MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: radio & audio :: giờ bình an
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giờ Bình An 2010-34: Bài Giảng Về Lòng Chúa Thương Xót Của Lm Nguyễn Kim Long 11/4/2010
Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 4-2010

[DownLoad]: Giờ Bình An 2010-34: Bài Giảng Về Lòng Chúa Thương Xót Của Lm Nguyễn Kim Long 11/4/2010  


Nội Dung:

-Bài giảng của LM Giuse Nguyễn Kim Long về Lòng Chúa Thương Xót nhân đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 11/4/2010 tại Trung Tâm Công Giáo VN thuộc giáo phận Orange, California.

-Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa bằng 14 chặng đàng Thánh Giá.   

Xin đọc: http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=373&ArticleID=26165&Page=1

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giờ Bình An 2010-39 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (23) (4/29/2010)
Giờ Bình An 2010-38 (gba) Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân (4/24/2010)
Giờ Bình An 2010-37 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (22) (4/23/2010)
Giờ Bình An 2010-36 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (21) (4/19/2010)
Giờ Bình An 2010-35 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (20) (4/17/2010)
Tin/Bài khác
Giờ Bình An 2010-33 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (19) (4/10/2010)
Giờ Bình An 2010-32 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (18) (4/6/2010)
Giờ Bình An 2010-31 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (17) (4/6/2010)
Giờ Bình An 2010-30 (gba) Bảy Di Ngôn Trên Thánh Giá (3/30/2010)
Giờ Bình An 2010-29 (gba) 100 Kinh Hằng Hữu Của Thánh Gertrude Cả (3/30/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768