MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Cả Giuse Có Mắc Tội Tổ Tông Không?
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 3-2015

Thánh Cả Giuse có Mắc Tội Tổ Tông Không?

Có một số bạn thắc mắc rằng, không biết Thánh Cả Giuse có được sạch tội tổ tông truyền khi Ngài còn sống không? Hay Ngài phải ở Limbo cùng với các Thánh khác đợi tới lúc Chúa Giêsu sống lại mới xuống giải thoát ra khỏi nơi ấy.

Tôi Không biết Giáo Hội nói gì về vấn đề này, tôi chỉ dựa theo một số dữ liệu của các thánh xin kể ra đây:

Theo thánh tiến sĩ Thômas Aquinô, OP. “Thiên Chúa Cho Thánh Cả khỏi tội tổ tông truyền từ khi lọt lòng mẹ, cùng tắt lửa lòng và cho người được thanh sạch như thiên thần”. (sách Tháng Thánh Giuse, ngày thứ 17,Cha cố Lương soạn)

Nếu Thiên Chúa Cha đã tiền định và gìn giữ Mẹ Maria sạch sẽ tinh tuyền hầu xứng với vai trò làm Mẹ Chúa Cứu Thế, chẳng lẽ Ngài lại để Thánh Cả Giuse trong sứ mệnh cao cả làm cha nuôi, là người đứng thứ hai sau Đức Mẹ, lại bị hoen ố bởi tội nguyên tổ được ư! Không bao giờ.  Thánh Âugustin bảo, “Giuse làm Cha do đức đồng trinh của mình”. (sách Thánh Cả Giuse trong Phúc Âm, Châu Thủy soạn.  NS TráiTim ĐứcMẹ xuấtbản.)

Nếu chúng ta được vinh dự ca tụng và biệt kính Mẹ là, “Cửa đền cho Vua Vinh Hiển ngự vào”, thì thánh Êphrem thêm lời xưng tụng thay cho thánh cả Giuse, “Ai ngờ tôi được vinh dự lớn lao, là con của Đấng tối cao hoá thành con tôi”. (sách Thánh Cả Giuse trong Phúc Âm, Châu Thủy soạn. NS TráiTim ĐứcMẹ xuấtbản)

Khi Mẹ Maria vừa cất tiếng chào chị họ Êlizabéth, thì thánh Gioan liền “nhảy mừng trong lòng” (Lc 1:39-45), và ông được sạch tội tổ tông ngay lúc ấy. Thế thì,  Chúa Cứu Thế Giêsu là Người đã chữa và làm cho “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng....(Mt 11:5)”, chẳng lẽ Người đành lòng để Cha nuôi mình dày dạn công lao, nhân đức tuyệt vời lại bị thiệt thòi ư! Không đời nào.

Thánh Cả Giuse nghiễm nhiên được chọn lãnh trách nhiệm cao trọng làm quản lý nhà Chúa, với vai trò Cha Nuôi, Ngài đã tận hiến mình, dùng hết khối óc, trọn trái tim, tâm trí, linh hồn để phục vụ và bảo dưỡng Mẹ Maria cùng Chúa Cứu Thế, thì chắc chắn Ngài đã được bảo vệ tinh tuyền sạch tội nguyên tổ ngay từ khi lọt lòng mẹ rồi.

Còn việc Thánh Giuse có được lên thiên đàng ngay không sau khi qua đời? Trong “Kinh Tin Kính” có chép, “…Chúa Giêsu sống lại …xuống ngục tổ tông …” hay ở trong “Kinh Cầu Chịu Nạn” cũng có câu tương tự; “Chúa Giêsu …xuống ngục tổ tông ….đem các thánh lên…”

“Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ,  Chúa Giêsu linh hồn xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh, Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên”

Có lời chép trong Sách Thánh Kinh như sau, “Hãy để Tôi hôn tạm biệt Cha và Mẹ Tôi đã” (1Vua 19:20b), chỗ khác lại chép, “Sau hai ngày Người cho chúng ta sống lại, đến ngày thứ ba, Người nâng chúng ta đứng lên (phải chăng là "đem các thánh lên" thiên đàng), và chúng ta sẽ sống trước nhan Người” (Hs 6:2). Vậy cửa thiên đàng chưa thể mở cho bất cứ ai, “không ai được lên trời, trừ khi Con Người từ Trời xuống.” Thế thì Thánh Cả Giuse chắc cũng không ngoại lệ mặc dù Ngài được sạch tội tổ tông, cũng giống như Thánh Gioan Tẩy Giả mặc dù được khỏi tội tổ tông, vẫn phải đợi cho tới khi Chúa sống lại xuống Limbô đưa về Trời.

Theo cuốn sách có nhan đề, “The Mistical City Of God - Thánh Đô Huyền Nhiệm của Thiên Chúa.”  Nguyên tác: Mistica Ciudad De Dios do Nữ tu Maria Đệ Giêsu Thành Agreda, được Mẹ Maria mạc khải, có nhắc đến Đặc ân và hạnh phúc lớn lao nhất mà Thánh Cả Giuse được hưởng lúc còn tại thế là được biết các màu nhiệm về Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria rất thánh.

“Ngài đã sống chung với Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria suốt bấy nhiêu năm, là dưỡng phụ Chúa Cứu Thế, là phu quân đích thực của Nữ Hoàng Thiên Đàng.  Do sự thánh thiện cao cả của Ngài, thánh Giuse còn được Đấng Tối Cao dành cho nhiều đặc ân khác nữa, những hồng ân này đặc biệt quan trọng cho những ai cầu xin thánh Giuse bầu cử cho.  Lời thánh Giuse cầu bầu có hiệu lực rất mạnh:

“ Thứ nhất, xin được đức khiết trinh, khắc phục cách khuynh hướng xác thịt; thứ nhì, xin được giúp đỡ mạnh mẽ trong việc thoát khỏi tội lỗi, trở lại tình trạng ơnsủng với Chúa; thứ ba, ơn gia tăng lòng yêu mến tận hiến cho Mẹ Maria rất thánh; thứ bốn, ơn chết lành và bảo vệ chống lại satan trong giờ chết; thứ năm, ơn làm cho maquỷ kinh hoảng khi người khấn xin kêu danh thánh Giuse; thứ sáu, được sức khoẻ thể chất và ơn trợ giúp trong mọi khó khăn; thứ bảy, ơn an toàn sinh con cái ở các gia đình.” 

Vài dòng suy gẫm về Thánh Cả

Chắc hẳn các bạn còn nhớ, câu chuyện tổ phụ Abraham đã sai lão nô bộc của ông đi hỏi cưới bà Rebeca về cho I-xa-ác (Sáng thế ký- chương 24).  Tôi thấy rất hay càng đọc càng suy càng thấy có bóng dáng của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria ở trong ấy.  Tỉ dụ như các câu mà Lão bộc thưa, xin hoặc nói với cha con bà Rebeca như sau:

-Ông Bơ-thu-ên, bố của bà Rebaca mở lời đầu tiên với lão bộc, “Xin mời ông vào, hỡi người được Thiên Chúa chúc phúc.”
 
-Thiên thần truyền tin sau khi mở lời thứ nhất với Mẹ Maria, “Kính Mừng Maria, đầy ơn phúc…” cũng đã mở lời lần thứ hai với Thánh cả Giuse trước khi ngài đảm nhận vai trò Cha nuôi Chúa Cứu Thế như vậy, … “Giuse, người công chính”.
 
-Lão bộc thưa với Bơ-thu-ên, “tôi sẽ không ăn uống gì trước khi nói những điều tôi cần phải nói.”
 
-Lời cầu bầu của Thánh Cả rất hiệu năng trước Nhan Thánh Chúa và ngài sẽ mang lời khấn xin của chúng nài nỉ Thiên Chúa như vậy.
 
-Lão bộc núp phía ngoài thành, gần giếng nước để tìm cơ hội gặp Rebeca, khi gặp Rebeca trong số những người nữ đi lấy nước, ông chạy lại lên tiếng, “cô làm ơn cho tôi uống chút nước trong vò của cô”.  Rebeca liền thưa, “không những cho ông uống mà còn cả đàn gia súc của ông nữa, và đợi cho tới khi nào chúng uống xong.”
 
-Rõ ràng, việc lão bộc núp để chờ dịp gặp Rebec ca, thì Cha nuôi Giuse cũng rất tế nhị chờ dịp gặp Mẹ Maria để tâm sự vậy.  Còn Mẹ Maria thì không thể từ chối bất cứ điều gì khi Thánh cả Giuse lên tiếng bầu cử cho chúng ta, hễ Mẹ nhận lời Thánh Cả thì Chúa Giêsu cũng chẳng hề từ chối lời Mẹ xin bao giờ.  Vì “Nước trong vò” của bà Rebeca ví như nguồn mạch mọi sự thánh thiện (fountain of Holiness) từ Giêsu thông chuyển xuống Mẹ Maria, và từ Maria qua Giuse tới chúng ta vậy, bởi Mẹ là máng thông ơn và là bình chứa tinh tuyền.  Hơn nữa, Mẹ còn muốn chúng ta thu được kết quả nữa, như vị lão bộc của Abraham đã xót thương xin cho đàn gia súc của ông đỡ chết khát và như Rebeca đã đợi đàn gia súc cho tới khi uống xong.
 
-Sau khi lão bộc và đàn gia súc uống no nê, “ông lấy một chiếc khuyên vàng hai chỉ và một đôi xuyến vàng ba lượng đeo vào tay Rebeca”.

-Cũng thế, Thánh cả Giuse sẽ lấy những cái gì là công phúc, là việc lành của chúng ta gởi trao lại cho Mẹ Maria gìn giữ …và Mẹ giữ thì chắc ăn lắm, nó còn đó không mất đi đâu, vì chắc chắn Mẹ sẽ trao lại Chúa Giêsu.
 
19/3/2015

Feast Day of St. Joseph

Sóng Biển

 

 

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyến Khổ (3/23/2015)
Chương 2 Con Thiên Chúa, Con Đức Nữ Trinh Maria (bài 5) (3/23/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Cái Hôn Loãng Máu (3/22/2015)
Điều Gì Đang Xẩy Ra Ở Roma? (3/22/2015)
Cho Là Nhận (3/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Can Đảm Và Hèn Nhát (3/21/2015)
Tin/Bài khác
4 Tội Tình Dục Mà Mỗi Người Kitô Hữu Nên Tránh (3/20/2015)
Xin (3/20/2015)
Nỗi Niềm Của Lá (3/20/2015)
Mẫu Mực Nào? (3/18/2015)
Thề Hứa (3/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768