MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tiếng Xin Vâng Của Thánh Giuse - Người Cha Hợp Pháp Của Chúa Giêsu
Thứ Ba, Ngày 21 tháng 3-2017

Tiếng Xin Vâng Của Thánh Giuse - Người Cha Hợp Pháp Của Chúa Giêsu

Thánh Giuse, mẫu gương của sự chờ đợi

Vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, phụng vụ mời gọi chúng ta sống một cách mãnh liệt sự chờ đợi của Đức Mẹ, mong đợi Đấng Cứu Thế và không để tâm trí trở nên mê ngủ vì những bận tâm thế sự.
 
Vào Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi sám hối liên lỉ. Để đón nhận Lời Chúa, chúng ta phải biết lắng nghe, để cho Lời thay đổi tâm trí và cõi lòng mình, nhờ đó chúng ta mới có thể hoán cải thực sự.
 
Vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, kinh nghiệm đau thương trong tù và sự hoài nghi của Thánh Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta rằng chúng ta phải có niềm tin vào Lời Chúa. Nếu không, Lời Chúa chỉ là lá thư vô hồn, chẳng chứa đựng Thần Khí hay Sự Sống. Lời Chúa chính là Sự Sống và nguồn vui đích thực của chúng ta.
 
Vào Chúa Nhật thứ tư Mùa Vọng, phụng vụ, sau khi mời gọi chúng ta sống tinh thần chờ đợi Đấng Cứu Thế của Thánh Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria, giờ đây mời gọi chúng ta sống tinh thần Mùa Vọng theo gương Thánh Giuse.
 
Do đó, Chúa Nhật này, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống cảm nghiệm trước hết là sự âu lo của Thánh Giuse, khi ngài được báo tin trong giấc mộng rằng vị hôn thê của mình đang có thai; và sau đó là tin vui ngập tràn khi Con Thiên Chúa sinh hạ tại Bê-lem.
 
Cuộc hành trình của Thánh Giuse thật rõ ràng, từ việc lắng nghe Lời Chúa do sứ thần báo mộng, cho tới sự tín thác tuyệt đối vào Thánh ý Thiên Chúa, mời gọi ngài trở thành người giám hộ của Đấng Cứu Thế sắp sinh ra.
 
Dưới cái nhìn con người, Thánh Giuse thật tuyệt vời vì do sự hiểu biết và thực lòng yêu thương Đức Mẹ, ngài đã nhượng bộ trước việc mang thai của Đức Mẹ, không hề bàn ra, tán vào nguyên nhân của việc mang thai khó hiểu ấy và đưa ra một quyết định đầy lòng thương xót. Thánh Giuse đã bảo vệ phẩm giá của Đức Mẹ, không tố giác Maria, thay vào đó định từ bỏ bà cách kín đáo.
 
Dưới cái nhìn siêu nhiên, Thánh Giuse tuyệt vời vì khi Thiên Chúa soi sáng và cho Giuse biết căn tính thực sự của Con Đức Maria, được chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Thánh Giuse đã thay đổi và nhận Maria làm vợ mình. Thánh Giuse đã thay đổi cách suy nghĩ. Sự hoán cải trong cách suy nghĩ này dẫn đến sự thay đổi cuộc đời ngài. Để trở thành người giám hộ Đấng Cứu Thế, Thánh Giuse sống tinh thần chờ đợi một con người sắp được sinh ra, chứ không phải chờ đợi một ý tưởng. Đối với Thánh Giuse, Giáng Sinh có nghĩa là chờ mong sự viếng thăm của một người, mong đợi một cuộc gặp gỡ vốn thay đổi cuộc đời mình. Thánh Giuse đã chuẩn bị để bảo vệ Sự Sống và trao ban Sự Sống ấy cho thế giới.
 
Chúng ta hãy xin Ơn Chúa để mình có thể noi gương Người Cha Hợp Pháp của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng từ “hợp pháp” muốn nói tới “luật” và đó là luật “Bác Ái”. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng với sự thán phục và kiên trì bắt trước đức tin sống động của Thánh Giuse, sự tín thác hoàn toàn vào Thánh ý Thiên Chúa, trước mầu nhiệm của việc thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu, để trở thành người cha hợp pháp của Ngài. Từ “người cha hợp pháp” thì phù hợp hơn là “người cha giả định”. Như Thánh Augustinô từng nói: “Thánh Giuse không làm cha theo nghĩa xác thịt, nhưng làm cha theo nghĩa bác ái.”
 
Ba lần cấttiếng “xin vâng”

Giờ đây chúng ta cùng suy tư câu cuối trong bài Tin Mừng hôm nay: “Khi thức dậy, Giuse làm theo lời sứ thần truyền và nhận Maria về làm vợ”(Mát-thêu 1, 14). Chồng của Maria thưa tiếng xin vâng với Thiên Chúa không phải qua lời nói nhưng qua hành động. Trong thinh lặng, người thợ mộc làng Na-za-rét chấp nhận và chu toàn nhiệm vụ làm chủ gia đình, bảo vệ cho Chúa Giêsu giữa thế gian. Chúa Cha đã trao phó Con mình cho Thánh Giuse chăm sóc và bảo vệ. Thánh Giuse đã hoàn thành tốt sứ mệnh này vì ngài luôn thực hành Lời mà mình đã lắng nghe.

Thánh Giuse là cha hợp pháp của Chúa Giêsu bởi vì ngài sống tình phụ tử một cách cụ thể khi chu toàn trách nhiệm là người giám hộ cho Đấng Cứu Thế (Thánh Gioan Phaolô II), sống một đời phục vụ, hi sinh cho mầu nhiệm nhập thể và sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giêsu; khi thực thi quyền bính theo pháp lý của mình, Thánh Giuse đã biến cuộc đời mình và công việc của mình thành một món quà. Thánh Giuse đã biến tình yêu thương trong gia đình thành của lễ thiêng liêng là chính mình, là cõi lòng, là bất kỳ khả năng yêu thương nào được đặt vào trong việc phục vụ Đấng Cứu Thế, được sinh ra trong nhà mình (Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, năm 1966).
 
Nhờ tiếng “xin vâng” của Thánh Giuse, Người phụ nữ “hoàn toàn vâng phục” là Đức Maria có được một mái ấm để Ngôi Lời – vâng theo Thánh Ý Chúa Cha- trở thành Em-ma-nu-en, Đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng nơi Đức Giêsu Ki-tô không có cả hai “tiếng xin vâng” và “tiếng chối từ”, mà chỉ có “tiếng xin vâng” mà thôi (Thư Cô-rin-tô 1, 18-19)
 
Chúng ta nhớ rằng trong vườn Ghết-sê-ma-ni Chúa Giêsu đã hoàn toàn phó thác cho Thánh Ý Chúa Cha khi Ngài nói: “không theo ý con, một vâng theo Ý Cha” (Lu-ca 22, 42) Thánh Vịnh 39 đã giúp chúng ta cầu nguyện: “Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: ‘Này con xin đến". Trong Thư gởi Tín Hữu Do Thái, chúng ta cũng gặp thấy: “Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.”
 
“Tiếng xin vâng” của các Trinh Nữ thánh hiến giữa đời: “tiếng xin vâng” của 3 Đấng
 
Tất cả chúng ta muốn trở nên giống như Đức Maria và Thánh Giuse, làm nên mái nhà cho Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân của Lời Chúa, không chỉ qua đôi tai, nhưng còn qua con tim để mở lòng mình ra và sống Lời đó một cách liên lỷ.
 
Chúng ta có thể hỏi việc sùng kính Thánh Giuse có ý nghĩa gì đối với các Trinh Nữ thánh hiến và để trở thành chứng nhân sinh nhiều hoa trái của Lời Chúa, Cha nghĩ rằng điều đó giúp họ sống tinh thần khiêm tốn tại nơi mà Chúa Cha đã dọn sẵn cho họ. Qua sự từ bỏ chính mình một cách trọn vẹn, Thánh Giuse bày tỏ tình yêu quảng đại đối với Mẹ Thiên Chúa, qua việc trao tặng quà cưới là chính lối sống thanh khiết của mình. Thậm chí, trước đó, Thánh Giuse đã quyết định rút lui, nhưng để không cản trở kế hoạch của Thiên Chúa đối với Maria, Thánh Giuse đã vâng nghe lệnh truyền của sứ thần, giữ lại Maria và tôn trọng Maria như người đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
 
Hơn thế nữa, đồng trinh chính là bắt trước lối sống của Thánh Giuse qua việc bày tỏ tình yêu đối với Chúa Giêsu, đối với Đức Trinh Nữ Maria và tiên báo trước tình yêu đối với cuộc sống vĩnh cửu. Qua đây, những người sống đời thánh hiến cho Thiên Chúa học cách để diễn tả tình mẫu tử và phụ tử. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng để có thể sinh ra người khác, trước hết chúng ta phải được sinh ra; và để làm cha, mẹ, trước hết chúng ta phải là con cái. Việc chúng ta được sinh ra bởi tình yêu khiến chúng ta có khả năng thông truyền và trao ban sự sống cho người khác. Do đó, việc chúng ta sống như là thành viên thực sự của Giáo Hội – một Giáo Hội có Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ - là rất quan trọng.
 
Theo gương Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng ta hãy nói lời xin vâng với Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta được hoán cải nhờ lòng thương xót củaNgài.
 
Đại Quang, SDB chuyển ngữ

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Đạp Xe Đi Bán Rau Chở Con Trong Chậu Nhựa (5/2/2017)
17 Bức Ảnh Rung Động Trái Tim Về Tình Thương Khiến Bạn Rơi Lệ (4/20/2017)
Thư Gửi Anh Giuđa Iscariot, Lm Giuse Hoàng Kim Toan (3/23/2017)
Bí Ẩn Cầu Nguyện (3/23/2017)
Tóm Tắt Về Cuộc Sống Gia Đình (3/22/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Khiêm Nhường Theo Kinh Thánh (3/21/2017)
Sa Mạc (3/21/2017)
Thời Giờ Đã Gần Đến (3/21/2017)
Tin/Bài khác
Bài 10: Thánh Tích Thánh Giuse: Nhẫn Cưới, Gậy Và Đai Lưng (3/20/2017)
Bài Suy Niệm Trong Tháng Thánh Giuse, Lm Anthony Nguyễn Cao Siêu, S.j. (3/20/2017)
Hải Đăng (3/20/2017)
Suy Tư Về Đàng Thiêng Liêng (3/18/2017)
Các Kinh Khấn Thánh Cả Giuse (3/17/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768