MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư 5: Thẻ Nhớ (micro-sd) Radio Giờ Của Mẹ(gcm) Để Nghe Lời Chúa Và Các Thông Điệp Của Đức Mẹ
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 12-2017
August 17, 2017

 

Kính thưa quý đc gi thính gi,

   Theo thăm kho cu thì bên Hoa Kỳ Âu Châu đa s chúng ta đã Cell Phone, máy MP3, máy vi tính (computer), các dng c khác kh năng đc đưc th nh (Micro-SD). Phn na, mt s thính gi khao khát ngay th nh Radio Gi Ca M(GCM) này đ nghe Li Chúa các Thông Đip ca Đc M trong các dng nêu trên, thay phi ch đi cho máy Radio-GCM hoàn thành.

     thế, nhóm thc hin s gi ti quý v th nh này vi giá $15 gm c cưc phí bên USA hoc 270,000 VNĐ bên Vit Nam.. Tin li nhun (nếu ) tin ng h (donations)  s dùng tiếp tc sn xut máy Radio đ làm Quà Biếu cho nhng ngưi thiếu may mn hơn chúng ta nhưng lòng khao khát đưc nghe Li Chúa.

     Li Chúa đưc loan truyn ti cho nhiu ngưi qua vic làm này do chính quý v trc tiếp đóng góp mt cánh tay vào công vic truyn giáo đó. Nếu quý v nào mun th nh (Micro-SD)-GCM xin gi ngân phiếu ng h v:

 

Xin Thiên Chúa Đc M chúc lành cho quý v.

 

Nhóm Thc Hin Radio-GCM (MeMaria.org, MeMaria.net, KinhMungMaria.com)

 

Hình th nh (micro-SD) Radio-GCM

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Thư 4: Tâm Tình Đọc Giả Về Việc Xin Giúp Đỡ Làm Máy "radio Giờ Của Mẹ" Để Truyền Bá "lời Chúa" (12/5/2017)
Tin/Bài khác
Thư 19: Tâm Tình Cám Ơn Các Ân Nhân Giúp Radio Giờ Của Mẹ Cho Người Già Và Nghèo Tại Vn (tính Đến Ngày 30/9/2017) (12/8/2017)
Thư 18: Danh Sách Quý Vị Ân Nhân Và Các Nơi Nhận Radio-gcm (cập Nhật 16/9/2017) (12/7/2017)
Thư 17: Thư Khích Lệ Của Linh Muc Raphael Trần Xuân Nhàn, Nghệ An, Việt Nam (12/7/2017)
Thư 15: Sau Đây Là Danh Sách Tài Trợ Máy Radio-gcm Mà Chúng Tôi Đã Nhận Được Để Chia Sẻ Với Quý Vị (cập Nhật 11/9/2017) (12/7/2017)
Thư 11: Thư Cảm Ơn Của Các Dòng Nhận Được Quà Tặng Radio (12/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768