rối đạo , là chối  hay nghi ngờ một  chân lý đức
tin   đã được  mặc khải    Giáo Hội  tin và  giảng dạy cho con cái mình phải  tin
  tuân giữ cho được rỗi linh hồn.  Thí dụ tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi
·          
thứ Hai xuông thế làm Người sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của
Chúa Thánh Thần.  Tín điều Đức  Mẹ trọn đời đồng trinh và lên trời cả hồn xác,
Tin  điều các Thánh Thông Công, tin xác loài người ngày  sau sống lại v.v..
Như vậy , nếu ai chối bỏ hay  hoài nghi một trong những điều phải tin  thì mắc tội
rối đạo  hay  tà giáo, đặc biệt    những ai dạy  điều gì trái với niềm tin Kitô Giáo.
Giáo luật của Giáo Hội cũng nói rõ  tà giáo hay lạc giáo là “ cố chấp phủ nhận
hay nghi ngờ một chân lý phải tin, sau khi được chịu phép Rửa  tội …( x giáo
luật số 751)
Trong thời Tân Ước, Thánh Phao lô đã tố cáo nhứng kẻ mượn danh Tông Đồ  để
giảng dạy những điều sai lạc về Đức tin như sau:
      “ Điều tôi làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để những kẻ muốn có cơ hội tự phu là
những người ngang hàng với chúng tôi, không còn có cơ hội đó nữa. Vì những
kẻ đó là tông  đồ  giả , là thợ gian xảo, đội  lốt  tông đồ của Chúa Kitô.” ( 2 Cor
11: 12=13)
Thánh Phê rô  cũng  đã lưu ý  tín hữu  về  sự xuất hiện của những  tiên tri giả, 
nhừng  thầy dạy sai lầm, khiến gây hoang mang cho giáo hữu thời sơ khai  như
sau:
     “ Trong dân cũng đã xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh  em cũng vậy,
sẽ có những thầy dạy  giả hiêu   ;   đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào nhừng tà    
thuyết đẫn tới  diệt  vong…” ( 2 Pr 2)
Thánh Gioan  cũng nói về nguy cơ   có những thầy dạy không thuộc hàng ngũ
Tông Đồ. Đó là các kẻ phản Kitô  vì sẽ dạy những điều sai lầm, sai lạc giáo lý của
Chúa:
      “Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta. Nhưng không phải là người của
chúng ta . Vì nếu là người của chúng ta, chũng đã ở lại với chúng ta.Nhưng
như thế mới rõ: Không phải ai ai cũng là người của chúng ta.  1 Ga 2: 19)
Sau đây là một vài  điển hình  về những người đã dạy sai lạc giáo lý  đức tin, trong
mấy thế kỷ đầu của Giáo Hội. Đó là  Arius,Nestorius và Pelagius :
·          
Arius là một linh mục ở Alexandria, đã dạy sai lầm là Chúa Giê su không cũng bản
thể và uy quyền với  Chúa Cha, khi xuống trần gian làm Con Người , sinh bởi Đức
Trinh Nữ Maria. Tà thuyết này đã bị Công Đồng  Nicaea năm 325 lên án và bác bỏ
vì sai lạc hoàn toàn với giáo lý của Giáo Hội về Ba Ngôi Thiên Chúa cũng một bản
thể ( substance) và  oai  quyền ( dignity).
Cùng chia sẻ sai lầm với Arius là Nestorius, một linh mục khác  ở Antioch  năm
428 A,D cũng phân biệt thần tính ( divine nature ) và nhân tính ( human nature) 
của Chúa Kitô, và cho rằng Mẹ Maria chỉ là Mẹ về mặt nhân tính của Chúa Kitô
mà thôi.
Tà thuyết này đã bị Công Đồng  Ephesus lên án năm 431 vì đã dạy sai lầm về hai
hai bản tính không  hề tách rời nhau của Chúa Kitô như  Giáo Hội tin và dạy không
sai lầm. Từ đó Công Đông cũng tuyên bố Mẹ Maria là Mẹ  Thiên Chúa
( Theotokos= God bearer) vì  là Mẹ  thật của Chúa Kitô, là Ngôi Hai cùng bản thể
với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong  Mầu   Nhiệm Ba Ngôi Một Thiên Chúa.
Từ đó, Giáo Hội  cũng dạy phải kính Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trong ngày đầu
năm dương lịch mỗi năm.
Cùng bị lên án với Nestorius là Pelarius , một luân lý gia nghiêm khắc  đã  phủ
nhận  tội  Nguyên tổ  original sin) với lập luận sai lầm là linh hồn con người do
Chúa tạo dựng nên không thể vướng mắc tội được. Do đó, chỉ những  người
lớn( adults) mới cần rửa tội, còn trẻ con thì không cần, vì chúng chưa biết phạm
tội. 
                         2- Bội giáo hay chối Đạo  ( Apostasy) 
  Đây là tội rất nghiêm trọng   mà một người đã được rửa tội, đã tuyên xưng đức tin
nhưng sau đó đã chối bỏ hoàn toàn đức tin về Chúa và về quyền bính của Giáo
Hội. Tác giả Thư Do Thái đã nói như sau về tội này:
         “ Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân
huệ bởi trời , đã được thông chia Thánh Thần, đã được thưởng thức Lời tốt
đẹp của Thiên Chúa…những kẻ ấy mà sa ngã, thì không thể được đổi mới một
lần nữa để sám hối ăn năn vì họ đã tự đóng đanh Con Thiên Chúa vào thập
giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục Người…” ( Dt 6: 4-8)
·          
Trong thời Cựu Ước, Dân Do Thái mỗi lần bất trung với Thiên Chúa , họ đã phạm
tội này như ngôn sứ Giê rê mia đã nói  rõ như sau:
          “ Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi
            Hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt  người
            Ngươi phải biết, ngươi phải  thấy rằng
             Lìa bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi
            Không còn kính sợ Người, thì thật là xấu xa và cay đắng” ( Gr 2: 19)
Tác giả  Sách Giô-suê ( Joshua) cũng nói như sau về tội bội giáo:
            “ ĐỨC CHÚA,  Thần các thần, chinh Người biết và It-ra-en  cũng phải
biết:  nếu đó là một cuộc nổi loạn  hay là một tội bất trung đối với ĐỨC
CHÚA, thì xin Người đừng cứu chúng tôi hôm nay,” ( Joshua 22: 22)
Thánh Phaolô sau này cũng cảnh giác các tín hữu về nguy cơ chối Đạo như sau:
            “ Trước đó phải có hiện tượng chối Đạo, và người ta sẽ phải thấy xuất
hiện  người gian ác,  đứa  hư hỏng.” ( Tx 2: 3)
Giáo luật của Giáo Hội cũng nói rõ “ bội giáo là chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô
giáo.” ( Giáo luật số 751)
Như thế, sau khi được rửa tội để gia nhập Giáo hội,  ai công khải chối Đạo, bỏ
Đạo, tức chối bỏ mọi niềm tin Kitô Giáo  thì mắc tội bội giáo nói trên. ( x giáo luật
số 751)
                                  3-   LY GIÁO ( Schism)
Theo  ngữ  căn ( etymology) Hy lạp thì từ “Schism” có nghĩa xé rách ra. Áp dụng
vào đời sống của Giáo Hội, thì từ Schism=Ly giáo  là hành vi  cố ý  rút ra khỏi mọi
hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, đặt  dưới quyền chăn dắt của Đức
Thánh Cha , là Đại Diện  duy nhất  thay mặt ( Vicar) Chúa Kitô  trong Sứ  mệnh 
lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ với sự hiệp thông và vâng phuc  trọn vẹn
của Giám Mục Đoàn ( College of Bishops).
 
Lich sử Giáo Hội nghi nhận có hai cuộc ly giáo nghiêm  trọng đã xẩy ra trong nội
bộ Giáo Hội  Công Giáo Phương Tây (Rome)  ( Western Schism) và giữa Giáo Hội
Phương Tây với  một số  Giáo Hội Chính Thống  Đông phương ( Eastern Orthodox
Churches) được tóm lược như sau:
A.    Đại Ly giáo Tây Phương    ( Great Western Schism)
Cuộc ly giáo này kéo dài từ năm 1378 cho đến năm 1417.
Nguyên nhân chính là do sự tranh chấp của một số phe phái  trong Giáo Hội
về ngôi Giáo Hoàng La Mã, sau khi Tòa Thánh, dưới triều Đức Giáo Hoàng
Gregory XI  rời đô  trở lại Roma từ Avignon ( Pháp) năm 1377.
Thời gian này có ba Giáo Hoàng cũng tranh ngôi Giáo Hoàng La mã. Đó là
UrbanVI ở Rome, Clement VII ( Pháp) quay trở lại Avignon  và Alexander V
do Công Đồng Pisa bầu lên năm  1409  nhưng một năm sau (1410) thì được
thay thế với Gioan XXIII .Nhưng vị này,sau đó,  lại bị coi là ngụy Giáo
Hoàng ( antipope)  nên sau này , năm 1958 Đức Hông Y Roncali được bầu 
lên kế vị Đức Thánh Cha Piô XII qua đời , ngài đã lấy lai danh hiệu Gioan
XXIII cho Giáo Hội.
Trở lại phần trên, Giáo Hội một  lúc đã có ba Giáo Hoàng : Urban VI 
Rome, Clement VII ở Avignon và Gioan XXIII ( ngụy giáo hoàng).
Sau nhiều cố gắng điều đình giữa các phe tranh trấp, cuối cùng Công Đồng
Constance ( 1414-18) đã bầu được Giáo Hoàng mới cho Giáo Hội . Đó 
Hồng Y  Oddo Colona, một giáo dân   chưa  có chức linh mục và giám mục.
Nên sau khi được bầu, ngài  đã được chịu chức linh mục và giám mục trước
khi đăng quang  để trở thành Giáo Hoàng Martin V ngày 21 tháng 11 năm
1417. Công Đồng cũng chấp nhận sự từ chức của hai giáo hoàng, một ở 
Avignon ,   một ở Rome và truất phế ngụy giáo hoàng Gioan XXIII, chấm
dứt cuộc ly giáo Tây Phương kéo dài từ năm  1378  đến 1417  mà nguyên
nhân chì vì có sự tranh chấp giữa các phe phái trong nội bộ Giáo Hội Tây
Phương ( Rome) về ngôi vị Giáo Hoàng.
B- Ly giáo Đông  Tây ( Easter Schism)
·          
Đây  là vết thương  to lớn và kéo dài lâu nhất từ năm 1054 cho đến nay mà
vẫn chưa có cơ may hàn gắn.
Đó là cuộc ly giáo giữa Giáo Hội Công Giáo La Mã phương tây và một số
các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương do Thượng Phụ Giáo Chủ ở
Contantinople ( Hy Lạp) cầm đầu.Nguyên nhân thì có nhiều , nhưng điểm
tín lý quan trọng  bất hòa là từ ngữ Filioque ( and from the Son) trong Kinh
Tin Kinh Nicene của Giáo Hội Công Giáo  tuyên xưng Chúa Thánh Thần 
bới Chúa Cha và Chúa Con mà ra.Về mặt quyền bình, các Giáo hội Đông
Phương hiệp thông với Tòa Thượng Phụ Constantinople Hy Lạp  không
công nhận vai trò Đai Diên Chúa Kitô của Đức Giáo Hoàng La Mã trong
việc lãnh đạo Giáo Hội,  và đây là điểm khó hòa giải nhất giữa
Contantinople xưa và Istanbul nay ( thổ Nhĩ Kỳ) với  Roma cho đến nay. Hai
bên đã ra vạ tuyệt thông ( anathemas)  cho nhau từ năm 1054. Nhưng vạ này
đã được tháo gỡ sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thượng Phụ Giáo Chủ   Chính
thống  Hy lạp là Athenagoras I  và Đức Thánh Cha Phaolô VI năm 1966. Hai
Giáo Hội Công Giáo La Mã và Chính Thông Đông Phương đều có chung
nguồn gốc Tông Đồ ( Apostolic succession) vì cũng là kết quả  truyền giáo
của hai Thánh Phêrô ( ở Tây phương) và Anrê  em ngài  ở Đông Phương. Vì
thể cả hai Giáo hội đều có những bí tích  hữu hiệu như nhau.
Ngoài các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương, còn có các giáo phái Tin
Lành  ( Protestantism) và Anh giáo ( Anglican Communion) là những nhóm
Kitô Giáo   đã  tự  ý tách khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã từ thế kỷ thứ 16
đến nay và cũng chưa trở lại hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo vì những
bất đồng về quyền bính và một vài điểm tín lý, và phụng vụ.
Như vậy, ai đã gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa mà bỏ Đạo để quay sang 
một tôn giáo khác  thì mắc tội ly giáo trên đây,  kể cả những nhóm có ý tách
ra khỏi hiệp thông với Giáo Hôi vì lý do riêng của họ.
Tuy nhiên, để tỏ thiện chí muốn hiệp nhất Kitô Giáo,  Giáo Hội Công Giáo
không lên án những anh  em ly khai và luôn hướng về họ với ước mong đạt
được sự hiệp nhất( unity) và hiệp thông trọn vẹn  ( full communion)   với các
anh  em cùng tin Chúa Kitô và giáo lý của Chúa nhưng đang ở bên ngoài
Giáo Hội.
·         Dầu vậy , các gương xấu như  tà giáo, bội giáo và ly giáo vẫn bị coi 
những tội  mắc  vạ tuyệt  thông tiền kết ( đương nhiên mắc vạ) dành riêng
cho Đức Thánh Cha quyền tháo gỡ.( x. giáo luật số 1364& 1)
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giuđa Phản Bội, Phêrô Chối Thầy Và Người Trộm Lành Dạy Cho Chúng Ta Những Bài Học Gì? (3/23/2017)
Xin Cha Giải Đáp Các Thắc Mắc Sau Đây: Ó Cần Cầu Nguyện Cho Các Thai Nhi, Và Các Linh Hồn Mồ Côi Không ? (3/15/2017)
Có Thánh Lễ Nào Dành Riêng Để Cầu Cho Ai Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn (3/1/2017)
Giáo Hội Có Sai Lầm Trong Việc Bổ Nhiệm Và Thuyên Chuyển Các Vị Lãnh Đạo Trong Giáo Hội Hay Không? (10/7/2016)
Trách Nhiệm Về Phần Rỗi Của Người Khác (3/19/2016)
Tin/Bài khác
Phải Làm Gì Để Được Cứu Rỗi (10/13/2015)
Hỏi: Người Công Giáo Có Được Phép Mang Đồ Ăn, Đồ Uống Như Rượu Bia Và Trái Cây Ra Đặt Ở Mộ Thân Nhân Chôn Ngoài Nghĩa Trang (3/21/2015)
Linh Mục Có Được "phong Thánh" Cho Ai Không ? (2/19/2015)
Hỏi : Xin Cha Giải Thích Lại Vì Sao Con Người Cần Phải Làm Việc Lành Để Được Cứu Độ, Mặc Dù Thiên Chúa Là Tình Thương Và Ơn Cứu Chuộc Của Chúa Kitô Đã Quá Đủ Cho Con Người Được Cứu Độ ? (2/10/2015)
Linh Mục Có Được Phép Dạy “giáo Lý” Và Cử Hành Các Bí Tích Theo Ý Riêng Mình Không ? (1/16/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768