MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
chương Trình Sắc Hoa Tháng Năm Dâng Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa , Ngày 31/05/2013
Thứ Ba, Ngày 31 tháng 5-2016
Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Sáu, ngày 31/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Lc 1,39-56

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

3. SUY NIỆM:

Tin là một điều cần thiết cho cuộc sống. Người ta không thể sống được nếu không có lòng tin. Mẹ Maria đã tin vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Nhờ tin, Mẹ đã được Thiên Chúa thực hiện cho biết bao điều cao cả. Điều cao cả nhất, đó là: Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Còn phúc nào bằng phúc này!

4. QUYẾT TÂM:

Ai kính sợ Chúa, thì Chúa sẽ đoái thương nhìn đến. Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Con thật là có phúc vì được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Con ra công học sống Lời Chúa để tin vào Chúa hơn.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

     1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

     2- Lần hạt tuỳ ý

     3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Tận Hiến Cho Đức Mẹ Thánh Thể

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Lạy Mẹ của Bí Tích Cực Thánh,Vào lúc kết thúc tháng xinh đẹp mà chúng con dâng kính Mẹ đây, sau khi đã suy ngắm về hành vi thờ phượng và phục vụ rất trọn hảo cao cả đáng thán phục của Mẹ tại nhà Tiệc ly, chúng con thấy phải hiến toàn thân cho Mẹ. Để Mẹ có thể chăm sóc và hướng dẫn chúng con trong ơn gọi làm những người tôn thờ.

Do đó chúng con trao phó cho sự chăm sóc từ mẫu Mẹ việc hướng dẫn chúng con trong ơn gọi, và những ân sủng của những bổn phận cao quí mà ơn gọi đó đặt ra cho chúng con.

Ơn gọi làm người tôn thờ của chúng con là một ơn gọi xinh đẹp, đẹp hơn mọi ơn gọi, vì nó giữ chúng con vĩnh viễn trong việc phục vụ Ngôi vị đáng tôn thờ của Chúa Giêsu Kitô trong Nhiệm Tích thần linh của Ngài. Đó là một đặc ân, vì nó cho chúng con quyền được đi trực tiếp đến Ngôi vị thánh thiêng của Ngài mà không qua trung gian.

Ơn gọi của chúng con cao quí vì chúng con chia sẻ chức vụ của các thiên thần, và – con dám nói – cả đến chức vụ của chính Đức Thánh Trinh Nữ, trong việc phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế cho nên, đối với một ơn gọi thần thiêng như thế, đòi hỏi phải có một số phẩm tính nào đó, một số nhân đức nào đó, và một lòng đạo đức thông thường tối thiểu. Nhưng than ôi! mỗi người trong chúng con buộc lòng phải nói ra rằng: “Con chẳng có gì hết; trái lại, con có biết bao khuyết điểm, lắm thói xấu; và con đã dung dưỡng cho lòng tự ái. Con chẳng khiêm nhường chút nào, chẳng hiền lành và chẳng có tinh thần hãm mình. Con chẳng biết cầu nguyện ra sao, cũng không biết nguyện ngắm thế nào. Con chẳng có gì cả trừ ra một lề thói đạo đức nhàm chán, một vài ý tưởng tầm thường về nhân đức, nhỏ nhen và bất toàn. Ôi lạy Chúa! Chúa đáng được phục vụ bởi những người cao cả nhất, hoàn hảo nhất và thánh thiện nhất, thế sao Chúa lại chọn con, một thụ tạo nghèo nàn, khiếm khuyết, đầy những nỗi khốn nạn, những tàn tích của tội lỗi, những ghẻ lở chốc lếch của con người cũ vẫn còn sống trong con?

Làm sao con dám đón nhận ân sủng này, là cư ngụ cùng các thiên thần, là được ở cùng nhà với Mẹ Thánh Chúa - ở lại trước nhan Thánh Chúa?

Ôi Maria, Nữ Vương Thiên đàng của con, và là Mẹ chí thánh của con, con không thể nhận trở nên người tôi tớ diễm phúc của Chúa Giêsu Thánh Thể, nếu Mẹ không vui lòng đào tạo con nên xứng đáng với công việc phục vụ này, mặc cho con những nhân đức và công nghiệp của Mẹ ; nếu Mẹ không giữ con cho Con chí ái của Mẹ, Ôi Nữ Vương và là Mẹ của các tôi tớ Chúa Giêsu, Mẹ là Đấng chỉ sống cho Chúa Giêsu, Đấng chỉ yêu chúng con trong Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu.

Thế nên, con tin tưởng vào sự giữ gìn của Mẹ, ôi Mẹ nhân lành, Mẹ chính là ân sủng và là sự phát triển của ơn gọi của con. Con xin hiến dâng mình con cho Mẹ ; Mẹ hãy dâng con cho Chúa Giêsu. Ôi Mẹ diễm phúc, được Mẹ huấn luyện và trình lên, Chúa Giêsu vị thầy nhân lành sẽ sẵn lòng đón nhận con và yêu thương con trong Mẹ.

II. Nếu ơn gọi của con là một ơn gọi cao đẹp, thì các bổn phận của nó hẳn là rất vĩ đại và thánh thiêng. Con phải tiêu hao cuộc đời trong việc thờ kính dưới bệ ngai vàng của tình yêu nhập thể, để mình bị cầm buộc lại ở trước ngai Thánh Thể đó, y như các thiên thần và các thánh đã và sẽ muôn đời buộc mình ở đó, để tán dương lòng quảng đại vô biên của Chúa, chúc tụng lòng thương xót vô bờ bến của Ngài, cảm ơn vì tình yêu Ngài, hiến thân lo cho vinh quang Ngài, sát tế cho các tội nhân, và tiêu hao thân mình cho việc mở mang nước Chúa trên trần gian.

Con phải luôn sống với Chúa Giêsu Bánh Thánh như Đức Thánh Trinh Nữ ở Nazareth và trong nhà Tiệc ly, như các Thánh trên cõi vinh quang. Con không bao giờ được lìa xa Ngài, cả khi để phục vụ tha nhân. Sứ mạng của con là sứ mạng của Madalena, là chiêm niệm, với Nữ Vương các Thánh Tông đồ, trong nhà tiệc ly, cầu nguyện trước Nhà Tạm, cải hoán thế giới bằng lời cầu của Mẹ dưới chân bàn thờ; sứ mạng của Têrêsa, của Catarina thành Sienna, và của những linh hồn thánh thiện đang mang vác trách nhiệm tông đồ liên lỉ bằng việc cầu nguyện và hy sinh hãm mình.

Con phải đặc biệt tôn kính đời sống nội tâm và ẩn khuất của Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh. Con phải sống xa tránh người đời, bị thế gian coi khinh, thậm chí bị chính người thân yêu quên lãng – chết cho tất cả để sống kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu trong Thiên Chúa.

Nhưng làm thế nào tự mình con có thể hoàn thành những bổn phận qúa cao cả này? Làm sao con dám đến gần Chúa Giêsu để phục vụ Ngài? Than ôi! tự con, con thấy xấu hổ khi đến gần Ngài.

Nhưng, lạy Mẹ nhân lành, vì Mẹ đã đoái thương trở nên tôn sư của con, xin Mẹ cho phép con thờ lậy Chúa Giêsu với Mẹ, chúc tụng Ngài với những lời tán dương của Mẹ, van nài Ngài với những lời cầu nguyện của Mẹ, và làm vinh danh Ngài với sự thánh thiện của Mẹ. Rồi thì con sẽ là môn đệ của Mẹ, là con nhỏ của Mẹ, và, con dám nói, làm một Maria khác để phục vụ Chúa Giêsu.

Con sẽ nói với Mẹ cách đơn sơ và không cầu kỳ những lỗi lầm của con, Ôi Mẹ nhân lành! con sẽ tỏ cho Mẹ biết những dốt nát của con, những kiến thức nghèo nàn của con, những thành công ít ỏi của con. Con sẽ dâng lên mẹ những bông hoa nhân đức tí teo mà con hái lượm được và Mẹ sẽ dâng chúng lên Chúa Giêsu. Chỉ với điều kiện đó con hy vọng trở nên một tôi tớ đích thực của Bí Tích Cực Thánh!

Lạy Chúa, xin hãy đoái xem tôi tớ khiêm hèn của Chúa! xin Chúa hãy thực hiện cho con theo như lòng nhân lành thương xót Chúa và tình yêu hết sức lạ lùng của Chúa!

Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, là Mẹ và kiểu mẫu của những người tôn thờ, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.


Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !


Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.


Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.


Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.


Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.


Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng.

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh Thể Dấu Chỉ Tình Yêu (6/1/2016)
Từ Bàn Tiệc Của Chúa Đến Bàn Ăn Của Anh Em (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (6/1/2016)
Thánh Thể (4) (6/1/2016)
Suy Niệm Các Ngày Trong Tuần 10 Thường Niên (6/1/2016)
Lo Đời Này Hay Đời Sau? (6/1/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Thể (3) (5/31/2016)
Thánh Thể (2) (5/31/2016)
Thánh Thể (1) (5/31/2016)
Tham Dự Thánh Lễ (5/31/2016)
Thái Độ Sống (5/31/2016)
Tin/Bài khác
Viên Đá Sống Động (5/30/2016)
Tình Yêu Sắt Son, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (5/30/2016)
Làm Việc Tốt Không Cần Báo Đáp (5/30/2016)
Thánh Lễ Trong Nhà Thờ Và Thánh Lễ Ngoài Cuộc Đời --- Suy Niệm Của Đtgm. Ngô Quang Kiệt -------- (5/30/2016)
Ngài Cầm Bánh Bẻ Ra (trích Trong ‘manna’) (5/30/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768