MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Quyền Năng Vô Song Của Mẹ Maria
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 5-2009
†QUYỀN NĂNG VÔ SONG CỦA MẸ MARIA *

 
Anh bạn Parthenius ơi, hãy để cho lịch sử đề cao quyền lực hiển hách của các bậc vương giả như đại đế Sesostris, đại đế Assuerus, đại đế Nebuchadneoãar, đại đế Alexander, đại đế Solimaun, đại đế Tamerlane, đại đế Charlemagne, vua Louis, hay bất kỳ vương công quyền thế nào mà thế gian đã từng chứng kiến hay sẽ chứng kiến cho đến ngày tận cùng. Hãy để cho họ tự cao rao về quyền lực thống trị, về những lãnh địa, những vương triều và đế quốc của họ; về những kho báu, những tài nghệ, những trận chiến, những vinh thắng, và những công trình hiển hách của họ; về sự hào nhoáng, về quyền hành và thế lực của họ; rồi về các kẻ thù đã bị họ khuất phục, về các kinh đô, các tỉnh thành, các vương quốc rất hung tợn và man di nhưng đã bị họ chinh phục và thôn tính. Thế nhưng sau cùng họ sẽ nói gì? Họ sẽ đi đến kết luận nào? Họ sẽ nói rằng trong một thời gian độ vài ba năm họ đã trở nên hùng cường và làm bá chủ được một phần nhỏ của một cái chấm nhỏ chút xíu như đất so với trời. Và rồi họ sẽ phải chết rục xương. Họ sẽ thấy quyền lực của mình trở thành bụi đất và bị gió cuốn bay. Quyền lực của họ là gì? Nó không thể đưa họ lên thiên đàng, không thể trải rộng khắp địa cầu, cũng chẳng thể lún sâu xuống lòng đất. Họ không thể truyền lệnh cho các thú vật, cai trị các nguyên tố, ngăn cản nhiệt độ khắc nghiệt của bầu trời, thay đổi mùa màng hay số phận. Họ cũng không giữ nổi bản thân cho khỏi các sự dữ gây đau khổ và làm tội làm tình thân xác họ, và nhất là không sao tránh được cú giáng kết liễu của tử thần.
Vâng, Mẹ Maria, Mẹ là Tôn Chủ rất uy quyền của toàn thế giới, quyền năng của Mẹ bao trùm thiên đàng, vươn rộng khắp cùng cõi đất, trải sâu xuống tận địa ngục. Mẹ truyền lệnh cho các thiên thần và những bậc thánh thiện nhất. Mẹ được thiên nhiên cũng như các nguyên tố kính vâng tùng phục. Mẹ được các hữu thể hữu trí, khả giác và giới thực vật cảm phục kính mến. Các thần dữ run giùng kinh hãi trước quyền năng của Mẹ. Quyền năng của Mẹ vượt qua những giới hạn của sự sống và thời gian, thống trị và cai quản sự chết. Ôi, đó mới đúng thực là quyền năng! Đó mới thực là mệnh lệnh! Hỡi anh Parthenius, vậy chúng ta hãy đào sâu và xem xét điều ấy hầu mưu ích cho bạn, tất cả cho bạn.
Thánh Bernard nói rằng: "Tất cả quyền năng trên thiên đàng đều được ban cho Mẹ . Bạn có nghi ngờ gì về điều này không? Mẹ là Bà Chúa, là Nữ Vương thiên đàng, và mặc dù các phúc nhân và thánh nhân tức là các thánh đồng trinh, các thánh hiển tu, các thánh tử đạo, các thánh tông đồ, các thánh tiên tri, các thánh tổ phụ, cũng như chín phẩm thiên thần là các sứ thần, tổng thần, dũng thần, uy thần, quyền thần, lãnh thần, bệ thần, minh thần và luyến thần thực sự đều là những bậc vương thần cai trị trong vương quốc thiên giới, nhưng tất cả lại là những chư hầu, những thần dân, những tôi trung của Đức Nữ Vương cao sang, Đấng mà họ tất cả đều hết lòng tôn kính và suy phục. Mẹ là Nữ Vương cực cao cực sang, cai trị hằng triệu triệu những vương công nhất phẩm quyền quí nhất trên thiên quốc. Điều rất xác thực và chắc chắn là các thuộc quyền ấy càng nhiều và càng cao sang, thì Đấng cai trị họ, Đấng mà họ phục quyền nhất định phải càng vinh quang và hùng mạnh. Bạn hãy nghĩ thử về vinh quang và quyền lực của Mẹ Maria, Đấng chỉ huy và thống lãnh vô số những bậc vương tôn quyền thần thiên quốc. Mỗi thần dân của Mẹ trên thiên quốc đều là những bậc vương tôn và là những bậc thống lãnh đầy quyền thế đến độ tất cả các vua chúa và tướng lãnh ở trần gian này đúng ra đều phải quì gối sụp lạy sát đất để thần phục và suy tôn họ. Số các thần dân của Mẹ đông đúc đến nỗi đếm sao trên trời hay cát bãi biển còn dễ dàng hơn biết được chính xác là bao nhiêu vị, con số mà chỉ một mình Thiên Chúa biết được mà thôi.
Bây giờ có lẽ bạn đã hiểu được quyền năng vô biên của Mẹ Maria, Đấng cai quản và thống trị vô số các bậc vương công và lãnh chúa cao sang hùng mạnh nhất thiên giới. Những vị thần thánh ấy phụng sự Mẹ và làm nên triều đình của Mẹ. Các ngài là các sứ giả của Mẹ, là những vị thừa hành thực hiện mọi ý định của Mẹ trên trời, dưới đất và trong địa ngục. Đó là lý do tu sĩ Bernardine Bustis, dòng Francis đã nói rằng Đức Mẹ Maria là Đấng quyền thế nhất trên mọi thụ tạo. Mặc dù các thánh trên trời là những vị thần thế trước nhan Thiên Chúa, xét vì công trạng các ngài đã lập được, nhưng uy quyền của Mẹ vượt trên các ngài hết thảy vì Mẹ là Hiền Mẫu của Vua các tầng trời, Đấng quyền năng vô biên, và vì Mẹ đã lập được công trạng vượt trên công trạng của tất cả các thánh hợp một; do đó, Mẹ là Đấng có quyền thế hơn các ngài trước tôn nhan Thiên Chúa. Vì thế, đúng như lời Mẹ phán: “Ở Jerusalem là quyền lực của Ta," có nghĩa là quyền lực của Mẹ vượt trên mọi thần thánh trên thiên đàng.
Anh bạn Parthenius ơi, bạn sẽ nói gì nếu như chúng tôi cho bạn biết rằng không chỉ các thánh nhân và các thiên thần trên thiên đàng, mà còn ngay cả chính Thiên Chúa cũng phụng sự và vâng phục Đức Mẹ Maria nữa? Có lẽ bạn cho rằng chúng tôi đã nói quá đáng. Vâng, chúng tôi nói đúng như vậy, vì đó không phải là tuyên ngôn của chúng tôi, nhưng là của thánh Bernadine Siena . Thật kỳ diệu Chúa Con, tuy là Thiên Chúa, nhưng đã vâng lời Đức Mẹ, Ngài đã tự hạ vâng phục con người. Không những dưới thế này, nhưng cả trên thiên đàng, Ngài cũng ước ao lụy phục Đức Mẹ Maria (Erat subditus illi). Vâng, ngay cả trên thiên đàng, Chúa Giêsu cũng lấy làm vinh hiển khi vâng phục mọi ước muốn, mọi tư tưởng, và mọi khát vọng của Mẹ. Thánh nữ Bridget đã được nghe Chúa thưa với Mẹ Ngài rằng: "Mẹ hãy yêu cầu Con điều gì làm Mẹ thỏa lòng, vì không thể nào Mẹ yêu cầu một điều chi mà lại vô ích. Mẹ đã không từ chối Con một điều gì dưới thế, thì Con cũng sẽ không chối từ Mẹ bất cứ điều gì trên thiên đàng" . Do đó, thánh Anselm thưa lên với Mẹ rằng: "Điều Mẹ ước muốn không thể không thành sự." Tất cả đều được thực hiện miễn là Mẹ ước muốn . Và thánh Albertus Magnus nhân danh Mẹ Maria mà nói rằng: "Ta được yêu cầu để ước mong, vì nếu Ta mong ước thì điều ấy sẽ được thực hiện” .
Lý do Mẹ có quyền trên Chúa Giêsu là vì món nợ Ngài tuyên nhận đối với Mẹ, thành ra như lời thánh Gregory, tổng giám mục thành Nicomedia (Orat. de exell. Mariae) đã nói, Chúa thực hiện điều Mẹ xin hoặc Mẹ ước muốn hầu báo đáp món nợ của Ngài đối với Mẹ; và vì vậy thánh Methodius Tử Đạo chúc khen Mẹ rằng: “Ôi Mẹ Maria, Mẹ hãy vui lên, hãy hỉ hoan vì Con Mẹ chính là người mang nợ đối với Mẹ, Ngài ban phát và cho tất cả mọi người mắc nợ Ngài, vì thế chúng ta tất cả đều là những người mắc nợ Thiên Chúa, nhưng Ngài lại mang nợ đối với Mẹ” , và do đó, Đức Mẹ có một quyền lợi đặc biệt để định liệu mọi ân sủng Chúa . Và thánh Anthony cho rằng khi Chúa nhậm lời cầu xin của Mẹ, không phải là Ngài ban ân sủng cho Mẹ, nhưng là để chu toàn nghĩa vụ của Ngài. Theo thánh nhân, những lời cầu xin của các thánh dựa trên ân sủng của Chúa, chứ không dựa trên luật tự nhiên; nhưng lời cầu của Mẹ Thiên Chúa vừa là một lệnh truyền vừa là một yêu cầu, vì Chúa Con không những nhất thiết phải yêu mến, mà còn phải vâng phục Mẹ chí thánh nữa. Do đó, không có gì lạ khi thánh Peter Damian nói như chúng tôi đã trích dẫn trước rằng: "Mẹ tiến đến ngai tòa của Đấng Hòa Giải cho nhân loại không phải là cầu xin nhưng là yêu cầu, Mẹ là một Bà Chúa chứ không phải là một tôi tớ"; như vậy, giới hạn quyền năng của Mẹ chính là quyền toàn năng của Thiên Chúa. Thánh Anselm thưa cùng Mẹ Maria rằng: "Vì Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên, Người đã làm cho mọi sự đều có thể được đối với Mẹ”; và quyền vạn năng của Mẹ được thể hiện qua danh ngôn:
Quod Deus imperio, tu prece, virgo potes.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sách Tháng Đức Bà-ngày 27 (5/27/2009)
Một Sư Bà Và Ảnh Áo Đức Mẹ Carmelô (5/27/2009)
Nhận Lãnh Và Trao Ban (5/27/2009)
Luật Yêu Thương (5/27/2009)
Cuộc Sống Chứng Nhân (5/27/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Có Những Hòn Đá (5/26/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 26 (5/26/2009)
Sự Hiện Diện Của Người Vắng Mặt (5/26/2009)
Kinh Nghiệm Đời Sau (5/26/2009)
Một Tân Chức Câm Điếc Được Phong Chức Linh Mục Tại Boston (5/26/2009)
Tin/Bài khác
Cuộc Đời Cha Thánh Piô Năm Dấu (chuong 1-3) (5/25/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 25 (5/25/2009)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/5 Cho Thị Nhân Marija (5/25/2009)
Đại Thắng Nguyên Mông (5/24/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 24 (5/24/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768