MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Luyện Ngục: Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng -- Chương I: Có Luyện Ngục Không?
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 11-2014
CHƯƠNG I
CÓ LUYỆN NGỤC KHÔNG?

    
Thiên Chúa đã dựng nên loài người, ban Sự Sống thể xác và thần linh cho ông bà Nguyên Tổ. Nhưng ông bà đã làm mất Sự Sống thần linh ấy khi không vâng lệnh Chúa cấm mà quyêt tâm ăn trái cây biết lành biết dữ. Kết quả là ông bà đã làm mất Sự Sống, con cháu ông bà cũng bị vạ lây.
     Phải chờ một thời gian lâu dài, Con Thiên Chúa xuống trần lập các Bí Tích ban lại Sự Sống thần linh cho những ai Ngài nhận làm con qua Bí Tích Rửa Tội. Khi chết, người ta sẽ về nhập hiệp với Sự Sống (hưởng phúc Thiên Đàng), hoặc mất Sự Sống (bị luận phạt trong hoả ngục).
     Sau khi chết và chịu phán xét, linh hồn lên Thiên Đàng hoặc xuống Hoả Ngục là điều Kinh Thánh đã dạy rõ ràng
(coi Mt 25, 46). Nhưng có những linh hồn sau khi chết không đáng được lên Thiên Đàng cũng không đến nỗi phải xuống Hỏa Ngục, họ sẽ đi đâu?
     Thiên Chúa công bằng vô cùng, nhưng cũng thương xót vô cùng đã lập ra một nơi đền tội và thanh tẩy, nơi đó Giáo Hội Công Giáo gọi là LUYỆN NGỤC, nơi thanh tẩy cuối cùng.

*Kinh Thánh Cựu Ước nói tới Luyện Ngục cách gián tiếp:

    Tiên tri Mikha viết: "Nếu tôi phải ngồi trong tối tăm, thì Yavê là ánh sáng cho tôi. Tôi xin mang lấy phẫn nộ của Yavê, bởi tôi đã có lỗi với Người, Người sẽ đem tôi ra ánh sáng và tôi sẽ được thấy đức độ của Người"
(Mk 7,8,9).

*Kinh Thánh Tân Ước cũng nói tới Luyện Ngục cách gián tiếp:
1.
Phúc âm theo thánh Matthêu Chương 5 câu 25-26 Chúa Giêsu phán: "Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại trao anh cho thuộc ha, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi nơi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng".
     Theo lý luận của các nhà giải nghĩa Kinh Thánh: "Ra khỏi nơi đó" không thể hiểu là ra khỏi Thiên Đàng, vì Thiên Đàng không phải là nơi ngục tù. Ai đã được vào Thiên Đàng thì không bao giờ phải loại ra. "Ra khỏi đó" cũng không thể hiểu là ra khỏi Hoả
Ngục, vì đã vào Hoả Ngục thì đời đời không được ra nữa. Vậy "ra khỏi nơi đó" chỉ có thể hiểu là ra khỏi Luyện Ngục, nơi linh hồn đã đền tội xong.


2. Cũng Phúc Âm theo thánh Matthêu chương 12 câu 32 Chúa Giêsu phán: "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng bất cứ ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ không đuợc tha, dù đời này dù đời sau".
     Các Thánh Tiến sĩ như Augustinô, Gregoriô Cả, Benađô, Bêđa, đều cắt nghĩa rằng lời Chúa phán "không được tha dù đời sau"
không thể hiểu về Thiên Đàng, nới đó không cần sự tha thứ, cũng không thể hiểu về Hoả Ngục, nới đó không có sự tha thứ. Vậy "được tha thứ đời sau" chỉ có thể hiểu về Luyện Ngục.


*Thánh Truyền Giáo Hội minh chứng Luyện Ngục:
1. Năm 205, Giáo phụ Clêmentê thành Alexandra dạy rằng: "Những người hối cải trên giường chết mà không có giờ làm việc đền tội, thì họ sẽ được lửa thanh luyện trong đời sống mai sau".
 
2. Theo thánh Grêgôriô Cả: "Ta phải tin có một thứ lửa thanh tẩy một số lỗi lầm nhẹ trước ngày Phán Xét chung, căn cứ vào những gi mà Đấng là Chân Lý đã dạy, khi Ngài nói rằng, bất cứ ai nói lời phạm thượng chống lại Thánh Thần, sẽ không được tha thứ cả đời này lẫn đời sau
(Mt 12,31). Theo lời quyết đoán này, chúng ta có thể hiểu rằng: một số tội lỗi có thể được tha ở đời này, nhưng một số tội khác có thể tha ở đời sau".

3. Thánh Gioan Kim khẩu khuyên: "Chúng ta hãy cứu giúp và tưởng nhớ tơi các linh hồn. Nếu các con ông Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hi sinh chủa cha họ (G 1,5), tại sao chúng ta có thể hoài nghi rằng những của lễ của chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không đem lại an ủi cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp các linh hồn, và dâng những kinh nguyện cầu cho họ".


4. Trong sách Tự thuật của thánh Augustinô kể về bà thánh  Monica mẹ Ngài như sau: Trước khi qua đời, bà Thánh nói với con mình là thánh Augustinô rằng: "Khi mẹ chết rồi, con chôn xác mẹ ở đâu cũng được, đừng bận tâm việc chôn táng, mẹ chỉ xin các con một điều là, bất cứ con ở đâu, hãy nhớ tới mẹ nơi bàn thờ Chúa".

 
 *Các Công Đồng Giáo Hội tuyên ngôn:

1. Công đồng Lyon
(1245 và 1247), Công đồng Florence (1438-1445), và nhất là Công đồng Tremô (1545-1563) trong khóa 6, số 22 và 25 dạy rằng: "Ai dám quả quyết sau khi được ơn thánh sủng, tội lỗi được tha và hình phạt đời đời được xoá bỏ cho các hối nhân, và không có hình phạt tạm vì ở đời này cũng như trong Luyện Ngục trước khi cửa Thiên Đàng được mở, thì kẻ ấy phải vạ tuyệt thông".

2. Công đồng Trentô khóa 25, ngày 4 tháng 12 năm 1563 tuyên ngôn thêm: "Giáo hội Công Giáo được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, theo các văn kiện và truyền thống xa xưa của các Giáo phụ, và mới trong Công đồng này dạy rằng: Có Luyện Ngục, và các linh hồn bị thanh tẩy tại đó, được giúp đỡ nhờ những lời cầu nguyện của các tín hữu, và nhất là bởi công nghiệp Thánh Lễ Misa".
 
3. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1992 tuyên bố trong khoản 1030 như sau: "Những ai chết trong ân sủng và tình nghĩa Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về
ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui Thiên Đàng".

4. Cũng sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo trên khoản 1031 viết thêm: "Giáo hội gọi Luyện Ngục là cuộc thanh tẩy cuối cùng này của những người được chọn, hoàn toàn khác với hình phạt của những kẻ bị kết án trầm luân. Giáo hội đã trình bày giáo lý đức tin về Luyện Ngục, nhất là tại Công đồng Florentia năm 1439 và Công đồng Trentô năm 1563. Dựa vào một số bản văn Kinh Thánh, Truyền thống Giáo hội nói đến thứ lửa thanh luyện (1 Cr 3, 15; 1 Pr 1,7).

*Tâm lý con người muốn có nơi đền tội hơn là bị đoạ phạt muôn đời.
    
     Theo tâm lý chung, khi cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, họ hàng, bạn hữu ta qua đời, ai trong chúng ta lại không muốn các ngài được siêu thoát, được sống trong nơi hạnh phúc, mát mẻ, an nhàn. Nhưng nếu các ngài chưa đáng được vào nơi hạnh phúc Thiên Đàng ấy, nếu các ngài chưa thanh sạch để vào gặp Chúa
thanh sạch vô cùng, nếu các ngài chưa thánh thiện để vào gặp Chúa thánh thiện vô cùng, tự các ngài sẽ muốn có một thời gian, một nơi để tẩy luyện, để chuẩn bị gặp Chúa. Đàng khác, vì con người yếu đuối lầm lỗi, ta không dám nghĩ rằng, người thân yêu của ta sẽ được lên Thiên Đàng ngay, ta cũng không muốn nghĩ rằng người thân yêu của ta đã làm điều gian ác đến nỗi phải xuống Hoả Ngục, nếu suốt đời đã cố gắng giữ Đạo Chúa. Vậy chắc các ngài còn phải đền bù tội lỗi ở một nơi nào đó, nơi đó gọi là Luyện Ngục.
     Bằng chứng từ người quá cố: Trong sách Mạc khải của thánh nữ Gretruđê in năm 1875 tại Poitiers bên Pháp kể rằng: "Trong tu việc thánh nữ có một nữ tu trẻ rất đạo đức nên được thánh nữ yêu mến cách riêng, nữ tu này qua đời trong hương thơm thánh thiện. Khi thánh nữ đang phó dâng linh hồn nữ tu này cho Chúa, thánh nữ được ngất trí đi. Bà thấy nữ tu mới qua đời đang đứng trước tòa Chúa, quanh mình nữ tu có hào quang sáng láng và đuợc mặc y phục diễm lệ. Tuy nhiên nữ tu tỏ vẻ buồn và luống cuống, mặt cúi xuống đất, xấu hổ, không dám nhìn tôn nhan Chúa. Hình như nữ tu muốn chạy trốn đi ẩn mình. Thánh nữ Gêtruđê rất ngạc nhiên, bà thưa cùng Bạn Các Trinh Nữ: "Lạy Chúa êm dịu tốt lành vô cùng, sao Chúa không gọi bạn Chúa đến cùng Chúa, cho bạn Chúa vào
Nước Thiên Đàng mà để bạn Chúa đứng xấu hổ, e thẹn trước Nhan Chúa như vậy?". Chúa Giêsu mỉm cười, mời nữ tu lại gần, nhưng nữ tu run rẩy, kinh hãi chạy trốn. Thánh nữ liền nói với nữ tu: "Sao Chúa gọi con mà con không đến, con lại chạy đi?". Nữ tu trả lời: "Thưa Mẹ yêu dấu, con thấy mình không đáng đến trước mặt Con Chiên trong sạch vô cùng. Con vẫn còn vài lầm lỗi. Để được đứng trước Con Chiên, con phải trong sáng như ánh mặt trời. Con chưa được trong sạch như vậy, dù cửa Thiên Đàng mớ sẵn cho con, con cũng không dám vào, trừ khi con được thanh tẩy hoàn toàn mọi vết nhơ. Nếu con vào bây giờ, ca đoàn trinh nữ theo sau Con Chiên sẽ kinh hãi đẩy con lại." Thánh nữ lại nói: "Mẹ thấy quanh con đã có ánh sáng bao bọc rồi mà?" Nữ tu trả lời: "Thưa Mẹ, đó chỉ là phần ngoài của ánh quang, để mặc chiếc áo vinh quang này, người ta phải sạch hết mọi vết nhơ tội lỗi" (Purgatory p. 70-12).
    
Chúng ta cùng tin như Giáo hội dạy rằng: Sau khi chết và chịu phán xét, có một nơi để thanh tẩy, để đền bù phần phạt vì tội lỗi chưa được đền bù, hoặc đền bù chưa đủ khi còn sống, nơi đó là Luyện Ngục. Luyện Ngục, nơi Thiên Chúa tỏ ra công bằng nhưng cũng tỏ ra thương xót con người yếu đuối, ham điều hữu hình hơn điều vô hình.
     Giáo hội luôn khuyến khích con cái mình khi còn sống, cứu giúp các linh hồn Luyện Ngục, vì khi đã phải vào nơi đó, các ngài không thể tự cứu mình được nữa, thời gian lập công đã chấm dứt. Phúc cho Người Công Giáo tin vào mầu nhiệm các Thánh Thông công: Các Thánh trên Thiên Đàng, các linh hồn trong Luyện Ngục, các tín hữu còn sống trên trần gian cũng thông hiệp giúp đỡ nhau. Điều đó an ủi người còn sống cũng như kẻ đã ra đi trước chúng ta.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tỉnh Thức Để Bảo Toàn Sinh Mạng (trích Trong ‘cùng Đọc Tin Mừng’ Của Lm. Trần Ngà) (12/2/2014)
Tỉnh Thức (3) (12/1/2014)
Tỉnh Thức – Đgm. Nguyễn Sơn Lâm (trích Dẫn Từ Tập Sách ‘giải Nghĩa Lời Chúa’ Của Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm) (12/1/2014)
Tỉnh Thức (1) (12/1/2014)
Tỉnh Thức Trong An Vui (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng) (12/1/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Người Giữ Cửa (11/30/2014)
Cứ Ngủ Vùi… Lung Linh (11/30/2014)
Thái Độ Mong Chờ Chúa Đến (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ) (11/30/2014)
Sự Mê Ngủ (11/30/2014)
Phải Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Jkn (11/30/2014)
Tin/Bài khác
Mùa Vọng – Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện (11/29/2014)
- Những Cuộc Vi Hành Của Đức Kitô (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest) (11/29/2014)
Người Giữ Cửa (trích Trong ‘manna’) (11/29/2014)
Mở Rộng Tâm Hồn Đón Chúa - Lm Nguyễn Bình An (11/29/2014)
Đợi Trông Như Thế Nào? (11/29/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768