MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thu 24: Thu Cam On Cua Sr. Kim Le, Dong Mtg Los Angeles, Calif
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 12-2017
THU 24: THU CAM ON CUA SR. KIM LE, DONG MTG LOS ANGELES, CALIF

Ngay 8/11/2017

Chị Kim Hà và Anh Việt Bùi thân mến,

Cám ơn Chị Kim Hà (phụ trách Chương Trình Radio Giờ Của Mẹ) đã cho em được phổ biến Radio GCM để tặng các Giảng Viên Giáo Lý và những ai đang khao khát nghe Lời Hằng Sống qua Radio GCM này.

Xin Chúa chúc phúc và ban muôn ân sủng cho Chị Kim Hà, Anh Việt Bùi cũng như các cộng sự viên đã dâng hiến thời giờ, nghị lực và lòng mến Chúa để thực hiện món qùa thiêng liêng qúy báu này.

In Christ through Mary & St.Joseph

Sr. Stella Kim Le, LHC

"Those who are learned will be as radiant as the sky in all its beauty;

those who instruct the people in goodness will shine like the stars for all eternity" (Daniel 12:3).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Thư 21: Thư Cám Ơn Của Linh Mục Antonio Nguyễn Văn Độ, Hà Nội (12/12/2017)
Thư 16: Tâm Tình Truyền Giáo Bằng Cách Phổ Biến Radio Giờ Của Mẹ Bằng Mọi Cách (từ Ngày 9/9-14/9/2017) (12/7/2017)
Thư 13: Xin Vui Lòng Ủng Hộ Tiền Cước Phí Gửi Radio-gcm Bên Usa. (12/7/2017)
 radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện Máy Radio-gcm Để Dâng Kính Đức Mẹ Và Làm Quà Biếu (12/7/2017)
thư 7: Danh Sách Và Đối Tượng Xin Máy Radio, Mua Máy Và Tặng Máy Radio (14/8/2017) (12/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768